Засідання постійної комісії: право присутності старости

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Радник старости Грудень, 2019/№ 4
Відповідно до ст. 541 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1 староста представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради, а також бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій та має право на гарантований виступ на їх засіданнях з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища. Водночас у одного з читачів видання «Радник старости» постало запитання: «Чи можуть не допустити старосту на засідання постійної комісії, посилаючись, зокрема, на те, що воно є закритим? Яка є процедура проведення закритого засідання постійної депутатської комісії, якщо це не передбачено регламентом ради?». Ну, що ж, давайте розбиратися.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Організація роботи комісії

Відповідно до ст. 26 Закону № 280 виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад є затвердження регламенту ради, утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій.

Ми не будемо розглядати всі норми щодо повноважень постійних комісії, а зазначимо лише ті, які впливають на організацію їх роботи.

Згідно з положеннями ст. 47 Закону № 280 постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, які скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менш як половина від загального складу комісії.

Постійні комісії частину своїх повноважень здійснюють за дорученням ради, голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, а також за власною ініціативою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

Отже, з урахуванням зазначених норм можна сказати, що постійна депутатська комісія є колегіальним органом, який утворюється радою. Очолює і організовує роботу комісії голова, який(а) також обирається радою. Здійснює свої повноваження комісія за дорученнями ради відповідно до її регламенту і Положення про постійні комісії, де уточнюються питання функціоналу і напрямків діяльності комісій. А тому постійна комісія ради не є самостійним органом, а працює в межах локальних нормативних документів на підставі норм, передбачених Законом № 280.

Зверніть увагу, що типових регламенту ради і положення про постійні комісії на законодавчому рівні не існує, а тому всі норми, прописані у цих документах, мають відповідати вимогам Закону № 280 та інших законів, що регулюють питання роботи органів місцевого самоврядування.

Доступ до інформаціїї

Пам’ятаєте:

— У тебя там не закрытый перелом, а что, что у тебя там?

— Золото и бриллианты!

— Брось эти шуточки! У тебя не закрытый, а открытый перелом!

Начебто комедія, але сюжет фільму містить правила про доступ до інформаціїї:

— Семен Семенович! Мы с вами условились — никто не должен знать!

— И Надя?

— Никто!

— Ясно...

З урахуванням запитання читача про проведення закритих засідань постійних комісій, на яких оговорюється певна інформація, давайте згадаємо норми, які стосуються питань до її доступу.

Законом України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію»2 визначено, що основними принципами інформаційних відносин, зокрема, є:

— гарантованість права на інформацію;

— відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією тощо.

2 Далі за текстом — Закон № 2657.

Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Стаття 5 цього Закону передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Але...

...реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Нормами Закону № 2657 визначено, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Законом України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» визначено, що

публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Тож, як бачимо, інформація — це те, що було отримано в результаті здійснення певного виду діяльності, у нашому випадку в результаті проведення засідання.

Законом № 280 не визначено норм проведення закритих засідань постійних комісій.

Підведемо риску

З урахуванням зазначеного можна сказати, що порядок проведення засідання постійної комісії ради, організація і форма розгляду інформації на засіданні, а також право присутності на засіданні мають бути унормовані. На законодавчому рівні ці норми не визначені. Отже, це дає можливість раді прийняти відповідне рішення і затвердити норми порядку доступу до засідань постійних комісій. Ці норми можуть бути затверджені як у регламенті ради, так і в положенні про постійні комісії.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити