Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Контроль старостою за виконанням правил розміщення зовнішньої реклами

Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску "Юридичні практики", адвокат
Радник старости Червень, 2020/№ 2
Друк
Наразі доволі поширеною є практика покладання на старосту обов’язків зі здійснення контролю за дотриманням правил розміщення зовнішньої реклами. З погляду доцільності такий крок є обґрунтованим, оскільки саме ви бачите, яким чином використовуються об’єкти комунальної власності. З погляду ефективності — залежить саме від вас, адже задля правильного виконання цього повноваження слід розуміти, які правила розміщення зовнішньої реклами існують на території вашої громади, аби надати висновок про порушення/відсутність порушення встановлених норм.

Правила розміщення зовнішньої реклами

Зазвичай ОМС приймає відповідний порядок або правила як локальний документ задля регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території громади та визначення порядку надання дозволів на розміщення такої реклами. Відповідно вихідним документом, з яким потрібно ознайомитись старості, будуть саме такі правила бо порядок (це вже ви маєте з’ясувати).

Додаткові відповіді слід шукати у таких нормативно-правових актах:

1

Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР «Про рекламу»1

2

Закон України від 06.09.2005 № 2807-ІУ «Про благоустрій населених пунктів»

3

Закон України від 30.06.1993 № 3353-XII «Про дорожній рух»

4

Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5

постанова КМУ від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони» (зі змінами та доповненнями)

6

постанова КМУ від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами та доповненнями)

1 Далі за текстом — Закон про рекламу.

Зовнішня реклама — реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях — рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

(ст. 1 Закону про рекламу)

Будь-яка реклама, у тому числі зовнішня, не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції. Вона не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Також реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не заподіювати їм шкоди.

Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, які видаються ОМС.

На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів. Отже, додатково слід ознайомитись із правилами благоустрою, які діють на території вашої громади.

Дозвіл особі на розміщення зовнішньої реклами надається визначеним ОМС, як правило, строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві. Саме цей дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати відповідному визначеному ОМС фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, відповідний ОМС у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва відповідний орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни до дозволу.

Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

1

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки

2

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування, залізничних переїздів, видимості у напрямку руху транспортних засобів, бокової видимості, та не відтворювати зображення дорожніх знаків

3

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків

4

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений

5

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі

6

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття

7

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію

Забороняється розташовувати рекламні засоби:

— на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

— у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, у межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

Розповсюджувачем реклами є особа, яка здійснює розповсюдження реклами. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

Трохи про правила розміщення вивісок чи табличок:

1

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються

2

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків

3

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах — об’єктах незавершеного будівництва

4

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів

Вивіскою чи табличкою є елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Виявлення порушення

Зовнішня реклама має законодавчі обмеження щодо змісту. Так, у рекламі забороняється:

1

поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом

2

вміщувати твердження, які є дискримінаційними

3

подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки

4

використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, ОМС, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності

5

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи

6

розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів

7

розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання

Більш повний перелік заборон зазначений у ст. 8 Закону про рекламу. Наведені вище порушення легко можуть бути встановленими старостою, інші вимагають отримання спеціальної інформації та здійснення перевірок. У будь-кому випадку зовнішня реклама може бути розміщена тільки після отримання дозволу.

Якщо у вас є сумніви щодо наявності дозволу у розповсюджувача реклами, ви можете перевірити цей факт як у самого розповсюджувача, так і шляхом звернення до відповідного ОМС із запитом про надання інформації, а саме: чи видавався дозвіл такій-то особі для розміщення зовнішньої реклами.

У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням Правил розміщення зовнішньої реклами (у нашому випадку — це староста), звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк. У разі якщо староста уповноважений на виконання таких дій, останній має право самостійного звернення до розповсюджувача реклами, контакти якого зазначені на самому рекламному засобі, з письмовою вимогою.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог Правил розміщення зовнішньої реклами, здійснюється у разі:

— припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи — підприємця;

— невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

— порушення правил благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців, якими вони були встановлені.

У разі виявлення порушень правил розміщення зовнішньої реклами староста, якщо він є уповноваженою особою, складає припис на усунення порушень, а у разі неможливості усунення порушень — демонтажу спеціальної конструкції.

Припис — обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога уповноваженої особи органу місцевого самоврядування про усунення порушень вимог законодавства України та Правил розміщення зовнішньої реклами і усунення виявлених порушень, зобов’язань, визначених договором про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій на земельних ділянках, будівлях, спорудах та інших об’єктах комунальної форми власності, та їх наслідків.

Далі пропоную до вашої уваги зразок припису. Якщо ваш ОМС затвердив зразок припису — використовуйте саме його, в інакшому разі — наш зразок стане у пригоді.

img 1

img 2

Спеціальними конструкціями є тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється після завершення строку для усунення порушення, встановленого у приписі. При цьому строк для усунення порушення, встановлений у приписі, не може бути меншим за 10 (десять) робочих днів, крім випадків, коли невідповідність спеціальної конструкції архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам загрожує безпеці дорожнього руху, життю чи здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб та потребує негайного демонтажу. Такі обставини мають бути зафіксованими в Акті огляду технічного стану спеціальної конструкції (форма Акта, як правило, затверджується ОМС як додаток до Правил розміщення зовнішньої реклами). До процедури огляду та підписання Акта за рішенням уповноваженої особи, на яку покладено контроль, можуть на громадських засадах залучатися представники державних органів, підприємств, установ та організацій, які володіють спеціальними знаннями у відповідній галузі.

При складанні Акта огляду технічного стану спеціальної конструкції може здійснюватися фіксація стану спеціальної конструкції за допомогою фото-, відеознімальних приладів, які додаються до Акта.

Акт огляду спеціальної конструкції складається уповноваженою особою у трьох примірниках та підписується всіма присутніми особами. Далі пропонуємо ознайомитись із зразком такого Акта.

img 3

img 4

Власник спеціальної конструкції після добровільного усунення порушень, зазначених у приписі, зобов’язаний повідомити про це в письмовій формі особу, яка направила припис.

У разі невиконання вимог, зазначених у приписі, староста має повідомити про це відповідний ОМС для прийняття рішення про демонтаж спеціальних конструкцій.

У разі якщо власник спеціальної конструкції або його адреса не встановлені, демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету ради працівниками визначеного цим органом комунального підприємства з наступною компенсацією витрат з боку розповсюджувача зовнішньої реклами.

Староста може бути залучений під час демонтажу до складення відповідного акта. Акт проведення демонтажу складається у трьох примірниках і підписується особами, присутніми при демонтажі спеціальної конструкції.

Демонтаж рекламного засобу не проводиться, якщо власник рекламного засобу (розповсюджувач зовнішньої реклами) повністю усунув зазначені у приписі порушення та повідомив про це у письмовій формі у встановлений у приписі строк.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі