Інформування ради про свою роботу не є звітуванням

В обраному У обране
Друк
Брусенцова Яна, директор Департаменту видань для публічно-правової сфери, головний редактор газети "Місцеве самоврядування", юрист
Радник старости Червень, 2018/№ 2
Підставою для написання цього матеріалу слугувало те, що багато хто з представників місцевого самоврядування ототожнюють дві різні за своєю природою дії: звітування старости перед жителями відповідного села, селища та інформування старостою ради про свою роботу. На перший погляд, таке узагальнення не несе за собою жодних негативних наслідків, але це поки що...

Трохи про звіт старости

Не будемо надто занурюватися в процедуру звітування, оскільки вже неодноразово висвітлювали зазначене питання, у тому числі й у цьому номері. Зупинимося на основних моментах, які стосуються саме звітування. Так, ч. 3 ст. 541 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1 визначила, що староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами. Як бачимо, на законодавчому рівні закріплено періодичність звітування (не рідше одного разу на рік) та врегульовано більш-менш такий собі формат звітування (на відкритій зустрічі з громадянами).

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Знову ж таки ми вже звертали увагу на те, що жодним законодавчим актом не визначено ні форму звіту, ні його структуру, ні його зміст, що дає повне право говорити про те, що староста сам обирає, як і про що йому звітувати (але знову ж таки в межах тих вимог, які ставить законодавець).

Щодо інформування

Частиною 3 ст. 541 Закону № 280 передбачено, що на вимогу не менше половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста інформує раду про свою роботу. І ось тут виникає низка запитань:

— в якій формі має бути оформлена така вимога;

— в які строки староста має відреагувати на вимогу;

— який зміст зазначеної вимоги: вона має бути конкретизована в частині запитань, відповіді на які хочуть почути депутати від старости, чи вона може бути узагальненою (просто про роботу старости)?

На нашу думку, всі ці моменти мають віднайти своє закріплення у відповідних документах, які затверджуються місцевою радою: регламенті ради та Положенні про старосту. Причому в регламенті мають бути відображені саме технічні та процедурні моменти оформлення вимоги депутатів, а в Положенні про старосту — щонайменше прописано строк реагування старости на отриману від депутатів вимогу.

Станом же на сьогодні, не маючи чітких правил гри, на нашу думку, старості дещо складно виконати передбачену законодавством норму.

Чому важливо встановити правила гри?

По-перше — щонайменше вони всім будуть зрозумілі.

По-друге — у майбутньому наявні правила обмежуватимуть можливості маніпулювати наданим раді правом достроково припиняти повноваження старост. Зараз пояснимо логіку нашої тези.

Частиною 2 ст. 791 Закону № 280 визначено, що повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Знову ж таки, якщо проаналізувати зазначену норму, то залишається не до кінця зрозумілим, яким чином мають бути встановлені згадані в ч. 2 ст. 791 Закону № 280 порушення, а також незабезпечення старостою здійснення повноважень.

Одним з найреальнішим варіантом установлення, на нашу думку, незабезпечення, зокрема здійснення повноважень старостою, можуть бути висновки, яка рада зможе зробити після заслуховування інформації старости про його роботу. І знову ж таки в цьому аспекті повертаємося до такого важливого питання, як правильне визначення та розуміння повноважень старости.

Розуміємо, що інформувати раду староста може переважно про роботу, яка пов’язана зі здійсненням ним наданих йому повноважень. На жаль, станом на сьогодні, як показує практика, на старост, окрім передбачених ст. 541 Закону № 280, покладаються інші повноваження та обов’язки, що з них випливають. Тому вже нині постає потреба у застосуванні комплексного підходу під час «додавання» повноважень, обов’язків старості. Будемо реалістами: якщо старості надати завеликий перелік повноважень, обов’язків, які він фізично не зможе здійснювати, це може призвести до такої собі «ланцюгової реакції»: не здійснив повноваження, що було «зафіксовано» на сесії ради під час заслуховування інформації про роботу, а отже, і виникає підстава для застосування ч. 2 ст. 791 Закону № 280 щодо дострокового припинення повноважень старости.

Отже, шановні старости, закликаємо вас учергове уважно вивчити Положення про старосту, які були затверджені вашими радами, передивитися регламент ради, проаналізувати всі рішення ради, якими вас було уповноважено на вчинення тих чи інших дій. Зробіть для себе такий собі аналіз ваших повноважень та обов’язків. Пам’ятайте: у будь-яку мить вас можуть «попросити» поінформувати раду про вашу роботу. Щодо змісту такої інформації, єдине, що поки що можемо сказати, вона має стосуватися здійснення вами наявних повноважень та обов’язків, що з них випливають. Крім іншого, наголошуємо: ви не звітуєте, а інформуєте!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити