Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про проведення перевірок збиткових та малоприбуткових суб’єктів господарювання у сфері торгівлі та громадського харчування

Редакція ВД
Власне Діло Червень, 2009/№ 12
Друк
Наказ від 09.04.2009 р. № 184

Державна податкова адміністрація України

Про проведення перевірок збиткових та малоприбуткових суб’єктів господарювання у сфері торгівлі та громадського харчування

Наказ від 09.04.2009 р. № 184

(витяг)

 

ДПАУ проаналізувала рівень податкової віддачі з податку на прибуток суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування, грального бізнесу, торгівлі ПММ та послуг, у яких обсяг продажу за готівкові кошти перевищує 50 % у складі скоригованих валових доходів (далі — суб’єкти сфери готівкових розрахунків), та зазначає, що за підсумками 2008 р. відбулось її суттєве зменшення порівняно із 9 місяцями того ж року. Зокрема, по суб’єктах господарювання, що проводять діяльність у торгівлі, відбулось зменшення податкової віддачі на 0,26 %; у ресторанному бізнесі — на 0,4 %; із використанням барів — на 0,3 % та їдалень — на 0,07 %; у гральному бізнесі — на 0,31 %.

З метою посилення контролю за діяльністю таких суб’єктів, а також збільшення надходжень до бюджету податку на прибуток, ПДВ та ПДФО шляхом відображення цими суб’єктами обсягів виручки у валових доходах,

наказую:

1.

Головам регіональних ДПА:

1.1.

утворити робочі групи із залученням працівників підрозділів податкового контролю юридичних осіб, податкової міліції, оподаткування фізичних осіб, оподаткування юридичних осіб та регіональних управлінь Департаменту САТ ДПА України для проведення хронометражів виручки та перевірок суб’єктів сфери готівкових розрахунків;

1.2.

забезпечити проведення хронометражів виручки та перевірок максимальної кількості господарських одиниць суб’єктів сфери готівкових розрахунків... з питань дотримання вимог законодавства України (додаток 1), із застосуванням п. 5 Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій, затверджених наказом ДПАУ від 12.08.2008 р. № 534;

1.3.

при проведенні перевірок використовувати алгоритм проведення перевірки (додаток 2);

1.4.

результати перевірок оформити відповідно до порядку та у терміни, встановлені законодавством;

1.5.

інформацію про результати проведеної роботи надавати ДПАУ щоденно.

<...>

Голова С. Буряк

Додаток 1 до наказу ДПАУ від 09.04.2009 р. № 184

 

Закон України від 06.07.95 р. «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

За порушення вимог Закону до СПД, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів ДПС України застосовуються фінсанкції у таких розмірах:

Пункт 1 ст. 17

п’ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, — у разі проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій, у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки

Пункт 2 ст. 17

двадцять нмдг — у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій непереведеного у фіскальний режим роботи, незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій

Пункт 3 ст. 17

двадцять нмдг — у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки чи книги обліку розрахункових операцій, або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або використання незареєстрованих чи непрошнурованих книг обліку розрахункових операцій, або незберігання книг обліку розрахункових операцій чи розрахункових книжок протягом встановленого терміну

Пункт 4 ст. 17

двадцять нмдг — у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його незберігання в книзі обліку розрахункових операцій

Пункт 5 ст. 17

десять нмдг — у разі невиконання друку контрольної стрічки або її зберігання протягом встановленого терміну

Пункт 6 ст. 17

п’ять нмдг — у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості

Пункт 7 ст. 17

десять нмдг — у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті

Пункт 8 ст. 17

сто нмдг — у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника

Пункт 1 ст. 18

сто нмдг — у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або проведення операції на неповну суму коштів

Пункт 2 ст. 18

сто нмдг — у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій

Пункт 3 ст. 18

сто нмдг — у разі невідповідності даних розрахункових документів, що підтверджують здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх других примірників та/або даним фіскального звіту

Пункт 4 ст. 18

п’ятикратному розмірі суми, на яку виявлено незбіг, — у разі перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою коштів, яка зазначена у фіскальному звіті

Пункт 5 ст. 18

п’ятсот нмдг — у разі застосування при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти реєстратора розрахункових операцій, в який внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції

Стаття 19

до суб’єктів підприємницької діяльності, що реалізують для застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстратори розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника, за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовується фінансова санкція у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації

Стаття 20

до суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Стаття 21

до суб’єктів підприємницької діяльності, що не ведуть або ведуть з порушенням встановленого порядку облік товарів за місцем реалізації та зберігання, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Стаття 22

у разі невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті, а у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня, до суб’єктів підприємницької діяльності застосовується фінансова санкція у п’ятикратному розмірі суми, на яку виявлено невідповідність

Стаття 23

до суб’єктів підприємницької діяльності, які не виставили цінники на товар, що продається (меню, прейскуранти або тарифи на послуги, що надаються), використовують цінники та прейскуранти, що містять ціни і тарифи в іноземній валюті або в інших одиницях, які не є гривнею, застосовується фінансова санкція у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний невиставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф на послугу) або виставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф на послугу) в іноземній валюті чи в інших одиницях. Зазначені цінники та прейскуранти мають бути розміщені у спосіб, який не дозволятиме покупцям (у тому числі контролюючим особам) вилучати такі цінники та прейскуранти поза контролем осіб, уповноважених таким продавцем здійснювати нагляд за дотриманням норм цього Закону. За умисне вилучення працівником контролюючого органу цінника (прейскуранта) з метою неправомірного накладення на продавця адміністративного або іншого стягнення такий працівник притягається до відповідальності згідно з законом

Стаття 24

у разі встановлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення належним чином опломбованого реєстратора розрахункових операцій, до центру сервісного обслуговування, який здійснює технічне обслуговування і ремонт цього реєстратора, застосовується фінансова санкція у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Закон України від 23.03.98 р. № 98/96-ВР «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»

За порушення норм цього Закону суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність, операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, несуть таку відповідальність:

Абзац третій ст. 8

за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого частиною першою статті 7 цього Закону, сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць

Абзац четвертий ст. 8

за здійснення операцій, передбачених цим Законом, без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого частиною другою статті 7 цього Закону, сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб’єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням

Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

За порушення норм цього Закону застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

Абзац четвертий ст. 17

у разі оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій — 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 гривень

Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

У разі порушення норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

Абзац другий ст. 1

за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день

Абзац третій ст. 1

за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки — у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми

Абзац п’ятий ст. 1

за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25 % виданих під звіт сум

Абзац шостий ст. 1

за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, — у розмірі сплачених коштів

 

 

 

Додаток 2 до наказу ДПАУ від 09.04.2009 р. № 184

 

Алгоритм проведення перевірки із використанням Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари

Перевірки з питань здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання встановленого порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій проводяться відповідно до повноважень органів ДПС, визначених

Законом України від 04.12.90 р. № 509 «Про державну податкову службу в Україні» (далі — Закон про ДПС) та Законом України від 06.07.95 р. № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон про РРО ).

Під час перевірки з питань здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання встановленого порядку проведення розрахунків за товари (послуги) перевіряючими досліджується питання дотримання суб’єктами господарювання вимог:

Закону про РРО;

Закону України від 16.07.99 p. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закону України від 23.03.96 р. № 98/96-ВР «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»;

Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

Положення про ведення касових операцій, затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637;

наказу ДПАУ від 27.05.2008 р. № 355 та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій, затверджених наказом ДПАУ від 12.08.2008 р. № 534, із змінами, внесеними наказом ДПАУ від 25.03.2009 р. № 147 (далі — Методрекомендації № 534 ).

Перевірка розпочинається із пред’явлення направлень на перевірку. У направленнях зазначається

тип перевірки — позапланова відповідно до вимог частини сьомої ст. 11 Закону про ДПС.

1.

Уповноваженій особі (керівництву, матеріально відповідальній особі) підприємства пропонується роздрукувати з РРО денний звіт РРО (X-звіт) та перерахувати готівкові кошти, що знаходяться на місці проведення розрахунків.

2.

Перевіряється наявність дозвільних документів: патент, який повинен знаходитись на доступному для огляду місці, ліцензії, реєстраційних документів (РРО, книга КОРО, контрольні стрічки).

3.

Перевіряючим необхідно визначити період контролю, на початок якого надано будь-які документи попередньої перевірки, акт останньої інвентаризації ТМЦ, акт приймання-передачі ТМЦ тощо.

4.

Уповноваженій особі підприємства пропонується надати первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, контрольні стрічки, оборотно-сальдову відомість рахунку 28) та письмово засвідчити, що до початку проведення перевірки всі видаткові і прибуткові документи на товари (цінності) включені у товарні звіти, здані в бухгалтерію, всі цінності, які надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковано, а ті, які вибули, списано на видаток, а залишки на момент проведення перевірки за даними мого (нашого) звіту становлять (сума прописом).

5.

Перевіряючими здійснюється відбір товарів групи ризику (штучні товари — алкогольні напої, тютюнові вироби, меблі, автомобілі тощо), які згідно з документами надходили у реалізацію.

6.

Уповноваженій особі підприємства пропонується зняти фактичні залишки товарів групи ризику товарів, наявних на господарській одиниці на момент проведення перевірки. Слід зазначити, що для полегшення розрахунку по деяким товарам до розрахунку береться кількісний показник у кілограмах, літрах, метрах.

7.

Визначається залишок товарів групи ризику на початок періоду.

8.

Згідно з наданими прибутковими накладними визначається надходження товарів групи ризику , за період дати перевірки.

9.

За вищевказаний період визначається реалізація (вибуття) згідно з контрольними стрічками, видатковими накладними.

10.

Розрахунковий залишок товарів групи ризику дорівнює різниці між сумою фактичного залишку і надходження товарів та реалізацією товарів.

11.

Отримавши викладені вище результати, перевіряючі повинні заповнити додаток до п. 5 Методрекомендацій № 534. Враховуючи інформацію в додатку та зіставивши розрахунковий залишок товарів з фактичним, перевіряючі повинні провести розрахунок та встановити таке:

підтвердити правильність ведення обліку товарів за місцем їх реалізації; нестачу товарів; надлишок товарів.

12.

У разі виявлення розбіжності між розрахунковим залишком товарів та фактичним в акті перевірки фіксується факт реалізації товарів, які не обліковані у встановленому порядку.

Таким чином,

за реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, відповідно до ст. 20 Закону про РРО, передбачається застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі подвійної вартості за цінами реалізації.

За результатами проведеної перевірки складається акт. Форма акта перевірки наведена у додатку до

Методрекомендацій № 534.

Слід зауважити, що при проведенні перевірки необхідно керуватись рекомендаціями ДПАУ, викладеними у

листах від 03.03.2009 р. № 4364/7/23-7017 та від 08.04.2008 р. № 7295/7/23-7017.

 

коментар редакції

 

Незважаючи на те що КМУ вирішив припинити проведення перевірок (див. коментар до

постанови № 502* на с. 2 цього номера), на запитання, чи дійсно це припинення працюватиме на практиці, упевнено відповісти ще не можна. При цьому ДПАУ невтомно розробляє нові «перевірочні» документи, до яких і належить наказ, що коментується. У цьому документі детально описано, як мають проводитися перевірки здійснення розрахунків, наявності торгових патентів і ліцензій, і які штрафі при цьому повинні накладатися. Ще один момент: судячи з назви наказу, що коментується, пильну увагу податківці мають намір приділити саме малоприбутковим суб’єктам, до яких переважно і належать фізичні особи — підприємці.

* Постанова КМУ «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» від 21.05.2009 р. № 502.

Отже, основну увагу податківці мають намір приділити

правильності використання РРО, наявності патентів і ліцензій та правильності ведення підприємцями Книги ф. № 10.

Які порушення мають намір виявляти податківці? Їх перелік і штрафи за них наведено в

додатку 1 до наказу, що коментується.

Найбільше обурення викликає намір податківців проводити

хронометраж виручки (тобто дивитися, скільки протягом дня надійде грошей до каси). Для чого? Щоб порівняти фактичну виручку з сумою, зазначеною у звітах. Утім, слід зазначити, що сьогодні податківці не мають права проводити хронометраж, оскільки це є окремим видом перевірки, підстав для проведення якої законодавство не містить. Так вважає і Держкомпідприємництва (лист від 31.01.2003 р. № 3-222/555).

Сама ДПАУ не вважає хронометраж окремим видом перевірок, а відносить його до способів «

отримання інформації для визначення сум податкових зобов’язань непрямими методами» (лист ДПАУ від 14.03.2003 р. № 2232/5/23-1016). Але навіть якщо з нею погодитися, слід нагадати, що з 22.06.2004 р. непрямі методи не застосовуються, оскільки Методику їх використання до сьогодні не затверджено законом (підпункт 4.3.3 Закону № 2181*). У принципі, з останнім ДПАУ погоджується (лист від 28.04.2005 р. № 4146/x/17-1115). Отже, треба розуміти, що проводити хронометраж не можна.

* Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Тим більше не можна залучати до нього представників податкової міліції, що ДПАУ й планує робити, виходячи з

підпункту 1.1 наказу № 184. Адже працівники податкової міліції не мають права брати участі в жодних перевірках, крім тих, які проводяться у процесі оперативно-розшукової або кримінальної справи (стаття 111 Закону про ДПС**).

** Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII.

Далі наведемо таблицю з коментарями деяких порушень.

 

Норма, за якою податківці мають намір штрафувати

Що потрібно знати

1

2

Пункт 2 статті 17 Закону про РРО*

Якщо підприємець має право не використовувати РРО (або КОРО з РК), але застосовує його за власним бажанням (без реєстрації його в податковому органі), такий РРО необов’язково переводити у фіскальний режим роботи (стаття 13 Закону про РРО). При цьому податківці не мають права перевіряти цей РРО, оскільки підприємець використовує його лише «для себе». Перевірити вони мають право: 1) документи, які підтверджують право підприємця не використовувати РРО (або КОРО з РК); 2) правильність проведення розрахунків виходячи з того, що РРО підприємець не використовує

Статті 20 і 21 Закону про РРО

Головне, на що робитиме ставку ДПАУ у цьому випадку — перевірити, чи веде підприємець облік товарів. Податківці схиляються до того, що робити це потрібно у Книзі ф. № 10, відображаючи витрати на придбання товарів у момент їх оплати (лист ДПАУ від 03.03.2009 р. № 4364/7/23-7017, пункт 12 додатка 2 до наказу, що коментується). Детальнішу інформацію див. «ВД», 2009, № 9, с. 29, а також с. 17 цього номера

Абзац 3 статті 8 Закону про патентування**

Правила використання патенту передбачають таке (стаття 7 Закону про патентування): — торговий патент повинен розміщуватися на видному місці; — не можна передавати патент іншому суб’єкту господарювання або підрозділу; — торговий патент можна використовувати лише на території тієї ДПІ, яка його видала (крім патентів для пересувної торгівлі, які є дійсними на всій території України)

Абзац 2 статті 1 Указу № 436/95***

Для фізичних осіб — підприємців ліміт каси не встановлюється (пункт 2.7 Положення № 637****)

Абзац 3 статті 1 Указу № 436/95

Оприбутковуванням готівки вважається: — проведення обліку готівки в КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО, даних РК; — проведення обліку готівки на повну суму її надходження у Книзі обліку доходів і витрат (форма № 10) тими підприємцями, яких звільнено від необхідності застосовувати РРО (пункти 1.2 і 2.6 Положення № 637)

Абзац 5 статті 1 Указу № 436/95

У разі видачі грошей на відрядження звіт про їх використання та невикористані суми потрібно повернути до закінчення третього банківського дня, наступного після дня прибуття з відрядження (підпункт 9.10.2 Закону про податок з доходів*****). У разі видачі грошей під звіт на господарські потреби (невідрядження) повернути невикористані суми потрібно наступного робочого дня (пункт 2.11 Положення № 637)

Статті 18 і 24 Закону про РРО

Штрафи за цими статтями на підприємців не поширюються

, оскільки стосуються операцій, пов’язаних з продажем іноземної валюти, і діяльності сервісних центрів з обслуговування РРО (а цим можуть займатися виключно юридичні особи)

*Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР.

** Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.

*** Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95.

**** Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

***** Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

 

Звертаємо увагу на такий важливий момент: у процесі перевірки перелічувати об’єкти та гроші повинен підприємець або його працівник, а не податківці

(пункт 6 додатка 2 до наказу № 184).

Ось і всі основні моменти наказу № 184. Працюватиме він повною мірою чи його дію обмежать, покаже час.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі