Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідник підприємця. Звітність підприємця: куди подається, строки подання, відповідальність за несвоєчасне подання

Редакція ВД
Власне Діло Травень, 2008/№ 9
Друк
Довідкова інформація

Звіти підприємця

 

У наведеній далі таблиці міститься інформаця про:

— те, яку звітність слід подавати підприємцю;

— строки її подання;

— те, куди подається звіт;

— штрафи, які загрожують за неподання або затримку.

 

№ з/п

Форма звітності

Періодичність подання

Строк подання

Чи переноситься граничний строк подання

Хто подає

Кому подається

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання

1

2

3

4

5

6

7

8

Податкова звітність

1

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та перебувають за її межами

Щокварталу

Не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, а після закінчення звітного року — не пізніше 20 лютого наступного за звітним року

Так (п. 10 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419)

Підприємці, які мають валютні цінності та інше майно, що перебуває за межами України

До регіонального відділення НБУ та до ДПІ за місцем реєстрації підприємця

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожний звітний період (п. 2.7 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49)

2

Декларація про майновий стан і доходи

Один раз на рік

До 1 квітня (якщо подається виключно з метою задекларувати податковий кредит, то строк подання не обмежується 1 квітня)

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Громадяни, які протягом звітного року отримували оподатковувані доходи, які не підлягають обкладенню податком при їх нарахуванні та виплаті; отримували оподатковувані доходи від осіб, які не є податковими агентами; претендують на податковий кредит тощо. Докладніше див. «ВД», 2008, № 5, с. 11

До податкового органу за місцем проживання громадянина

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181); адмінштраф від 51 до 136 грн. (від 3 до 8 нмдг) (ст. 1641 КУпАП)

3

Декларація про доходи (підприємців)

Щокварталу

Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу. Річна — не пізніше 9 лютого

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці на загальній системі оподаткування та на фікспатенті

До податкового органу за місцем реєстрації підприємця

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181); адмінштраф від 51 до 136 грн. (від 3 до 8 нмдг), а в разі повторного протягом року порушення — від 85 до 136 грн. (ст. 1641 КУпАП)

4

Податкова декларація з податку на додану вартість

Щомісяця

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, — місячними платниками ПДВ

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, зареєстровані як платники ПДВ

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, — квартальними платниками ПДВ

5

Розрахунок акцизного збору

Щомісяця

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці — платники акцизного збору

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

6

Податковий розрахунок земельного податку

Один раз на рік

До 1 лютого поточного року

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці — власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) і землекористувачі, за винятком орендарів

До податкового органу за місцезнаходженням земельної ділянки

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

7

Податкова декларація з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

Один раз на рік

До 1 лютого поточного року

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, яким на підставі договору оренди належить право володіння та користування земельною ділянкою

До податкового органу за місцезнаходженням земельної ділянки

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181) починаючи з 1 січня 2006 року

8

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Щомісяця

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного місяця

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які реалізують в оптово-роздрібній мережі алкогольні напої та пиво

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

9

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище (у тому числі через автомобілі) і розміщення відходів

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

10

Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України

Щомісяця

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) місяця

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, діяльність яких безпосередньо пов'язана з використанням радіочастотного ресурсу

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

11

Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, яким надано в постійне або тимчасове користування земельні ділянки лісового фонду, за винятком лісокористувачів з іншої області

До податкового органу за місцезнаходженням земельних ділянок лісового фонду

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

12

Розрахунок плати за користування надрами з метою, не пов'язаною з видобутком корисних копалин

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які використовують у межах території України ділянки надр, зокрема, для: — зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів; — витримки виноматеріалів, виробництва та зберігання винопродукції; — вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин; — зберігання продовольчих продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів; — проведення інших видів господарської діяльності

До податкового органу за місцезнаходженням родовища корисних копалин. Якщо підприємець зареєстрований у податковому органі іншого району (міста), ніж місцезнаходження ділянки надр, то додатково необхідно подати копію розрахунку до податкового органу за місцем реєстрації з позначкою податкового органу, який прийняв оригінал розрахунку

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

13

Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Так (п.п. 7.2 Інструкції № 231/539/ 118/219, п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Розрахунок збору за користування водами для потреб водного транспорту

14

Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

Щокварталу

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які здійснюють спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного призначення

Один примірник — до податкового органу за місцем реєстрації, другий — до органу рибоохорони Держкомрибгоспу України

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

15

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Так (п.п. 2.1 Порядку № 451)

Підприємці, які є податковими агентами відповідно до п.п. 1.15 Закону № 889 (виплачують доходи громадянам — фізичним особам)

До податкового органу за місцем реєстрації

Попередження або штраф у розмірі від 34 до 51 грн. (від 2 до 3 нмдг). За повторне протягом року порушення — від 51 до 85 грн. (ст. 1634 КУпАП)

16

Звіт за формою № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб і фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності»

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які зареєстровані як платники ПДВ і користуються пільгами

До податкового органу за місцем реєстрації

Звіт не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені Законом № 2181, не застосовуються

17

Звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1

Щомісяця

Не пізніше 15-го числа наступного за звітним місяця

Ні

Підприємці, які застосовують РРО або розрахункові книжки

До податкового органу за місцем реєстрації РРО (РК)

Не встановлена

Довідка про використані розрахункові книжки

18

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма № 1-ОА)

Щомісяця

До 10-го числа місяця, наступного за звітним

Ні

Підприємці, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями

До регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПАУ за місцем реєстрації

Звіт не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені Законом № 2181, не застосовуються

19

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма № 1-ОТ)

Щомісяця

До 10-го числа місяця, наступного за звітним

Ні

Підприємці, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами

До регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПАУ за місцем реєстрації

Звіт не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені Законом № 2181, не застосовуються

20

Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

Не пізніше ніж за 5 календарних днів до моменту запровадження встановлених у декларації максимальних роздрібних цін

Ні

Виробники або імпортери тих підакцизних товарів, на які чинним законодавством України встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту з продажу (реалізації) товару

До ДПАУ або Держмитслужби

Декларація не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені Законом № 2181, не застосовуються

Звітність щодо місцевих податків і зборів*

* Якщо згідно з рішенням органу місцевого самоврядування базовим звітним (податковим) періодом щодо місцевого податку (збору) є рік, то звітний розрахунок відповідного місцевого податку або збору подається платником податків протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року

21

Податковий розрахунок податку з реклами

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування: — установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю; — або не встановлено базовий звітний (податковий) період

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які здійснюють установку та розміщення реклами на рекламних носіях за заявками рекламодавців

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

22

Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування: — установлено базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному місяцю; — або не встановлено базовий звітний (податковий) період

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які використовують місцеву символіку для комерційних цілей

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

23

Податковий розрахунок збору за паркування автотранспорту

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування: — установлено базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному місяцю; — або не встановлено базовий звітний (податковий) період

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які займаються паркуванням автомобілів у спеціально відведених для цього місцях

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

24

Податковий розрахунок ринкового збору

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування: — установлено базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному місяцю; — або не встановлено базовий звітний (податковий) період

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

Підприємці, які мають ринки

До податкового органу за місцем реєстрації

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

25

 

Податковий розрахунок курортного збору

 

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування: — установлено базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному місяцю;

— або не встановлено базовий звітний (податковий) період

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

 

Так (п.п. 4.1.5 Закону № 2181)

 

Підприємці, на яких рішенням органу місцевого самоврядування покладено обов'язок щодо справляння зазначеного збору та перерахування його до бюджету

 

До податкового органу за місцем реєстрації

 

Штраф у розмірі 170 грн. (10 нмдг) за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

 

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Звітність з єдиного податку

26

Звіт суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку

Щокварталу

Протягом 5 днів після закінчення кварталу

Ні

Фізичні особи — платники єдиного податку

До податкового органу за місцем реєстрації

Не встановлено (див. «ВД», 2008, № 6, с. 5)

Звітність до Пенсійного фонду та соціальних фондів

27

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування («додаток 23»)

Щомісяця

Не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня закінчення звітного періоду

Так (п.п. 11.15 Інструкції № 21-1)

Усі підприємці, які виплачують заробітну плату або винагороду по договорах підряду

До органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації

1. Штраф у розмірі 10 % суми страхових внесків, сплачених або таких, що підлягають сплаті, за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки надання відомостей, але не менше 170 грн. (10 нмдг), а за повторне порушення протягом року — у розмірі 20 % страхових внесків, але не менше 340 грн. (п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058). 2. Адміністративний штраф за ст. 1651 КУпАП не застосовується, оскільки підприємець не є посадовою особою

28

 

Відомості про застрахованих осіб, які використовувані в системі персоніфікованого обліку (ІНДАНІ)

Один раз на рік

 

До 1 квітня поточного року відповідно до затвердженого графіка

Ні

 

Усі підприємці, які мають найманих працівників (виплачувалась винагорода по договорах підряду)

До органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації

 

1. Штраф у розмірі 10 % суми страхових внесків, сплачених або таких, що підлягають сплаті, за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки надання відомостей, але не менше 170 грн.

(10 нмдг), а за повторне порушення протягом року — у розмірі 20 % страхових внесків, але не менше 340 грн. (20 нмдг) (п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058). 2. Адміністративний штраф за ст. 1651 КУпАП не застосовується, оскільки підприємець не є посадовою особою

Відомості про застрахованих осіб, які використовуються в системі персоніфікованого обліку (ІНДАНІ-СПД)

 

Усі без винятку підприємці

29

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (за формою додатка 25)

Один раз на рік

До 1 квітня року, наступного за звітним

Так (п.п. 11.15 Інструкції № 21-1)

Підприємці, які у звітному році (протягом усього року або його частини) перебували на загальній системі оподаткування

До органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації

1. Штраф у розмірі 10 % суми страхових внесків, сплачених або таких, що підлягають сплаті, за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки надання відомостей, але не менше 170 грн. (10 нмдг), а за повторне порушення протягом року — у розмірі 20 % страхових внесків, але не менше 340 грн. (20 нмдг) (п.п. 9.3.5 Інструкції № 21-1). 2. Адміністративний штраф за ст. 1651 КУпАП не застосовується, оскільки підприємець не є посадовою особою

30

 

Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (за формою додатка 26)

 

Один раз на рік

 

До 1 квітня року, наступного за звітним

 

Так (п.п. 11.15 Інструкції № 21-1)

 

Підприємцями, які у звітному році (протягом усього року або його частини) перебували на єдиному та/або фіксованому податках

 

До органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації

 

1. Штраф у розмірі 10 % суми страхових внесків, сплачених або таких, що підлягають сплаті, за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки надання відомостей, але не менше 170 грн. (10 нмдг), а за повторне порушення протягом року — у розмірі 20 % страхових внесків, але не менше 340 грн. 20 нмдг) (п.п. 9.3.5 Інструкції № 21-1).

2. Адміністративний штраф за ст. 1651 КУпАП не застосовується, оскільки підприємець не є посадовою особою

31

Розрахунок авансових сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (додаток 24)

Один раз на рік

Не пізніше 1 травня поточного року

Так (п.п. 11.15 Інструкції № 21-1)

Підприємці на загальній системі

До органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації

1. Штраф у розмірі 10 % суми страхових внесків, сплачених або таких, що підлягають сплаті, за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки надання відомостей, але не менше 170 грн. (10 нмдг), а за повторне порушення протягом року — у розмірі 20 % страхових внесків, але не менше 340 грн. (20 нмдг) (п.п. 9.3.5 Інструкції № 21-1). 2. Адміністративний штраф за ст. 1651 КУпАП не застосовується, оскільки підприємець не є посадовою особою

32

Звіт про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння

Щокварталу

До 20-го числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу

Ні

Підприємці, які займаються продажем ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння, незалежно від обраної системи оподаткування

До органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації

Не встановлено

33

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП)

Щокварталу

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом

Так (Методрекомендації від 18.05.2006 р. № 48)

Підприємці, які мають найманих працівників, а також підприємці, добровільно зареєстровані у Фонді «непрацездатності»

До Фонду «непрацездатності» за місцем реєстрації

Не встановлено. Однак якщо страхувальник не подав у встановлений строк документи обов'язкової звітності, то це є підставою для проведення позапланової ревізії (абзац «б» п.п. 15.3 Інструкції № 38)

34

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів (форма Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП))

Щокварталу

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом

Так (Методрекомендації від 18.05.2006 р. № 48)

Підприємці, які на початок або кінець кварталу мали путівки від фонду або отримували їх протягом кварталу

До Фонду «непрацездатності» за місцем реєстрації

Не встановлено. Однак якщо страхувальник не подав у встановлений строк документи обов'язкової звітності, то це є підставою для проведення позапланової ревізії (абзац «б» п.п. 15.3 Інструкції № 38)

35

Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Щокварталу

До 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня поточного року, 25 січня року, наступного за звітним

Так (п.п. 6.7 Інструкції № 339)

Підприємці, які використовують найману працю

До центру зайнятості за місцем реєстрації

Не встановлено (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 05.02.2004 р. № ДЦ-09-0419)

36

Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Щокварталу

До 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня поточного року, 25 січня року, наступного за звітним

Ні

Підприємці, які використовують працю найманих працівників

До Фонду за місцем реєстрації

Штраф у розмірі від 136 до 255 грн. (від 8 до 15 нмдг), а за повторне протягом року порушення — від 170 до 340 грн. (від 10 до 20 нмдг) (ст. 1654 КУпАП)

37

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ річна)

Один раз на рік

Не пізніше 1 березня наступного за звітним року

Ні

Підприємці, в яких працює 8 і більше осіб

До Фонду соціального захисту інвалідів за місцем державної реєстрації

Штраф у розмірі від 170 до 340 грн. (від 10 до 20 нмдг) (ст. 1881 КУпАП)

Статистична звітність

38

Про продаж світлих нафтопродуктів (форма № 1-торг (нафтопродукти) термінова — місячна)

Щомісяця

2-го числа після звітного періоду

Ні

Підприємці, які провадять діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через АЗС

До органу статистики за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності

Штраф у розмірі від 170 до 255 грн. (від 10 до 15 нмдг), а за повторне протягом року порушення — від 255 до 425 грн. (від 15 до 25 нмдг) (ст. 1863 КУпАП)

39

Про наявність і використання торговельної мережі на ринках і реалізації сільськогосподарської продукції на них (форма № 12-торг річна)

Один раз на рік

7 лютого наступного за звітним року

Ні

Підприємці, які мають ринки

До органу статистики за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності

Штраф у розмірі від 170 до 255 грн. (від 10 до 15 нмдг), а за повторне протягом року порушення — від 255 до 425 грн. (від 15 до 25 нмдг) (ст. 1863 КУпАП)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць