Теми статей
Обрати теми

Запитання-відповіді щодо статусу ВПО

1. Щодо заміни довідки ВПО в разі зміни місця фактичного проживання

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону про ВПО ВПО зобов’язана повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

Пунктом 9 Порядку № 509 визначено, що в разі зміни фактичного місця проживання/перебування заявник (зокрема, ВПО) звертається за видачею довідки до уповноваженого органу (тобто структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад) за місцем фактичного проживання/перебування, а раніше видана йому довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Повноваження в цій частині для уповноважених осіб територіальних громад / ЦНАП ані Законом про ВПО, ані Порядком № 509 не передбачені.

Якщо, наприклад, ВПО не повідомила про зміну свого місця проживання, то, на жаль, чинне законодавство не передбачає взагалі порядку дій органів місцевого самоврядування на цей випадок. Спираючись на чинні норми законодавства, можна лише порадити звернутися до уповноваженого органу з відповідною відомою інформацією (наприклад, що ВПО змінила місце фактичного проживання), оскільки саме уповноважені органи мають право доступу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

2. Щодо вилучення довідки ВПО (припинення відповідних виплат) у разі добровільного повернення особи до постійного місця проживання

Повернення ВПО до покинутого місця проживання є однією з підстав, передбачених ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі — Закон про ВПО), за наявності якої має бути прийнято рішення про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО. Про вилучення такої довідки у ВПО в чинному законодавстві, яке регулює питання ВПО, не йдеться, отже, воно не здійснюється.

Так, зазначеною статтею передбачається, що підставою для скасування дії довідки про взяття на облік ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких ВПО:

1) подала заяву про відмову від довідки;

2) скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення;

3) повернулася до покинутого місця постійного проживання;

4) виїхала на постійне місце проживання за кордон;

5) подала завідомо недостовірні відомості.

Розглядаючи питання скасування дії довідки ВПО в разі повернення її до покинутого місця постійного проживання, важливим є зважати на такі обставини:

— ВПО повідомила відповідні органи / уповноважених осіб про таке повернення;

— ВПО не повідомила відповідні органи / уповноважених осіб про таке повернення.

Щодо ситуації, коли ВПО повідомила про повернення до покинутого місця постійного проживання

Тут варто пам’ятати, що відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону про ВПО в разі добровільного повернення до покинутого місця постійного проживання ВПО зобов’язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду.

Водночас Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою КМУ від 01.10.2014 № 509 (далі — Порядок № 509) уточнено, що обов’язком ВПО є повідомити уповноваженому органу (структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад) або уповноваженій особі територіальної громади / ЦНАП за місцем отримання довідки про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання не пізніш як за три дні до від’їзду або протягом трьох днів уповноваженому органу після повернення до покинутого постійного місця проживання.

Крім того, Порядком № 509 деталізується сам механізм скасування дії довідки, а також визначається суб’єкт, який має прийняти рішення про скасування дії довідки залежно від обставин. Зокрема, передбачається, що рішення про скасування дії довідки приймається після надання повідомлення ВПО про повернення до покинутого постійного місця проживання (крім осіб, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема, через Єдиний державний вебпортал електронних послуг):

— керівником відповідного уповноваженого органу або уповноваженою особою територіальної громади / ЦНАП — у разі подання повідомлення за місцем отримання довідки;

— керівником відповідного уповноваженого органу — у разі подання повідомлення після повернення до покинутого постійного місця проживання.

Уповноважений орган або уповноважена особа територіальної громади / ЦНАП на підставі прийнятого рішення невідкладно вносить до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб запис про скасування дії довідки.

Є декілька обставин, які заважають практичному здійсненню наведених вище дій саме уповноваженою особою територіальної громади / ЦНАП, а саме:

1) прийняття рішення про скасування дії довідки за місцем отримання довідки — у разі подання повідомлення ВПО про повернення до покинутого постійного місця проживання;

2) невідкладного внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб запису про скасування дії довідки саме уповноваженою особою територіальної громади / ЦНАП на підставі прийнятого ними рішення про скасування дії довідки у зв’язку з відсутністю можливості вчинення таких дій.

Варто зазначити, що п. 3 Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 22.09.2016 № 646, передбачено, що інформація до бази даних вноситься структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад (далі — уповноважені органи) в електронній формі на підставі поданої ВПО заяви, форму якої затверджує Мінсоцполітики.

Тобто відповідні уповноважені особи територіальних громад / ЦНАП відсутні в наведеній нормі п. 3 зазначеного Порядку.

Ці питання вимагають урегулювання на законодавчому рівні з метою їх практичного застосування.

Також п. 9 зазначеного Порядку передбачено, що одержувати інформацію з бази даних мають право Мінфін, Мінреінтеграції, інші центральні органи виконавчої влади, Пенсійний фонд України та його територіальні органи, Державний центр зайнятості, Центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості та їх філії, міські, районні і міськрайонні центри зайнятості з метою запровадження електронної взаємодії шляхом інформаційного обміну з дотриманням вимог законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних».

Громадські об’єднання, волонтерські, благодійні організації, які надають адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам, є користувачами бази даних (без доступу до персональних даних) у частині задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб (житлових, соціальних, медичних, освітніх, потреб у технічних та інших засобах реабілітації).

Внутрішньо переміщені особи або їх законні представники є користувачами бази даних у частині їх ознайомлення з інформацією, зазначеною в пункті 11 цього Порядку (ср. ).

Серед наведеного переліку відсутні уповноважені особи територіальних громад / ЦНАП, як і в цілому органи місцевого самоврядування, що ускладнює діяльність органів місцевого самоврядування під час здійснення своїх повноважень, націлених на забезпечення прав і свобод ВПО.

Тож у ситуації, якщо ВПО повідомляють саме уповноважену особу територіальної громади / ЦНАП про повернення до покинутого місця постійного проживання, можна порадити таким уповноваженим особам звернутися до уповноважених органів з метою пояснення їм їхніх дій у цій ситуації (допоки ця ситуація не буде врегульована на законодавчому рівні).

Щодо ситуації, коли ВПО не повідомила про своє повернення до покинутого місця постійного проживання

Абзацом 7 ч. 1 ст. 12 Закону про ВПО передбачено, що в разі неповідомлення ВПО про її повернення до покинутого місця постійного проживання рішення про скасування дії довідки приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання.

При цьому необхідно враховувати, що інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання, є:

— дані, отримані з відповідних державних реєстрів;

— дані, отримані в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

— дані, отримані в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам відповідно до ст. 16 Закону про ВПО.

У разі наявності у ВПО обґрунтованих причин для продовження строку її відсутності за місцем проживання понад 60 днів така особа звертається з відповідною письмовою заявою за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад. У такому разі строк відсутності внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання може бути збільшено до 90 днів.

Водночас згідно з п. 72 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 № 509, уточнено, що на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання.

Станом на сьогодні відповідно до постанови КМУ від 27.05.2022 № 630 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Урядом продовжено на території України карантин та режим надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року.

Отже, скасовувати дію довідки ВПО, яка повернулася до покинутого постійного місця проживання і не повідомила про це, протягом періоду дії карантинних обмежень та протягом 30 днів з дня його скасування не можна, навіть якщо є наявна відповідна інформація, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного проживання.

3. Щодо вилучення довідки ВПО (припинення відповідних виплат) у разі виїзду особи за кордон

У випадку виїзду ВПО на постійне місце проживання за кордон законодавством не передбачено, хто саме має (може) повідомити, зокрема, уповноважений орган про те, що ВПО виїхала на постійне місце проживання за кордон.

Застосування цієї підстави є можливим за умови наявності доказів виїзду ВПО саме на постійне місце проживання за кордон.

У цій ситуації доречно керуватися положеннями п. 71 Порядку № 509, де передбачено, що у разі наявності підстав, передбачених у ст. 12 Закону про ВПО, МВС, Національна поліція, ДМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, Мінцифри подають уповноваженому органу відповідну інформацію для прийняття рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.

Отже, однозначно можна стверджувати, що відповідна інформація може і має бути надана визначеними суб’єктами.

При цьому важливо зважати, що відповідно до абз. 2 п. 71 Порядку № 509 рішення про скасування дії довідки відповідно до ст. 12 Закону (крім осіб, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг) приймається керівником уповноваженого органу (структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад) за місцем проживання особи та надається їй протягом трьох днів з дати прийняття такого рішення або надсилається на адресу місця проживання, зазначену в довідці. Про можливість прийняття такого рішення та за такою підставою саме уповноваженою особою територіальної громади / ЦНАП не йдеться.

Також варто зазначити, що ані Закон про ВПО, ані Порядок № 509 не передбачають вимоги вилучати довідку ВПО, якщо її дію скасовано у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі