Теми статей
Обрати теми

На порозі чергові зміни до профільного закону: а що зі старостами?

Брусенцова Яна, директор Департаменту видань для публічно-правової сфери, головний редактор видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», юрист
2020 рік видається найпродуктивнішим роком, на моє, звісно, переконання, у частині змін до законодавства. Не встигаєш відстежувати, аналізувати, звикати, як на черзі нові зміни... І так весь рік. А якщо говорити про місцеве самоврядування, так тут узагалі — просто «головні герої» порядків денних. Адмінтерустрій, виборчі системи, повноваження органів місцевого самоврядування, зміна статусу окремих посад тощо. Це невеликий перелік з того, що ми спостерігаємо вже рік. Не встигли наші старости «оговтатися» після трансформації їх посади, як уже з’являється новий законопроєкт — і знову стосується частково старост.

Зареєстровано, але поки що не прийнято

Отже, на сайті Верховної Ради України під № 3971 від 10.08.2020 можна знайти проєкт Закону України, який вноситься народними депутатами України: Загоруйко А. Л., Корнієнком О. С., Клочком А. А., Безгіним В. Ю., під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур»1.

1 Законопроєкт.

Цим законопроєктом пропонується низка змін до Виборчого кодексу (і в цьому матеріалі ми про них говорити не будемо) та власне до Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»2.

2 Закон про місцеве самоврядування.

Що ж пропонується змінити?

Перше

Абзац 25 ст. 1 Закону про місцеве самоврядування викласти в новій редакції. Порівняємо:

Чинна редакція

Редакція із запропонованими змінами

старостинський округ — частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою

старостинський округ – частина території територіальної громади, на якій розташовані один або декілька населених пунктів, крім адміністративного центру такої територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою

Слід відзначити, що жодних кардинальних змін у цій частині законопроєкту не пропонується. Так, повністю виключено згадування про Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», бо, як розумієте, етап добровільності було припинено.

Друге

У ч. 1 ст. 5 Закону про місцеве самоврядування пропонується абз. 6 виключити, а абз. 7 включтити із таким змістом: «районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст». Порівняймо, що ж ми маємо отримати в результаті таких трансформацій:

Чинна редакція

Редакція із запропонованими змінами

1. Система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

старосту;

органи самоорганізації населення

1. Система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

органи самоорганізації населення

Отже, як бачите, старосту пропонують виключити з елементів системи місцевого самоврядування.

І додам таке.

Як на мене, це логічно, якщо враховувати новий статус старости:

тепер це не виборна посада, а посада, на яку особа має затверджуватися.

Тепер далі

Третє

У ст. 26 Закону про місцеве самоврядування ч. 1 пропонується доповнити п. 61 такого змісту:

«61) утворення старостинських округів, затвердження Положення про старосту»;

У свою чергу, ч. 3 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування запропоновано виключити. Для кращого сприйняття запропоновані зміни продемонструю в таблиці нижче.

Чинна редакція

Редакція із запропонованими змінами

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

...

3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

1) утворення старостинських округів;

2) затвердження Положення про старосту;

3) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

...

61) утворення старостинських округів, затвердження Положення про старосту;

...

Як бачите, пропонується повністю виключити ч. 3 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування. Водночас питання утворення старостинських округів та затвердження Положення про старосту планується перенести до ч. 1 ст. 26. А от щодо питань дострокового припинення повноважень старости тут слід нагадати про ст. 541 Закону про місцеве самоврядування.

6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Тобто, як бачите, розробники законопроєкту намагаються уникнути дублювання певних питань в одному законодавчому акті.

Четверте

Статтю 791 Закону про місцеве самоврядування пропонується виключити. Нагадаю нижче її зміст.

Стаття 791. Дострокове припинення повноважень старости

1. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення,

пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

51) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті.

2. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

7. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини першої цієї статті, — з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої цієї статті, — з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої цієї статті, — з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

5) у випадку, передбаченому абзацом першим частини другої цієї статті, — з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости;

6) з підстави, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї статті, — з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

Я недаремно навела весь зміст цієї статті. Таким чином хочу звернути вашу увагу на те, що якщо начебто станом на сьогодні визначено перелік підстав для дострокового припинення повноважень старост, то після внесення змін до Закону про місцеве самоврядування шляхом виключення ст. 791 отримаємо ситуацію, коли вичерпних підстав мати не будемо. І питання дострокового припинення повноважень старости, у тому числі й підстав такого припинення, повністю покладається на розсуд ради.

Наостанок...

Хотілося б укотре звернути увагу старост на ті повноваження, які вони здійснюють. Знаємо, у вас їх чимало і часто не вистачає часу на їх рішення. Тому рекомендуємо зважати на співрозмірність обсягу ваших повноважень, їх складність із чисто фізичними людськими можливостями.

Тут хотілося би відзначити, що ніхто не забороняє на рівні старостатів, у межах старостатів, в офісах старост (неважливо, як називається утворення), поряд зі старостою визначити робоче місце іншої посадової особи місцевого самоврядування, діловода тощо. У цій ситуації все залежить від пріоритетів, які висуває рада, коли покладає ті чи інші повноваження на старосту.

Для прикладу: у нас було спілкування з одним із ваших колег, який, зокрема, поряд із собою у своєму офісі старости має діловода (не будемо зупинятися на питанні штатної приналежності такого діловода).

Так-от, робота старости полягає у вирішенні глобальних питань, які є в межах старостату, а діловод у цій ситуації допомагає з паперовими питаннями (заповнити, оформити тощо). Погодьтеся, такі питання також вимагають часу. Тож ініціюйте, обґрунтовуйте своє прохання, досягайте своїх цілей!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі