Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

На замітку. Індексуємо жовтневу зарплату

Редакція ВД
Власне Діло Жовтень, 2008/№ 19
Друк
Новини

На замітку

 

ДПАУ проти того, щоб суми ПДВ, сплачені підприємцем до бюджету, відносилися до витрат

Лист ДПАУ від 04.09.2008 р. № 17930/7/17-0717

 

У

додатку 7 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ДПАУ від 21.04.93 р. № 12 (далі — Інструкція № 12), є пряма норма про те, що підприємець на загальній системі оподаткування має право віднести суми ПДВ, сплачені до бюджету, до складу своїх витрат. ДПАУ з такою позицією раніше погоджувалася. Так, зокрема в листі ДПАУ від 16.08.2004 р. № 7004/6/17-3116, посилаючись на згадану вище норму Інструкції № 12, було зазначено, що підприємець може віднести до складу витрат сплачений до бюджету ПДВ. Однак останнім часом податківці на місцях не хотіли брати до уваги цю норму Інструкції № 12, інакше кажучи, були категорично проти віднесення на витрати сум сплаченого ПДВ. Більше того, нещодавно листом від 04.09.2008 р. № 17930/7/17-0717 ДПАУ відкликала лист № 7004/6/17-3116. Таким чином, можна говорити, що позиція ДПАУ щодо цього питання кардинально змінилася.

 

Перевірки Пенсійного фонду підпадають під дію Закону № 877

Лист ПФУ від 19.08.2008 р. № 14636/09-10

 

Пенсійний фонд у

листі зазначив, що порядок призначення та проведення його органами перевірок суб’єктів господарювання визначено Законом № 877.

Таким чином, Пенсійний фонд при здійсненні контролю у сфері державного пенсійного страхування підпорядковуватиметься перевірочним правилам із

Закону № 877.

Нагадаємо, що раніше ПФУ займав протилежну позицію.

 

Якщо останній день строку сплати земельного податку припадає на вихідний або святковий день, то він переноситься

Лист ДПАУ від 02.09.2008 р. № 8436/6/15-0716, № 17667/7/15-0717

 

Відповідно до роз’яснень ДПАУ,

якщо останній день строку сплати земельного податку припадає на вихідний або святковий день, то відповідно до підпункту 5.3.3 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (далі — Закон № 2181) він переноситься на наступний за ним робочий операційний (банківський) день.

ДПАУ аргументує це тим, що

Закон № 2181 установлює порядок погашення зобов’язань щодо податків і зборів (обов’язкових платежів).

Земельний податок відповідно до

Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII належить до загальнодержавних податків і зборів.

 

Деякі питання проведення перевірок органами Мінпраці

Лист Мінпраці України від 21.08.2008 р. № 3572/0/10-08/013

 

У

листі, зокрема, зазначено:

1. Посадові особи Держнаглядпраці (інспектори праці) мають право здійснювати перевірки дотримання законодавства про працю (

крім питань охорони праці) і соціального страхування на підприємствах та у фізосіб, які використовують найману працю, незалежно від їх організаційно-правових форм і форми власності.

2. Інспектори праці здійснюють контроль відповідно до

конвенцій МОП № 81 і № 129. На діяльність інспекторів праці поширюються тільки ті норми Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю)» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877), які не суперечать зазначеним конвенціям.

Так,

під дію Закону № 877 підпадають випадки проведення планових перевірок.

Позапланові перевірки здійснюються поза дією

Закону № 877, оскільки відповідно до Конвенції МОП № 81 джерело будь-якої скарги на недоліки або порушення законодавства вважається абсолютно конфіденційним, інспектор не повинен повідомляти роботодавця про те, що перевірка проводиться у зв’язку з одержанням такої скарги.

3. Недотримання періодичності проведення планових перевірок (точно раз на календарний рік), не є підставою для недопущення до проведення перевірки.

Підставою для недопущення до проведення перевірки є ненадання інспектором праці службового посвідчення та копії нормативного акта, що встановлює його повноваження.

4.

Суб’єкти господарювання можуть ознайомитися з графіком проведення планових перевірок на сайті Мінпраці (www.mlsp.gov.ua) щороку до 1 грудня року, який передує плановому (ст. 5 Закону № 877). Разом із цим відсутність такої інформації не є підставою для недопущення до проведення такої перевірки, оскільки зазначена норма суперечить Конвенції МОП № 81 .

 

І знову нова редакція Державного реєстру РРО

Наказ ДПАУ від 10.09.2008 р. № 581 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій у новій редакції»

 

Державний реєстр РРО

вкотре викладено в новій редакції.

У зв’язку з цим слід ураховувати таке:

— якщо ви маєте намір придбати РРО, обирати слід виключно на користь РРО, уключених до розділу I

Реєстру ;

— якщо ви маєте РРО, то його можна продовжувати використовувати лише в тому разі, якщо його включено до розділу I або II

Реєстру. В іншому випадку його експлуатацію заборонено.

Накази ДПАУ від 08.06.2007 р. № 341

, від 12.01.2008 р. № 9, від 01.04.2008 р. № 202, від 01.07.2008 р. № 430, якими раніше було оновлено Реєстр, утратили чинність.

 

Створено нову Інспекцію з контролю якості лікарських засобів

Постанова КМУ від 10.09.2008 р. № 837 «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів»

 

Створено

Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів (Держлікінспекція) як центральний орган виконавчої влади, а також затверджено Положення про неї.

Одним з основних завдань Держлікінспекції є

здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:

забезпечення якості, безпеки лікарських засобів і медичної продукції на всіх етапах обігу, у тому числі під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, утилізації та знищення суб’єктами господарювання;

порядку відпуску лікарських засобів і медичної продукції;

виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Також

Держлікінспекція видає суб’єктам господарювання ліцензії на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Відповідно до завдань

Держлікінспекція має право, зокрема:

— отримувати від суб’єктів господарювання відомості про виконання вимог стандартів, норм, правил, інших нормативних документів, а також про забезпечення якості лікарських засобів;

— анулювати видані ліцензії в разі порушення суб’єктами господарювання умов, за яких видано ліцензії, а також стандартів, норм, правил, інших нормативних документів.

Постанова КМУ від 12.05.97 р. № 448 «Про державний контроль якості лікарських засобів»

, а також Положення про Держлікінспекцію Міністерства охорони здоров’я (постанова КМУ від 16.02.98 р. № 179) утратили чинність.

 

При розфасовці товару кожна маленька упаковка повинна маркуватися за встановленими правилами

Лист Держспоживстандарту України від 11.07.2008 р. № 6720-6-11/18

 

Держспоживстандарт відповів на запитання: потрібно маркувати самостійно розфасований для продажу товар, куплений у тарі великого об’єму (наприклад, цукор у мішках), чи достатньо маркування, наявного на цій тарі.

У

листі зазначено, що відповідно до Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки від 11.07.2003 р. № 185, не допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні продукти, етикетування яких не відповідає Закону України «Про безпеку та якість харчових продуктів» від 23.12.97 р. № 771/97 (далі — Закон № 771), Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII і відповідним нормативним документам та/або технічним регламентам на продукцію.

Пунктом 1 статті 38 Закону про безпеку та якість харчових продуктів

визначено інформацію, яку мають містити всі харчові продукти. Зокрема, це інформація про:

— виробника продукції;

— склад харчового продукту, у тому числі про харчові добавки та ароматизатори, які використовувалися в його виробництві;

— кінцеву дату споживання або дату виробництва та термін придатності тощо.

Із цього випливає, що при розфасуванні товару на дрібніші партії або упакуванні кожну таку упаковку (партію) потрібно належним чином маркувати. Відсутність маркування є порушенням законодавства про захист прав споживачів.

Щодо цінника на розфасований товар, то відповідно до

Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 04.01.97 р. № 2, він повинен містити назву товару, ціну за кілограм або за 100 г, вагу одиниці розфасовки, ціну за одиницю розфасовки.

 

Серпневий індекс — 99,9 %. Індексуємо жовтневу зарплату

(Повідомлення Державного комітету статистики України // «Урядовий кур’єр» від 06.09.2008 р. № 165)

 

Згідно з повідомленням Держкомстату України загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції)

у серпні становив 99,9 %. З урахуванням цього наведемо в таблиці індекси, які слід використовувати для індексації жовтневої заробітної плати найманих працівників підприємця у 2008 році.

Алгоритм наших дій такий: дивимося, за який місяць працівнику востаннє підвищувалася заробітна плата (при цьому сума підвищення перевищувала суму індексації) або в якому місяці працівника прийнято на роботу, якщо з моменту прийняття на роботу його заробітна плата не підвищувалася; беремо з наведеної далі таблиці індекс для відповідного місяця та індексуємо на нього заробітну плату за

жовтень 2008 року (у межах прожиткового мінімуму — у жовтні 669 грн.).

 

Місяць підвищення заробітної плати

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Не підвищувалася з лютого 2003 року

94,7

2003 рік

Березень

92,6

Квітень

91,3

Травень

91,3

Червень

91,1

Липень

91,3

Серпень

94,6

Вересень

93,4

Жовтень

90,9

Листопад

87,4

Грудень

84,6

2004 рік

Січень

82,1

Лютий

81,3

Березень

80,6

Квітень

79,4

Травень

78,1

Червень

76,9

Липень

76,9

Серпень

77,1

Вересень

74,8

Жовтень

71,0

Листопад

68,3

Грудень

64,4

2005 рік

Січень

61,6

Лютий

60,1

Березень

57,5

Квітень

56,5

Травень

55,5

Червень

54,6

Липень

54,2

Серпень

54,2

Вересень

53,5

Жовтень

52,2

Листопад

50,4

Грудень

49,0

2006 рік

Січень

47,3

Лютий

44,7

Березень

45,1

Квітень

45,7

Травень

45,0

Червень

44,8

Липень

43,5

Серпень

43,5

Вересень

40,7

Жовтень

37,2

Листопад

34,7

Грудень

33,5

2007 рік

Січень

32,9

Лютий

32,1

Березень

31,8

Квітень

31,8

Травень

31,0

Червень

28,2

Липень

26,5

Серпень

25,7

Вересень

23,0

Жовтень

19,5

Листопад

17,0

Грудень

14,6

2008 рік

Січень

11,3

Лютий

8,4

Березень

4,4

Квітень

1,3

Травень

Не індексується

Червень

Не індексується

Липень

Не індексується

Серпень

Не індексується

Вересень

Не індексується

Жовтень

Не індексується

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць