Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Купівля легкового автомобіля у фізичної особи (податок з доходів)

Редакція ВД
Власне Діло Березень, 2008/№ 5
Друк
Стаття

Купівля легкового автомобіля у фізичної особи (податок з доходів)

 

Ситуація.

Фізична особа збирається продати власний легковий автомобіль суб’єкту підприємництва (юридичній особі або приватному підприємцю). Як обкладається такий продаж податком з доходів, хто повинен нараховувати й сплачувати цей податок?

Оксана ПІРОЖЕНКО, консультант газети «Власне Діло»

 

1 % або 15 % (про ставку податку з доходів)

Порядок оподатковування доходу від продажу фізичною особою рухомого майна, у тому числі легкового автомобіля, регулюється нормами

статті 12 Закону про податок з доходів документ 1.

У загальному випадку до отриманого від продажу автомобіля доходу застосовується

ставка 15 %, причому без зменшення на суму витрат, пов’язаних з його придбанням. Однак за певних умов ставка податку може бути меншою.

 

Умови застосування «зниженої» ставки податку

Згідно з

пунктом 12.2 статті 12 Закону про податок з доходів, якщо фізична особа продає вперше за поточний рік і тільки один з таких об’єктів рухомого майна: легковий автомобіль, мотоцикл, моторолер або моторний (парусний) човен, то замість 15-відсоткової ставки податку застосовується ставка податку 1 % за умови або сплати державного мита довідка 1, або плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору до його посвідчення.

Тобто для того, щоб при продажу автомобіля можна було застосувати «знижену» ставку податку з доходів (1 %), необхідне нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу. При цьому фізична особа може обрати на свій розсуд

як державну нотаріальну контору, так і приватного нотаріуса (нагадаємо, що до 2007 року для «пільгового» оподаткування можна було звертатися виключно до державних нотаріусів).

Зверніть увагу: нотаріальне посвідчення договору для купівлі-продажу легкового автомобіля не обов’язкове, але сторони можуть піти на це в добровільному порядку, зокрема, щоб скористатися нормою

пункту 12.2 Закону про податок з доходів. Також не слід забувати, що цю норму можна застосувати один (перший) раз протягом року і тільки до зазначених об’єктів рухомого майна. При продажу інших, не перелічених у пункті 12.2 Закону про податок з доходів, об’єктів ставка 1 % не може застосовуватися навіть за умови нотаріального посвідчення договору. Так, наприклад, у будь-якому разі дохід від продажу вантажного, вантажопасажирського автомобіля оподатковується за ставкою 15%.

Крім того, кожний наступний продаж протягом року (другий, третій) транспортних засобів, у тому числі й перелічених у

пункті 12.2 Закону про податок з доходів, оподатковуватиметься вже за ставкою 15 %.

 

Хто має сплачувати податок з доходів

1. Договір купівлі-продажу автомобіля посвідчується нотаріально

У цьому разі податковим агентом є нотаріус, що посвідчує відповідний договір або дійсність підписів сторін угоди. Це передбачено

пунктом 12.5 Закону про податок з доходів. При цьому у своєму листі від 19.02.2007 р. № 3200/7/17-0116 ДПАУ звертає увагу, що нарахування, утримання та перерахування податку з доходів до бюджету фактично здійснюють самі громадяни до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (міни) рухомого майна. Нотаріуси виконують функції податкових агентів лише в частині контролю повноти сплати податку до бюджету, а також забезпечують надання відповідної інформації податковому органу.

Тобто продавець автомобіля повинен до нотаріального посвідчення угоди самостійно сплатити податок і пред’явити нотаріусу документ про оплату.

При цьому механізм контролю, на думку податківців, має такий вигляд:

1. Копії платіжних документів про перерахування сум податку додаються до примірників посвідчених договорів.

2. Оригінал квитанції «погашається» нотаріусом шляхом проставлення на ньому відбитка своєї печатки та підпису.

3. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зазначаються сума перерахованого податку, дата та номер платіжного документа.

Податок з доходів має бути сплачено до місцевого бюджету за місцем розміщення державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса, у яких посвідчується договір купівлі-продажу (міни). При цьому податкова інспекція за місцем перебування нотаріуса повинна повідомити його про реквізити відкритого для сплати податку рахунка.

2. Купівля автомобіля у фізособи через посередника

Якщо суб’єкт підприємництва (юрособа або підприємець) придбаває автомобіль у фізособи через посередника — юридичну особу (наприклад біржу) або представництво нерезидента, то в цьому разі податковим агентом буде такий посередник (

пункт 12.3 Закону про податок з доходів).

 

З якої вартості автомобіля сплачувати податок

Що стосується бази оподаткування, то в

статті 12 Закону про податок з доходів не йдеться про те, що для розрахунку податку при продажу потрібно орієнтуватися ще на якусь вартість, крім договірної. Виняток становлять тільки операції з обміну об’єктами рухомого майна, коли сума податку розраховується виходячи зі звичайної вартості майна.

Разом з тим у

листі ДПАУ від 19.02.2007 р. № 3200/7/17-0116 зазначається, що оподаткування операцій з продажу об’єкта рухомого майна здійснюється виходячи з ціни, відзначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості об’єкта рухомого майна, визначеної в порядку, передбаченому Законом України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» документ 2. А в інформаційних матеріалах від 01.01.2007 р. з цього питання зазначається таке: «При продажу транспортного засобу, як правило, використовується його експертна оцінка, що потім застосовується й органами ДАІ при його взятті на облік. Таку оцінку здійснюють професійні оцінники, які мають відповідні дозволи Фонду держмайна України».

Тобто,

на думку ДПАУ, податок з доходів при продажу автомобіля (рухомого майна) має бути розрахований виходячи з договірної вартості, але не нижче оціночної.

 

Передача за генеральною довіреністю

Тепер розглянемо ще один момент: передачу автомобіля за генеральною довіреністю. Фактично в цьому разі особі передаються широкі права, пов’язані з використанням автомобіля: можливість не тільки користуватися автомобілем, а й розпоряджатися ним, зокрема, продавати, а також від імені власника контактувати з держорганами (ДАІ тощо).

На практиці відчуження автомобілів таким чином оформляється досить часто. Популярність такого способу передачі права на користування й розпорядження автомобілем пояснювалося швидкістю й зручністю в оформленні, а також економією коштів.

Однак існує норма

підпункту 1.2 статті 1 Закону про податок з доходів, де зазначено таке:

«

З метою оподаткування до доходів платника податку також включається: звичайна вартість майна, переданого платником податку за довіреністю іншій особі, якщо умови такої довіреності передбачають право такої іншої особи продати таке майно або відчужити його в інший спосіб, крім такої передачі між членами подружжя у межах спільної часткової або спільної сумісної власності.

Якщо повірений повертає кошти, отримані внаслідок такого продажу (відчуження) довірителю в майбутньому, то:

сума таких коштів не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу повіреного;

позитивна різниця між сумою таких коштів та звичайною вартістю майна, переданого за довіреністю, включається до складу загального оподатковуваного доходу довірителя відповідного звітного податкового періоду...

».

Розуміти цю норму слід так: при передачі автомобіля в користування

за довіреністю, що передбачає право на відчуження, треба сплатити податок з доходів з його звичайної вартості. А якщо згодом автомобіль таки буде продано і власнику будуть передані гроші від його реалізації, оподаткуванню підлягатиме тільки сума перевищення «виручки» над звичайною вартістю (якщо, звичайно, таке перевищення буде).

Однак, як це не дивно, податківці щодо цього питання зайняли досить ліберальну позицію. Є 

лист ДПАУ № 1548/6/17-3116 від 02.03.2004 р., де стверджується таке:

«...

тобто безпосередньо за фактом нотаріального посвідчення договору доручення, наприклад, на право користування чи розпорядження майном, не відбувається перехід права власності на об’єкт від повіреного до довірителя та не виникає обставин для оподаткування (немає об’єкта оподаткування податком з доходів фізичних осіб)».

Досить туманно, проте ми схильні вважати, що в такий спосіб податківці говорять про те, що при передачі автомобіля за довіреністю з правом відчуження податкові наслідки не виникають (податок з доходів має бути утримано при здійсненні повіреним правочину з відчуження довіреного йому майна).

Крім того, є ще консультація податківців у

журналі «Вісник податкової служби України», 2004, № 17, с. 44:

«

…безпосередньо за фактом нотаріального посвідчення договору доручення, наприклад, на право користування або розпорядження майном (транспортним засобом), не відбувається перехід права власності на об’єкт від повіреного до довірителя і не виникає обставин для оподаткування (немає об’єкта оподаткування з доходів фізичних осіб). У разі передачі права користування та розпорядження транспортним засобом фізичною особою — власником транспортного засобу (довірителем) на підставі довіреності іншій особі право власності на транспортний засіб залишається незмінним, тобто не здійснюється відчуження майна, і право розпорядження власністю (транспортним засобом) залишається за довірителем-власником...».

Тобто фактично податківці зводять нанівець наведену вище норму

підпункту 1.2 Закону про податок з доходів, хоча роблять це якось не дуже впевнено. У такий спосіб незважаючи на те, що лист датовано ще 2004 роком, імовірність, що «обкладання гендовіреності» поки що заморожене, залишається. У будь-якому разі поки не з’являться роз’яснення податківців іншого змісту.

 

Висновки

У загальному випадку до отриманого від продажу автомобіля доходу застосовується

ставка 15 %, причому без зменшення на суму витрат, пов’язаних з його придбанням. Однак за певних умов ставка податку може бути меншою.

Для того щоб

одержати можливість при продажу автомобіля сплатити податок з доходів за «пільговою» ставкою (1 %), необхідно буде нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу.

Якщо договір купівлі-продажу посвідчується нотаріально, податковим агентом з податку з доходів є нотаріус, який посвідчує відповідний договір або дійсність підписів сторін угоди.

Якщо суб’єкт підприємництва (юрособа або підприємець) придбаває автомобіль у фізособи через посередника — юридичну особу (наприклад біржу) або представництво нерезидента, то в цьому разі податковим агентом буде такий посередник.

На думку ДПАУ,

податок з доходів при продажу автомобіля (рухомого майна) має бути розрахований виходячи з договірної вартості, але не нижче оціночної.

При передачі автомобіля за генеральною довіреністю податок з доходів перераховувати не потрібно.


Розшифровка нормативних посилань (документ)

1

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

2

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III.

 

Довідкова інформація (довідка)

1

Розмір держмита за нотаріальне посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів залежить від того, кому вони відчужуються, і становить:

— дітям, одному з подружжя, батькам — 1 % суми договору, не нижче справжньої вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму;

— іншим особам — 5 % суми договору, не нижче справжньої вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць