Теми статей
Обрати теми

Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації

Радник старости Квітень, 2022/№ 2/1
Друк
Постанова КМУ від 26.03.2022 № 380

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 2022 р. № 380

Київ

Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити збір та облік інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, нерухоме майно громадян України з метою подальшого застосування механізмів для поновлення порушених майнових прав фізичних осіб.

2. Затвердити Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, що додається.

3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

4. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:

збір та зберігання інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі — інформаційне повідомлення), програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

протягом тижня з дня набрання чинності цією постановою технічну можливість щодо подання інформаційного повідомлення через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), та оприлюднення інформації про початок збору такої інформації;

можливість щодо складання та подання центрами надання адміністративних послуг та нотаріусами повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, через Портал Дія;

доступ державних органів (за їх зверненням) до інформаційних повідомлень;

оприлюднення на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади України інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, крім інформації, що містить персональні дані;

передачу отриманих інформаційних повідомлень власнику (держателю) інформаційно-комунікаційної системи, яка забезпечуватиме збір, обробку та облік таких даних, протягом місяця з моменту її створення.

5. Міністерству юстиції забезпечити передачу Міністерству цифрової трансформації відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів про прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) та номери свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю нотаріусів протягом трьох днів з дня набрання чинності цією постановою.

6. Установити, що після набрання чинності Законом України про врегулювання відносин щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, інформаційне повідомлення, подане відповідно до цієї постанови, прирівнюється до заяви про надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 8 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 11 квітня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 березня 2022 р. № 380

ПОРЯДОК

подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації

1. Цей Порядок визначає умови, механізм та процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі — інформаційне повідомлення).

2. Дія цього Порядку поширюється на громадян України, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі — особа), з моменту введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) знищене нерухоме майно — квартири, інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки, які знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, та відновлення яких шляхом ремонту чи реконструкції не є можливим або є економічно недоцільним;

2) пошкоджене нерухоме майно — квартири, інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки, які пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, та можуть бути відновлені шляхом ремонту чи реконструкції.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України «Про правовий режим воєнного стану», «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг».

4. Інформаційне повідомлення може бути подане:

1) самостійно особою:

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) у порядку, визначеному пунктом 7 цього Порядку;

з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) у разі наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків у порядку, визначеному пунктом 7 цього Порядку;

2) через адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотаріуса у порядку, визначеному пунктом 8 цього Порядку.

5. Подача інформаційного повідомлення здійснюється незалежно від місця проживання або перебування особи.

6. Інформаційне повідомлення повинно містити такі дані:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків особи (у разі подання з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті) (у разі подання через Портал Дія);

3) контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності);

4) відомості про нерухоме майно:

тип об’єкта нерухомого майна (квартира, інші житлові приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинок);

реєстраційний номер нерухомого майна згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності);

загальна площа нерухомого майна. У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі нерухомого майна зазначається орієнтовна площа;

адреса (місцезнаходження) нерухомого майна;

інформація про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини (у разі потреби);

5) відомості про кількість осіб, що проживали в нерухомому майні;

6) відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, фото-, відеофіксація (за наявності).

Інформація, зазначена у підпункті 4 цього пункту, отримується/підтверджується з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі наявності).

7. Для подання інформаційного повідомлення необхідно:

встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, або створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;

заповнити інформаційне повідомлення, яке формується засобами Порталу Дія.

8. Адміністратор центру надання адміністративних послуг або нотаріус у день звернення особи з метою подання інформаційного повідомлення:

1) встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання інформаційного повідомлення представником);

2) заповнює інформаційне повідомлення, яке формується з використанням Порталу Дія;

3) роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення (за бажанням особи).

9. Сформоване інформаційне повідомлення вважається отриманим у день його подання і підлягає реєстрації та зберіганню на Порталі Дія.

10. Особа є відповідальною за достовірність наданих в інформаційному повідомленні даних.

11. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

12. Особа автоматично отримує повідомлення засобами Порталу Дія про реєстрацію поданого нею інформаційного повідомлення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 березня 2022 р. № 380

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 80, ст. 2736), доповнити підпунктом 113 такого змісту:

«113) забезпечує збір, обробку та облік інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене нерухоме майно (квартири, інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія);».

2. Пункт 4 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136; 2021 р., № 43, ст. 2625), доповнити підпунктом 131 такого змісту:

«131) збір, обробка та облік інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене нерухоме майно (квартири, інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації;».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі