Складання старостою протоколу про адміністративне правопорушення (рекомендації)

В обраному У обране
Друк
Ковтун М., доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного Університету імені Ярослава Мудрого, адвокат, к. ю. н.
Радник старости Листопад, 2017/№ 3
Про основи адміністративної відповідальності та роль старости у провадженні в справі про адміністративне правопорушення ми вже писали у попередніх випусках «Радника Старости»1. У цій статті розберемося з особливостями складення старостами протоколу про адміністративне правопорушення, як основної процесуальної дії, що здійснюється на першій стадії адміністративного провадження.

1 Див. «Радник Старости», № 2 за листопад 2016 р. на с. 19 та № 1 за квітень 2017 р. на с. 28.

Нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення2 регламентований порядок складання протоколу уповноваженими на те особами. Одразу зауважимо, що єдиний типовий бланк протоколу про адміністративне правопорушення в КпАП відсутній, однак Кодекс передбачає вимоги до складання протоколів, яких потрібно дотримуватися.

2 Далі за текстом — КпАП.

Отже, під час складення протоколу та оформлення матеріалів справи про адміністративне правопорушення старости мають враховувати наступні моменти.

Загальні вимоги

Нагадаємо, що протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах (ч. 2 ст. 254 КпАП). Один екземпляр обов’язково вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, під розписку.

У разі якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається стосовно кожної особи окремо.

Усі реквізити протоколу про адміністративне затримання заповнюються державною мовою, розбірливим почерком (радимо використовувати чорнила чорного або синього кольору).

Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне затримання, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне затримання підписано особою, щодо якої його складено.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, про що робиться відмітка у протоколі (ч. 4 ст. 256 КпАП).

Права і обов’язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (ст. 268 КпАП).

Реквізити протоколу

Протокол має містити певний набір реквізитів, чітко визначений у ст. 256 КпАП. Звертаємо увагу, що відсутність окремих реквізитів, неточність заповнення тощо в подальшому може вплинути на розгляд справи про притягнення порушника до адміністративної відповідальності, в тому числі спричинити закриття справи.

У протоколі про адміністративне правопорушення обов’язково зазначаються:

— дата і місце його складення (вказується населений пункт, адреса, де складається протокол, та дата його складення);

посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол (вказуються відповідні дані про старосту, який складає протокол, повністю та без скорочень);

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

Протокол про адміністративне правопорушення повинен містити усі необхідні дані про особу, що притягається до адміністративної відповідальності, задля встановлення дійсних обставин справи та ідентифікації правопорушника.

У протоколі чітко, розбірливо, повністю та без скорочень мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові такої особи, документ, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі і назва органу, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо), дата видачі і найменування органу (установи, підприємства, організації), що його видав(ла)).

Протокол про адміністративне правопорушення складається у разі вчинення адміністративного правопорушення особами, які досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність.

Звертаємо увагу, що адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку (ст. 12 КпАП).

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення (у протоколі має бути чітко вказано місце (населений пункт, адресу), де було вчинено правопорушення, а також час його вчинення (вказується дата, а за наявності інформації — години та хвилини, коли було вчинено правопорушення); суть адміністративного правопорушення повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у відповідній статті КпАП, за якою складається протокол);

нормативний акт, який передбачає відповідальність за таке правопорушення (має бути чітко вказано нормативно-правовий акт (як правило, це КпАП), статтю, частину, пункт цієї статті);

Наприклад, ст. 154 КпАП передбачає відповідальність за порушення правил тримання собак і котів. Однак частина перша встановлює відповідальність за тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях (тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян3 і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 3 до 5 нмдг). А от частина друга встановлює відповідальність за ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті (тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 5 нмдг, з конфіскацією тварин, і на посадових осіб — від 4 до 7 нмдг).

Якщо вказати у протоколі лише ст. 154 КпАП, то під час розгляду справи уповноваженим на те органом не вдасться визначити, яке саме діяння було скоєне особою, а відповідно і яка санкція має бути застосована. Тому має бути зазначено ч. 1 ст. 154 КпАП або ч. 2 ст. 154 КпАП.

3 Далі за текстом — нмдг.

— прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є (якщо під час скоєння правопорушення були свідки, їх дані треба зафіксувати у протоколі);

Звертаємо увагу, що свідком у справі про адміністративне правопорушення може бути кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по справі (ст. 272 КпАП).

В окремих справах про адміністративні правопорушення може бути встановлений потерпілий — особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду (ст. 269 КпАП). Дані потерпілого також потрібно зафіксувати.

У протоколі чітко, розбірливо, повністю та без скорочень мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові вказаних осіб, їх адреси (бажано вказувати адреси фактичного проживання). Свідок і потерпілий є учасниками провадження в справі про адміністративне правопорушення, вони мають чітко визначене в КпАП коло прав та обов’язків і у подальшому можуть бути викликані під час розгляду справи уповноваженим на те органом чи посадовою особою для встановлення обставин справи.

— пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення та пояснення по суті адміністративного правопорушення, які додаються до протоколу про адміністративне правопорушення, а також викласти мотиви своєї відмови підписати його);

— інші відомості, необхідні для вирішення справи (у цій графі можуть бути зафіксовані будь-які дані, що у подальшому будуть необхідні для правильного вирішення справи: зокрема, це можуть бути обставини, що пом’якшують (ст. 34 КпАП) чи обтяжують відповідальність (ст. 35 КпАП);

— наявність матеріальної шкоди (якщо правопорушенням її заподіяно) (у цій графі робиться відмітка про наявність матеріальної шкоди, описуються обставини її заподіяння).

Підписання протоколу

Процедура оформлення протоколу завершується його підписанням. Протокол обов’язково підписує особа, яка його склала.

Також протокол підписується особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

За наявності свідків і потерпілих протокол підписується також і цими особами.

У разі якщо особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, не володіє українською мовою, протокол про адміністративне правопорушення складається за участю перекладача.

До протоколу про адміністративне правопорушення долучаються інші матеріали про адміністративне правопорушення (пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, речові докази, а також інші документи та матеріали, що містять інформацію про правопорушення).

Отже, особі, яка складає протокол про адміністративне правопорушення, необхідно відповідально поставитися до покладених на неї обов’язків. Недотримання вищевказаних вимог має наслідком закриття провадження по справі, оскільки невідповідність протоколу та інших матеріалів вимогам закону є перешкодою розгляду справи по суті.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити