Які зміни старостам приніс Закон № 805-ІХ?

Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску "Юридичні практики", адвокат
Радник старости Вересень, 2020/№ 3
В обраному У обране
Друк
Закон України від 16.07.2020 № 805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства»1, який набув чинності 23.07.2020, вніс кардинальні зміни щодо статусу старости, оскільки зачепив і наш профільний Закон України від 21.05.1997 № 280/ 97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»2. Що ж тепер чекає на старост?

1 Закон № 805.

2 Закон про місцеве самоврядування.

Особливості посади

До введення в дію цього Закону староста був виборною посадою, однак ст. 141 Закону про місцеве самоврядування виключили та внесли зміни у ст. 541, чим докорінно змінили підхід до обрання старости.

Перше.

Раніше староста обирався на посаду шляхом проведення виборів жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснював свої повноваження на постійній основі. Доречно зазначити, що в життя ця норма в загальнодержавному вимірі так втілена й не була, оскільки частіше ви залишались саме виконуючими обв’язками, а перші вибори старост у більшості громад так призначені й не були.

Тепер же староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Отже, відповідний голова «шукає» кандидатуру старости, а рада, розглянувши пропозицію, може затвердити або відмовити в затвердженні запропонованої кандидатури. Ніхто інший правом подання пропозицій не наділений. Таким чином, ми розуміємо, що «уся влада» щодо обрання гідних претендентів передана безпосередньо голові відповідної ради.

На думку нашої редакції, раді тепер варто переглянути власний Регламент та передбачити в ньому процедури затвердження старости.

Друге.

Раніше староста обирався строком на п’ять років, тепер же — на строк повноважень відповідної ради. І хоча строк повноважень місцевої ради становить також п’ять років, проте реально староста може бути затверджений на цю посаду на менший термін (залежно від того, скільки відповідна рада вже пропрацювала після відповідного першого засідання, проведеного за результатами виборів).

Окремо хочу звернути увагу, що в Україні чергові вибори з обрання старост так проведені й не були, а тому норма ч. 4 ст. 141 Закону про місцеве самоврядування (тепер вже не діє), яка визначала строк повноважень старости, обраного саме на чергових виборах, протягом 5 років, так і не спрацювала.

Станом на сьогодні ми маємо «різних» старост:

Тип посади

Строк повноважень

1

Обрані на перших виборах

Строк їх повноважень не був прописаний у жодній редакції Закону про місцеве самоврядування, але логічним є — до обрання нового старости на чергових виборах. Ця думка підкріплюється також п. 3 ч. 1 ст. 93 Закону України від 14.07.2015 № 595-VIII «Про місцеві вибори», згідно з яким старости обираються на перших місцевих виборах на строк до обрання на чергових виборах старости і сформування за результатами таких виборів відповідної ради у повноважному складі. (Прим. ред. — зазначений Закон втратив чинність, крім положень щодо організації та проведення повторних, проміжних, додаткових виборів і заміщення депутатів, обраних у багатомандатному виборчому окрузі, повноваження яких достроково припинені, що діють до наступних чергових або позачергових виборів депутатів місцевих рад, отже, і це положення також більше не діє)

2

Виконуючих обов’язки старости після проведення перших виборів за наслідками добровільного об’єднання територіальних громад

У селах, селищах, в яких знаходилися ОМС територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання — ст. 3 Закону України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад»3

3

Виконуючих обов’язки старости після проведення перших виборів за наслідками добровільного приєднання територіальних громад

Сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконує обов’язки старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади поточного скликанняабз. 4 ч. 1 ст. 83 Закону про добровільне об’єднання

3 Закон про добровільне об’єднання.

Третє.

Із наведеного вище постає логічне запитання: як зміна в законодавстві щодо обрання/затвердження старости вплинула на долю старост, які виконували свої обов’язки до набуття чинності Законом № 805?

Відповідь на це запитання надає п. 12 Закону № 805, яким доповнено п. 2 розд. II «Прикінцеві положення» Закону України від 16.04.2020 № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» підпунктом 4 такого змісту:

«повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ територіальних громад, які увійшли до складу територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, припиняються в день набуття повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних на перших місцевих виборах у 2020 році»

Ми розуміємо зазначену вище норму як таку, яка поширюється:

1

абсолютно на всі територіальні громади, в яких на 25.10.2020 призначені перші вибори (відповідно це також всі ОМС базового рівня на всій території України, окрім АРК та деяких районів Донецької та Луганської областей)

2

на всіх старост, у т. ч. які не обирались, а стали автоматично виконувати обов’язки старости (хоча з останньою частиною речення можна посперечатись з огляду на різну природу відносин та різну категорію посади)

Таким чином, шановні старости, можна зробити висновок про те, що ваші повноваження припиняться в день набуття повноважень сільськими, селищними, міськими радами, обраними на перших місцевих виборах у жовтні 2020 року.

Відповідно для себе вже зараз варто подумати про вашу подальшу долю та перспективи подання своїх кандидатур на інші виборні посади або сподівання на затвердження на аналогічну посаду, проте яка насправді стає зовсім іншою. Адже природа виборної посади та такої, яка затверджується радою, зовсім різна, і з цим ми далі будемо розбиратися детальніше.

Ще одне цікаве запитання.

Чи можна затвердити нового старосту на підставі змін у законодавстві до 25.10.2020?

Відповідь на це запитання нам допоможе надати табличка, яка наведена вище, щодо «різних» старост та строку дії їх повноважень. Отже, адаптуємо її до поставленого запитання:

Тип посади старости

Чи можна «замінити старосту» на затвердженого радою до 25.10.2020?

1

Обрані на перших виборах

Ні. Повноваження припиняться в день набуття повноважень відповідною радою за наслідками перших виборів 25.10.2020

2

Виконуючі обов’язків старости після проведення перших виборів за наслідками добровільного об’єднання територіальних громад

Цілком можливо, оскільки з 23.07.2020 згідно з тим же п. 12 Закону № 805 вибори старост сіл, селищ територіальних громад, які увійшли до складу територіальних громад, території яких затверджено КМУ, не проводяться. Відповідно чергових виборів старост більше не передбачено чинним законодавством. Тому, на нашу думку, вже сьогодні ради можуть затверджувати нові кандидатури на підставі нового законодавства. Та чи не стане це приводом для судових баталій? Час покаже

3

Виконуючі обов’язків старости після проведення перших виборів за наслідками добровільного приєднання територіальних громад

Ні. Повноваження припиняться в день набуття повноважень відповідною радою за наслідками перших виборів 25.10.2020

Разом із тим відповідно до ч. 6 ст. 541 Закону про місцеве самоврядування повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. На нашу думку, ця норма повною мірою може бути застосована тільки до старости, який затверджений на посаду вже за новою процедурою.

Четверте.

Згідно з новою редакцією ст. 541 Закону про місцеве самоврядування староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі. Ви й раніше були членами виконкому за посадою, проте не працювали там на постійній основі. З точки зору трудового законодавства це означатиме, що:

1

ваша трудова книжка зберігатиметься у виконкомі

2

ваша посада перебуватиме в штатному розписі саме виконкому (на сьогодні ви могли бути в раді, її апараті чи виконавчому органі)

3

ви маєте виконувати правила внутрішнього розпорядку та (за наявності) колективного договору саме виконкому

4

ваше робоче місце має бути визначено саме виконкомом

Тому виконавчому комітету доведеться переглядати свій штатний розпис, та, на думку нашої редакції, вирішити питання про внесення змін до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням особливостей роботи старости та передбачити робоче місце «ближче до людей».

Разом із тим конструкція відносин з виконкомом і радою є складною, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 541 Закону про місцеве самоврядування (ср. 025069200) в новій редакції при здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений радою термін. Таким чином, жителі відповідного села, селища втратили можливість отримувати від старости звіти, контролювати його та ставити питання про відповідальність старости.

— підзвітність — відносини між наділеними владою і тими, хто таку владу їм надав, у яких останні мають право утримувати перших у межах певного набору стандартів, оцінювати, наскільки повно вони виконують свої обов’язки в світлі цих стандартів, накладати санкції, якщо буде встановлено їх невиконання. Наділені владою зобов’язані доповідати і обговорювати результати своїх дій у межах своїх повноважень;

— відповіда́льність — загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов’язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи;

— підконтрольність — певний стан (режим) організаційних відносин, за яким один орган має право

перевіряти діяльність іншої особи/органу, включаючи право скасовувати чи зупиняти дію його актів, а той зобов’язаний надавати необхідні можливості для таких перевірок і звітувати про свою діяльність.

За змістом «підконтрольність» дещо ширша, ніж «підзвітність», оскільки завжди передбачає одержання інформації та звітів. У свою чергу, підзвітність може застосовуватись окремо від здійснення в повному обсязі функцій контролю.

З огляду на те, що староста став підконтрольним відповідному голові, на мою думку, і роботодавцем є саме голова, який має вирішувати питання відпустки, дисципліни старости шляхом оформлення відповідного розпорядження.

П’яте.

Відповідно до ст. 3 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» ваша посада з першої категорії посад в ОМС «виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах» так би мовити «переїхала» в другу — «виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою». Отже, староста залишився виборною посадою, проте прямі вибори замінені непрямими (обранці затверджують кандидатуру).

Повноваження «нового» старости

Порядок організації роботи старости визначається Законом про місцеве самоврядування та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

Усі повноваження, які були у вас за попередньою редакцією ст. 541 Закону про місцеве самоврядування, залишились у незмінному стані.

Тож, по суті, ви не будете виконувати більше або менше роботи, ніж раніше. І тільки додаткове навантаження слід читати, як завжди, в Положенні про старосту та додаткових розпорядчих актах вашої ради.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд