Теми статей
Обрати теми

Атестація та оцінка діяльності: бути чи не бути...

Мацокін Андрій, головний редактор всеукраїнського видання «Держслужбовець» і спецвипуску «Юридичні практики»
Тема атестації та оцінювання діяльності старости цього «сезону» набула популярності через зміну норм Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»1, якою старост виключили з переліку осіб, які не підлягають атестації. Від старост посипалися запитання, і, як часто буває, деякі експерти взялися роз’яснювати зміну і ще більше заплутали людей. Ми, звісно, не претендуємо, як-то кажуть, «на істину в останній інстанції», але у цій статті розберемо усі норми, які регулють питання проведення процедур атестації та оцінки діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування.

1 Закон № 2493.

Загальні норми та роз’яснення

Отже, процедура атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування передбачена Законом № 2493.

Статтею 17 вказаного законодавчого акта, зокрема, передбачено, що з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.

Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджено відповідною постановою КМУ від 26.10.2001 № 14402.

2 Положення № 1440.

Вказаним Положенням, окрім атестації, ще передбачена процедура оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків, яка проводиться щорічно у період між атестаціями.

Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками відділів, управлінь та інших створюваних радами виконавчих органів, де працюють посадові особи, під час підбиття підсумків роботи за рік. І проводиться вона у порядку, визначеному сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з урахуванням цього Положення № 1440 та особливостей кожного органу місцевого самоврядування.

Стаття 17 Закону № 2493 містить перелік осіб, які не підлягають атестації. І як ми вже знаємо, посаду старости звідти прибрали. Тож чи проводити атестацію та оцінку старост?

Положенням № 1440 передбачено, що загальні методичні рекомендації, зокрема з цих питань, розробляються Національним агентством з питань державної служби3.

3 НАДС.

А тепер звернемося до НАДС, а точніше до його роз’яснення щодо атестації та щорічної оцінки виконання завдань і обов’язків старости від 24.01.2022 № 145-р/з. Наводимо його повний текст.

Відповідно до статті 6 Закону України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі — Закон № 2493-III) консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

Статтею 1 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон № 280/97-ВР) передбачено, що посадова особа місцевого самоврядування — це особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

У статті 3 Закону № 2493-III визначено, що посадами в органах місцевого самоврядування є:

виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах;

виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;

посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону № 2493-ІІІ прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

Разом з тим, у частині першій статті 541 Закону № 280/97-ВР визначено, що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

У частині першій статті 141 Конституції України закріплено, що строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років.

Отже, посада старости належить до виборних посад, на яку особа приймається шляхом затвердження відповідною радою на визначений строк, за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення.

З такою особою відповідно до пункту 2 частини першої та частини другої статті 23 Кодексу законів про працю України укладається строковий трудовий договір.

Згідно з частинами першою та другою статті 17 Закону № 2493-ІІІ з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації відповідно.

Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

Трудовий договір старости має строковий характер, тобто така особа приймається на посаду на визначений строк, а отже підпадає під категорію посадових осіб місцевого самоврядування, які не підлягають атестації.

Пунктом 3 Типового положення передбачено, що у період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків у порядку, визначеному сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з урахуванням цього Типового положення та особливостей кожного органу місцевого самоврядування. Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками відділів, управлінь та інших створюваних радами виконавчих органів, де працюють посадові особи, під час підбиття підсумків роботи за рік.

У частині шостій статті 541 Закону № 280/97-ВР передбачено, що при здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним сільській, селищній, міській раді та підконтрольним сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений сільською, селищною, міською радою термін, звітує про свою роботу перед такою радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному вебсайті сільської, селищної, міської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі. Порядок звітування старости визначається Положенням про старосту.

З огляду на зазначене, старости не підлягають атестації й щорічній оцінці виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків.

Окремо повідомляємо, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Коментар редакції

Одразу хочу зазначити, що редакція видання «Радник старости» підтримує НАДС у цьому питанні.

Додаючи свій коментар, ми хочемо підсилити аргументи НАДС.

На що ми звертаємо увагу, аналізуючи питання: бути чи не бути атестації старости.

1. Положенням № 1440 також визначений перелік осіб, які не підлягають атестації, це:

— сільські, селищні, міські голови,

— голови районних у містах, районних, обласних рад,

— секретарі сільських, селищних, міських рад,

старости,

— працівники патронатної служби,

— особи, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік,

— молоді спеціалісти,

— вагітні жінки, чи жінки, які працюють менше ніж один рік після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною,

особи, прийняті на роботу на визначений термін.

Тож, як бачимо, Положення № 1440 безпосередньо визначає старосту як особу, що не підлягає атестації, якщо цього замало, то ще раз зазначимо, що посада старости — посада, на яку особи затверджуються на визначений термін.

2. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов’язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

Якщо ми відкриємо Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом НАДС від 07.11.2019 № 203-1, то посади старости там не побачимо.

Та й Закон № 2493 не вимагає від особи, яка обіймає посаду старости, якоїсь конкретної кваліфікації, яку б згодом можна було оцінити.

Посадові ж інструкції для старост взагалі не є обов’язковим документом.

3. За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків:

— про відповідність особи займаній посаді;

— про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо);

— про невідповідність займаній посаді.

Результатом усього процесу атестації є рішення сільського, селищного, міського голови, яке він має ухвалити на підставі висновку атестаційної комісії:

1) визнати посадову особу атестованою;

2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її із займаної посади.

З урахуванням того, що старосту затверджує на посаду своїм рішенням рада, яка і є для старости, відповідно, роботодавцем, то і моменти переведення, чи, тим більше, звільнення старости є прерогативою ради.

4. Щодо щорічної оцінки. Вона проводиться у період між атестаціями для тих же посадових осіб. Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань затверджені наказом Головного управління державної служби від 30.06.2004 № 102 (ср. ).

Щорічна оцінка проводиться, зокрема, з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, планування кар’єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як посадової особи місцевого самоврядування, так і органу місцевого самоврядування в цілому, аналізу виконання посадових інструкцій тощо.

Щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків проводиться безпосередніми керівниками в період між атестаціями у січні-лютому за підсумками минулого року.

Тут є два коментарі:

— поліпшити добір і розстановку кадрів (старост) ми ніяк не зможемо, бо це виключне повноваження та ініціатива голови;

— у старости, попри те, що він підзвітний раді та підконтрольний голові, відсутній безпосередній керівник.

5. За результатами оцінювання посадових осіб безпосереднім керівником виставляється підсумкова оцінка.

— низька — посадова особа місцевого самоврядування повинна покращити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корегування результату її роботи;

— задовільна — посадова особа місцевого самоврядування досягла певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків, і повинна спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

— добра — посадова особа місцевого самоврядування досягла результатів володіння навичками та вміннями, мінімізувала втручання керівника в результати роботи, спрямувала зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

— висока — посадова особа місцевого самоврядування перевищила очікувані результати, виявила ґрунтовні знання і навички, застосувала інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і доручень.

Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації посадових осіб.

Тож, як бачимо, окрім тих норм, які навів НАДС, є ще й інші, які неможливо застосувати до посади старости.

З урахуванням зазначеного та роз’яснення НАДС наголошуємо ще раз: староста не підпадає ані під атестацію, ані під щорічну оцінку.

Як і для сільського, селищного, міського голови, щорічною оцінкою виконання старостою покладених на нього обов’язків і завдань можна вважати його звіт про його роботу перед жителями старостинського округу та перед радою.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі