Календар платника податків на лютий

Редакція ВД
Власне Діло Січень, 2009/№ 2
В обраному У обране
Друк
Довідкова інформація

Календар платника податків

лютий/2009/лютий

 

Святкові та неробочі дні:

немає.

Норма тривалості робочого часу:

при 40-годинному робочому тижні — 160,0 годин; при 36-годинному робочому тижні — 144,0 години.

Якщо підприємець дотримувався рекомендацій щодо перенесення робочих днів, викладених у

розпорядженні КМУ від 24.11.2008 р. № 1458-р, то норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні становить 167 годин; при 36-годинному — 151,2 години.

 

2 лютого, понеділок

Останній день подання:

— Форми державного статистичного спостереження № 1-торг (нафтопродукти) «Про продаж світлих нафтопродуктів» за січень 2009 року підприємцями, які провадять діяльність з

роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через автозаправні станції (наказ Державного комітету статистики України від 27.06.2008 р. № 216, далі — наказ № 216).

 

5 лютого, четвер

Останній день сплати:

— страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за січень 2009 року, якщо підприємець на загальній системі оподаткування або на фікспатенті прийняв рішення про

добровільне страхування в цьому Фонді та отримав у січні дохід (пункт 11 Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням від 02.06.2005 р. № 62).

 

6 лютого, п'ятниця

Останній день подання:

— Форми державного статистичного спостереження № 12-торг «Про наявність і використання торговельної мережі на ринках і реалізацію сільськогосподарської продукції на них» (річна) за 2008 рік підприємцями, які мають ринки

(наказ № 216).

 

9 лютого, понеділок

Останній день подання:

— Декларації про доходи за 2008 рік підприємцями на загальній системі оподаткування та на фіксованому податку (

пункт 4 статті 14 Декрету «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 р. № 13-92; далі — Декрет № 13-92, підпункт 4.1.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ, далі — Закон № 2181). Платники фіксованого податку в декларації про доходи від роботи на фікспатенті зазначають тільки період, в якому вони працювали за фіксованим податком, розмір виручки та суму сплаченого за звітний період фіксованого податку (лист ДПАУ від 03.08.2001 р. № 11741/7/17-0517);

— Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ за IV квартал 2008 року підприємцями (податковими агентами), які в IV кварталі 2008 року виплачували або нараховували фізичним особам доходи (не подається, якщо в IV кварталі доходи не нараховувалися і не виплачувалися)

(підпункт «б» пункту 19.2 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV, пункт 2.1 Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку від 29.09.2003 р. № 451) ;

— Податкової декларації з ПДВ за IV квартал 2008 року підприємцями, зареєстрованими як платники ПДВ, в яких звітний період дорівнює кварталу, незалежно від результатів діяльності (

підпункт 2.6.2 Порядку заповнення та подання декларації з ПДВ від 30.05.97 р. № 166; далі — Порядок № 166). Якщо підприємець має бажання і можливість застосовувати квартальний (звітний) податковий період і у 2009 році, разом з декларацією йому потрібно подати Заяву про обрання квартального звітного (податкового) періоду за формою додатка 1 до Порядку № 166 і зробити в декларації позначку про подання такої Заяви;

— Звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб і фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності за ф. № 1-ПП за 2008 рік підприємцями — платниками ПДВ. Якщо підприємець у податкових деклараціях з ПДВ за періоди 2008 року жодного разу не заповнював рядки 2, 3 і 4 розділу I «Податкові зобов'язання», а також рядки 12.3, 13.2 і 15 розділу II «Податковий кредит», а також не подавав скорочену форму декларації з ПДВ (мається на увазі скорочена декларація, яка зараз подається тільки «сільгосппільговиками»), то йому Звіт за формою № 1-ПП подавати не потрібно

(пункт 1.2 Інструкції про порядок заповнення форми звіту № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб і фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності» від 23.07.2004 р. № 419/453). Довідник пільг можна знайти в листі ДПАУ від 01.10.2008 р. № 47;

— Податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2008 рік (

підпункт 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища від 19.07.99 р. № 162/379; далі — Інструкція № 162/379);

— Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики за 2008 рік підприємцями, які використовують водні ресурси для провадження підприємницької діяльності (наприклад, для виготовлення напоїв, миття машин на СТО, миття посуду в кафе тощо) (

підпункт 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту від 01.10.99 р. № 231/539/118/219; далі — Інструкція № 231/539/118/219). Єдиноподатники цей збір не сплачують і Розрахунок не подають;

— звітності щодо місцевих податків і зборів, стосовно яких рішенням відповідного органу самоврядування встановлено щоквартальну періодичність подання звітності, за IV квартал 2008 року (або за рік, якщо наростаючим підсумком)

(підпункт 4.1.4 Закону № 2181);

— Звіту про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв за формою № 1-ОА за січень 2009 року підприємцями, які отримали ліцензію на

оптову торгівлю алкогольними напоями (в електронному вигляді та на паперових носіях) (підпункт 1.4 Інструкції щодо заповнення форми № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв» від 27.04.2006 р. № 228) ;

— Звіту про обсяги закупівлі та реалізації тютюнових виробів за формою № 1-ОТ за січень 2009 року підприємцями, які отримали ліцензію на

оптову торгівлю тютюновими виробами (в електронному вигляді та на паперових носіях) (підпункт 1.5 Інструкції щодо заповнення форми № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання і реалізації тютюнових виробів» від 27.04.2006 р. № 228) .

Обидва останні звіти подаються до регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання.

 

13 лютого, п'ятниця

Останній день сплати:

— вартості торгового патенту за березень 2009 року підприємцями на загальній системі оподаткування, які торгують за готівку, надають побутові послуги

(пункт 5 статей 3 і 31 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР).

Примітка:

оскільки останній день сплати припадає на вихідний день 14 лютого (суботу), на підставі листа ДПАУ від 23.03.2001 р. № 3904/7/15-1317 вартість торгового патенту можна сплатити 16 лютого (понеділок).

Останній день подання:

— Звіту про застосування РРО і РК (ЗВР-1) і Довідки про використані розрахункові книжки за січень 2008 року підприємцями, які застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) або книги обліку розрахункових операцій (КОРО) з розрахунковими квитанціями (РК)

(пункт 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у редакції Закону України від 01.06.2000 р. № 1776-ІІІ).

 

16 лютого, понеділок

Див.

примітку до 13 лютого.

 

19 лютого, четвер

Останній день сплати:

— податку на додану вартість за IV квартал 2008 року

(підпункт 5.3.1 Закону № 2181);

— збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2008 рік

(підпункт 7.3 Інструкції № 162/379);

— збору за спеціальне використання водних ресурсів за 2008 рік

(підпункт 7.6 Інструкції № 231/539/118/219);

— місцевих податків і зборів, щодо яких рішенням відповідного органу самоврядування встановлено щоквартальну періодичність сплати, за IV квартал 2008 року (або за весь рік)

(підпункт 5.3.1 Закону № 2181).

 

20 лютого, п'ятниця

Останній день сплати:

— єдиного податку за березень 2009 року підприємцями, які сплачують єдиний податок щомісячно

(пункт 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку від 29.10.99 р. № 599);

— «утримань» (за ставкою 2 %) страхового пенсійного внеску за січень 2009 року підприємцями, які виплачують у січні та лютому заробітну плату найманим працівникам за січень, винагороду громадянам за виконання робіт за цивільно-правовими договорами за січень. На якій системі працює підприємець, не має значення (

підпункт 5.2.2 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1, далі — Інструкція № 21-1);

— страхового пенсійного внеску «за найманих працівників» (ставка — 33,2 %) за січень 2009 року підприємцями, які заробітну плату (винагороду за виконання робіт за цивільно-правовими договорами) за січень своїм працівникам (або громадянам, які перебувають з ними в цивільно-правових відносинах) нарахували, але станом на 20 лютого не виплатили. Система оподаткування, обрана підприємцем, у цьому випадку не має значення (

пункт 6 статті 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV).

Останній день подання:

— Податкової декларації з ПДВ за січень 2009 року підприємцями, зареєстрованими як платники ПДВ, в яких звітний період дорівнює місяцю

(підпункт 2.6.1 Порядку № 166), податкової декларації з ПДВ за частину грудня 2008 року та січень 2009 року підприємцями, зареєстрованими платниками ПДВ у грудні 2008 року (2 грудня та пізніше) (підпункт 7.8.1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР);

— Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (додаток 23) за січень 2009 року підприємцями-роботодавцями незалежно від обраної системи оподаткування

(підпункт 11.11 Інструкції № 21-1). Увага: до форми додатка 23 внесено незначні зміни (див. «ВД», 2009, № 1, с. 21);

— Звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за січень 2009 року підприємцями, які здійснювали в січні відвантаження алкогольних напоїв і пива та/або отримували в січні виручку від продажу алкогольних напоїв і пива

(пункт 5 розділу ІІ Порядку заповнення та подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства від 28.03.2002 р. № 133);

— Розрахунку акцизного збору за січень 2009 року підприємцями — платниками акцизного збору незалежно від того, виникло в січні зобов'язання щодо акцизного збору чи ні

(пункти 4.1, 4.8 і підпункт 4.1.1 Положення про порядок нарахування, строки сплати та подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 111);

— Податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України за січень 2009 року підприємцями, які в підприємницькій діяльності використовують радіочастотний ресурс України

(частина 8 статті 57 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. № 1770-III);

— Податкового розрахунку з податку з реклами підприємцями, які здійснюють установку та розміщення реклами на рекламних носіях за заявками рекламодавців за січень 2009 року (

стаття 11 Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 р. № 56-93, далі — Декрет № 56-93, наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкового розрахунку податку з реклами» від 24.12.2003 р. № 624);

— Податкового розрахунку ринкового збору за січень 2009 року підприємцями, які торгують на ринку, якщо місцевим органом самоврядування встановлено щомісячну періодичність його сплати

(стаття 4 Декрету № 56-93, наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкового розрахунку ринкового збору» від 24.12.2003 р. № 627);

— звітності щодо місцевих податків і зборів, стосовно яких рішенням відповідного органу самоврядування встановлено щомісячну періодичність подання звітності, за січень 2009 року

(підпункт 4.1.4 Закону № 2181);

— Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за 2008 рік підприємцями, які мають валютні цінності, доходи і майно за кордоном

(пункт 3 наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми декларації про валютні цінності, доходи і майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» від 25.12.95 р. № 207).

 

23 лютого, понеділок

Останній день подання:

— Форми державного статистичного спостереження № А «Бланк обліку продажу сільськогосподарських продуктів і худоби на місцевих ринках» за січень 2009 року підприємцями, в яких є ринки

(наказ № 216);

— Форми державного статистичного спостереження № 2 «Бланк щомісячної реєстрації цін на місцевому ринку» за січень 2009 року підприємцями, в яких є ринки

(наказ № 216);

— Форми державного статистичного спостереження № 3 «Блокнот обліку розмірів продажу сільгосппродуктів на місцевому ринку» за січень 2009 року підприємцями, в яких є ринки

(наказ № 216);

— Форми державного статистичного спостереження № 4 «Блокнот реєстратора цін на місцевому ринку» за січень 2009 року підприємцями, в яких є ринки

(наказ № 216).

Примітка:

на момент підготовки номера бланки звітів і строки їх подання ще не було встановлено. Тому тут зазначено строки, що було визначено для цих звітів минулого року.

 

27 лютого, п'ятниця

Останній день сплати:

— страхового пенсійного внеску із заробітної плати (винагород за цивільно-правовими договорами) за лютий, виплаченої в лютому в натуральній формі, підприємцями незалежно від обраної системи оподаткування

(абзац третій підпункту 5.1.6 Інструкції № 21-1).

Останній день подання:

— Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2008 рік підприємцями, в яких значаться за основним місцем роботи 8 або більше найманих осіб

(постанова КМУ від 31.01.2007 р. № 70).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд