На замітку. Індексуємо червневу зарплату

Редакція ВД
Новини

На замітку

 

Єдиноподатників — платників ПДВ ДПАУ хоче бачити тільки квартальниками

Лист ДПАУ від 21.04.2008 р. № 8230/7/16-1517

 

У цьому

листі ДПАУ переглянула свою позицію щодо податкового періоду з ПДВ для єдиноподатників.

Раніше (див.

листи ДПАУ від 23.03.2006 р. № 2725/7/16-1515-26, від 27.10.2005 р. № 21067/7/16-1517-26, від 19.01.2006 р. № 867/7/16-1517-26) ДПАУ роз'яснювала, що єдиноподатник може застосовувати як квартальний, так і місячний період залежно від свого вибору. І ось ДПАУ передумала. Тепер вона стверджує, що єдиноподатники можуть застосовувати виключно квартальний податковий період щодо ПДВ.

Слід зауважити, що безспірною позицію ДПАУ щодо цього питання не назвеш. Аргументи, які ДПАУ використовує у своєму

листі, такі: Указ № 746 установлює всім платникам єдиного податку квартальний період з ПДВ. Проте, поза всяким сумнівом, Закон про ПДВ має пріоритет перед Указом № 746 з питань сплати ПДВ. І правильно було б стверджувати, що в питаннях про застосування періоду сплати ПДВ слід керуватися виключно Законом про ПДВ, а не Указом № 746.

Проте хай там що, але раз офіційна позиція ДПАУ така, що єдиноподатник повинен бути виключно квартальником, то тепер цілком можливо, що всіх єдиноподатників, які застосовують місячний період з ПДВ, «попросять» перейти на квартал.

 

Підприємець-єдиноподатник не зобов'язаний реєструватися платником ПДВ

Лист ДПАУ від 11.03.2008 р. № 3004/Д/17-0714

 

Підприємець має право сплачувати єдиний податок, якщо, зокрема, обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн.

Відповідно до

пункту 6 Указу № 746 підприємець-єдиноподатник не є платником ПДВ.

У той же час на підставі

пункту 9.4 Закону про ПДВ особа має право реєструватися платником ПДВ добровільно, подавши відповідну заяву до ДПІ.

Таким чином,

якщо обсяг виручки підприємця-єдиноподатника не перевищує 500 тис. грн. за календарний рік, то він не зобов'язаний реєструватися платником ПДВ. Але при цьому він має на це право, і якщо вважатиме за потрібне, може пройти реєстрацію платником ПДВ.

Якщо ж обсяг виручки перевищить установлену

статтею 1 Указу № 746 межу в розмірі 500 тис. грн. за календарний рік, то такий платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування з наступною реєстрацією платником ПДВ.

До зазначеного додамо, що єдиноподатник повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності з наступного звітного періоду (кварталу). Наприклад, якщо в II кварталі обсяг виручки перевищить 500 тис. грн., то з III кварталу він зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування і зареєструватися платником ПДВ.

Також зазначимо, що ДПАУ і раніше надавала такі роз'яснення (див.

листи ДПАУ від 30.12.2005 р. № 26268/7/16-1117, від 20.03.2006 р. № 5173/7/16-1417).

 

Нові правила набуття чинності актами КМУ

Закон України від 16.05.2008 р. № 279-VI «Про Кабінет Міністрів України»

 

Згаданий вище

Закон, який прийшов на зміну однойменному Закону України від 21.12.2006 р. № 514-V, визначає повноваження і порядок дії Кабміну.

Новим

Законом до деякої міри обмежуються повноваження уряду. Так, наприклад, тепер відсутня норма, що дозволяє коаліції самій уносити кандидатуру прем'єр-міністра в разі невнесення її Президентом у визначений Конституцією термін (раніше така норма старим Законом передбачалася). З набуттям чинності Законом програму діяльності уряду Верховна Рада затверджуватиме одночасно з призначенням прем'єр-міністра. Раніше для подання своєї програми на розгляд ВРУ Кабміну відводився 30-денний термін з моменту набуття ним повноважень.

Найважливіший момент, на який хотілося б звернути увагу: новим

Законом змінено процедуру набуття чинності актами Кабміну (стаття 55 Закону) і тепер:

1) постанови (крім постанов, які містять інформацію з обмеженим доступом)

набувають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. У випадках, передбачених Законом, постанови Кабміну або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набувають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набуття ними чинності. Нагадаємо, що до набуття чинності Законом № 279 постанови Кабміну в загальному випадку набували чинності з дня прийняття. Виняток становили ті, які визначають права та обов'язки громадян, — вони набували чинності не раніше дня їх опублікування;

2) розпорядження набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набуття ними чинності.

Як і раніше, акти Кабміну включаються до Єдиного держреєстру нормативно-правових актів України, постанови публікуються в «Офіційному віснику України». Проте тепер акти Кабміну також оприлюднюються шляхом їх розміщення на його офіційному веб-сайті.

Закон

набув чинності з дня офіційного опублікування — з 17.05.2008 р. (Офіційний вісник Президента України, 2008, № 17 від 17.05.2008). З набуттям чинності цим Законом, що коментується, втратив чинність його попередник — Закон України від 21.12.2006 р. № 514-V.

 

Повноправним членом СОТ Україна вважається з 0 годин 16.05.2008 р.

Лист ДМСУ від 15.05.2008 р. № 11/2-21/5304-ЕП

 

У зв'язку зі вступом України до СОТ Держмитслужба починаючи з 16.05.2008 р. до прийняття Верховною Радою України

Закону про внесення змін до Закону про єдиний митний тариф при митному оформленні товарів застосовує ставки ввізного митного збору, відповідні міжнародним зобов'язанням України, установленим Законом України від 10.04.2008 р. № 250-VI (додаток I до Протоколу).

 

Що зміниться в митному законодавстві при вступі України до СОТ

Лист ДМСУ від 08.05.2008 р. № 11/2-21/5067-ЕП

 

ДМСУ надала інформацію щодо змін у законодавстві з питань митної справи, які відбудуться у зв'язку зі вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ). Зокрема, зазначено таке:

1.

З 01.01.2009 р. ставка акцизного збору на спиртні дистиляти і спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду, підвищиться до 21,5 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту. З 01.01.2008 р. ставка акцизного збору на ці товари становить 10 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

2. Зі вступом України до СОТ

митні збори будуть скасовані, а сплаті підлягатиме лише плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або не в робочий час, установлений для митних органів, за ставками, установленими постановою КМУ від 18.01.2003 р. № 93.

3. У зв'язку зі зміною порядку реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності в митному реєстрі (відповідні зміни внесено до

Митного кодексу України), а також з метою забезпечення вимог щодо забезпечення вступу України до СОТ скасовано вимогу щодо сплати митних зборів, які справлялися за внесення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, до митного реєстру, за продовження терміну реєстрації та внесення змін до такого реєстру.

4.

Для деяких видів товарів з дня вступу України до СОТ ставка вивізного (експортного) мита поступово зменшуватиметься до 10 %. Для товарів, які імпортуються з держав — членів СОТ, застосовуються пільгові ставки ввізного мита Митного кодексу України.

 

Тепер можна ввозити автомобілі, старші 8 років

Закон України від 06.07.2005 р. № 2739-IV; лист ДМСУ від 15.05.2008 р. № 11/6-10/5317-ЕП

 

Нагадуємо, що згідно зі

статтею 1 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» від 06.07.2005 р. № 2739-IV було встановлено заборону на пропуск на митну територію України з метою вільного обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автомобілів спеціального призначення і шасі зі встановленими двигунами — коди товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД 8701 20, 8702 — 8705 і 8706 (шасі зі встановленими двигунами тільки для автомобілів товарних позицій 8701 20 і 8702 — 8705), якщо на момент переміщення через митний кордон України минуло понад 8 років з дати їх виготовлення.

У зв'язку зі вступом України до СОТ — з 16 травня 2008 року — ці обмеження втратили чинність.

 

Квітневий індекс — 103,1 %. Індексуємо червневу зарплату

(Повідомлення Державного комітету статистики України // «Урядовий кур’єр» від 08.05.2008 р. № 84)

Згідно з повідомленням Держкомстату України загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції)

у квітні склав 103,1 %. З урахуванням цієї обставини наведемо в таблиці індекси, які необхідно використовувати для індексації червневої заробітної плати найманих працівників підприємця у 2008 році.

Алгоритм наших дій такий: дивимося, за який місяць працівникові востаннє підвищувалася заробітна плата (при цьому сума підвищення була більша за суму індексації) або в якому місяці працівник був прийнятий на роботу, якщо з моменту прийняття на роботу його заробітна плата не підвищувалася; беремо з наведеної нижче таблиці індекс для відповідного місяця та індексуємо на нього заробітну плату за

червень 2008 року (у межах прожиткового мінімуму — у червні 647 грн.). Зверніть увагу: для індексації заробітної плати за інші місяці (не за червень 2008 року) індекси з таблиці не можуть бути використані.

 

Місяць підвищення заробітної плати

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Не підвищувалася з лютого 2003 року

92,2

2003 рік

Березень

90,1

Квітень

88,9

Травень

88,9

Червень

88,7

Липень

88,9

Серпень

92,1

Вересень

90,9

Жовтень

88,5

Листопад

85,0

Грудень

82,2

2004 рік

Січень

79,7

Лютий

79,0

Березень

78,3

Квітень

77,1

Травень

75,8

Червень

74,6

Липень

74,6

Серпень

74,8

Вересень

72,5

Жовтень

68,8

Листопад

66,2

Грудень

62,3

2005 рік

Січень

59,6

Лютий

58,0

Березень

55,5

Квітень

54,5

Травень

53,5

Червень

52,6

Липень

52,2

Серпень

52,2

Вересень

51,6

Жовтень

50,2

Листопад

48,4

Грудень

47,1

2006 рік

Січень

45,4

Лютий

42,8

Березень

43,3

Квітень

43,8

Травень

43,1

Червень

43,0

Липень

41,7

Серпень

41,7

Вересень

38,9

Жовтень

35,4

Листопад

33,0

Грудень

31,8

2007 рік

Січень

31,2

Лютий

30,4

Березень

30,1

Квітень

30,1

Травень

29,4

Червень

26,6

Липень

24,8

Серпень

24,1

Вересень

21,4

Жовтень

18,0

Листопад

15,5

Грудень

13,1

2008 рік

Січень

9,9

Лютий

7,0

Березень

3,1

Квітень

Не індексується

Травень

Не індексується

Червень

Не індексується

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі