Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, яка використовує найману працю

Редакція ВД
Власне Діло Грудень, 2009/№ 23
В обраному У обране
Друк
Постанова від 29.10.2009 р. № 1168

Кабінет Міністрів України

Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, яка використовує найману працю

Постанова від 29.10.2009 р. № 1168

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Установити, що форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (далі — фізична особа), затверджується Міністерством праці та соціальної політики.

2.

Для реєстрації трудового договору фізична особа подає у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи державній службі зайнятості за місцем свого проживання підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера, копію такої довідки, виданої працівникові, його трудову книжку та пред’являє паспорт. Підпис у трудовому договорі працівника, який не був присутній під час його реєстрації, посвідчується нотаріально.

3. Відповідальна особа державної служби зайнятості реєструє в день подання фізичною особою документів, передбачених пунктом 2 цієї постанови, трудовий договір у книзі реєстрації трудових договорів, форма якої затверджується Міністерством праці та соціальної політики, після чого два примірники такого договору з відміткою про реєстрацію повертаються фізичній особі.

Фізична особа зобов’язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору

протягом трьох робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути трудову книжку із записом про прийняття на роботу.

4.

У разі розірвання трудового договору за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, така особа зобов’язана письмово повідомити про свій намір працівникові та у визначені строки провести передбачений законодавством розрахунок.

5.

Зняття державною службою зайнятості з реєстрації трудового договору у випадках, передбачених пунктом 4 цієї постанови, проводиться за умови подання фізичною особою:

примірника трудового договору;

заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;

копій документів, що підтверджують:

— надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі коли вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів;

— проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.

6. Державна служба зайнятості протягом трьох робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 5 цієї постанови документів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів та повідомляє працівникові.

7.

За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою.

8. У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають вимогам цієї постанови, органи державної служби зайнятості повертають їх без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини.

9.

Працівник має право оскаржити рішення фізичної особи щодо його звільнення з роботи у порядку, встановленому законодавством.

10. Міністерству праці та соціальної політики привести в місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

коментар редакції

 

Найважливіша ідея цієї постанови полягає в тому, що тепер фізичні особи — підприємці можуть

реєструвати і знімати з реєстрації трудові договори без особистої присутності найманого працівника в центрі зайнятості. Тобто тепер для підприємців практично вирішено питання укладення трудового договору з іногородніми працівниками, а також питання розірвання трудового договору з працівниками, які не з’являються на роботі. Тепер детальніше.

Висновок і реєстрація трудового договору.

Нагадаємо, що відповідно до статей 20, 241,48 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) фізична особа — підприємець, яка має намір прийняти до себе на роботу найманого працівника, повинна:

— укласти з ним трудовий договір

у письмовій формі (сьогодні має використовуватися форма трудового договору, затверджена наказом Мінпраці від 08.06.2001 р. № 260);

— зареєструвати трудовий договір у службі зайнятості

за місцем свого (підприємця) проживання в тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи;

— якщо для працівника місце роботи в підприємця є основним,

зробити запис у трудовій книжці працівника про прийняття його на роботу (запис у трудовій книжці підтверджується особистим підписом посадової особи центру зайнятості та скріплюються його печаткою).

Водночас необхідність особистої присутності обох сторін у центрі зайнятості для вирішення зазначених формальностей часто призводила до виникнення певних проблем. Так, наприклад, підприємцю категорично неможливо було зареєструвати трудові договори без особистої присутності найманих працівників з інших міст у центрі зайнятості. Виходило, що підприємець, який зареєстрований, наприклад, у Києві та бажає відкрити в Дніпропетровську торгівельну точку, повинен всіх дніпропетровських працівників доставляти до Києва для реєстрації трудового договору і ніяк інакше.

З прийняттям

постанови № 1168 цю проблему, по суті, вирішено.

Тепер установлено, що для

реєстрації трудового договору підприємець повинен надати до центру зайнятості:

— свій паспорт;

— підписаний підприємцем і працівником трудовий договір у трьох примірниках (орієнтуватися знову ж таки потрібно на форму трудового договору, затверджену

наказом Мінпраці від 08.06.2001 р. № 260);

— свідоцтво про держреєстрацію фізичної особи — підприємця;

— довідку про присвоєння підприємцю ідентифікаційного номера;

— копію довідки про присвоєння працівнику ідентифікаційного номера;

— трудову книжку працівника (мабуть, лише якщо місце роботи в підприємця для працівника вважатиметься основним).

При цьому, якщо працівник не присутній при реєстрації, то його підпис у трудовому договорі має бути посвідчено нотаріально, тобто особиста явка працівника стала необов’язковою.

Трудовий договір реєструється в центрі зайнятості

в день подання всіх зазначених документів, після чого два примірники трудового договору повертаються підприємцю. Один примірник договору підприємець протягом трьох робочих днів з дня його отримання зобов’язаний вручити працівникові під розпис, про що робиться запис у книзі реєстрації трудових договорів центру зайнятості.

Розірвання та зняття з реєстрації трудового договору.

Щодо розірвання трудового договору, то тут теж існували дуже серйозні «законодавчі прогалини», про які ми неодноразово писали.

Наприклад,

у ситуації, коли працівник припиняв виходити на роботу без поважної причини (зникав) або просто не бажав являтися до центру зайнятості для вирішення реєстраційних формальностей, розірвати трудовий договір без його особистої присутності в центрі зайнятості було складно, обов’язково потрібно було звертатися до суду. І такі трудові відносини без працівника могли «висіти» на підприємцеві нескінченно. При цьому потрібно було переконувати тих же податківців, що працівник фактично не працює, щоб не вносити за нього доплату єдиного податку тощо.

Розмови про те, що цю ситуацію давно час якось урегулювати, точилися вже давно. І ось, нарешті, дочекалися.

З урахуванням нововведень

постанови № 1168 працівника за наявності на те законних підстав, передбачених КЗпП, підприємець може звільнити та вирішити всі реєстраційні формальності без його особистої присутності.

При цьому передбачено, що підприємець

зобов’язаний письмово повідомити працівника про розірвання трудового договору та провести з ним розрахунок у встановлені строки.

Для зняття

трудового договору з реєстрації в центрі зайнятості підприємець подає:

1) примірник трудового договору;

2) заяву про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення працівника та підстав розірвання договору, передбачених

КЗпП;

3) копії документів, які підтверджують:

— направлення працівнику повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення);

— проведення розрахунку з працівником або

копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої зарплати.

Центр зайнятості знімає трудовий договір з реєстрації

протягом трьох робочих днів і повідомляє про це працівника.

Якщо працівник

не був присутнім при знятті трудового договору з реєстрації, то за його зверненням центр зайнятості може зробити позначку в його примірнику трудового договору та посвідчити запис про звільнення, унесений до трудової книжки працівника підприємцем.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що Кабмін не вирішив усіх проблем, які стосуються оформлення трудових відносин між підприємцями та найманими працівниками. Так, наприклад, у тому випадку, коли підприємець (а не працівник) не може з’явитися до центру зайнятості і хотів би замість себе направити довірену особу, трудовий договір у центрі зайнятості не зареєструють. Отже, особиста присутність підприємця в центрі зайнятості, як і раніше, є обов’язковою.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд