Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Зарплатний» аванс найманим працівникам

Редакція ВД
Власне Діло Серпень, 2008/№ 15
В обраному У обране
Друк
Стаття

«Зарплатний» аванс найманим працівникам

 

Одну з частин заробітної плати, що виплачується в поточному місяці, прийнято називати авансом. Про те, чи зобов’язаний підприємець його виплачувати та що супроводжує таку виплату в частині нарахувань та утримань, ітиметься в цій статті.

Маргарита СМИРНОВА, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/ 95-ВР.

Закон про податок з доходів

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 36

— Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36.

 

Чи обов’язково виплачувати працівникам аванс?

Під «зарплатним» авансом мається на увазі виплата частини заробітної плати працівників до закінчення місяця довідка 1. Для того щоб з’ясувати, чи повинен підприємець дотримуватися порядку виплати зарплати за цілий місяць у два етапи, звернемося

до КЗпП і Закону про оплату праці.

Відповідно до

статті 24 цього Закону та статті 115 КЗпП заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно не рідше двох разів на місяць. При цьому проміжок часу між виплатами не має перевищувати 16 календарних днів. Конкретні строки (дати) виплати зарплати повинні встановлюватися за погодженням сторін: роботодавцем і працівниками довідка 2.

Таким чином, виплату частини зарплати у вигляді авансу застережено безпосередньо трудовим законодавством, отже, це

є обов’язком роботодавця. Крім того, у статті 97 КЗпП зазначено, що власник або уповноважений ним орган, або фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення щодо питань оплати праці, які погіршують умови, установлені законодавством.

Якщо підприємець не дотримуватиметься цих норм, то йому загрожує штраф, передбачений

статтею 41 КУпАП, у розмірі від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 850 грн.). Такий штраф можуть накласти під час перевірки представники інспекції з праці.

Виплата заробітної плати (авансу) провадиться в робочі дні, а якщо день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то напередодні.

Для документального оформлення видачі авансу підприємцю слід завести окрему відомість довільної форми. У ній відображатиметься сума виплати і проставлятиметься підпис працівника, який її отримав. Після закінчення місяця сума авансу заноситься до розрахунково-платіжної відомості, за якою видається залишок заробітної плати.

 

Розмір авансу

Як правило, день виплати авансу припадає на другу половину місяця, тому можна говорити, що він являє собою виплату за фактично відпрацьований час (виконаний обсяг робіт).

Проте чинним законодавством не передбачено якесь обов’язкове відсоткове співвідношення авансу та заробітної плати або безумовна відповідність суми авансу до відпрацьованого часу тощо. Теоретично ця сума може бути меншою або більшою можливої зарплати за вже відпрацьований період. Про те, що роботодавець може самостійно встановлювати співвідношення авансу та зарплати, ідеться й у

листі Мінпраці від 14.04.2004 р. № 03-2/1228-018-15.

При цьому розмір авансу може встановлюватися не тільки у вигляді відсотка від окладу, але й у вигляді фіксованої суми, також можуть ураховуватися побажання працівників тощо.

Якщо ж після закінчення місяця сума авансу перевищить нараховану за місяць зарплату, що належить працівнику, то підприємець має право стягнути таку заборгованість з працівника. Це передбачено

статтею 127 КЗпп. Такі утримання із заробітної плати провадяться на підставі наказу (розпорядження) роботодавця.

 

Оподаткування авансу

Податок з доходів

Те, що сума авансу, яка видається, обкладається податком з доходів, випливає із

Закону про податок з доходів. Крім того, без платіжного документа, що свідчить про перерахування податку до бюджету, неможливо отримати в банку кошти для виплати авансу.

Однак тут виникає інше запитання: з якої суми слід обчислювати податок з доходів? Оскільки на сьогодні не існує якихось чітких роз’яснень, то на практиці мають право на життя два варіанти:

1) аванс розглядається як «чиста» сума, тобто та, що підлягає видачі на руки. У цьому випадку сума авансу приводиться до суми, яку має бути нараховано;

2) аванс вважається нарахованою («грязною») сумою. Тоді розрахунок внесків провадиться виходячи з установленого авансу, а на руки працівник отримає суму, зменшену на здійснені утримання.

Зазначимо, що з другим варіантом у роботодавця не повинно виникати проблем. Крім того, якщо підприємець при виплаті авансу утримує та перераховує внески до фондів соціального страхування (незважаючи на те що робити це необов’язково, про що йтиметься далі), то, на нашу думку, при визначенні об’єкта обкладення податків з доходів суму авансу, що підлягає нарахуванню, можна зменшити на суму таких внесків.

Проте перший варіант за своєю суттю більше відповідає положенням

Закону про податок з доходів і однозначно не буде об’єктом претензій з боку податківців.

Якщо аванс установлено як суму, належну до виплати на руки, то для визначення «грязної» суми слід застосовувати

коефіцієнт 1,176471 (якщо підприємець, крім податку з доходів, з авансових сум не провадить інших утримань), що розраховується виходячи зі ставки податку з доходів фізичних осіб (у 2008 році — 15 %).

Податкова соціальна пільга (ПСП) при виплаті авансу не враховується, оскільки для її застосування необхідно знати суму заробітної плати за весь місяць.

Строки сплати податку з доходів при виплаті авансу такі:

— одночасно з отриманням коштів у банку, якщо кошти отримуються з банківського рахунка;

— протягом банківського дня, наступного за днем виплати авансу, якщо він видається з виручки.

 

Внески до Пенсійного фонду

Відповідно до

частини 6 статті 20 Закону № 1058 у разі здійснення протягом базового звітного періоду (календарного місяця) виплат, на які нараховуються страхові внески, платники одночасно з видачею таких сум зобов’язані сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що нараховуються на ці виплати довідка 3.

Таким чином,

при виплаті авансу працівникам підприємець зобов’язаний сплатити пенсійні внески в частині нарахувань («зверху»).

Якщо кошти на виплату авансу підприємець знімає з рахунка в банку, то внески сплачуються одночасно з їх отриманням. Якщо ж аванс видається з виручки, то перерахувати суму внесків слід у день його виплати.

Зазначимо: якщо підприємець розглядає авансові виплати як «чистий» дохід працівника, то для розрахунку нарахувань застосовується

коефіцієнт 1,176471.

Нагадаємо, що

єдиноподатники та фікспатентники сплачують внески «зверху» до Пенсійного фонду в частині, не перекритій відрахуваннями від єдиного та фіксованого податків.

Що стосується

утримань, то строк їх сплати відповідно до підпунктів 5.1.4 і 5.2.2 Інструкції № 21-1 — не пізніше 20-го числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем. Отже, при виплаті авансу провадити їх не обов’язково .

Водночас роботодавець може це зробити на свій розсуд. Але якщо аванс ототожнюється з «чистою» сумою, то за аналогією з податком з доходів слід застосувати до його суми коефіцієнт, обчислений з урахуванням ставки внеску, установленого для застрахованих осіб. Для утримань до Пенсійного фонду розмір ставки — 2 %, виходить, коефіцієнт дорівнюватиме 1,020408 (1 : 0,98).

 

Фонд тимчасової втрати працездатності

Перерахування сум внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (як нарахувань, так і утримань) здійснюється роботодавцями

один раз на місяць — у день, установлений для отримання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період.

Отже,

внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ні нарахування, ні утримання) при виплаті авансу не перераховуються (лист Фонду від 01.11.2006 р. № 02-24-2212).

Нагадаємо, що підприємці-

єдиноподатники внески в частині нарахувань до Фонду тимчасової втрати працездатності не сплачують.

Знову ж роботодавець може перерахувати внески за бажанням. Якщо до уваги беруться «чисті» виплати, то за аналогією з податком з доходів слід застосувати до суми авансу коефіцієнт, обчислений з урахуванням ставки внеску для утримань. Ставка до Фонду тимчасової втрати працездатності дорівнює 0,5 % або 1 %, виходить, коефіцієнт дорівнюватиме 1,005025 (1 : 0,995) або 1,010101 (1:0,99).

 

Фонд безробіття

Не слід перераховувати при виплаті авансу і

внески до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (ні нарахування, ні утримання). Роботодавці сплачують страхові внески один раз на місяць — у день отримання в установах банків коштів на оплату праці. А якщо зарплата виплачується з виручки, то в строки, установлені для виплати заробітної плати за другу половину місяця (лист Мінпраці від 27.10.2006 р. № 676/020/99-06).

Нагадаємо, що підприємці-

єдиноподатники внески в частині нарахувань до Фонду безробіття не сплачують.

Якщо все ж таки підприємець вирішить утримати з авансу та перерахувати внески, то щодо «чистої» суми слід застосувати коефіцієнт. Для утримань до Фонду безробіття ставка — 0,5 %, тобто коефіцієнт дорівнюватиме 1,005025 (1 : 0,995).

 

Фонд «нещасного випадку»

Внески (тільки нарахування) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

при виплаті заробітної плати за першу половину місяця (авансу) перераховуються одночасно з отриманням коштів (згідно з пунктом 4.12 Інструкції № 36). А якщо аванс видається з виручки, то не пізніше наступного дня після виплати авансу.

Про те, що строк сплати страхових внесків настає щоразу при отриманні страхувальником коштів на оплату праці в установі банку або при оплаті праці з готівкової виручки або натуроплатою, Фонд зазначав також у

листі від 08.12.2001 р. № 01-1635.

 

Відповідальність за несплату ПДФО і внесків

Вище зазначалося, що податок з доходів і нарахування до Пенсійного фонду («зверху») та Фонду «нещасного випадку» підприємець зобов’язаний сплатити при виплаті авансу, причому в установлений строк.

За порушення цього порядку підприємцю можуть загрожувати штрафні санкції.

Так, виплата авансу без попереднього нарахування та сплати податку з доходів загрожує штрафом у розмірі 200 % неутриманого податку

(підпункт 17.1.9 Закону № 2181).

Щодо внеску до Пенсійного фонду штраф установлено

пунктом 7 частини 9 статті 106 Закону № 1058. За неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів довідка 4 за страховими внесками до Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 50 % сум несплачених або своєчасно не сплачених авансових платежів.

Якщо підприємець при виплаті авансу не сплачує внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, відповідно до

пункту 5.1 Інструкції № 36 сума таких внесків вважається недоїмкою та стягується в порядку, передбаченому законодавством, з нарахуванням пені. Пеня сплачується за кожний день прострочення та розраховується виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк. Таким чином, пеня нараховується з дня, наступного за отриманням заробітної плати за першу половину місяця, по день сплати недоїмки включно.

 

Числовий приклад

Працівнику фізичної особи — підприємця виплачено:

— у квітні 2008 року аванс (умовно за першу половину місяця) — 400 грн.;

— у травні 2008 року решту заробітної плати за квітень 2008 року (за мінусом утримань).

Загальна сума нарахованої зарплати за квітень 2008 року — 850 грн. (працівник має право на ПСП).

Визначимо суму податку з доходів і страхові внески, що підлягають сплаті у зв’язку з видачею працівнику авансу. Підприємець розглядає її як «чисту» виплату; утримання до фондів здійснюються при виплаті частини зарплати, що залишилася, у травні.

 

Виплати у квітні

Розрахуємо суми внесків, що

підлягають сплаті до соцфондів у квітні одночасно з отриманням коштів на виплату авансу за квітень:

а) нарахування:

внесок до Пенсійного фонду (33,2 %):

(400 х 1,176471) х 0,332 = 470,59 х 0,332 = 156,24 (грн.);

внесок до Фонду соцстраху «від нещасного випадку» (у цьому прикладі використовуємо ставку 1,03 %):

(400 х 1,176471) х 0,0103 = 470,59 х 0,0103 = 4,85 (грн.);

б) утримання:

сума податку з доходів (ПДФО), яку необхідно перерахувати до бюджету при отриманні коштів на виплату авансу довідка 5:

(400 х 1,176471) х 0,15 = 470,59 х 0,15 = 70,59 (грн.).

 

Виплати у травні

1. Визначимо нарахування внесків на загальну суму зарплати за квітень:

внесок до Пенсійного фонду (33,2 %):

850 х 0,332 = 282,2 (грн.);

внесок до Фонду «нещасного випадку» (у цьому прикладі використовуємо ставку 1,03 %):

850 х 0,0103 = 8,76 (грн.);

внесок до Фонду «тимчасової непрацездатності» (1,5 %):

850 х 0,015 = 12,75 (грн.);

внесок на страхування від безробіття (1,3 %):

850 х 0,013 = 11,05 (грн.).

2. Визначимо утримання внесків із загальної суми зарплати за квітень:

внесок до Пенсійного фонду (2 %):

850 х 0,02 = 17,00 (грн.);

внесок до Фонду «тимчасової непрацездатності» (у цьому випадку 1 % (більше прожиткового мінімуму 647 грн.)):

850 х 0,01 = 8,50 (грн.);

внесок до Фонду «безробіття» (0,5 %):

850 х 0,005 = 4,25 (грн.);

сума ПДФО за квітень (15 %) (з урахуванням ПСП):

(850 - 257,50 - 17 - 8,50 - 4,25) х х 0,15 = 562,75 х 0,15 = 84,41 (грн.).

3. Зроблено виплати в травні (за квітень):

виплачений залишок зарплати за квітень (за винятком утримань):

(850 - 400 - 17 - 8,50 - 4,25 - 84,41) = 335,84 (грн.).

4. Сплачено у травні соцвнески та ПДФО:

внесок до Пенсійного фонду:

а) щодо нарахувань — 125,96 (грн.) (282,2 - 156,24);

б) щодо утримань — 17,00 (грн.);

в) усього — 142,96 (грн.);

внесок до Фонду «тимчасової непрацездатності»:

а) щодо нарахувань — 12,75 (грн.);

б) щодо утримань — 8,50 (грн.);

в) усього — 21,25 (грн.);

внесок до Фонду «безробіття»:

а) щодо нарахувань — 11,05 (грн.);

б) щодо утримань — 4,25 (грн.);

в) усього — 15,30 (грн.);

внесок до Фонду соцстраху «від нещасного випадку»:

8,76 - 4,85 = 3,91 (грн.);

сума ПДФО:

84,41 - 70,59 = 13,82 (грн.).

Наприкінці статті наведемо зведену таблицю щодо строків сплати податку з доходів і соцвнесків при виплаті заробітної плати, у тому числі й при виплаті авансу.

 

Висновки

Виплату заробітної плати не рідше двох разів на місяць передбачено трудовим законодавством. Таким чином, підприємець повинен спочатку виплатити працівникам аванс (умовно, зарплату за першу половину місяця).

У якому розмірі видавати аванс: фіксованому чи у відсотковому співвідношенні до загальної суми зарплати, законодавством не регламентовано, його сума встановлюється за погодженням сторін, але з урахуванням фактично відпрацьованого часу, виконаного обсягу робіт.

При виплаті авансу слід обов’язково нарахувати та сплатити внески «зверху» до Пенсійного фонду та Фонду «нещасного випадку» й утримати податок з доходів.


Довідкова інформація (довідка)

1

Формально за першу половину місяця, хоча сума може відрізнятися від фактично заробленої.

2

Бажано, щоб ці строки (наприклад, 7 та 23-го числа кожного місяця) було зафіксовано в розпорядженні підприємця або подібному документі та обов’язково доведено до відома працівників.

3

Аналогічне формулювання міститься в підпункті 5.1.5 Інструкції № 21-1, що регулює порядок сплати пенсійних внесків, нарахованих роботодавцем на фонд оплати праці.

4

Маються на увазі внески до Пенсійного фонду, нараховані в тому числі й за «зарплатними» авансами.

5

При виплаті авансу ПСП не застосовується.

Строки сплати податку з доходів і соцвнесків при виплаті заробітної плати

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

ПФ — Пенсійний фонд.

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ФБ — Фонд соціального страхування з безробіття.

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

 

Вид виплати

ПДФО

Внески до ПФ

Внески до ФТВП і ФБ

внесок до ФНВ

нарахування

утримання

нарахування

утримання

нарахування (тариф)

15 %

33,2 %

2 %

1,5 %; 1,3 %

0,5 — 1 %; 0,5 %

1

2

3

4

5

6

7

Виплата заробітної плати за першу половину місяця (аванс)

Гроші отримано з банківського рахунка

Одночасно з отриманням грошей у банку

Одночасно з отриманням грошей у банку

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому видано аванс

Не пізніше дня, установленого для виплати зарплати за другу половину місяця

Одночасно з отриманням грошей у банку

Перерахування авансу на картрахунок працівника

Одночасно з перерахуванням грошей на картрахунок

Одночасно з перерахуванням грошей на картрахунок

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому видано аванс

Не пізніше дня, установленого для виплати зарплати за другу половину місяця

Одночасно з перерахуванням грошей на картрахунок

З виручки

Протягом банківського дня, наступного за днем виплати авансу

У день виплати авансу

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому видано аванс

Не пізніше дня, установленого для виплати зарплати за другу половину місяця

Не пізніше наступного дня після виплати авансу

У натуральній формі

Протягом банківського дня, наступного за днем виплати авансу

Останній робочий день місяця, в якому виплачено аванс

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому видано аванс

Не пізніше дня, установленого для виплати зарплати за другу половину місяця

Не пізніше наступного дня після виплати авансу

Виплата нарахованої заробітної плати (за другу половину місяця)

Гроші отримано з банківського рахунка

Одночасно з отриманням грошей у банку

Одночасно з отриманням грошей у банку

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, за який виплачується зарплата

Одночасно з отриманням грошей у банку на виплату зарплати

Одночасно з отриманням грошей у банку на виплату зарплати

Перерахування зарплати на картрахунок працівника

Одночасно з перерахуванням грошей на картрахунок

Одночасно з перерахуванням грошових коштів на картрахунок

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, за який виплачується зарплата

Одночасно з перерахуванням грошей на картрахунок

Одночасно з перерахуванням грошей на картрахунок

З виручки

Протягом банківського дня, наступного за днем виплати

У день виплати зарплати

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, за який виплачується зарплата

Не пізніше наступного дня після виплати зарплати

Не пізніше наступного дня після виплати зарплати

У натуральній формі

Протягом банківського дня, наступного за днем виплати

У день такої виплати

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому виплачується заробітна плата

Не пізніше наступного дня після виплати зарплати

Не пізніше наступного дня після виплати зарплати

Несвоєчасна виплата заробітної плати

Зарплату не виплачено

Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, за який нараховано, але не виплачено зарплату

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано, але не виплачено зарплату

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано, але не виплачено зарплату

При фактичній виплаті зарплати

При фактичній виплаті зарплати

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць