Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Цивільна» декларація з податку з доходів

Редакція ВД
Власне Діло Березень, 2008/№ 5
Друк
Стаття

«Цивільна» декларація з податку з доходів

 

Як відомо, грошей багато не буває. Тому не дивно, що кожен прагне мати не одне джерело доходів. Хтось збагачується ще й за рахунок власного рухомого або нерухомого майна, цінних паперів та інших пасивних доходів. Хтось підробляє «на стороні».

Але, як відомо, неврахованими доходи бути не можуть, а, отже, у деяких випадках громадянину доведеться за підсумками року за них відзвітувати — подати по закінченні року «цивільну» декларацію. Докладніше про те, хто повинен це робити, у якому порядку та в які терміни, ми й поговоримо в цій статті.

Ольга ДІДЕНКО, консультант газети «Власне Діло»

 

Подання «цивільної» декларації

Порядок подання декларації про майновий стан і доходи, які ми умовно називаємо «цивільною» декларацією, встановлено

статтею 18 Закону про податок з доходів документ 1. По суті, це декларація для звичайних громадян, отже, і відомості, які в ній міститимуться, не стосуються підприємницької діяльності.

Фізичні особи — підприємці можуть потрапити до числа осіб, зобов’язаних подавати «цивільну» декларацію тільки в тому разі, якщо одержували як фізособи-непідприємці додаткові доходи, що підлягають оподаткуванню згідно із

Законом про податок з доходів. Однак далеко не в усіх випадках і не за всіма видами доходів подання декларації є обов’язковим (про що ми докладніше скажемо далі).

Крім того,

передбачене й добровільне декларування для тих громадян, у яких є право на податковий кредит довідка 1. Це ті громадяни, які одержували дохід у вигляді зарплати й понесли певні витрати. Тоді вони можуть зменшити на їх суму оподатковуваний дохід, для чого й подається декларація.

 

Строки подання декларації

«Цивільна» декларація подається

до 1 квітня наступного за звітним року. Кінцевим строком подання декларації за підсумками 2007 року є 31 березня 2008 року.

Що стосується права задекларувати податковий кредит, то тут строк подання декларацій не обмежується 1 квітня.

Податкові органи прийматимуть такі декларації протягом усього 2008 року (див. листи від 26.07.2005 р. № 14645/7/17-3117, від 12.05.2006 р. № 9045/7/17-2116, довідкову інформацію ДПАУ від 01.01.2008 р. «Декларування доходів громадян у питаннях і відповідях, на допомогу платникам податків»).

 

Форма декларації

Дотепер так і не з’явилася нова форма «цивільної» декларації, що відповідає вимогам

Закону про податок з доходів. Тому цього року, як і раніше, декларація подається за звичною «декретівською» формою (додаток 1 до Інструкції № 12 документ 2) (лист МФУ від 12.12.2007 р. № 31-20040-04-18/27150).

До декларації про доходи додаються 2

додатки:

додаток 1 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року)». Останню редакцію цього додатка наведено в листі ДПАУ від 22.01.2008 р. № 1025/7/17-0217. Заповнюється тільки в тому разі, якщо платник декларує податковий кредит;

додаток 2 «Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту». Останню редакцію цього додатка наведено в листі ДПАУ від 22.01.2008 р. № 1025/7/17-0217.

 

Обов’язкове подання декларації

Отже, згідно із

Законом про податок з доходів декларацію обов’язково має бути подано, якщо громадянин:

1. Одержував доходи, які не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні або виплаті

:

а)

від операцій з інвестиційними активами (цінними паперами, корпоративними правами). Під операціями з інвестиційними активами розуміється придбання та/або продаж цінних паперів і корпоративних прав, випущених в інших, ніж цінні папери, формах, банківських металів, придбаних в банку, незалежно від місця їх подальшого продажу. Фінансовий результат від операцій з інвестиційними активами відображається в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу III додатка 2 до декларації;

б)

у вигляді спадщини або подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню. Дохід у вигляді спадщини відображається в підрозділі 1.2 декларації, а також у рядках 15, 16, 17,18 розділу III додатка 2 до декларації.

Дохід у вигляді подарунків відображається в підрозділі 1.2 декларації, а також у рядках 22, 23, 24, 25 розділу III

додатка 2 до декларації.

2. Одержував оподатковувані доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, здавав в оренду рухоме або нерухоме майно фізичній особі — непідприємцю).

Не є податковими агентами (

підпункт 8.2.2 Закону про податок з доходів):

нерезиденти;

фізичні особи, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності й не здійснюють незалежну професійну діяльність.

Отже, якщо підприємець як фізособа, а не як підприємець надавав в оренду нерухоме або рухоме майно іншій фізичній особі, яка не є підприємцем, він повинен буде відобразити дохід у вигляді орендної плати в декларації, оскільки такий платник податку є відповідальним за нарахування та сплату податку.

Доходи від надання в оренду нерухомого й рухомого майна підлягають відображено в підрозділі 1.2 декларації. Крім того, доходи від здавання в оренду нерухомого майна відображаються в рядку 4 розділу III

додатка 2, а доходи від здавання в оренду рухомого майна — у рядку 10 розділу III додатка 2.

3. Одержував благодійну допомогу від благодійника — фізичної особи

, якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір (у 2007 році — 740 грн. сукупно за рік) або платник податку не має права на одержання податкової соціальної пільги (ПСП).

Дохід у вигляді нецільової благодійної допомоги відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24

додатка 2 до декларації.

4.

Не використовував цільову благодійну допомогу (на лікування, наукове дослідження тощо — відповідно до підпункту 9.7.4 статті 9 Закону про податок з доходів) протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її одержання, за винятком випадку одержання допомоги у вигляді ендавменту довідка 2.

Зазначений дохід відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24

додатка 2 до декларації.

5. Одержував іноземні доходи.

Якщо протягом 2007 року платник податку одержував іноземні доходи, він має відобразити в декларації суму таких доходів, перераховану за курсом НБУ, та дату їх одержання. Якщо з країною, де отримано дохід, укладений договір про запобігання подвійного оподаткування, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, платник податку має право на зменшення податкового зобов’язання на суму сплаченого за кордоном податку. При цьому фізична особа зобов’язана одержати від державного органу країни, у якій виплачено дохід, уповноваженого утримувати податок, довідку про суму утриманого податку, а також про базу його нарахування. Така довідка має бути легалізована консульством України у відповідній країні (підпункт 9.9.4 Закону про податок з доходів).

Платник податку відображає іноземні доходи в підрозділі 1.4 декларації та рядку 28 розділу III

додатка 2 до декларації.

6.

Самостійно виявив оподатковуваний дохід (не пов’язаний з підприємницькою діяльністю), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих років. Такі доходи відображаються у відповідних рядках декларації та додатка 2 до декларації залежно від видів доходів, отриманих у попередніх звітних періодах.

7.

Має заборгованість (громадянин комусь винен), за якою у звітному (2007 році) році минув строк позовної давності (у загальному випадку строк позовної давності становить 3 роки).

Такі доходи також відображаються в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу III

додатка 2 до декларації.

8. Не використовував у встановлений термін страхову суму, отриману внаслідок викрадення, знищення або визнання непридатним для використання застрахованого майна, на заміну такого майна.

Сума страхового відшкодування відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24

додатка 2 до декларації.

9. Порушив порядок застосування ПСП і скористався процедурою поновлення права на таку пільгу, установленою

підпунктом 6.3.4 Закону про податок з доходів. Обов’язок подання декларації виникає, якщо з якихось причин сума недоплати податку та штраф не повністю стягнені роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації (лист ДПАУ від 28.12.2007 р. № 26662/7/17-0117). Нагадаємо, що, залишаючись підприємцем, особа в будь-якому разі не може користуватися ПСП, отже, поновити право на неї можна тільки після зняття з реєстрації. Зазначена сума відображається в рядку 24.24 розділу III додатка 2 до декларації.

10. Має недоплату податку, що виникла при проведенні остаточного розрахунку при звільненні

. Зазначена сума відображається в рядку 24.24 розділу III додатка 2 до декларації.

11. Має заборгованість з податку з доходів, що підлягає утриманню у зв’язку з неповерненням або несвоєчасним поверненням сум, отриманих під звіт або на відрядження

(підпункт 9.10.1 Закону про податок з доходів). Обов’язок щодо подання декларації в цьому разі виникає, якщо за якихось причин сума недоплати податку та штраф не повністю стягнені роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації. Зазначена сума відображається в рядку 24.24 розділу III додатка 2 до декларації.

Звертаємо увагу

: нерезиденти, які протягом звітного року одержували доходи із джерелом їх походження з території України, що підлягають обов’язковому декларуванню, також повинні подати декларацію про доходи, оскільки вони є платниками податку (пункт 2.1 Закону про податок з доходів). У листі ДПАУ від 01.10.2007 р. № 4778/щ/17-0715 щодо доходів у вигляді спадщини, отриманих нерезидентом від резидента, зазначено, що нерезидент може подати декларацію та сплатити податок відразу при одержанні свідоцтва про право на спадщину.

 

Подаємо декларацію з прицілом на податковий кредит

Як уже зазначалося, для громадян, які бажають включити до податкового кредиту понесені ними у 2007 році витрати відповідно до переліку, установленого

пунктом 5.3 Закону про податок з доходів, передбачено добровільне подання декларації.

Якщо підприємець протягом року одержував доходи у вигляді заробітної плати, то він може претендувати на одержання податкового кредиту в межах таких доходів.

Особи, які протягом року

одержували доходи, відмінні від заробітної плати, не можуть претендувати на одержання податкового кредиту. До таких осіб, зокрема, належать підприємці, що не одержують заробітну плату (листи ДПАУ від 13.08.2007 р. № 9813/5/17-0716, від 28.02.2007 р. № 4082/7/17-0217).

Якщо узагальнити зазначене, то правом на податковий кредит за результатами кожного року можуть скористатися фізичні особи (у тому числі фізичні особи — підприємці), які

одночасно:

— мали доходи у вигляді заробітної плати;

— є резидентами України;

— мають індивідуальний ідентифікаційний номер.

Відповідно до

підпункту 5.4.2 Закону про податок з доходів загальна сума податкового кредиту не може перевищувати загальний оподатковуваний дохід платника, отриманий ним протягом року як заробітна плата. Тобто фактично на суму податкового кредиту можна зменшувати тільки дохід у вигляді заробітної плати.

Для того щоб визначити суму нарахованої за рік заробітної плати й утриманого податку з доходів із зарплати, громадянину потрібно взяти в бухгалтерії за місцем роботи довідку про зарплату.

Така довідка оформляється в довільній формі.

Сутність процедури одержання податкового кредиту полягає у зменшенні суми загального річного оподатковуваного доходу на суми

певних витрат, унаслідок чого частина сплаченого (утриманого) податку з доходів набуває статусу надміру сплаченої (утриманої) і може бути повернута.

До витрат, які можна включати до податкового кредиту, належать (згідно з

пунктом 5.3 Закону про податок з доходів):

 

Види витрат

Норма Закону № 889

Примітка

1

2

3

Частина суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку

П.п. 5.3.1 Закону про податок з доходів

Відповідно до п.п. 5.3.1 Закону про податок з доходів платник податку може включити до податкового кредиту частину суми сплачених ним процентів за іпотечним кредитом, що розраховується за правилами, визначеним у ст. 10 Закону про податок з доходів. Іпотечний житловий кредит — фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше п’яти повних календарних років для фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом чи придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться

під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки),

 

 

які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним, чи присадибної ділянки) у заставу (п. 1.5 Закону про податок з доходів)

Сума коштів або вартість майна, передані у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні

П.п. 5.3.2 Закону про податок з доходів

Включається до складу податкового кредиту в розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % від суми загального оподатковуваного доходу звітного року

Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання платника податку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення*

П.п. 5.3.3 Закону про податок з доходів

Включається до складу податкового кредиту в розмірі, що не перевищує суму, зазначену в п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2007 році — 740 грн.), у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

Сума витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страхувальнику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні внески як платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення

П.п. 5.3.5 Закону про податок з доходів

Включається до складу податкового кредиту в розмірі, що не перевищує (у розрахунку за кожний повний або неповний місяць звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку або на банківський пенсійний депозитний рахунок або за їх сукупністю — суму, визначену в п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2007 році — 740 грн.); б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом або на банківський пенсійний депозитний рахунок в інтересах такого члена сім’ї або за їх сукупністю — 50 % суми, визначеної в п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів, розраховуючи на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2007 році — 370 грн.)

Сума витрат по штучному заплідненню, незалежно від того, чи перебуває він у шлюбі з донором, чи ні

П.п. 5.3.6 Закону про податок з доходів

 

Сума витрат з оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини

П.п. 5.3.6 Закону про податок з доходів

 

* Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти.

 

Згідно з

підпунктом «в» пункту 19.1 Закону про податок з доходів при поданні платником податку декларації податковий орган може вимагати від платника податку пред’явлення документів і відомостей, пов’язаних з виникненням доходу або права на одержання податкового кредиту.

Таким чином, усі витрати, які були понесені громадянином протягом року і які можуть включатися до складу податкового кредиту, мають обов’язково бути підтверджені документально: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншим розрахунковим документом або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і визначають суму таких витрат. Крім того, представники податкових органів можуть вимагати подання довідки від роботодавців про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати та утриманого податку з доходів. У довідці має бути зазначено: назву підприємства, ідентифікаційний номер платника податку, суми нарахованої протягом року заробітної плати, суму утриманих внесків до фондів соціального страхування, суми наданих ПСП і відомості про інші оподатковувані доходи фізичної особи.

Оригінали підтверджуючих документів до податкового органу не подаються, але при цьому зберігаються платником податку до закінчення проведення податкової перевірки щодо нарахування податкового кредиту.

Зверніть увагу: сума ПДВ, якщо вона входить до складу понесених витрат, не враховується — віднімається від податкового кредиту.

Суми витрат, з якихось причин не включені до податкового кредиту за підсумками звітного року, на наступний звітний рік не переносяться.

Платники податку, які зобов’язані подавати декларацію, повинні вести облік доходів і витрат у

Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490 документ 3. Що стосується фізичних осіб, які подають декларацію з метою одержання податкового кредиту, то вони можуть вести облік документів і відомостей у реєстрі, записі в якому провадяться в довільній формі (пункт 4 Порядку № 490).

Для прикладу наведемо таку довільну форму реєстру. При цьому припустимо, що громадянин претендує на іпотечний податковий кредит.

 

Реєстр документів

Підтверджуючий документ

Дата сплати процентів

Сума процентів, грн.

Оплачено через касу банку, квитанція № 52

12.03.2007

1303,51

Оплачено через касу банку, квитанція № 67

04.04.2007

1204,78

Оплачено через касу банку, квитанція №100

03.05.2007

1230,18

Оплачено через касу банку, квитанція № 65

06.06.2007

1295,28

Оплачено через касу банку, квитанція № 71

03.07.2007

1119,18

Оплачено через касу банку, квитанція № 78

06.08.2007

1221,55

Оплачено через касу банку, квитанція № 62

06.09.2007

1243,92

Оплачено через касу банку, квитанція № 105

08.10.2007

1112,11

Оплачено через касу банку, квитанція № 78

06.11.2007

1171,20

Оплачено через касу банку, квитанція № 64

05.12.2007

1154,18

Разом

х

12055,89

 

Основні вимоги до заповнення декларації

Декларація заповнюється платником податку

самостійно або іншою особою, уповноваженою на це нотаріально. У декларації наводяться тільки ті доходи, які включаються до місячного і річного оподатковуваного доходу. Доходи, які не обкладаються податком, у декларації не відображаються (пункт 4.3 Закону про податок з доходів).

Подати декларацію можна особисто або поштою. При цьому

датою подання декларації вважається:

дата її реєстрації в податковому органі, якщо декларація подається платником податку до податкового органу особисто. Зазначимо, що, за усними роз’ясненнями працівників податкових органів, за довіреністю, посвідченою нотаріально, декларацію про доходи платника податку може подати інша фізична особа;

дата здійснення поштового відправлення, зазначена на штампі відділення зв’язку, якщо декларація надсилається поштою.

Згідно з

пунктом 18.10 Закону про податок з доходів у фізичної особи є можливість до 1 березня 2008 року звернутися до відповідного податкового органу з проханням заповнити декларацію. Податковий орган у свою чергу зобов’язаний надати безоплатні послуги з такого заповнення. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне заповнення декларації.

Запит платника податку щодо заповнення декларації про доходи податковим органом має бути складено у письмовій формі. Платник податку має обов’язково зазначити, яким чином податковий орган може поінформувати його про відмову в заповненні його річної декларації. Звертаємо увагу, що запит платника податку (заявника) щодо заповнення його річної декларації не поширюється на розділ декларації, у якому відображаються відомості щодо нарахування податкового кредиту, оскільки безпосередньо платник податку має зазначити підстави для нарахування податкового кредиту та конкретні (документально підтверджені) суми витрат.

Декларація може заповнюватися як українською, так і російською мовами.

Особливості заповнення декларації наведемо в таблиці.

 

Структура декларації

Види доходів

Примітки

1

2

3

Розділ 1

Наводяться відомості про платника податку (П.І.Б., ідентифікаційний номер, адреса, телефон) і нотаріально уповноважену особу (якщо вона є)

Підрозділ 1.1. Доходи, отримані за основним місцем роботи

Оподатковувані доходи, отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, виплати за договорами цивільно-правового характеру, а також інші оподатковувані доходи, отримані від податкових агентів

На думку ДПАУ (лист від 28.12.2005 р. № 25941), тут відображаються доходи у вигляді заробітної плати, отримані від роботодавців протягом звітного року

Підрозділ 1.2. Доходи, отримані в інших місцях не за місцем основної роботи

Доходи, отримані не від податкових агентів, і доходи, що не підлягають оподаткуванню у джерела їх виплати

Відображається оподатковувана спадщина, подарунки, інвестиційний прибуток, орендна плата від орендаря — фізичної особи, благодійна допомога від фізичної особи тощо. За роз’ясненнями ДПАУ, тут відображаються також доходи, отримані від приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності

Підрозділ 1.3. Доходи, отримані від підприємницької діяльності, іншої незалежної професійної діяльності

Доходи, отримані від підприємницької діяльності

Заповнюється фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування та на фіксованому патенті в окремій декларації, що підлягала поданню до податкових органів до 9 лютого 2008 року (включно). У «цивільній» декларації про доходи цей підрозділ не заповнюється

Підрозділ 1.4. Іноземні доходи

Доходи, відмінні від доходів із джерелом походження з України

Відображається сума іноземних доходів, перерахована за курсом НБУ на дату їх одержання. Сума зменшення податку відображається у гр. 5 (сума сплаченого податку у валюті одержання доходу) і гр. 6 (еквівалент податку, зазначеного у гр. 5, перерахований за курсом НБУ на дату одержання іноземного доходу). Звертаємо увагу, що сума податку з іноземного доходу платника податку (сума зменшення) не може перевищувати суму податку, розрахованого на базі його загального річного оподатковуваного доходу з урахуванням іноземного доходу

Розділ 2. Суми, що виключаються з оподатковуваного доходу

Суми, на які зменшується дохід у вигляді заробітної плати

На думку ДПАУ, цей розділ декларації не заповнюється. Ми з цим не згодні і вважаємо, що в підрозділі 2.1 можна відобразити суми отриманих протягом 2007 року ПСП та суми утриманих внесків до соціальних фондів

Розділ 3. Загальна сума доходу за звітний рік, з якого необхідно сплатити податок

Загальна сума оподатковуваного доходу

Розділ 4. Відомості про власність і земельні ділянки

Дані про нерухоме й рухоме майно, а також земельні ділянки, що належать платнику податку

Відомості про наявну власність наводяться на підставі документів, що засвідчують право власності або право користування земельною ділянкою (свідоцтво про право власності, техпаспорт, державний акт тощо)

Додаток 1. Перелік сум витрат, які включаються до складу податкового кредиту

Витрати, які громадянин має право включити до складу податкового кредиту

Відображаються фактично понесені витрати фізичної особи, підтверджені документально. Податківці рекомендують додавати до декларації копії підтверджуючих документів, а оригінали зберігати до закінчення податкової перевірки щодо правильності нарахування податкового кредиту

Додаток 2. Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бю- джету

Сума податкового зобов’язання фізичної особи

Здійснюється остаточний розрахунок податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету

 

Податкові органи здійснюють перевірку достовірності даних, наведених платником податку у декларації про доходи.

Якщо за підсумками декларації податковим органом

донараховано суму податкових зобов’язань, вона підлягає сплаті до відповідного бюджету протягом 30 календарних днів від дня одержання податкового повідомлення про таке нарахування.

Сума коштів, що підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації,

протягом 60 календарних днів від дня одержання такої декларації.

На закінчення хочемо зазначити, що ДПАУ передбачено проведення активної роз’яснювальної роботи з декларування доходів громадян у 2008 році (за допомогою ЗМІ, довідкових телефонних ліній, агітаційних матеріалів тощо).

 

Висновки

Якщо підприємець у 2007 році одержував доходи, не пов’язані з підприємницькою діяльністю, які не оподатковувалися при їх виплаті, то йому слід подати «цивільну» декларацію про доходи. Зробити це потрібно незалежно від системи оподаткування, на якій перебуває підприємець (загальна, єдиний або фіксований податок).

Строк подання «цивільної» декларації — до 1 квітня, тобто кінцевий строк 31 березня поточного року.

Якщо в підприємця на будь-якій системі, крім підприємницьких доходів, у 2007 році були доходи у вигляді заробітної плати (за трудовим договором), то він може добровільно задекларувати податковий кредит (якщо мав відповідні витрати).

Усі витрати, які були понесені фізособою протягом року і які можуть бути включені до складу податкового кредиту, мають бути підтверджені документально.


Розшифровка нормативних посилань (документ)

1

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

2

Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. № 12.

3

Наказ ДПАУ «Про затвердження форми обліку доходів і витрат платника податку з доходів фізичних осіб і Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу» від 16.10.2003 р. № 490.

 

Довідкова інформація (довідка)

1

Податковий кредит — сума (вартість) витрат, понесених платником податку — резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених цим Законом (пункт 1.16 статті 1 Закону про податок з доходів).

2

Ендавмент — сума коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі