Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Обговоренню… підлягає. Якщо виручка єдиноподатника перевищила 500 тис. грн., що робити з податком з доходів?

Редакція ВД
Власне Діло Листопад, 2008/№ 21
Друк
Стаття

Якщо виручка єдиноподатника перевищила 500 тис. грн., що робити з податком з доходів?

 

Наприкінці року багато єдиноподатників постають перед фактом — розмір виручки, отриманої з початку року, перевищив граничну межу — 500 тис. грн. Виникає запитання: чи потрібно в тому кварталі, в якому відбулося перевищення, сплачувати податок з доходів? Що про це зазначається в законодавстві та яку думку стосовно цього мають податківці?

Відповідаємо.

 

Що говорять податківці

Якщо в підприємця-єдиноподатника виручка перевищить 500 тис. грн., то цілком можливо, що податківці спробують обкласти суму перевищення податком з доходів. Так, в одному з останніх

листів від 04.09.2008 р. № 8352/Х/17-0714 ДПАУ довідка 1 саме це і стверджується: із суми перевищення слід сплатити податок з доходів у порядку, установленому розділом IV Декрету про прибутковий податок документ 1. Аргумент такий: сума перевищення — це дохід, отриманий єдиноподатником при умовах, відмінних від тих, які встановлено Указом № 746 документ 2. Із такими висновками ДПАУ погодитися досить складно, оскільки в законодавстві встановлено зовсім інше.

 

Що говорить законодавство

З норм чинного законодавства чітко випливає, що сплачувати податок з доходів із суми перевищення виручкою 500-тисячної межі у кварталі перевищення не потрібно.

Розглянемо всі аргументи

«за» те, щоб «не сплачувати».

Аргумент 1.

У кварталі перевищення підприємець усе ще залишається єдиноподатником.

Дохід, отриманий підприємцем під час роботи

на єдиному податку, оподатковується за правилами, прописаним в Указі № 746, тобто сплаті до бюджету підлягає фіксована ставка єдиного податку.

Дохід, отриманий підприємцем у процесі діяльності

на загальній системі оподаткування, обкладається відповідно до правил Декрету № 13-92, тобто сплаті до бюджету підлягає податок з доходів фізичних осіб у сумі 15 % від чистого доходу.

Таким чином, щоб зрозуміти, як правильно оподаткувати дохід, що перевищив 500 тис. грн., слід визначитися, з якого моменту підприємець перестає бути єдиноподатником і переходить від правил

Указу № 746 до правил Декрету № 13-92.

У статті

5 Указу № 746 з цього приводу зазначено таке: «У разі порушення вимог, установлених статтею 1 цього Указу, платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності починаючи з наступного звітного періоду (кварталу) ». Виходить, у тому кварталі, в якому відбулося перевищення виручкою межі в 500 тис. грн., підприємець усе ще залишається єдиноподатником. Про те, що не потрібно сплачувати податок з доходів за правилами Декрету про прибутковий податок, перебуваючи на єдиному податку, ідеться в постанові КМУ № 507 документ 3. Зокрема, у пункті 5 цієї постанови зазначено: «На суб’єктів малого підприємництва — фізичних осіб, які відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 6 не є платниками податку з доходів фізичних осіб, не поширюються вимоги розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 13 «Про прибутковий податок з громадян» (у частині доходів від провадження підприємницької діяльності, що здійснюється відповідно до зазначеного Указу)…».

Тобто логічний ланцюжок такий:

стаття 5 Указу № 746 зазначає, що ми навіть у кварталі перевищення виручкою 500-тисячної межі ще залишаємося єдиноподатниками, а пункт 5 постанови КМУ № 507 роз’яснює: поки ми вважаємося єдиноподатниками (поки є дійсним Свідоцтво про сплату єдиного податку), вимоги Декрету про прибутковий податок на нас не поширюються.

Аргумент 2. Виручка, отримана на єдиному податку, не включається до оподатковуваного доходу громадянина — фізичної особи (непідприємця).

Вважати, що підприємець отримав надлишок доходу (фактична виручка мінус дозволені 500 тис. грн.) як пересічна фізична особа (непідприємець), і саме тому вимагати від нього сплати податку з доходів, також не можна. Щодо цього

Указ № 746 містить спеціальну норму (стаття 2): «Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що обкладаються єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року..., а сплачена сума єдиного податку є остаточною...» Оскільки підприємець у кварталі перевищення усе ще вважається єдиноподатником (стаття 5 Указу № 746), то отриманий ним дохід (у тому числі надлишок виручки) не включається до сукупного оподатковуваного доходу фізичної особи, отже, податком з доходів не обкладається.

Підтримав підприємців стосовно цього питання і Держкомпідприємництва України в

листі від 17.08.2007 р. № 6129 (див. наприкінці публікації).

Аргумент 3.

Виручка, що дорівнює 500 тис. грн., — просто критерій.

Межа виручки, що дорівнює 500 тис. грн., використовується як критерій, дотримання якого дозволяє працювати на спрощеній системі. Ніякого відношення до об’єкта оподаткування він не має, адже

ставка єдиного податку для фізичної особи — підприємця — це фіксована сума, розмір якої залежить від виду діяльності єдиноподатника, але не залежить від величини отриманої ним у звітному періоді виручки.

Таким чином, обкладати податком з доходів надлишок виручки єдиноподатника немає підстав, оскільки

виручку отримано ще в період роботи на єдиному податку, отже, за неї сплачено фіксований розмір єдиного податку (який не залежить від розміру виручки) .

Цей аргумент використовує навіть ДПАУ в одному з останніх

листів з цього питання (лист ДПАУ від 28.01.2008 р. № 1803/Г/17-0415, див. «ВД», 2008, № 6, с. 2). Щоправда, вона все ж таки наголошує на тому, що єдиний податок не залежить від виручки до моменту перевищення нею 500-тисячної межі. Однак, як ми з’ясували, навіть у кварталі перевищення єдиноподатник усе ще залишається єдиноподатником, тому правила оподаткування його виручки не змінюються. Зауважимо також, що в листі № 1803/Г/17-0415 ДПАУ не згадує про необхідність сплачувати податок з доходів у разі перевищення виручки.

До зазначеного додамо, що в

листі від 15.03.2007 р. № 1192/Б/17-0415 (цей лист ми навели наприкінці публікації) ДПАУ також указує таке: якщо у звітному періоді (кварталі) сума виручки перевищила 500 тис. грн., платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування з наступного кварталу. І знову ані слова не йдеться про сплату податку з доходів із суми перевищення. Цей лист на противагу листам ДПАУ від 04.09.2008 р. № 8352/Х/17-0714 і від 13.08.2007 р. № 4005/Г/17-0715 можна назвати позитивним.

Узагалі всі наведені нами вище аргументи однозначно вказують на те, що із суми перевищення єдиноподатником 500-тисячного обмеження виручки єдиний податок сплачувати не потрібно. Неспроможність вимог податківців підтверджується ще й тим, що нещодавно ДПАУ розробила для КМУ (уповноваженого роз’ясняти

Указ № 746) проект змін до постанови КМУ «Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727» від 16.03.2000 р. № 507. Відповідно до цього проекту «понадлімітна» сума повинна була декларуватися та обкладатися податком з доходів (очевидно, з урахуванням підтверджених витрат). На щастя, проект цієї постанови так і залишився неприйнятим.

 

Підбиваємо підсумок

Таким чином, сьогодні ситуація з перевищенням 500-тисячного обмеження і не думає змінюватися на користь підприємця. Тому не можна виключати, що податківці на місцях вимагатимуть від підприємця сплати податку з доходів з надлишку довідка 2. У такому випадку потрібно спробувати пояснити їм ситуацію. Якщо пояснення не допоможуть, залишається звертатися до суду, використовуючи наведені аргументи та норму

підпункту 4.4.1 Закону № 2181 документ 4 про конфлікт інтересів: «У разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків…».

Ще раз підкреслимо: у цій ситуації закон на боці підприємця.


Розшифровка нормативних посилань (документ)

1 Декрет КМУ «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 р. № 13-92.

2 Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» у редакції від 28.06.99 р. № 746/99.

3 Постанова КМУ «Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727» від 16.03.2000 р. № 507.

4 Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

 

Довідкова інформація (довідка)

1 Це не єдиний

лист, в якому ДПАУ зазначає, що з надлишку виручки податок з доходів сплачувати потрібно. Раніше про це ДПАУ наголошувала, наприклад, у листі від 13.08.2007 р. № 4005/Г/17-0715.

2 Слід зауважити, що механізм справляння податку з доходів з надлишку не прописано у жодному документі: такий надлишок, як ми зазначали, не можна вважати доходом, отриманим єдиноподатником як фізичною особою, але й доходом від підприємницької діяльності на загальній системі він не є.

Матеріал підготувала Олеся Александрова, консультант газети «Власне Діло»

 

 

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 17.08.2007 р. № 6129

(витяг)

<...>

У разі порушення вимог

статті 1 Указу № 727, зокрема перевищення розміру виручки від реалізації продукції (500 тис. грн.), платник єдиного податку — фізична особа відповідно до статті 5 Указу № 727 повинна перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою податку з доходів фізичних осіб за правилами, установленими розділом IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (далі — Декрет).

Такий

перехід платник податку зобов’язаний здійснити самостійно починаючи з наступного звітного періоду (кварталу, в якому виникло перевищення) шляхом подання до податкового органу за його податковою адресою податкової декларації за результатами такого звітного кварталу. Декларація подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (стаття 14 Декрету).

Таким чином, якщо розмір виручки від здійснення підприємницької діяльності у 1, 2, 3 або 4 кварталі відповідного року перевищив 500 тис. грн., то суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний протягом 5 днів після закінчення звітного періоду (кварталу) за підсумками роботи за відповідний квартал подати звіт, в якому зазначається весь фактичний розмір виручки, і подати до податкового органу Свідоцтво про право сплати єдиного податку.

Згідно з останнім

абзацом статті 2 Указу [№ 727] доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що обкладаються єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника та осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною та не включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань як самого платника податку, так і осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, уключаючи членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

Зазначена норма поширюється на платника єдиного податку незалежно від отриманого розміру виручки від реалізації

, оскільки згідно зі статтею 2 Указу [№ 727] такий суб’єкт сплачує фіксований розмір ставки податку.

Заступник голови С. Іголкін

 

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 15.03.2007 р. № 1192/Б/17-0415

(витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо питань, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою — СПД, і повідомляє.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, які зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти господарської діяльності, регулюється

Указом Президента України від 03.07.98 № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 № 746/99).

Указом

встановлено, що фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають можливість перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності шляхом придбання Свідоцтва про сплату єдиного податку, якщо на вид підприємницької діяльності, який здійснює така фізична особа, місцевою радою встановлено ставку єдиного податку, за умови, що обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн. (стаття 1 Указу).

У разі порушення вимог, установлених

статтею 1 Указу, зокрема, якщо у звітному періоді (кварталі) сума доходу перевищила обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) понад 500 тис. грн., платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, порядок якої регулюється IV розділом Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян». При цьому платник податку повинен подати до податкового органу за місцем проживання податкову декларацію за наслідками звітного кварталу, наступного за тим, в якому виникло перевищення обсягу виручки.

Декларація подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (

стаття 14 Декрету та пп. 14.4 п. 14 Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю).

У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний податковий період, за який здійснюється оподаткування.

<...>

Заступник голови Л. Боєнко

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць