Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Календар платника податків на серпень

Редакція ВД
Власне Діло Липень, 2009/№ 14
Друк
Довідкова інформація

Календар платника податків

серпень/2009/серпень

 

Святкові та неробочі дні

: 24 серпня (понеділок) — День Незалежності України.

Норма тривалості робочого часу:

при 40-годинному робочому тижні — 160,0 години; при 36-годинному робочому тижні — 144,0 години.

 

3 серпня, понеділок

Останній день подання:

— Форми державного статистичного спостереження № 1-торг (нафтопродукти) «Про продаж світлих нафтопродуктів» за липень 2009 року підприємцями, які провадять діяльність з

роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через автозаправні станції (наказ Державного комітету статистики України від 27.06.2009 р. № 216, далі — наказ № 216).

 

5 серпня, середа

Останній день сплати:

— страхових внесків до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за липень 2009 року, якщо підприємець на загальній системі оподаткування або на фікспатенті прийняв рішення про

добровільне страхування у цьому Фонді та отримав у липні дохід (пункт 11 Порядку страхування осіб на добровільних засадах із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням від 02.06.2005 р. № 62).

 

7 серпня, п’ятниця

Останній день подання:

— Звіту про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв за формою № 1-ОА за липень 2009 року підприємцями, які отримали ліцензію на

оптову торгівлю алкогольними напоями (в електронному вигляді та на паперових носіях) (підпункт 1.4 Інструкції щодо заповнення форми № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв» від 27.04.2006 р. № 228);

— Звіту про обсяги закупівлі та реалізації тютюнових виробів за формою № 1-ОТ за липень 2009 року підприємцями, які отримали ліцензію на

оптову торгівлю тютюновими виробами (в електронному вигляді та на паперових носіях) (підпункт 1.5 Інструкції щодо заповнення форми № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів» від 27.04.2006 р. № 228).

Обидва звіти подаються до регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА України за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

 

10 серпня, понеділок

Останній день подання:

— Декларації про доходи за перше півріччя 2009 року підприємцями на загальній системі оподаткування та на фіксованому податку (

пункт 4 статті 14 Декрету «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 р. № 13-92; далі — Декрет № 13-92, підпункти 4.1.4, 4.1.5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-IIІ, далі — Закон № 2181). Платники фіксованого податку зазначають у декларації лише період, в якому вони працювали за фіксованим податком, розмір виручки та суму сплаченого за звітний період фіксованого податку (лист ДПАУ від 03.08.2001 р. № 11741/7/17-0517);

— Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ за II квартал 2009 року підприємцями (податковими агентами), які у II кварталі 2009 року виплачували або нараховували фізичним особам доходи (не подається, якщо у II кварталі доходи не нараховувалися та не виплачувалися) (

підпункт «б» пункту 19.2 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV, далі — Закон № 889, пункт 2.1 Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку від 29.09.2003 р. № 451);

— Податкової декларації з ПДВ за II квартал 2009 року підприємцями, зареєстрованими як платники ПДВ, в яких звітний період дорівнює кварталу, незалежно від результатів діяльності (

підпункт 2.6.2 Порядку заповнення та подання декларації з ПДВ від 30.05.97 р. № 166; далі — Порядок № 166, підпункт 4.1.5 Закону № 2181);

— Звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності за формою № 1-ПП за перше півріччя 2009 року підприємцями — платниками ПДВ. Якщо підприємець у податкових деклараціях з ПДВ за I і II квартали 2009 року жодного разу не заповнював рядки 2, 3 і 4 розділу I «Податкові зобов’язання», а також рядки 12.3, 13.2 і 15 розділу II «Податковий кредит», а також не подавав скорочену форму декларації з ПДВ (мається на увазі скорочена декларація, яка сьогодні подається тільки «сільгосппільговиками»), то йому звіт за формою № 1-ПП подавати не потрібно

(пункт 1.2 Інструкції про порядок заповнення форми звіту № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності» від 23.07.2004 р. № 419/453);

— Податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за перше півріччя 2009 року (

підпункт 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища від 19.07.99 р. № 162/379; далі — Інструкція № 162/379, підпункт 4.1.5 Закону № 2181);

— Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики за перше півріччя 2009 року підприємцями, які використовують водні ресурси для провадження підприємницької діяльності (наприклад, для виготовлення напоїв, миття машин на СТО, миття посуду в кафе тощо) (

підпункт 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту від 01.10.99 р. № 231/539/118/219; далі — Інструкція № 231/539/118/219, підпункт 4.1.5 Закону № 2181). Єдиноподатники цей збір не сплачують і Розрахунок не подають;

— Розрахунку плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин за II квартал 2009 року, підприємцями, які використовують підземні порожнини (гірські шахти, печери) для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів, і для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, крім використання підземних споруд на глибині не більше 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з ґрунтовим засипанням (

пункти 2.1, 3.2 і 6.1 Інструкції про порядок обчислення та справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин від 08.02.2001 р. № 37/45/73/44, далі — Інструкція № 37/45/73/44);

— Звітності щодо місцевих податків і зборів, за якими рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено щоквартальну періодичність подання звітності, за I квартал або перше півріччя 2009 року

(підпункти 4.1.4, 4.1.5 Закону № 2181);

— Форми № 5-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) товарів, які не проходять митного декларування» за липень 2009 року підприємцями, які провадять зовнішньоекономічну діяльність

(наказ Держкомстатистики «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами» від 23.06.2008 р. № 202).

 

14 серпня, п’ятниця

Останній день сплати:

— вартості торгового патенту за вересень 2009 року підприємцями на загальній системі оподаткування, які торгують за готівку, надають побутові послуги

(пункт 5 статей 3 і 31 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР);

— авансового платежу з податку з доходів за III квартал 2009 року підприємцями, які працюють на загальній системі оподаткування

(пункт 3 статті 14 Декрету № 13-92);

— авансового платежу з пенсійного страхового внеску «за себе» за III квартал 2009 року підприємцями, які працюють на загальній системі оподаткування (

підпункт 5.3.2 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1, далі — Інструкція № 21-1).

 

Останній день подання:

— Звіту про застосування РРО і РК (ЗВР-1) і Довідки про використані розрахункові книжки за липень 2009 року підприємцями, які застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) або книги обліку розрахункових операцій (КОРО) з розрахунковими квитанціями (РК)

(пункт 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у редакції Закону України від 01.06.2000 р. № 1776-IIІ).

 

19 серпня, середа

Останній день сплати:

— податку на додану вартість за II квартал 2009 року

(підпункт 5.3.1 Закону № 2181);

— збору за забруднення навколишнього природного середовища за II квартал 2009 року

(підпункт 7.3 Інструкції № 162/379);

— збору за спеціальне використання водних ресурсів за II квартал 2009 року

(підпункт 7.6 Інструкції № 231/539/118/219);

— плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин за II квартал 2009 року

(пункт 6.4 Інструкції № 37/45/73/44);

— місцевих податків і зборів, за якими рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено щоквартальну періодичність сплати, за II квартал 2009 року

(підпункт 5.3.1 Закону № 2181).

 

20 серпня, четвер

Останній день сплати:

— єдиного податку за вересень 2009 року підприємцями, які сплачують єдиний податок щомісячно

(пункт 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку від 29.10.99 р. № 599);

— «утримань» (за ставкою 2 %) страхового пенсійного внеску за липень 2009 року підприємцями, які виплачують у липні та серпні заробітну плату найманим працівникам за липень, винагороду громадянам за виконання робіт за цивільно-правовими договорами за липень. На якій системі працює підприємець, не має значення

(підпункт 5.2.2 Інструкції № 21-1);

— страхового пенсійного внеску «за найманих працівників» (ставка — 33,2 %) за липень 2009 року підприємцями, які заробітну плату (винагороду за виконання робіт за цивільно-правовими договорами) за липень своїм працівникам (або громадянам, які перебувають з ними в цивільно-правових відносинах) нарахували, але станом на 20 серпня не виплатили. Система оподаткування, обрана підприємцем, у цьому випадку не має значення

(пункт 6 статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV).

 

Останній день подання:

— Податкової декларації з ПДВ за липень 2009 року підприємцями, зареєстрованими як платники ПДВ, у яких звітний період дорівнює місяцю

(підпункт 2.6.1 Порядку № 166), податкової декларації з ПДВ за частину червня та липень 2009 року підприємцями, зареєстрованими платниками ПДВ у червні 2009 року (2 червня та пізніше) (підпункт 7.8.1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР);

— Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (

додаток 23) за липень 2009 року підприємцями-роботодавцями незалежно від обраної системи оподаткування (підпункт 11.11 Інструкції № 21-1);

— Звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за липень 2009 року підприємцями, які здійснювали в липні відвантаження алкогольних напоїв і пива та отримували в липні виручку від продажу алкогольних напоїв і пива

(пункт 5 розділу II Порядку заповнення та подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства від 28.03.2002 р. № 133);

— Розрахунку акцизного збору за липень 2009 року підприємцями — платниками акцизного збору, незалежно від того, виникло в липні зобов’язання з акцизному збору чи ні (

пункти 4.1, 4.8 і підпункт 4.1.1 Положення про порядок нарахування, строки сплати та подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 111, далі — Положення № 111);

— Податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України за липень 2009 року підприємцями, які в підприємницькій діяльності використовують радіочастотний ресурс України (

частина 8 статті 57 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. № 1770-III, далі — Закон № 1770);

— Податкового розрахунку з податку з реклами підприємцями, які здійснюють установку та розміщення реклами на рекламних носіях за заявками рекламодавців за липень 2009 року (

стаття 11 Декрету КМУ «Про місцеві податки та збори» від 20.05.93 р. № 56-93, далі — Декрет № 56-93, наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкового розрахунку податку з реклами» від 24.12.2003 р. № 624);

— Податкового розрахунку ринкового збору за липень 2009 року підприємцями, які торгують на ринку, якщо місцевим органом самоврядування встановлено щомісячну періодичність його сплати

(стаття 4 Декрету № 56-93, наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкового розрахунку ринкового збору» від 24.12.2003 р. № 627);

— Звітності щодо місцевих податків і зборів, за якими рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено щомісячну періодичність подання звітності, за липень 2009 року

(підпункти 4.1.4 Закону № 2181).

 

21 серпня, п’ятниця

Останній день подання:

— Форми державного статистичного спостереження № А «Бланк обліку продажу сільськогосподарських продуктів і худоби на місцевих ринках» за липень 2009 року підприємцями, які мають ринки

(наказ № 216);

— Форми державного статистичного спостереження № 2 «Бланк щомісячної реєстрації цін на місцевому ринку» за липень 2009 року підприємцями, які мають ринки

(наказ № 216);

— Форми державного статистичного спостереження № 3 «Блокнот обліку розмірів продажу сільгосппродуктів на місцевому ринку» за липень 2009 року підприємцями, які мають ринки

(наказ № 216);

— Форми державного статистичного спостереження № 4 «Блокнот реєстратора цін на місцевому ринку» за липень 2009 року підприємцями, які мають ринки

(наказ № 216).

 

31 серпня, понеділок

Останній день сплати:

— податку з доходів фізичних осіб за липень 2009 року підприємцями-работодавцями (незалежно від обраної системи оподаткування), які нарахували, але не виплатили своїм найманим працівникам заробітну плату за липень

(підпункт 8.1.2 Закону № 889);

— податку на додану вартість за липень 2009 року місячними платниками ПДВ, або за частину червня та липень підприємцями, зареєстрованими як платники ПДВ у червні 2009 року (2 червня та далі)

(підпункт 5.3.1 Закону № 2181);

— збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за липень 2009 року

(стаття 4 Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 09.04.99 р. № 587-XIV; підпункт 5.3.1 Закону № 2181);

— акцизного збору за липень 2009 року (

підпункт 6.7 Положення № 111);

— земельного податку підприємцями-землекористувачами (крім орендарів) і землевласниками (єдиноподатники земельний податок за земельні ділянки, які використовуються ними для провадження підприємницької діяльності, не сплачують) за липень 2009 року (

лист ДПАУ «Про сплату орендної плати за землю та земельного податку фізичними особами» від 13.05.2005 р. № 9179/7/17-2217, далі — лист ДПАУ № 9179/7/17-2217; стаття 17 Закону України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII, далі — Закон № 2535);

— орендної плати за землі державної та комунальної власності підприємцями-орендарями такої землі (у тому числі й єдиноподатниками) за липень 2009 року

(лист ДПАУ № 9179/7/17-2217, стаття 17 Закону № 2535);

— збору за користування радіочастотним ресурсом за липень 2009 року підприємцями, які в підприємницькій діяльності використовують радіочастотний ресурс України

(частина 8 статті 57 Закону № 1770, підпункт 5.3.1 Закону № 2181);

— податку на рекламу за липень 2009 року підприємцями, які здійснюють установку та розміщення реклами на рекламних носіях за заявками рекламодавців, крім соціальної реклами (якщо встановлено місячний податковий період рішенням місцевого органу місцевого самоврядування)

(стаття 11 Декрету № 56-93, підпункт 5.3.1 Закону № 2181);

— ринкового збору за липень 2009 року підприємцями, які торгують на ринку за умови щомісячної сплати цього збору

(стаття 4 Декрету № 56-93, підпункт 5.3.1 Закону № 2181);

— інших місцевих податків і зборів за липень 2009 року, щодо яких рішенням місцевого органу місцевого самоврядування встановлено щомісячну періодичність сплати (

підпункти 4.1.4, 5.3.1 Закону № 2181);

— страхового пенсійного внеску із заробітної плати (винагород за цивільно-правовими договорами) за серпень, виплаченої в серпні в натуральній формі, підприємцями незалежно від обраної системи оподаткування (абзац третій підпункту 5.1.6 Інструкції № 21-1).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі