Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Що робити на селі, або Про створення кооперативу

Ковшова Олена, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Радник старости Вересень, 2018/№ 3
В обраному У обране
Друк
Кооператив є гарною можливістю вийти з кризової ситуації у селах та селищах, де немає роботи. Це чудовий шанс створити нові робочі місця, покращити рівень життя населення та залучити інвесторів. Старости можуть активно сприяти створенню сільськогосподарських кооперативів у своєму старостинському окрузі. Для того щоб донести цю ідею до мешканців, старості необхідно мати уявлення, як це зробити та яке існує законодавче підґрунтя діяльності сільськогосподарських кооперативів. Саме про це й поговоримо у статті.

Кооператив як вирішення проблеми працевлаштування

Сьогодні кооператив є гарною можливістю забезпечити роботою працездатне населення у селах та селищах, де немає роботи, та вирішити проблему виїзду на заробітки молоді та працьовитих людей до інших населених пунктів. Саме завдяки роботі кооперативів можна задовольнити бажання громадян працювати на благо громади, створити високооплачувані нові робочі місця, розвинути інфраструктуру населеного пункту, що дійсно зможе підвищити рівень доброту та якості життя мешканців на цій території.

Не треба забувати, що саме розвиток кооперативів призводить до конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників не лише на території старостинського округу, але й ОТГ загалом, по всій країні та, можливо, за кордоном. Завдяки їх діяльності на території впроваджують сучасні технології, модернізують техніку та створюють передумови для розвитку підприємницької діяльності. У свою чергу, це в рази збільшує доходи місцевого бюджету, що позначається на житті громади.

Наразі найбільш сприятливими є умови для створення і розвитку постачальницьких, заготівельно-збутових, молочних, м’ясних, зернових, переробних, сервісних, житлово-будівельних, садово-городніх, гаражних, торговельно-закупівельних, транспортних, освітніх, туристичних, медичних та багатофункціональних кооперативів.

Зокрема, до:

переробних

сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів

належать кооперативи, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, що виробляється членами таких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо)

заготівельно-збутових сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів

відносять кооперативи, які здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги

постачальницьких сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів

належать кооперативи, які утворюються з метою закупівлі та постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу

багатофункціональних

кооперативів

відносять кооперативи, які поєднують кілька видів діяльності

Примітка. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть надавати своїм членам й інші послуги, зокрема технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.

Як правило, оптимальна сфера діяльності кооперативу тісно пов’язана з особливістю території та наявністю трудових ресурсів, які бажають працювати. Тому перед тим, як створювати кооператив, спочатку треба визначитися, який з його видів найбільше підходить для тієї чи іншої громади.

Тож поговоримо про основні нюанси, які мають важливе значення при створенні кооперативів, які старості варто знати, щоб мати уявлення про їх діяльність та надати допомогу тим, хто прийде до нього за порадою з ідеєю створення такого кооперативу.

Як свідчить практика, у сільській місцевості можуть функціонувати кооперативи двох основних типів — виробничі та обслуговуючі.

З погляду чинного законодавства, сільськогосподарські кооперативи створюються та функціонують на підставі:

1

Закону України від 17.07.1997 № 469/97-ВР «Про сільськогосподарську кооперацію»1

2

Закону України від 10.07.2003 № 1087-ІV «Про кооперацію»2

3

наказів Мінагрополітики України від:

08.01.2014 № 1 «Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу»

21.05.2013 № 315 «Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»

30.10.2013 № 643 «Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»

1 Далі за текстом — Закон № 469.

2 Далі за текстом — Закон № 1087.

Що таке кооператив та етапи його створення

Сільськогосподарський кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єднались на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Саме таке визначення надає ст. 1 Закону № 469.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив — сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб — виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.

Сільськогосподарський виробничий кооператив — сільськогосподарський кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку.

Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Для того, щоб зареєструвати кооператив, необхідно виконати низку послідовних кроків.

Зауважимо, що державну реєстрацію кооперативу здійснюють у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності і проводити її треба лише відповідно до вимог Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»3:

3 Далі за текстом — Закон № 755.

Загальними умовами створення кооперативу відповідно до законів № 1087 та № 469 є такі:

1

кооператив створюють його засновники на добровільних засадах

2

засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників

3

рішення про створення кооперативу приймають його установчі збори

4

чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи

Для того щоб створити кооператив, необхідно спочатку знайти людей з аналогічними потребами або які поділяють ідею створення кооперативу. Тобто потрібно не менше трьох членів, але, як правило, кількість осіб на початку його створення коливається від 3 до 7 зацікавлених осіб.

Часто місцеві громади мають «дефіцит» у певних продуктах або послугах. Саме тоді кооператив може бути утворений, щоб забезпечити громаду цими продуктами або послугами.

Щоб кооператив був конкурентноспроможним та затребуваним для громади, є сенс організовувати постачання тих товарів або послуг, яких вона потребує, але за багатьма причинами їх поки що немає в громаді. Наприклад, громада може мати нестачу культурних чи рекреаційних послуг. У такому разі кооператив може бути організований саме для їх надання та не призведе до невдачі.

Інакше кажучи, скрізь, де є потреба або можливість, можна створити кооператив у відповідь на них. Слід зазначити, що обговорення ідеї між засновниками з приводу діяльності кооперативу має привести до взаємного порозуміння з більшості питань щодо його функціонування у подальшому.

Якщо коротко окреслити етапи створення кооперативу, вони такі:

1

підготовка пропозицій щодо створення кооперативу

Примітка. Формування ініціативної (робочої) групи. Цей етап полягає в об’єднанні достатньої кількості людей та/або сільськогосподарських виробників — ініціаторів створення кооперативу, які приймають рішення щодо подальших дій. За практикою, згода учасників має бути затверджена підписом у протоколі про наміри (договорі, меморандумі).

Ініціативна група має бути здатна підготувати все необхідне для проведення установчих зборів. Робота такої групи дозволяє виявити найініціативніших засновників кооперативу та не оплачується.

Членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу. Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.

Увага! Кооператив зобов’язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство

2

визначення потенційних членів кооперативу, розміру вступних та членських внесків, внесків до пайового фонду кооперативу

Примітка. По суті, це складення концепції проекту — розробка реалістичного та взаємоузгодженого проекту. При розробці концепції треба визначитись із потребами його членів, їх можливостями, ринковими умовами (аналіз ринків збуту, коло надання послуг тощо), джерелами формування фінансової та матеріальної бази.

Пайовий фонд — фонд, що формується з пайових внесків членів кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу, розмір якого може змінюватись.

Пай — майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

Вступний внесок — грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов’язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації.

Членський внесок — грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооперативного об’єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об’єднання

3

розробка статуту

Примітка. Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та може мати печатки. Рішення про створення кооперативу приймається його

установчими зборами.

Рішення установчих зборів оформлюють протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначають осіб, які брали участь в установчих зборах:

— для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, — дані документа, який його замінює);

— для юридичної особи — прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження.

Дані про фізичну особу засвідчують її особистим підписом, а юридичної особи — підписом її уповноваженого представника.

Увага! Вимоги до статуту кооперативу можна знайти в ст. 8 Закону № 1087

4

організація установчих зборів членів кооперативу

Примітка. На установчих зборах приймаються рішення про створення кооперативу, затвердження його статуту, призначаються органи управління кооперативу тощо.

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом — правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу. У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, може утворюватись спостережна рада кооперативу, яка здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише голова кооперативу.

Додамо, що вступ до кооперативу здійснюють на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його

статутом. Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначає статут кооперативу.

Увага! Основні права та обов’язки члена кооперативу визначено ст. 13 Закону № 1087. У той же час компетенція загальних зборів членів кооперативу визначена ст. 15 Закону № 1087

Розповімо більш детально про етапи заснування кооперативу. Й перш ніж поспішати реєструвати кооператив, доцільно визначитись із його найменуванням.

Зауважимо, що найменування повинно відображати організаційно-правову форму кооперативу та не бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.

Увага! Паралельно з реєстрацією не треба забувати про планування та підготовку економічної діяльності кооперативу після заснування (тобто після реєстрації).

Далі необхідно провести установчі збори кооперативу, на які виносять питання про:

1

створення кооперативу та затвердження його статуту (подальші зміни до статуту затверджують загальні збори відповідно до вимог ст. 15 Закону № 1087)

2

призначення голови кооперативу

3

призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу

4

визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу

Наголосимо, що ст. 93 Цивільного кодексу України говорить про місцезнаходження юридичної особи. Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Як свідчить практика, кооператив може бути зареєстрований за місцем проживання одного із засновників і підтвердженням буде ксерокопія його паспорта.

Увага! Рішення установчих зборів оформлюють протоколом зборів. Після цього можна подавати заяву державному реєстратору. Для проведення державної реєстрації один із засновників, який уповноважений зборами, повинен особисто подати державному реєстратору наступні документи з урахуванням вимог ст. 17 Закону № 755:

1

заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи

2

заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства (якщо є підстави вважати такий кооператив неприбутковим у разі виконання усіх вимог, зазначених у п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України)

3

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників (протокол установчих зборів кооперативу)

4

статут кооперативу

5

документ про сплату адміністративного збору (копію банківської квитанції або копію платіжного доручення з відміткою банку)

Ще раз зазначимо, що пакет документів для державної реєстрації подає особисто один із уповноважених на це засновників кооперативу лише за рішенням зборів.

Проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) відбувається за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру (ч. 2 ст. 25 Закону № 755). За бажанням заявника може надаватись виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі). Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Що стосується відкриття рахунків в банку, то для вирішення цього питання необхідно користуватись постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» (ср. 025069200).

Як правило, у відділенні обраного банку надають конкретний перелік документів, які необхідно подати для відкриття рахунків для кооперативу.

Підтримка кооперативів: де знайти додаткове фінансування?

До редакції надійшло наступне запитання від старости: «Ми хочемо створити у селі сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, але маємо мало власних коштів на його розвиток. Чи є якісь програми на підтримку таких кооперативів?».

Звичайно є, й не лише на обслуговуючі кооперативи.

По-перше, усім тим, хто бажає створити кооператив та вже існуючим кооперативам радимо ознайомитись із інформацією, розміщеною на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства за посиланням http://dotacii.minagro.gov.ua, де можна знайти інформацію про кооперативи та їх державну підтримку. Зокрема, підтримка надається на придбання техніки та обладнання, рослинництво, тваринництво.

По-друге, постановою КМУ від 07.02.2018 № 106 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, у тому числі сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

По-третє, інсують проекти міжнародної допомоги.

Наприклад:

Проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні» (2014 — 2021 рр.)

Об’єднує 5000 малих та середніх молочних виробників у мережу фермерів, підприємців, кооперативів та кооперативних об’єднань, здебільшого, у чотирьох регіонах: Дніпропетровська, Херсонська області на сході, Львівська, Івано-Франківська області на заході України.

Цей проект фінансується за рахунок коштів уряду Канади, а саме Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку (МЗСТР), Екофонду Данон в Україні, МБФ «Добробут громад», Дніпропетровської та Львівської обласних державних адміністрацій. Детальну інформацію про проект можна знайти за посиланням http://lads.com.ua/tsili-proektu

Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»

Надає гранти виробникам сільськогосподарської продукції та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та їх об’єднанням. Детальні умови проекту та участі в ньому розміщені за посиланням https://www.facebook.com/usaid.ards

Впевнені, за кооперативами — майбутнє сіл та селищ. Тому староста має спробувати переконати населення в ефективності їх створення. Гарними прикладами є досвід вже існуючих на території України кооперативів.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно