Поштова скринька. Чи потрібно підприємцю на загальній системі проводити через РРО готівку, отриману від продажу основних фондів?

Редакція ВД
Власне Діло Грудень, 2009/№ 23
В обраному У обране
Друк
Стаття

Чи потрібно підприємцю на загальній системі проводити через РРО готівку, отриману від продажу основних фондів?

 

ЗАПИТАННЯ. Підприємець на загальній системі оподаткування утримує продуктовий магазин. У процесі діяльності у нього виникла необхідність продати старий комп’ютер та холодильники. Чи зобов’язаний він при здійсненні такого продажу використовувати РРО?

 

ВІДПОВІДЬ. Думка ДПАУ щодо цього питання періодично змінюється. Сьогодні вона склалася на користь підприємців: проводити через РРО виручку від продажу основних фондів не обов’язково.

Слід зазначити, що спочатку податківці дотримувалися цієї ж позиції, але у 2006 році передумали та зобов’язали всіх суб’єктів господарювання, на яких поширюються вимоги про застосування РРО, проводити через нього виручку від продажу основних фондів (ОФ) — лист ДПАУ від 26.07.2006 р. № 14109/7/23-8017. Інакше загрожували 5-кратним штрафом за неоприбуткування готівки.

Тому, щоб уникнути штрафів і проблем з перевіряючими, ми радили підприємцям або:

— розраховуватися за ОФ за безготівку;

— проводити через РРО суму готівки, отриману від продажу ОФ.

Тепер ситуація змінилася: згаданий лист ДПАУ (поганий) утратив чинність (що свідчить про зміну податківцями своєї колишньої позиції). Замість нього питання продажу ОФ розглянуто в оглядовому листі ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14083/7/23-7017/572 (той факт, що лист є оглядовим щодо РРО, а не просто відповіддю на запит якогось суб’єкта, підвищує його значущість для податківців; крім того, у самому листі зазначено, що всі останні роз’яснення діють у частині, що не перечить йому, тобто на цей момент це остаточна думка ДПАУ).

Фрагмент з листа ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14083/7/23-7017/572 наведено в кінці консультації. А зараз стисло прокоментуємо основні моменти. Отже, умови, які необхідно виконати підприємцю, щоб набути права не проводити через РРО продаж ОФ, такі :

1) ОФ — це матеріальні цінності, строк використання яких перевищує 365 днів, а вартість перевищує 1000 грн.;

2) перед продажем ОФ повинні були використовуватися в господарській діяльності підприємця;

3) виручку від продажу ОФ має бути записано до Книги за формою № 10 на дату її отримання до каси довідка 1;

4) підприємець не зобов’язаний виписувати прибутковий касовий ордер, оскільки не веде бухоблік, однак бажано видати покупцю розрахунковий документ про приймання від нього грошей в оплату ОФ. Посвідчити такий документ підприємець може лише підписом без печатки (оскільки фізична особа — підприємець печатку може взагалі не мати, вимога щодо її наявності у квитанції на неї не поширюється, лист Держкомпідприємництва від 11.11.2005 р. № 10006). Детальніше про форму розрахункового документа, що видається покупцю, див. «ВД», 2009, № 20, с. 14;

5) сума готівки, що надійшла протягом дня від одного й того самого суб’єкта господарювання (тобто від покупця-підприємця або юридичної особи), не повинна перевищувати 10000 грн. довідка 2 (не має значення, надійшли гроші одним платежем чи декількома) — постанова № 32. Якщо ОФ придбаває громадянин-непідприємець, обмежень щодо суми немає;

6) якщо підприємець демонтував застарілий ОФ і продає його за запчастинами (або здає на металобрухт), такі запчастини (металобрухт) визнаються товаром, і готівкову виручку від їх продажу слід проводити через РРО.

Крім схвальної думки ДПАУ, є ще й судові рішення, прийняті в аналогічних ситуаціях на користь суб’єктів господарювання. Зокрема, ВАСУ неодноразово підкреслював, що ОФ не можна вважати товаром, призначеним для торгівлі, отже, на їх продаж правила Закону про РРО не поширюються. Такими судовими рішеннями (див. у кінці консультації) разом з листом ДПАУ можна користуватися при виникненні непорозумінь з перевіряючими.

І на кінець зауважимо, що в єдиноподатників проблема застосування РРО про продаж ОФ взагалі не виникає, оскільки вони мають право торгувати будь-якими товарами (крім підакцизних) без РРО.

Отже, на захист підприємців наведемо витяг з оглядового листа ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14083/7/23-7017/572.

 

 

Оглядовий лист з питань організації та проведення контролю
 за дотриманням суб’єктами господарювання
 порядку проведення розрахунків за товари (послуги),
 вимог з регулювання обігу готівки,
 наявності торгових патентів і ліцензій,
 порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій,
 норм обігу готівки, застосування штрафних санкцій

 

Оглядовий лист ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14083/7/23-7017/572 2.2.141

(витяг)

 

<…>

2.2.141 Щодо продажу основних фондів

Виходячи з позиції судів,

якщо основні засоби до дати продажу використовувались у господарській діяльності суб’єкта господарювання і згідно з даними бухгалтерського обліку відносились до основних засобів, розрахунки за готівку при продажу таких основних засобів, можуть проводитись у касі суб’єкта, або у безготівковій формі через установи банків.

Разом з тим, відповідно до

статті 1 Закону України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон № 265) реєстратори розрахункових операцій застосовуються фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності або юридичними особами (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами) (далі — суб’єкти підприємницької діяльності), які здійснюють операції з розрахунків в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноваженими банками та суб’єктами підприємницької діяльності, які виконують операції купівлі-продажу іноземної валюти.

<…>

Відповідно до

підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

<…>

Разом з тим,

отримані при ліквідації основних засобів матеріали, паливо, запасні частини, металобрухт оцінюють за цінами можливого використання і оприбутковують на рахунках 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» та інші.

<…>

Отже,

у разі продажу за готівкові кошти матеріальних цінностей, що були вилучені з активів (списані з балансу) та обліковуються в обліку як сировина і матеріали, паливо, запасні частини тощо і які не є продукцією власного виробництва, суб’єкти господарської діяльності зобов’язані відповідно до Закону № 265 здійснювати розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, або здійснювати такі розрахункові операції у безготівковій формі через установи банків.

<…>

Ураховуючи вищезазначене, ДПА України вважає, що

у разі продажу основних засобів (основних фондів) за готівкові кошти, які вилучені з активів (списані з балансу) внаслідок їх продажу і які згідно бухгалтерського обліку обліковувались на рахунку 10 «Основні засоби», суб’єкти господарювання можуть проводити такі розрахунки у касах цих суб’єктів з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, або у безготівковій формі через банківські установи.

Крім того, у разі здійснення розрахунків в касі у готівковій формі суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватись вимог

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, та постанови Правління Національного банку України від 09.02.2005 р. № 32 «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.04.2005 р. за № 410/10690.

<…>

Заступник Голови С. В. Чекашкін

 

 

Ну а тепер витяг із свіжого

рішення ВАСУ від 04.06.2009 р. у справі № К-22596/06:

 

 

Отримання готівкової виручки від продажу основних фондів без РРО

 

Вищий адміністративний суд України

рішення

 

04.06.2009 р. Справа № К-22596/06

(витяг)

 

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України <…> розглянула <…> скаргу ДПІ у Мар’їнському районі на постанову Господарського суду Донецької області від 26.01.2006 року та ухвалу Донецького апеляційного господарського суду від 20.04.2006 року по справі № 34/326а за позовом <…> господарства <…> до ДПІ у Мар’їнському районі про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення.

<…>

На підставі доказів, досліджених з дотриманням норм процесуального права, судами попередніх інстанцій було встановлено, що податкове повідомлення-рішення № 0000162343/0/ 1726/10/23-311-1 від 05.04.2005 р., яким до позивача було застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 48865,84 грн., було прийнято Мар’їнською ОДПІ за результатами планової документальної перевірки <…> господарства <…> щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з 01.01.2002 р. по 31.12.2005 р., які були закріплені в акті перевірки № 67/23-40/25329439 від 01.04.2005 р.

<…>

В акті перевірки податковий орган також зазначив порушення позивачем

п. 1 ст. 3 розділу 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме, не проведення розрахункових операцій через РРО при продажу холодильників та електричного чайника приватному підприємцю <…> на загальну суму 9186,62 грн., які були отримані позивачем від ТРД «Норд» згідно податкових накладних <…>, за що відповідачем на підставі п. 1 ст. 17 зазначеного Закону було застосовано штрафні санкції у розмірі 45933,10 грн.

Витяг «Головної книги» позивача свідчить про те, що придбані холодильники обліковувалися у підприємства по рахунку № 152

, на якому <…> обліковуються «Капітальні інвестиції — код 152 — Придбання (виготовлення) основних засобів» по кредиту рахунку № 631, на якому згідно зазначеного Плану рахунків обліковуються — розрахунки з вітчизняними постачальниками.

Згідно визначення, наведеного в

п.п. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» основні фонди — це матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

Основні фонди (основні засоби) підприємства, відповідно до положень

ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» не можна вважати товаром, призначеним для торгівлі, а відтак, на операції з продажу основних фондів, що належать підприємству, не поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

<…>

Крім того,

застосовані до позивача штрафні санкції за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, згідно вимог ст. 238 Господарського кодексу України, за своєю природою є адміністративно-господарськими санкціями.

Згідно

ст. 250 зазначеного Кодексу, адміністративно-господарські санкції підлягають застосуванню протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності.

Як вбачається з матеріалів справи, податковий орган в акті перевірки посилався на порушення позивачем норм з регулювання обігу готівки у березні 2002 року (13.03.2002 року) та порушення законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за 2002 року (з січня по травень 2002 року), а штрафні санкції за такі порушення були застосовані відповідачем податковим повідомленням-рішенням № 0000162343/0/1726/10/23-311-1 від 05.04.2005 р., тобто з порушенням вимог

ст. 250 Господарського кодексу України.

<…>

Ураховуючи викладене, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про наявність підстав для скасування податкового повідомлення-рішення № 0000162343/3/5698/10/23-311-1 від 19.09.2005 р. та першої податкової вимоги № 1/560 від 04.10.2005 року у розмірі 48865,84 грн.

Керуючись

ст.ст. 210, 220, 221, 224, 231 та ч. 5 ст. 254 КАС України, колегія — ухвалила:

Касаційну скаргу ДПІ у Мар’їнському районі залишити без задоволення, а постанову Господарського суду Донецької області від 26.01.2006 року та ухвалу Донецького апеляційного господарського суду від 20.04.2006 року — без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

За винятковими обставинами вона може бути оскаржена до Верховного Суду України протягом одного місяця з дня їх відкриття.


Документи консультації

Закон про РРО

— Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР.

Постанова № 32

— постанова Правління НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 р. № 32.

Положення № 637

— Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

 

Довідкова інформація (довідка)

1 Касою у підприємця вважається місце проведення готівкових розрахунків

(пункт 1.2 Положення № 637).

2 Слід зазначити, що відповідальність за недотримання зазначеного обмеження несе платник коштів, тобто покупець, а не продавець (пункт 2.3 Положення № 637).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд