Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку надання електронних публічних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у автоматичному режимі

Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства цифрової трансформації України від 14.07.2022 № 2933/5/66 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.2022 за № 780/38116)

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», Закону України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання електронних публічних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у автоматичному режимі, що додається.

2. Технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг вжити відповідних заходів, необхідних для запровадження надання електронних публічних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у автоматичному режимі без участі державного реєстратора.

3. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Перший заступник

Міністра юстиції України Євгеній ГОРОВЕЦЬ


Віце-прем’єр-міністр України –

Міністр цифрової

трансформації України Михайло ФЕДОРОВ


ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор

державного підприємства

«Національні інформаційні системи»

О. БЕРЕЖНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України,

Міністерства цифрової трансформації України

14 липня 2022 р. № 2933/5/66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Порядок надання електронних публічних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у автоматичному режимі

1. Цей Порядок визначає механізм надання електронних публічних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у автоматичному режимі без участі державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — державний реєстратор) у режимі реального часу за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) на підставі документів суб’єктів звернення, поданих в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — Портал Дія).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі — Закон), «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері дії цього Порядку.

3. Без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі можуть проводитися такі реєстраційні дії:

— державна реєстрація фізичної особи підприємцем;

— державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім змін до реєстраційного номера облікової картки платника податків, даних паспорта громадянина України);

— державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням;

— державна реєстрація створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни України, яким присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

4. Заявником може бути:

— у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем — громадянин України, який досяг вісімнадцятирічного віку, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який не є фізичною особою — підприємцем відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру та має намір провадити підприємницьку діяльність;

— у разі подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням — громадянин України, який є фізичною особою — підприємцем відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру;

у разі подання документів для державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту — засновник юридичної особи, який є громадянином України, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

5. Заява формується заявником засобами Порталу Дія після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.

6. Заява формується у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630.

Засобами Порталу Дія забезпечується формування цифрового коду модельного статуту, на підставі якого діє юридична особа, за алгоритмом, визначеним відповідно до законодавства.

7. Справляння адміністративного збору за державну реєстрацію здійснюється заявником засобами Порталу Дія відповідно до вимог Закону.

8. Формування заяви припиняється засобами Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:

— надані не в повному обсязі;

— не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю;

— не відповідають відомостям, отриманим засобами Порталу Дія з інформаційно-комунікаційних систем, держателями яких є відповідні органи державної влади або органи місцевого самоврядування;

— не здійснено сплату адміністративного збору у випадках, встановлених Законом.

9. Відповідальність за достовірність відомостей, що зазначені у заяві та доданих до неї документах, несе заявник.

10. Після формування заяви та документів (у випадках, передбачених Законом) засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника та засновників (за наявності), пакет документів блокується для редагування та передається до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації.

На відомості, що передаються до Єдиного державного реєстру, накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія.

11. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює:

— державну реєстрацію в автоматичному режимі без участі державного реєстратора шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;

— генерування в автоматичному режимі коду доступу до результатів надання електронної публічної послуги з державної реєстрації з подальшим його надісланням до Порталу Дія для забезпечення відповідного доступу заявника.

12. За результатом проведеної державної реєстрації та після отримання в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Державної служби статистики України і Державної податкової служби України відповідних відомостей засобами Єдиного державного реєстру в автоматичному режимі формується виписка з нього, у якій зазначається, що державна реєстрація проведена програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру.

13. Реєстраційна дія в Єдиному державному реєстрі, проведена в автоматичному режимі, вважається дією технічного адміністратора Єдиного державного реєстру та може бути оскаржена до суду або до Міністерства юстиції України в порядку, передбаченому статтею 34 Закону, у тому числі у разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки, пов’язаної з некоректним перенесенням до нього відомостей з поданої заяви.

14. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та Порталом Дія здійснюється з використанням інформаційних систем суб’єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Перелік відомостей, структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються суб’єктами інформаційних відносин, якими є Міністерство юстиції України та Міністерство цифрової трансформації України, та оформлюються окремими договорами або протоколами про інформаційну взаємодію.

Інформаційна взаємодія між суб’єктами інформаційних відносин та іншими інформаційно-комунікаційними системами, держателями яких є відповідні органи державної влади або органи місцевого самоврядування, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Директор Департаменту приватного

права Міністерства юстиції України Олена ФЕРЕНС


Директор директорату розвитку

електронних послуг Міністерства

цифрової трансформації України Мстислав БАНІК

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі