Повноваження старости: інформування населення про заходи благоустрою

В обраному У обране
Друк
Мороз О., юрист-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Радник старости Листопад, 2017/№ 3
Як відомо, благоустрій — це візитна картка кожного населеного пункту. Наскільки задовільним є стан вулично-дорожньої мережі, озеленення, освітлення або чистота села, селища чи міста, залежить у першу чергу від діяльності місцевої влади і громадськості в цілому та кожного жителя зокрема. Крім того, це показник участі громади у вирішенні проблем сфери благоустрою населеного пункту. Тому важливою умовою такої участі є своєчасне інформування населення про заходи, які будуть проводитись на відповідній території. Власне, про інформування населення старостою та про те, яким чином воно здійснюється, ми і поговоримо в нашій статті.

Трохи про загальне

Благоустрій є динамічною системою, яка повинна постійно змінюватись й удосконалюватись, аби задовольняти сучасні вимоги населення. Винятком не є й сільські території, які повинні характеризуватись низкою важливих показників, таких як: якість рекреаційних зон, парків, садів, скверів, майданів, вулиць, доріг тощо. Тому староста як лідер своєї громади повинен піклуватись про благоустрій населеного пункту.

Як ви знаєте, староста є посадовою особою місцевого самоврядування, ця посада введена законодавцем для того, щоб інтереси (потреби) всіх жителів сіл чи селищ були задоволені на належному рівні. Однією з таких потреб є стан благоустрою відповідного населеного пункту.

Як показує практика, активні жителі громади й самі хотіли б допомагати старості у налагодженні благоустрою. Тому аби мотивувати громадськість брати участь у поліпшенні благоустрою свого населеного пункту, разом з інформацією про заходи у сфері благоустрою можна повідомити про конкурси на кращу вулицю, двір чи сквер, якщо такі конкурси у вас проводяться. Якщо ж ні, то можна їх започаткувати. Пам’ятаймо, що кожен житель населеного пункту повинен бути зацікавленим у збереженні навколишнього середовища як сфери нашої життєдіяльності.

Тепер щодо заходів у сфері благоустрою: їх можна було б називати по-різному, як от: «Озеленення і благоустрій», «Благоустрій», «Місячник благоустрою», «Діємо на користь спільного села» тощо.

З огляду на сказане, виникає таке запитання: як же старості потрібно інформувати жителів населеного пункту про ті заходи благоустрою, які відбуватимуться у населеному пункті? Тому давайте далі розбиратись із цим питанням.

Про благоустрій

Вирішуючи питання інформування старостою населення щодо заходів благоустрою, варто спочатку зазначити про благоустрій у цілому та про заходи з благоустрою населених пунктів зокрема. Слід звернутись до Закону України від 06.09.05 р. № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів»1. Відповідно до положень цього Закону благоустрій населених пунктів — це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

1 Далі за текстом — Закон № 2807.

Більше того, ст. 2 Закону № 2807 визначено, що благоустрій населених пунктів передбачає:

1

розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів та об’єктів

2

організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення

3

створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів

Оскільки в цій статті ми говоримо про інформування старостою населення про заходи у сфері благоустрою, тож необхідно визначитись із таким поняттям, як заходи з благоустрою населених пунктів.

Заходи з благоустрою населених пунктів — роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

(ст. 1 Закону № 2807)

Як бачите, складовою заходів з благоустрою населених пунктів є належне утримання території. До цього також слід зазначити, що відповідно до ст. 1 Закону № 2807 під утриманням в належному стані території слід розуміти використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

У цьому аспекті доречно буде зазначити, що на території кожного населеного пункту діють відповідні Правила благоустрою. Це локальний документ, який розробляється на місцевому рівні та затверджується на сесії місцевої ради. Відповідно до абз. 3 та 4 ст. 34 Закону № 2807 зазначається: у разі якщо відповідною сільською, селищною, міською радою не прийнято рішення про затвердження Правил, застосовуються Типові правила, розроблені та затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, тобто Мінрегіоном України.

Нагадаємо, що встановлення правил з питань благоустрою території населеного пункту належить до виключної компетенції ради (п. 44 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»2).

2 Далі за текстом — Закон № 280.

Крім того, виключні повноваження ради в частині затвердження правил благоустрою територій населених пунктів закріплено в п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону № 2807.

Доречним буде нагадати, що відповідно до ч. 2 ст. 34 зазначеного Закону правила благоустрою територій населених пунктів повинні включати:

1

загальні вимоги до здійснення благоустрою та утримання об’єктів

2

порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів

3

порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

4

вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

5

вимоги до утримання зелених насаджень на територіях загального користування

6

вимоги до поводження з побутовими відходами та прибирання території населеного пункту

7

визначення меж утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій

8

порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм, утримання тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

9

обмеження при використанні об’єктів благоустрою

Разом із цим, як правило, для територій відповідних населених пунктів затверджується План заходів з благоустрою населених пунктів3. При цьому слід враховувати, що на законодавчому рівні не визначено суб’єкта, який має такий План розробляти та затверджувати.

3 Далі за текстом — План.

З огляду на це, практика буває різною, наприклад, Плани затверджуються:

— рішеннями місцевих рад;

— розпорядженнями сільських, селищних голів тощо.

На нашу ж думку, затвердження Плану має здійснюватись рішенням виконавчого комітету. Оскільки до повноважень саме виконавчого комітету відповідно до ст. 30 Закону № 280 віднесено організацію благоустрою, то за логікою відповідного законодавства до них сміливо можна віднести й розроблення та затвердження Плану. Будучи ж членом виконавчого комітету за посадою, староста може вносити свої пропозиції до такого Плану.

Зауважимо, що частіше за все такий План складається на певний період часу, наприклад на рік. При цьому в ньому містяться заходи з благоустрою територій населеного пункту із конкретним переліком та обсягом робіт, які необхідно виконати.

Одночасно із цим у Плані зазначається, яким чином та де відбувається інформування населення про стан благоустрою територій населеного пункту.

Слід також зауважити, що, як ми вже зазначали вище, задля мотивування громадськості взяти участь у поліпшенні благоустрою свого населеного пункту в Плані може передбачатись інформація про конкурси на кращу вулицю, двір чи сквер.

Отже, в цій частині статті ми коротенько розглянули основні моменти, які стосуються правил благоустрою територій населених пунктів.

Тепер повернемося до питання інформування старостою населення про стан благоустрою та проаналізуємо законодавство, яке врегульовує ці питання.

Про інформування

У цій частині статті зупинимося на питанні інформування населення загалом та здійснення його на практиці. Тому доцільно буде згадати про загальні норми, які регулюють питання інформації та інформування громадян. Відповідні роз’ясненнями знайдемо в Законі України від 02.10.92 р. № 2657-XII «Про інформацію»4 . Так, у ч. 1 ст. 5 цього Закону визначено, що кожен має право на інформацію, що, у свою чергу, передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

4 Далі за текстом — Закон № 2657.

Одночасно із вищезазначеним, обов’язком суб’єктів владних повноважень є інформувати громадськість та засоби масової інформації5 про свою діяльність і прийняті рішення, що закріплено в абз. 3 ч. 1 ст. 6 Закону № 2657. Разом із тим хочемо звернути вашу увагу на те, що окрім Закону № 2657, питання висвітлення інформації органів державної влади та ОМС регулює ще Закон України від 23.09.97 р. № 539/97-ВР «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні»6.

5 Далі за текстом — ЗМІ.

6 Далі за текстом — Закон № 539.

З огляду на сказане, хочемо зауважити, що, безумовно, в діяльності з інформування населення про заходи благоустрою разом зі старостою буде задіяна і відповідна місцева рада.

Так, у ст. 1 Закону № 539 визначено, що висвітлення діяльності органів державної влади та ОМС ЗМІ в Україні — це одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів державної влади та ОМС, задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів.

У цій частині необхідно проаналізувати, що ж можуть висвітлювати ОМС у межах коштів, передбачених місцевим бюджетом, у ЗМІ.

Так, відповідно до абз. 3 ст. 5 Закону № 539 ОМС формують замовлення ЗМІ на:

1

створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в державі, про діяльність органів державної влади та ОМС

2

проведення прямих теле- і радіотрансляцій про їх діяльність

3

організацію систематичних (проблемних, тематичних) теле- і радіопередач та сторінок (рубрик) у друкованих засобах масової інформації

4

створення та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність органів державної влади та ОМС роз’яснювального характеру

5

запис і зберігання відео- і аудіоматеріалів про висвітлення діяльності органів державної влади та ОМС

Разом із цим слід додати, що згідно зі ст. 21 Закону № 539 діяльність місцевих органів державної влади та ОМС висвітлюється в друкованих ЗМІ регіональної та місцевої сфери і поширюється на умовах, визначених у договорах між цими органами і редакціями, зазначеними у друкованих ЗМІ.

Слід звернути вашу увагу на те, що інформування населення про заходи з благоустрою територій населеного пункту ОМС за загальним правилом здійснюється за допомогою друкованих ЗМІ. Більше того, за допомогою ЗМІ можна розміщувати тематичні матеріали, публікації, фоторепортажі про вже проведені заходи з благоустрою з метою не тільки розповісти про активність старости й місцевих жителів, а й надати приклад для наслідування іншим населеним пунктам.

Крім цього, додатковими способами інформування населення може бути розміщення оголошення на офіційному сайті місцевої ради про заходи, які відбуватимуться у сфері благоустрою конкретного населеного пункту ОТГ.

Хочемо зауважити, що чи не найефективнішим способом інформування населення, який і буде покладатись на старосту як представника своєї громади, є розміщення письмового оголошення в населеному пункті в публічних місцях, на площах, ринках чи на спеціально облаштованих дошках оголошень.

Крім цього, одним з ефективних способів інформування старостою населення є так зване вуличне інформування, за допомогою якого безпосередньо на вулиці розповідають про ті заходи з благоустрою населеного пункту, які відбуватимуться. До того ж можна додатково зробити роздруківки (наприклад, на аркуші паперу А4) з інформацією про ті заходи, які заплановані, та конкурси, які будуть проводитись у вашому населеному пункті. Таким чином, разом з усним інформуванням доречним буде роздавати розроблені вами роздруковані матеріали.

Насамкінець хочемо додати, що інформування населення у сфері благоустрою та, як наслідок, його проведення сприятимуть не лише покращенню таких показників населеного пункту, як якість парків, садів, скверів, майданів, вулиць, доріг тощо, а й, що є досить важливим, — вихованню та екологічній освіті молоді, що в результаті формуватиме правильний світогляд та мислення населення для подальшого розвитку нашої країни. Отже, здавалося б, такі прості способи інформування у сфері благоустрою населеного пункту можуть вплинути на правильне мислення та екологічну культуру майбутнього покоління.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити