Повноваження старости через призму членства у виконавчому комітеті

Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску "Юридичні практики", адвокат
Радник старости Вересень, 2019/№ 3
В обраному У обране
Друк
Ні для кого не секрет, що староста згідно з ч. 5 ст. 141 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1 є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою. На практиці це означає, що староста автоматично включений до складу виконавчого комітету відповідної ради. Чи може староста бути виключеним зі складу цього органу? Які саме повноваження належать до відома виконавчого комітету та як реально староста може вплинути на процедуру прийняття того чи іншого рішення? Давайте дізнаватися разом.

1 Далі за текстом — Закон про місцеве самоврядування.

Виконавчі органи ради

З огляду на досить поширену оманливу думку про те, що виконавчим органом будь-якої ради є її виконавчий комітет, хочу нагадати, що останній є не єдиним виконавчим органом ради.

Згідно зі ст. 11 Закону про місцеве самоврядування до виконавчих органів рад належать:

1. виконавчі комітети;

2. відділи;

3. управління;

4. інші створювані радами виконавчі органи (наприклад, сектори, департаменти тощо).

З огляду на те, що Закон про місцеве самоврядування окремо не виділяє повноважень кожного з цих органів, а містить лише загальну главу 2, яка має назву «Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад», розподіл повноважень між ними належить до компетенції відповідної ради, що прямо зазначено в ч. 3 ст. 52 цього Закону.

Отже, слід ретельно ознайомитись із локальними документами ради та подивитись на структуру виконавчих органів, щоб з’ясувати, а які ж саме повноваження належать до виконавчого комітету. На допомогу вам прийде такий внутрішній документ, як «Положення про виконавчий комітет» відповідної ради. Також є випадки, коли рада ще затверджує Регламент роботи виконавчого комітету. Не зайвим буде й ознайомлення із положеннями про інші виконавчі органи ради задля відмежування повноважень одних виконавчих органів від інших.

Ви за посадою входите лише до виконкому, до діяльності інших органів ради ви відношення не маєте.

Склад та строк дії виконавчого комітету

Виконавчий комітет ради — це виконавчий орган ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією відповідного голови. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости).

Очолює виконавчий комітет сільський, селищний, міський голова. У виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

Важливо! Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також є підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

Як правило, засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету не має можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє сільського, селищного, міського голову або керуючого справами виконавчого комітету.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж на половині засідань виконкому протягом року відповідний голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

Разом із цим звертаємо вашу увагу на те, що секретар ради та старости, які є членами виконкому за посадами, не можуть бути замінені іншими особами у зв’язку із невиконанням обов’язків члена виконкому. Ваші обов’язки у цьому випадку є постійними і ви будете членом виконавчого комітету / виконавчих комітетів (у разі формування нового складу) до тих пір, поки не завершаться ваші повноваження як старости.

Можливості старости під час роботи виконкому

І хоча повноваження старости зазначені в ст. 541 Закону про місцеве самоврядування, це не означає, що під час роботи виконавчого комітету ради ви обмежені тільки цими можливостями. Ви є повноправним членом виконкому, відповідно робите свою роботу, як і будь-який інший член виконкому, на загальних підставах. Звісно, для вас будуть більш актуальними питання, які стосуються саме вашого старостинського округу, але ви разом з іншими членами виконкому несете персональну відповідальність за якість та актуальність прийнятих вами рішень.

Разом із тим участь у роботі виконкому надає вам додаткові переваги відстоювати інтереси членів територіальної громади вашого старостинського округу під час прийняття рішень, які є загальними для всієї громади.

Для того щоб ефективно виконувати обов’язки члена виконавчого комітету, слід дізнатися загальні правила його роботи: формування порядку денного, запрошення на засідання виконкому, голосування та прийняття рішень.

Як правило, порядок денний та проекти рішень виконкому надаються членам виконавчого комітету не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання. Інші вимоги можуть бути встановлені локальним документами ради. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету відповідний голова, а у разі його відсутності з поважних причин – перший заступник.

У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених. На засіданні виконавчого комітету ведеться протокол.

Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис голови ради, а у разі його відсутності з поважних причин — його першого заступника.

З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються відповідному відділу, який надає їх на підпис сільському, селищному, міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

Рішення виконавчого комітету підписуються відповідним головою, а в разі його відсутності з поважних причин – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – секретарем виконавчого комітету.

Отже, ви як член виконавчого комітету маєте право:

1

знайомитись з порядком денним, проектами рішень, додатками до них

2

вносити пропозиції щодо порядку денного

3

ставити запитання під час засідання та отримувати від доповідачів роз’яснення

4

вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету

5

знайомитись з протоколом засідання виконкому

6

знайомитись з рішеннями виконкому

7

знайомитись з планом роботи виконкому, Положенням та Регламентом роботи виконкому

Виконавчий комітет може давати своїм членам, відповідно і вам, доручення, які оформлюються протокольно.

Ваші обов’язки як члена виконавчого комітету:

1) брати участь у роботі виконкому;

2) дотримуватись вимог чинного законодавства;

3) виконувати доручення виконавчого комітету, доведені до вашого відома.

На підставі зазначеного вище ви як член виконавчого комітету можете вільно ознайомлюватись із будь-якою документацією виконкому, попередньо вивчати питання, які виносяться на голосування, вносити свої пропозиції та зауваження, для того щоб під час голосування склад виконавчого комітету міг прийняти виважене й обдумане рішення. Не ставтесь до цієї роботи, як до другорядної та не важливої, не вважайте, що ви не можете вплинути на результати голосування. Можете! Навіть одна людина здатна змінити хід історії. Хто як не ви знаєте потреби вашого старостинського округу, ближче до людей нікого за вас немає, відповідно саме ви можете донести потреби людей до виконавчого комітету, тим більше що повноважень в останнього не так вже і мало.

До повноважень виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради належать:

1

попередній розгляд та схвалення проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогнозу місцевого бюджету, проекту місцевого бюджету, проектів рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради

2

координація діяльності відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховування звітів про роботу їх керівників

3

право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб

4

вирішення та розгляд питань, віднесених до відання виконавчих органів ради

З огляду на зазначене, виконавчий комітет виконує роль координатора діяльності інших виконавчих органів ради та має більш широкі повноваження, аніж інші виконавчі органи. Відповідно і можливостей у нього більше. Тому членство старости у цьому органі за посадою надає йому можливості активно впливати на долю прийнятих рішень та брати участь у координації діяльності інших виконавчих органів ради.

Неможливість «прибрати» вас із членів виконкому також є запорукою стабільного представництва інтересів членів територіальної громади вашого старостинського округу та гарантує, що ви, навіть при активній політиці, постійних зауваженнях чи репліках під час обговорювання питань діяльності виконкому, і далі залишитесь у ньому за посадою та зможете не тільки голосувати «за» чи «проти» певних питань, а й доповнювати порядок денний та ініціювати розгляд інших питань, які віднесені до компетенції цього колегіального органу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд