Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Активізація громадської участі в ОТГ: роль старости

Калашнікова Олександра, заступниця голови ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»
Радник старости Червень, 2020/№ 2
Друк
Участь населення у місцевому самоврядуванні є важливим фактором, що впливає на якість життя у громаді. Залучення мешканців до управління ОТГ підвищує ефективність рішень влади, які краще відповідають суспільним потребам. Керівництво більшості новоутворених об’єднаних громад докладає значних зусиль для активізації населення у громаді: ініціює громадські обговорення, проводить конкурси проєктів, утворює молодіжні ради тощо. Проте часто ці ініціативи залишаються поза увагою широкого загалу мешканців. Про це і поговоримо у нашому матеріалі.

Характер владно-громадської взаємодії у ОТГ має свою специфіку. Об’єднана територіальна громада не є цілісною спільнотою, вона складається із декількох спільнот, визначених межами села, селища, міста, що входять до складу ОТГ. Кожен з населених пунктів характеризується відмінними соціально-економічними проблемами, традиціями участі мешканців у місцевому самоврядуванні. Тому раді ОТГ доцільно будувати комунікацію з мешканцями ОТГ із урахуванням специфіки кожного окремого населеного пункту. Використання універсальних підходів до активізації населення можуть не дати очікуваних результатів. І ключова роль у налагодженні ефективної комунікації влади ОТГ з мешканцями та у впровадженні дієвих моделей їх залучення до місцевого самоврядування належить старості.

Ця стаття покликана окреслити основні моменти, на які старостам доцільно звернути увагу в роботі з підвищення громадської активності та налагодження ефективної владно-громадської комунікації у старостаті.

Активізація участі населення старостату: з чого почати?

Інформування є першою сходинкою «Драбини громадської участі», яка була розроблена американською дослідницею Шеррі Арнштайн. Вищі ступені участі передбачають більший вплив населення на рішення влади: консультування, партнерство, делегування повноважень та громадський контроль1. Тож, плануючи у старостаті активності щодо залучення населення до обговорень напрямків розвитку громади, до заходів з благоустрою, благодійних, культурних акцій, бюджетних слухань тощо, у першу чергу старості доцільно починати з налагодження ефективного інформування жителів про діяльність ради.

* CITIZENSHIP AND PARTICIPATION, www.coe.int/uk/web/compass/citizenship-and-participation.

Під ефективним інформуванням розуміється донесення суспільно важливої інформації до якомога ширшого кола населення.

Стратегія інформування старостою населення має ґрунтуватись на двох основних факторах:

1

повній та зрозумілій інформації про діяльність, що здійснюється ним та місцевою радою

2

дієвих каналах її донесення населенню

Яку інформацію треба поширювати?

Староста може надавати населенню інформацію, яка дає їм чітке розуміння того, чим займається місцева рада:

1

проєкти рішень та прийняті рішення ради та виконкому, розпорядження голови

2

звіти про використання бюджетних коштів, звіти депутатів, голови, старости

3

інформацію про заходи, проєкти, реалізовані на території старостату

4

статут територіальної громади, регламент ради, регламент виконкому

5

інформацію щодо інструментів залучення населення до вироблення управлінських рішень та іншу

Якими можуть бути основні канали інформування?

Зовнішнє інформування

Розміщення повідомлень на інформаційних стендах у місцях масового скупчення людей: у приміщеннях старостату, комунальних підприємств; клубах і бібліотеках; на пошті; у банках; магазинах, аптеках, закладах громадського харчування; освіти та медицини; на ринках; зупинках громадського транспорту

Засоби інтернет-комунікації

Програми для обміну повідомленнями або месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram тощо). Вони дозволяють швидко та адресно передавати різні дані, а також об’єднуватися у спільноти для обміну ними. Веб-сайт місцевої ради, соціальні мережі (групи офіційні та неофіційні), на яких доцільно розміщувати повну інформацію на постійній основі

Публічні заходи

Дієвим каналом комунікації може бути інформування населення під час масових публічних заходів, святкувань. Таким чином важливу інформацію можна донести широкому колу населення, що бере участь у заходах

Донесення інформації через лідерів громадської думки

Інформування «від людини до людини» може стати ефективним каналом комунікації у старостаті. Такими лідерами можуть бути вчителі, священники, керівники культурних, соціальних, медичних закладів

Пошук партнерів в осередку громадянського суспільства

Пасивність населення у новоутворених ОТГ обумовлена слабким громадянським суспільством. Мешканці не вміють контролювати владу, використовувати інструменти демократії участі, не долучаються до благоустрою та розвитку громади. Як правило, незначна кількість мешканців бере активну участь у житті ОТГ, у вирішенні її нагальних проблем. І…

Завдання старости — збільшити відсоток активних громадян у селі або селищі.

Розробляючи план дій з підвищення рівня залучення населення до розвитку громади, місцевій раді та старості доцільно заручитись підтримкою партнерів в осередку громадянського суспільства, лідерів громадської думки. Такими партнерами можуть бути органи самоорганізації населення, інститути громадянського суспільства, неформалізовані групи громадян.

Органи самоорганізації населення (ОСН)

Ми про них вже неодноразово писали на сторінках нашого видання, але не зайвим буде нагадати, що ОСН — це представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин для вирішення питань місцевого значення. Діяльність ОСН регулюється Законом України від 11.07.2001 № 2625-III «Про органи самоорганізації населення». Вони можуть утворюватись на рівні села, селища, кварталу, вулиці, мікрорайону, будинку (кількох будинків). Старости та міська рада Балтської ОТГ в Одеській області активно сприяють утворенню та роботі ОСН, які демонструють успіхи у залученні населення до місцевого самоврядування. За п’ять років функціонування ОТГ старости за допомогою ОСН вибудували ефективну систему представництва інтересів мешканців старостатів, вони спільно залучають населення до своїх заходів2.

2 Механізми владно-громадської взаємодії в ОТГ: успішні практики, samoorg.com.ua/blog/2018/04/20/mehanizmi-vladno-gromadskoyi-vzayemodiyi-v-otg-uspishni-praktiki/

Громадські організації та неформалізовані групи громадян

Якщо на території старостату діють активні громадські організації, старості доцільно налагодити із ними діалог. ГО, як правило, краще обізнані щодо діяльності місцевого самоврядування, тому вони можуть надати альтернативні рішення проблем щодо яких місцевій раді важливо почути думку мешканців. Більшість ГО також вміють працювати з населенням, вони можуть допомогти у залученні населення до розвиткових ініціатив старости та ради ОТГ.

Проте постійне залучення до активностей органу місцевого самоврядування одного й того ж кола лідерів думок та громадських організацій може призвести до перенавантаження цих людей ініціативами та активностями. Важливим завданням старости є розширення бази активних громадян, які можуть брати участь у покращенні умов життя у громаді. Важливо розуміти, що жителі старостату не є однорідною категорією, вони поділяються на різні за інтересами та потребами групи. Тому старостам доцільно звернути увагу на неформалізовані групи мешканців. Ці групи не утворюють громадські організації, проте вони об’єднані спільними інтересами. Це можуть бути батьківські комітети, прихильники велоспорту, захисники тварин, екоактивісти та інші. Залучення цих груп до публічних обговорень проблем, що перебувають у фокусі їх інтересів, або до конкурсу проєктів громадського бюджету може посприяти вирішенню проблеми та заохотить активістів до подальшої взаємодії із місцевою радою.

Зручні та зрозумілі процедури використання інструментів демократії участі

Конструктивна взаємодія місцевої ради із мешканцями має базуватись на використанні інструментів локальної демократії. Цими інструментами є: загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, громадський бюджет, електронні петиції, консультативно-дорадчі органи, ОСН, контрольно-наглядові органи та інші.

Старостам та іншим посадовим особам місцевого самоврядування важливо розуміти, що процедури використання цих інструментів мають бути зручними та зрозумілими для населення. Вони не мають містити бар’єрів для участі, наприклад, завищених підписних порогів на підтримку електронної петиції або місцевої ініціативи, чи ускладненої процедури скликання громадських слухань з ініціативи мешканців. Дослідження статутів та положення, що регламентують використання інструментів демократії участі, фіксують значну кількість бар’єрів у процедурах3. Ускладнені процедури залучення мешканців до життя громади підривають довіру населення до самої ідеї участі та не мотивують їх проявляти активність. Тому старостам обов’язково необхідно брати участь у розробці статуту ОТГ та положень, що регламентують інструменти локальної демократії, для того, щоб забезпечити мешканців старостату якісними процедурами участі. Міністерство розвитку громад та територій спільно з експертами розробили Методичні рекомендації щодо створення Статуту територіальної громади, старости можуть їх використовувати у розробці статуту ОТГ4.

3 Інструменти локальної демократії, www.vplyv.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/report_hubs.pdf

4 Методичні рекомендації щодо створення Статуту територіальної громади, decentralization.gov.ua/news/10653

Не менш важливим фактором розвитку активності мешканців є обрання саме тих інструментів, які найкраще сприймаються мешканцями. Запровадження петиційного сервісу або бюджету участі автоматично не призводить до їх використання мешканцями та зростання громадської. Як показує практика, у кожній окремій ОТГ ефективно працюють різні інструменти демократії участі: бюджет участі, молодіжна рада, бюджетні слухання, електронні петиції тощо. Тож владі ОТГ варто розвивати інструменти участі, які будуть затребуваними в осередку громадянського суспільства.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі