Теми статей
Обрати теми

Актуальне запитання. Щодо підстав скасування дії довідки внутрішньо переміщеної особи

Який порядок та підстави для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?*

Порядок та підстави для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи регламентовані статтею 12 Закону про ВПО (від ред.: йдеться про Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»). Нормами цієї статті передбачено, що підставою для скасування дії довідки про взяття на облік ВПО та, відповідно, внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб (далі — Єдина база) є обставини, за яких ВПО:

Підстава відповідно до статті 12 Закону про ВПО

Стисле пояснення

1

Подала заяву про відмову від довідки

У цьому випадку йдеться про ситуацію, коли ВПО самостійно подала заяву про відмову від довідки.

На сьогодні законодавством не встановлено форми такої заяви, отже, вона подається у довільній формі з дотриманням Закону України «Про звернення громадян»

2

Скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення

За наявності цієї підстави необхідно враховувати, що в пункті другому частини першої статті 12 Закону про ВПО наведено виключний перелік таких кримінальних правопорушень.

Підтвердженням вчинення кримінального правопорушення є обвинувальний вирок, вимоги до форми та змісту якого визначені у Кримінальному процесуальному кодексі України.

Отже, лише за наявності відповідного обвинувального вироку стосовно конкретної ВПО можна здійснити скасування дії її довідки.

3

Повернулася до покинутого місця постійного проживання

У цій ситуації можливі два варіанти розвитку подій:

і) ВПО самостійно повідомила про повернення до місця проживання (форма повідомлення не передбачена на законодавчому рівні, тож може бути складена у довільній формі, в тому числі у формі заяви з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян»);

Довідково:

На рівні законодавства не передбачено, що таке повідомлення може бути подане представником ВПО, але, враховуючи загальні норми права, а також надану Законом про ВПО можливість фізичній особі для отримання довідки про взяття на облік ВПО подавати заяву через свого представника, можна стверджувати, що повідомлення про повернення до місця проживання також може бути подане представником ВПО.

Згідно з абзацом шостим пункту 7 Порядку № 509 (від ред.: йдеться про Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою КМУ від 01.10.2014 № 509) ВПО має обов’язок повідомити уповноваженому органу (тобто структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад) або уповноваженій особі територіальної громади / ЦНАП) за місцем отримання довідки про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання не пізніш як за три дні до від’їзду або протягом трьох днів уповноваженому органу після повернення до покинутого постійного місця проживання;

іі) скасування може відбутися за ініціативою уповноваженого органу (тобто структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад) у разі неповідомлення ВПО про її повернення до покинутого місця постійного проживання.

Довідково:

Якщо ж ВПО не повідомила про повернення до покинутого місця проживання, рішення про скасування дії довідки приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання.

Інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання, згідно з частиною першою статті 12 Закону про ВПО є:

дані, отримані з відповідних державних реєстрів;

дані, отримані в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

дані, отримані в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, що надають допомогу ВПО відповідно до статті 16 Закону про ВПО.

У разі наявності у ВПО обґрунтованих причин для продовження строку її відсутності за місцем проживання понад 60 днів така особа звертається з відповідною письмовою заявою за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад. У такому разі строк відсутності ВПО за місцем проживання може бути збільшено до 90 днів.

Важливо! Відповідно до пункту 72 Порядку № 509 на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання.

На дату підготовки цієї відповіді відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 630 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Уряд продовжив на території України карантин та режим надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року.

Отже, скасовувати дію довідок протягом періоду дії карантинних обмежень та протягом 30 днів з дня його відміни не можна.

ііі) Також підставою для скасування дії довідки ВПО може бути інформація, подана переліченими у пункті 72 Порядку №509 органами влади.

Довідково:

Цією нормою передбачається, що у разі наявності підстав, передбачених у статті 12 Закону про ВПО, МВС, Національна поліція, ДМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, Мінцифри подають уповноваженому органу відповідну інформацію для прийняття рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.

Тобто якщо перелічені органи будуть мати відповідну інформацію, наявність якої дає можливість застосувати таку підставу для скасування дії довідки ВПО, зокрема, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання, зазначені органи повинні її надати уповноваженому органу

4

Виїхала на постійне місце проживання за кордон

Застосування цієї підстави є можливим за умови наявності доказів виїзду ВПО саме на постійне місце проживання за кордон.

Законодавством не визначено, хто саме має (може) повідомити, зокрема, уповноважений орган про те, що особа виїхала на постійне місце проживання за кордон.

Тут можна лише застосовувати положення пункту 71 Порядку № 509, де визначено, що у разі наявності підстав, передбачених у статті 12 Закону про ВПО, МВС, Національна поліція, ДМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, Мінцифри подають уповноваженому органу відповідну інформацію для прийняття рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.

Отже, однозначно можна стверджувати, що відповідна інформація може і має бути надана уповноваженому органу визначеними суб’єктами

5

Подала завідомо недостовірні відомості

Застосування цієї підстави можливе за умови наявності доказів подання ВПО завідомо недостовірних відомостей.

Щодо механізму застосування цієї підстави, то тут також варто застосовувати положення пункту 71 Порядку № 509, де визначено, що у разі наявності підстав, передбачених у статтею 12 Закону про ВПО, МВС, Національна поліція, ДМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, Мінцифри подають уповноваженому органу відповідну інформацію для прийняття рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.

Отже, можна стверджувати, що відповідна інформація може і має бути надана уповноваженому органу зазначеними суб’єктами.

У той же час може виникнути запитання, а чи може, наприклад, уповноважений орган під час самостійного виявлення випадків подання ВПО завідомо недостовірних відомостей з власної ініціативи скасувати дію довідки ВПО. Законодавством, на жаль, не передбачено серед суб’єктів виявлення та встановлення фактів подання ВПО завідомо недостовірних відомостей уповноважених органів, визначених у Порядку № 509 (ср. ).

Тут варто застосовувати зміст значення терміна «недостовірні відомості», яке, на жаль, у законодавстві не визначено, проте вживається у постанові Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», згідно з якою недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

Таким чином, ураховуючи зазначене, можна дійти висновку про те, що у разі виявлення подання ВПО до уповноваженого органу завідомо недостовірних відомостей його керівник може прийняти рішення про скасування дії довідки ВПО. У разі прийняття такого рішеннявоно має бути обґрунтованим та містити всі наявні докази подання ВПО завідомо недостовірних відомостей.

Хоча тут варто ще раз наголосити, що прямої норми, яка б надавала таке право уповноваженому органу, профільне законодавство не містить

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 12 Закону про ВПО рішення про скасування дії довідки приймається керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання особи та надається ВПО протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Згідно з абзацом чотирнадцятим частини першої статті 12 Закону про ВПО структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад на підставі прийнятого рішення невідкладно вносить до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відомості про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО.

У той же час Порядком № 509 уточнено, що рішення про скасування дії довідки відповідно до статті 12 Закону про ВПО (крім осіб, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг) приймається керівником уповноваженого органу за місцем проживання особи та надається їй протягом трьох днів з дати прийняття такого рішення або надсилається на адресу місця проживання, зазначену в довідці.

Довідково: У Порядку № 509, як виняток із загальних правил, зазначається про те, що рішення про скасування дії довідки ВПО за наявності всіх підстав, зазначених в статті 12 Закону про ВПО, приймається стосовно усіх ВПО, крім осіб, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Виникає запитання щодо тих ВПО, які:

і) скоїли кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення;

іі) виїхали на постійне місце проживання за кордон;

ііі) подали завідомо недостовірні відомості.

Ці питання вимагають врегулювання на законодавчому рівні з метою їх практичного застосування. Ураховуючи зазначене, експертами Проєкту «Говерла» буде підготовлено та направлено відповідні пропозиції до профільних міністерств. До внесення відповідних змін до законодавства, що може зайняти певний час, експертами Проєкту «Говерла» буде направлено додатково запит до профільних міністерств з проханням надати відповідні роз’яснення.

Рішення про скасування дії довідки також приймається після надання повідомлення ВПО про повернення до покинутого постійного місця проживання (крім осіб, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг):

— керівником відповідного уповноваженого органу або уповноваженою особою територіальної громади / ЦНАПу разі подання повідомлення за місцем отримання довідки;

— керівником відповідного уповноваженого органу — у разі подання повідомлення після повернення до покинутого постійного місця проживання.

Уповноважений орган або уповноважена особа територіальної громади / ЦНАП на підставі прийнятого рішення невідкладно вносить до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб запис про скасування дії довідки.

* Інформація розміщена на сайті Децентралізація, з якою можна ознайомитися за посиланням.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі