Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

На замітку. Індексуємо березневу зарплату

Редакція ВД
Власне Діло Березень, 2008/№ 5
Друк
Новини

На замітку

 

Увага! Звітність до Пенсійного фонду буде змінено

Постанова правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення й сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» від 25.01.2008 р. № 3-3

 

Цією

постановою внесено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.

Пенсійний фонд виклав у новій редакції:

— Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (місячний — загальний,

додаток 23);

— Звіт про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування щодо деяких категорій застрахованих осіб (місячний,

додаток 31).

Також унесено зміни до:

— Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (річний,

додаток 33);

— Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті (місячний,

додаток 34).

Уперше пенсійну звітність за новими формами треба буде подавати за лютий 2008 року. Нову форму

додатка 23 наведено в цьому номері газети.

 

Унесено зміни до Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами

Наказ Мінекономіки від 25.01.2008 р. № 21 «Про внесення змін до деяких наказів»

 

Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами

приведено у відповідність з теперішнім порядком здійснення торговельної діяльності.

Відповідно до внесених змін не допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові продукти, етикетування яких не відповідає

Закону про безпеку та якість харчових продуктів та Закону про захист прав споживачів і відповідних нормативних документів та/або технічним регламентам на продукцію.

Раніше вимоги щодо продуктів, які не допускаються до продажу, були встановлені безпосередньо

Правилами.

 

Вимоги до режиму праці та відпочинку при роботі з комп’ютером

Лист Міністерства праці України від 12.03.2007 р. № 40/13/133-07

 

Мінпраці констатує, що робота на комп’ютері не належить до категорії шкідливих і важких. У той же час усім працівникам (у тому числі бухгалтерам, інженерам, програмістам та іншим фахівцям), які працюють на комп’ютері,

надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4-х календарних днів. Конкретна тривалість таких відпусток установлюється колективним або трудовими договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку,

зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Роботодавці обов’язково повинні дотримуватися

Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98. Цими правилами передбачено встановлення внутрішньозмінних перерв на відпочинок. Перерви для внутрішньозмінного відпочинку є складовою частиною робочого часу й зумовлені технологією роботи, тобто вони не можуть бути підсумовані й відпрацьовані працівником у інший час.

В окремих випадках, при хронічних скаргах працюючих на комп’ютері на втому зору, незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режиму праці й відпочинку,

допускається індивідуальний підхід до обмеження часу робіт з комп’ютером, зміна характеру праці, чергування з іншими видами діяльності, не пов’язаними з комп’ютером.

 

До Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари внесено зміни

Наказ Мінекономіки від 25.01.2008 р. № 21 «Про внесення змін до деяких наказів»

 

З урахуванням унесених змін, зокрема:

— у

меню зазначається інформація про продукцію власного виробництва , а в прейскуранті — про алкогольні та безалкогольні напої, тютюнові вироби та інші куповані товари;

— меню та прейскурант

повинні бути підписані керівником і бухгалтером (калькулятором), а також матеріально відповідальною особою (завідувачем виробництва, барменом, буфетником тощо) і скріплені печаткою суб’єкта підприємництва;

— споживач має право на перевірку ціни товару

, і на його вимогу продавець зобов’язаний надати документи, що підтверджують ціну товару.

 

Зміни в Правилах роботи дрібнороздрібної торговельної мережі

Наказ Мінекономіки від 25.01.2008 р. № 21 «Про внесення змін до деяких наказів»

 

Відповідно до внесених змін:

— забороняється продаж товарів, які не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких термін придатності не зазначений або зазначений з порушенням вимог, термін придатності яких минув, а також тих, які надійшли без документів, що підтверджують їх якість і безпеку;

— при продажу

відпуск товарів покупцям може здійснюватися не тільки за готівку;

— при продажу товару неналежної якості продавець зобов’язаний задовольнити вимоги споживача відповідно до

Закону про захист прав споживачів.

 

До порядку ведення Книги відгуків і пропозицій внесено незначні зміни

Наказ Мінекономіки України від 25.01.2008 р. № 21 «Про внесення змін до деяких наказів» від 25.01.2008 р. № 21

 

Унесено

формальні зміни й до форми титульного аркуша Книги відгуків та пропозицій (слова «громадське харчування» змінені на «заклад ресторанного господарства» тощо).

З урахуванням змін

Книга відгуків і пропозицій має розміщуватися на видному й доступному місці в куточку споживача. У підприємствах роздрібної торгівлі, що мають кілька відділів, Книга ведеться в кожному відділі, а в закладах ресторанного господарства, що мають кілька залів обслуговування, — у кожному такому залі.

Оформлення операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами: до Інструкції внесено зміни

Наказ Мінекономіки України від 25.01.2008 р. № 21 «Про внесення змін до деяких наказів» від 25.01.2008 р. № 21

Інструкцію про порядок оформлення операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами

приведено у відповідність із сьогоднішніми реаліями:

— виключено застаріле застереження про те, що її дія поширюється тільки на суб’єктів з ліцензією на роздрібну торгівлю окремими видами непродовольчих товарів;

— у квитанції та товарному ярлику комісіонер зазначає наявність реєстраційного номера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, висновку державної санепідемекспертизи.

 

Унесено зміни до Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами

Наказ Мінекономіки від 25.01.2008 р. № 21 «Про внесення змін до деяких наказів»

 

Відповідно до внесених змін:

— інформація про суб’єкта господарювання, а також

Книга відгуків і пропозицій повинні розміщуватися на видному й доступному місці куточка покупця;

вимоги, які покупець може висунути продавцю при виявленні недоліків, розмежовані залежно від істотності виявленого недоліку;

— при заміні транспортного засобу з істотними недоліками на такий самий іншої моделі належної якості

перерахування вартості здійснюється: при підвищенні ціни — виходячи з його вартості на час обміну, при зменшенні — виходячи з вартості на час купівлі (як того вимагає Закон про захист прав споживачів).

 

Дещо змінено Правила торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією

Наказ Мінекономіки від 25.01.2008 р. № 21 «Про внесення змін до деяких наказів»

 

З урахуванням унесених змін забороняється продаж не тільки товарів, які надійшли без супровідних документів і термін придатності яких минув, а й товарів, які:

— не мають відповідного маркування;

— не мають належного товарного вигляду;

— на які не зазначено строк придатності або зазначений з порушенням вимог нормативних документів.

Крім того, виключена норма, що дозволяла організовувати в спеціалізованому відділі продаж супутніх непродовольчих товарів господарського призначення — картоплечисток, соковарок, соковижималок, ножів, кришок тощо.

 

Податкові наслідки щодо ПДВ унаслідок недійсності правочину

Лист ДПАУ від 15.11.2007 р. № 14316/5/16-1516

 

Після визнання судом правочину недійсним і проведення двосторонньої реституції (повернення контрагентами один одному отриманого в межах угоди) отримувач придбаного майна повинен зменшити суму податкового кредиту на суму ПДВ, раніше включену до податкового кредиту. Підстава —

п. 4.5 Закону про ПДВ.

Інакше кажучи, ДПАУ говорить про проведення коригування не «заднім числом» (за датою відображення податкового кредиту), і навіть не в момент визнання правочину недійсним (такі вимоги іноді доводиться чути при перевірках), а лише після проведення реституції (тобто при поверненні один одному отриманого за правочином).

 

Порядок обчислення строку давності щодо податку з доходів для приватного підприємця

Визначення Вищого адміністративного суду України від 15.11.2006 р.

 

Згідно із

Законом № 2181 податкова декларація — документ, на підставі якого здійснюється нарахування й сплата податку. З урахуванням цього ВАСУ зазначив: для визначення початку відліку строку позовної давності, установленого ст. 15 цього Закону (1095 днів), у випадку з донарахуванням податку з доходів слід орієнтуватися на день, наступний за останнім днем строку подання саме річної підприємницької декларації. На квартальні строки орієнтуватися не треба, бо остаточне нарахування податку на їх підставі не здійснюється.

 

Обкладення ПДВ консультаційних послуг, наданих нерезиденту

Лист ДПАУ від 30.05.2007 р. № 5175/6/16-1515

 

ДПАУ

визнає відсутність об’єкта обкладання ПДВ тільки в тому разі, якщо відповідні фахівці підприємства-резидента (консультанти, інженери, адвокати, бухгалтери тощо) для надання консультаційних послуг виїжджають за кордон. Тобто ДПАУ орієнтується саме на фактичне місце надання послуги.

Виходить такий алгоритм:

1) визначається місце поставки послуги відповідно до вимог

п. 6.5 Закону про ПДВ;

2) якщо місце поставки за межами України, то дивляться на місце фактичного надання послуги;

3) якщо місце

за фактом — за межами території України, то об’єкта обкладання ПДВ немає, у іншому випадку — є.

 

З’явився новий Довідник пільг № 44

Лист ДПАУ від 30.01.2008 р. № 44

 

ДПАУ оприлюднила новий

Довідник № 44 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 31.12.2007 р.

Довідником

слід керуватися при заповненні Звіту № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності», затвердженого наказом ДПАУ та Держкомстату від 23.07.2004 р. № 419/453. При його заповненні для пільг за кодами 14010067, 14010069, 14010073, 14010077, 14010231, 14010336 розрахунок суми пільг не здійснюється. При цьому графи 5, 6, 9, 10 заповнюються нульовим значенням, а графи 1 — 4, 7 — 8 заповнюються згідно з п. 2 Інструкції про заповнення цього Звіту.

 

Санітарні правила для підприємств громадського харчування

Лист Мінекономіки від 14.06.2007 р. № 133-23/165, лист Міністерства охорони здоров’я України від 18.06.2007 р. № 05.01.02/4/ 3139-Т

 

МОЗ відзначило, що

на сьогодні в Україні діють Санітарно-гігієнічні норми «Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи та підприємства, що виробляють м’яке морозиво (СанПіН) 42-123-5777-91», затверджені МОЗ СРСР 19.03.91 р.

Мінекономіки у свою чергу зазначило, що суб’єктами господарювання має забезпечуватися належний санітарний стан виробничих, торговельних і складських приміщень відповідно до

Санітарних правил. При цьому зазначені Санітарні правила можуть застосовуватися в частині, що не суперечить законодавству України.

 

Січневий індекс — 102,9 %. Індексуємо березневу зарплату

(Повідомлення Державного комітету статистики України // «Урядовий кур’єр» від 08.02.2008 р. № 25)

 

Відповідно до повідомлення Держкомстату України загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції)

у січні становив 102,9 %. З урахуванням цього наведемо в таблиці індекси, які необхідно використовувати для індексації березневої заробітної плати найманих працівників підприємця у 2008 році.

Алгоритм наших дій такий: дивимося, за який місяць працівнику востаннє підвищувалася заробітна плата (при цьому сума підвищення була більше суми індексації) або в якому місяці працівника було прийнято на роботу, якщо з моменту прийняття на роботу його заробітна плата не підвищувалася; беремо з наведеної нижче таблиці індекс для відповідного місяця та індексуємо на нього заробітну плату за

березень 2008 року (у межах прожиткового мінімуму — у березні 633 грн.). Зверніть увагу: для індексації заробітної плати за інші місяці (не за березень 2008 року) індекси з таблиці не може бути використано.

Якщо січнева заробітна плата працівника зросла (починаючи з січня розмір мінімальної заробітної плати становить 515 грн.), при цьому додана працівникові сума перевищує суму індексації, то січнева — березнева заробітні плати такого працівника в будь-якому разі не індексуються.

 

Місяць підвищення заробітної плати

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Не підвищувалася з лютого 2003 року

74,9

2003 рік

Березень

73,0

Квітень

71,8

Травень

71,8

Червень

71,7

Липень

71,8

Серпень

74,8

Вересень

73,7

Жовтень

71,5

Листопад

68,3

Грудень

65,8

2004 рік

Січень

63,5

Лютий

62,9

Березень

62,2

Квітень

61,1

Травень

60,0

Червень

58,9

Липень

58,9

Серпень

59,0

Вересень

57,0

Жовтень

53,6

Листопад

51,2

Грудень

47,7

2005 рік

Січень

45,2

Лютий

43,8

Березень

41,5

Квітень

40,5

Травень

39,7

Червень

38,9

Липень

38,5

Серпень

38,5

Вересень

37,9

Жовтень

36,7

Листопад

35,1

Грудень

33,9

2006 рік

Січень

32,3

Лютий

29,9

Березень

30,4

Квітень

30,9

Травень

30,2

Червень

30,1

Липень

28,9

Серпень

28,9

Вересень

26,4

Жовтень

23,2

Листопад

21,0

Грудень

19,9

2007 рік

Січень

19,4

Лютий

18,6

Березень

18,4

Квітень

18,4

Травень

17,7

Червень

15,2

Липень

13,6

Серпень

12,9

Вересень

10,5

Жовтень

7,4

Листопад

5,1

Грудень

2,9

2008 рік

Січень

Не індексується

Лютий

Не індексується

Березень

Не індексується

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць