На замітку. Індексуємо квітневу зарплату

Редакція ВД
Власне Діло Квітень, 2009/№ 7
В обраному У обране
Друк
Новини

На замітку

 

До Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків до Фонду страхування на випадок безробіття внесено зміни

Наказ Мінпраці «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» від 06.02.2009 р. № 41

 

З 27 березня 2009 року набувають чинності зміни, які були внесені документом, що коментувався, до

Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339 (далі — Інструкція № 339).

Ці зміни були передбачені, оскільки з 13.01.2009 р. істотні перетворення у сфері соцстрахування на випадок безробіття здійснив

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України відносно зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI.

Нагадаємо, що важливим нововведенням для підприємців тоді став обов’язок нараховувати внески до Фонду за ставкою 2,2 % («зверху») при виплаті доходів за цивільно-правовими договорами.

Зупинимося на найбільш значущих для підприємців змінах до Інструкції № 339. Почнемо зі взяття на облік у Фонді та набуття статусу страхувальника. Як відомо, взяття на облік у Фонді підприємців здійснюється автоматично після держреєстрації, а ось статусу платників страхових внесків вони набувають після укладення та реєстрації трудового договору, а тепер і після укладення цивільно-правового договору (пункт 3.2 Інструкції № 339).

Причому згідно з оновленим

пунктом 3.3 Інструкції № 339 фізособи — підприємці, що уклали цивільно-правовий договір, повинні подати до центру зайнятості заяву, копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію такого договору.

Зауважимо: очевидно, це стосується лише тих підприємців, що використовують працю фізосіб за цивільно-правовими договорами, які не мали статусу платника внесків (страхувальників), а простіше кажучи, не укладали до цього трудових договорів (не мали працівників).

Також змінено форму

Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 6 до Інструкції № 339). Причому її тепер також необхідно подавати особам, що уклали цивільно-правові договори з фізособами (пункт 6.7 Інструкції № 339). Згідно з оновленою формою необхідно буде звітувати починаючи зі звіту за I квартал 2009 року. Нову форму бланка ми навели у вкладці цього номера.

Нарахування внесків до Фонду «безробіття» при виплатах за цивільно-правовими договорами здійснюється після виконання робіт (надання послуг). При цьому необхідно враховувати такі нюанси: застосовується розмір страхового внеску, який діє на день нарахування виплат (

пункт 5.3 Інструкції № 339); якщо строк договору перевищує місяць, то щомісячний дохід для нарахування внеску визначають діленням доходу на період виконання договору (пункт 5.4 Інструкції № 339).

Згідно з оновленим

пунктом 3.6 Інструкції № 339 знімати з обліку як платників підприємців, що використовують найману працю, тепер будуть не лише після зняття з реєстрації останнього трудового договору, але також за умови проведення перевірок і повного розрахунку за коштами з фондом.

Зміни стосуються і «добровольців». Так, добровільно застраховані особи для набуття статусу платника внесків подають до центру зайнятості Заяву за формою

додатка 3 до Інструкції № 339, копію завіреної відповідальним працівником центру зайнятості довідки про присвоєння ідентифікаційного номера і паспорт.

Розмір щомісячного доходу добровільно застрахованої особи, з якого сплачуються страхові внески, розраховується виходячи з суми доходу і періоду сплати страхових внесків, який зазначається в заяві про взяття на облік (

пункт 5.4 Інструкції № 339).

 

З’явилися нові Ліцензійні умови в будівництві

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджені наказом Мінрегіонбуду від 27.01.2009 р. № 47

 

Прийняття нових

Ліцензійних умов у будівництві — це продовження (вірніше, закінчення) довгої вервечки змін у будівельному законодавстві, початок яким було покладено 1 січня минулого року. Нагадаємо: ще тоді будівельну діяльність було виведено з-під загального порядку ліцензування, створено новий орган ліцензування, неодноразово приймався Перелік робіт, що підлягають ліцензуванню, і ось, нарешті, з’явилися нові Ліцензійні умови, які відповідають усім змінам.

Насамперед зауважимо, що

перелік робіт, які підлягають ліцензуванню, наведений у нових Ліцензійних умовах, — практично калька з Переліку № 112, що діяв до них* (а він, у свою чергу, дослівно повторював Перелік № 24**), див. «ВД», 2008, № 15, с. 38. Єдина відмінність — зараз у розділі 4 «Інжинірингові роботи» деталізовано позицію 4.01.02 «Генеральний розробник у проектуванні виробничих будівель та споруд» і 4.04.02 «Генеральний підрядник у будівництві будов та споруд виробничого призначення»:

4.01.02.01 (4.04.02.01) безкранових або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових;

4.01.02.02 (4.04.02.02) обладнаних мостовими кранами.

* Примірний перелік робіт здійснення господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, затверджений наказом Держархбудінспекції від 16.07.2008 р. № 112.

** Перелік (кодифікатор) робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, затверджений наказом Держархбудінспекції від 19.02.2008 р. № 24.

Крім того, деталізовано позицію 4.04.01 «Генеральний підрядник у будівництві будов та споруд житлового і громадського призначення»:

4.04.01.01 до 9 поверхів включно;

4.04.01.02 понад 9 поверхів.

Нові

Ліцензійні умови складаються із загальних вимог абсолютно до всіх суб’єктів, які займаються будівництвом, а також зі спеціальних вимог залежно від виду виконуваних робіт: вишукувальні роботи (розділ III), проектні роботи (розділ IV), будівельні та монтажні роботи (розділ V), інжинірингові роботи (розділ VI).

Що ж змінилося порівняно з попередніми

Ліцензійними умовами?

По-перше, тепер окремо встановлено

загальні до всіх будівельників вимоги. Основні з них такі:

підприємець за наявності необхідної кваліфікації може виконувати будівельні роботи самостійно або із залученням найманих працівників. Вимоги до підприємця: освіта — магістр, фахівець або бакалавр відповідного напряму, стаж — для магістра і фахівця — 2 роки, для бакалавра — 3 роки;

— якщо наймані працівники є, то потрібно затвердити організаційно-функціональну структуру (очевидно, необхідний

наказ із зазначенням підрозділів (фахівців) і застереженням, хто кому підпорядковується). Причому обов’язковими є такі підрозділи (фахівці): відповідальні за виконання адміністративних, юридичних, планово-договірних функцій, охорони праці та контролю якості, а також функцій з ведення та зберігання документації. Їх обов’язки, права і відповідальність мають бути документально викладені;

— якщо підприємець сам особисто не очолює господарську діяльність, то

найманий керівник і керівники функціональних підрозділів повинні працювати у нього за основним місцем роботи;

змінено кваліфікаційні вимоги для керівників, інженерів (головних інженерів), техніків, майстрів тощо. Необхідний рівень освіти і стаж для кожної професії детально прописаний у нових Ліцензійних умовах. З цими вимогами потрібно уважно ознайомитися та обов’язково дотримуватися їх, набираючи штат. Загалом вимоги до стажу, зокрема, у сфері вишукувальних робіт, дещо спрощено: тепер замість 8 або 10 років стажу достатньо 3 або 2 років. Проте у сфері інжинірингових робіт слід звернути увагу на можливу наявність працівника, який оцінює технічний стан будівельних конструкцій або інженерних мереж неруйнівними методами. Якщо такий є в штаті, він обов’язково повинен мати сертифікат фахівця з неруйнівного контролю (підпункт 6.1.2 нових Ліцензійних умов);

— обов’язково

необхідно мати документ, що підтверджує впровадження системи управління якістю ISO 9001-2001, IDT, тобто сертифікат, виданий Держспоживстандартом (звичайно видається на строк до 5 років).

По-друге, сталися деякі спрощення. Так,

тепер необов’язково:

— турбуватися про те, щоб наявна нормативно-технічна документація відповідала переліку з

наказу Держбуду від 21.12.98 р. № 295, оскільки нові Ліцензійні умови цього не вимагають;

— забезпечувати охорону довкілля відповідно до

ДСТУ ISO серії 14000, оскільки в нових Ліцензійних умовах про це вже не згадується.

І по-третє, варто відзначити найбільш важливі вимоги, встановлені для

деяких видів робіт:

необхідність мати адміністративні приміщення з площею, що відповідає вимогам державних будівельних норм (залежно від кількості працівників);

— необхідність своєчасної (як правило,

щорічної) перевірки вимірювальних приладів у територіальному органі метрології.

І насамкінець: нові

Ліцензійні умови набули чинності 22.03.2009 р. Цього ж дня втратили силу колишні Ліцензійні умови № 112/182*.

* Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 13.09.2001 р. № 112/182.

 

Збільшилися штрафи за невиплату або затримку виплати зарплати працівникам та інші порушення трудового законодавства

Закон України від 19.02.2009 р. № 1027-VI «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат»

 

Привід звернути увагу роботодавців на відповідальність за невиплату або затримку виплати зарплати працівникам дав

Закон № 1027, що набув чинності з 11.03.2009 р.

Оскільки криза, що триває в нашій країні, призвела до зростання заборгованості із заробітної плати серед окремих роботодавців, то боротьбу з таким негативним явищем узяли на себе наші законодавці, підсиливши їх відповідальність. Так, названим вище

Законом № 1027 було внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (далі — КУпАП ) і Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341-III (далі — ККУ).

Нагадаємо, що згідно зі

статтею 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР і статтею 115 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. заробітна плата повинна виплачуватися працівникам регулярно в строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць. При цьому проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати 16 календарних днів.

Так, адмінштраф, що накладається на

підприємців — роботодавців згідно з частиною першою статті 41 КУпАП за порушення строків виплат зарплат, виплат їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю, збільшився вдвічі і становить від 510 до 1700 грн. (від 30 до 100 нмдг).

Зверніть увагу, що під «інші порушення» потрапляє безліч дій роботодавців, що тягнуть за собою недотримання норм трудового законодавства (наприклад, ненадання відпустки, непроведення індексації тощо).

Також виріс розмір адмінштрафу, передбаченого

статтею 1886 КУпАП, за невиконання законних вимог інспекторів праці про усунення порушень законодавства про працю і загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів. Тепер він становить від 850 до 1700 грн. (від 50 до 100 нмдг).

Зауважимо, що виявляти порушення (складати протоколи), що підпадають під

частину першу статті 41 КУпАП уповноважені саме представники інспекції праці.

Крім того, фізичні особи — підприємці

за безпідставну невиплату заробітної плати або іншої встановленої законом виплати громадянам більш ніж за один місяць, вчинену умисно, притягатимуться до кримінальної відповідальності за статтею 175 ККУ.

За такі дії загрожує штраф від 8500 до 17000 грн. (від 500 до 1000 нмдг) або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нецільове витрачання коштів, призначених для таких виплат, карається штрафом від 17000 до 25500 грн. (від 1000 до 1500 нмдг) або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кримінальна відповідальність загрожуватиме роботодавцям лише в разі невиплати належної заробітної плати більш ніж за один місяць.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати.

Додамо, що відповідно до

статті 34 Закону про оплату праці та статті 1 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III у разі затримки виплати заробітної плати всі роботодавці зобов’язані нарахувати і виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати. Компенсація виплачується, якщо виплата заробітної плати затримується на один і більше календарних місяців. Заробітна плата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає (детальніше див. «ВД», 2007, № 16, с. 30, 46). Причому ненарахування компенсації працівникам також вважається порушенням трудового законодавство і підпадає під частину першу статті 41 КУпАП.

 

Підприємець-єдиноподатник не може бути страховим агентом

Лист ДПАУ від 24.01.2009 р. № 786/5/17-0716, № 1322/7/17-0717

 

ДПАУ, як і раніше, наполягає на тому, що

підприємці-єдиноподатники не можуть бути страховими агентами, оскільки:

Законом України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР встановлено, що страховими агентами є громадяни (не підприємці на відміну від страхових брокерів), що діють за дорученням страховика;

Положення про порядок проведення діяльності страховими посередниками від 18.12.96 р. № 1523 визначає агентську діяльність як діяльність суб’єктів господарювання, що діють на підставі доручення страховиків;

— укладення

договорів доручення на виконання страхових агентських послуг між страховиком і фізособою-підприємцем законодавством не передбачено.

Аналогічна позиція висловлювалася в

листі ДПАУ від 15.06.2007 р. № 12130/7/17-0717.

 

Лютневий індекс — 101,5 %. Індексуємо квітневу зарплату

(Повідомлення Державного комітету статистики України // «Урядовий кур’єр» від 11.03.2009 р. № 43)

 

Згідно з повідомленням Держкомстату України, загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції)

в лютому склав 101,5 %. З огляду на цю обставину наведемо в таблиці індекси, які необхідно використовувати для індексації лютневої заробітної плати найманих працівників підприємця у 2009 році.

Алгоритм наших дій такий: дивимося, за який місяць працівнику востаннє підвищувалася заробітна плата (при цьому сума підвищення була більша за суму індексації), або в якому місяці працівника було прийнято на роботу, якщо з моменту приймання на роботу його заробітна плата не підвищувалася; беремо з наведеної нижче таблиці індекс для відповідного місяця та індексуємо на нього заробітну плату за квітень

2009 року (у межах прожиткового мінімуму — у квітні 669 грн.). Детальніше про те, як провести індексацію, див. «ВД», 2008, № 24, с. 8.

 

Місяць підвищення заробітної плати

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Не підвищувалася з лютого 2003 року

117,1

2003 рік

Березень

114,8

Квітень

113,3

Травень

113,3

Червень

113,1

Липень

113,3

Серпень

117,0

Вересень

115,7

Жовтень

112,9

Листопад

108,9

Грудень

105,8

2004 рік

Січень

103,0

Лютий

102,2

Березень

101,4

Квітень

100,0

Травень

98,6

Червень

97,2

Липень

97,2

Серпень

97,4

Вересень

94,9

Жовтень

90,7

Листопад

87,7

Грудень

83,3

2005 рік

Січень

80,2

Лютий

78,5

Березень

75,7

Квітень

74,5

Травень

73,4

Червень

72,4

Липень

71,9

Серпень

71,9

Вересень

71,2

Жовтень

69,7

Листопад

67,7

Грудень

66,2

2006 рік

Січень

64,2

Лютий

61,3

Березень

61,8

Квітень

62,5

Травень

61,6

Червень

61,5

Липень

60,1

Серпень

60,1

Вересень

56,9

Жовтень

53,0

Листопад

50,2

Грудень

48,9

2007 рік

Січень

48,2

Лютий

47,3

Березень

47,0

Квітень

47,0

Травень

46,1

Червень

43,0

Липень

41,0

Серпень

40,2

Вересень

37,2

Жовтень

33,3

Листопад

30,4

Грудень

27,7

2008 рік

Січень

24,1

Лютий

20,9

Березень

16,5

Квітень

13,0

Травень

11,5

Червень

10,6

Липень

11,2

Серпень

11,3

Вересень

10,1

Жовтень

8,2

Листопад

6,6

Грудень

4,4

2009 рік

Січень

1,5

Лютий

Не індексується

Березень

Не індексується

Квітень

Не індексується

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд