Щодо подання звітності з персоніфікованого обліку

Редакція ВД
Власне Діло Березень, 2009/№ 5
В обраному У обране
Друк
Лист від 11.02.2009 р. № 2358/05-10

Щодо подання звітності з персоніфікованого обліку

Лист Пенсійного фонду України від 11.02.2009 р. № 2358/05-10

 

Пенсійний фонд України щодо надання відомостей до системи персоніфікованого обліку повідомляє.

Відповідно до

пункту 3 статті 11 та пункту 5 статті 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать до застрахованих осіб та страхувальників і підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Виходячи з цього, вищезазначені особи повинні подавати до системи персоніфікованого обліку індивідуальні відомості за себе.

Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, які обрали особливі способи оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, спеціальний торговельний патент) відповідно до

Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. № 7-6 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 10.08.2004 р. № 1000/9599, один раз на рік до 1 квітня поточного року згідно із затвердженим графіком подає до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації комплект документів первинної звітності до системи персоніфікованого обліку відомостей про себе та застрахованих осіб за попередній період.

До системи персоніфікованого обліку подаються такі документи:

— якщо у фізичної особи є наймані працівники, подається список осіб, що

працюють або працювали у роботодавця в звітному році (форма — СП). В поточному році список подається тільки на нових працівників, а також тих застрахованих осіб, які змінили прізвище, код ДРФО тощо;

— індивідуальні відомості про застраховану особу (форма IНДАНI) — на саму фізичну особу — СПД та на найманих працівників.

Залежно від обраного способу оподаткування при заповненні звіту вказують:

 

 

Код категорії страхувальника

Тип ставки страхового збору

Бланк,
що заповнюють

Для фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності

2 — фізичні особи без найманих працівників або 3 — фізичні особи з найманими працівниками

5 — спецпатент (до 2003 року включно)
6 — фіксований податок
8 — єдиний податок

IНДАНI

Для найманих працівників

3 — фізичні особи з найманими працівниками

1 — наймані працівники
2 — працюючі інваліди
10— члени сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, які обрали особливі способи оподаткування

IНДАНI

 

При заповненні бланку IНДАНI для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливі способи оподаткування, слід ураховувати наступне:

 

Реквізит

Пояснення щодо заповнення

Умова заповнення поля

1

2

3

Сума страхового збору, за звітний період нараховано роботодавцем на зарплату застрахованої особи

не заповнюється

Сума страхового збору, за звітний період нараховано із заробітку застрахованої особи

зазначається загальна річна сума перерахувань до Пенсійного фонду України від місячних сум відповідного податку (плати за патент), що сплачує фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, без збільшення розміру податку (плати за патент), передбаченого законодавством, за членів його сім’ї, які беруть участь у здійсненні цією фізичною особою підприємницької діяльності, та за осіб, які перебувають з нею у трудових відносинах

обов’язково

Сума нарахованого заробітку (доходу): Усього

у рядку відповідного місяця зазначається сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент), без збільшення розміру податку (плати за патент), за членів сім’ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, та за осіб, які перебувають з нею у трудових відносинах

обов’язково

Сума нарахованого заробітку (доходу): Враховується для пенсії

 

вноситься значення, розраховане за формулою згідно частини 3 статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

З =
П х Ч

Т
,

де:
П — сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент), що сплачена за відповідний місяць та внесена до графи «Сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент) у розрахунку за місяць»;

Ч — відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент), чинний в межах відповідного періоду (місяця)
(Єдиний податок 42 %, фіксований — 10 %)
Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному місяці за ставками, чинними у межах відповідного періоду 33,2 %

Приклад розрахунку: З =
200 х 42 %

33,2 %
= 253, 01

обов’язково

 

Сума лікарняних

не заповнюється

Сума внесків із нарахованого заробітку (помісячно)

сума, визначена як відсоток законодавчо встановлених перерахувань до Пенсійного фонду України від місячної суми відповідного податку (плати за патент), що сплачує фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, без збільшення розміру податку (плати за патент), передбаченого законодавством, за членів його сім’ї, які беруть участь у здійсненні цією фізичною особою підприємницької діяльності, та за осіб, які перебувають з нею у трудових відносинах, тобто

П х Ч : 100 %

обов’язково

Усього повних днів для стажу

вноситься як довідкова інформація. Ці реквізити зазначаються тільки якщо заповнено реквізити «Дата початку трудових відносин», «Дата закінчення трудових відносин»

довідково

Дані про період трудових відносин у звітному році: Початок, Кінець

Кількість повних місяців і днів загального стажу

 

Приклад заповнення форми IНДАНI додається (Додаток 1*).

*Додатки не публікуються. — Прим. ред.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які працюють за загальною системою оподаткування.

— якщо у фізичної особи є наймані працівники подається список осіб, що працюють або працювали у роботодавця в звітному році (форма — СП). В поточному році подається тільки на нових працівників, а також тих застрахованих, які змінили прізвище, код ДРФО тощо;

— індивідуальні відомості про застраховану особу (IНДАНI) — на саму фізичну особу, яка займається діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу, та її працівників (за наявності).

При цьому при заповненні звіту вказують:

 

 

Код категорії страхувальника

Тип ставки страхового збору

Бланк,
що заповнюють

Для фізичної особи

2 — фізичні особи без найманих працівників або
3 — фізичні особи з найманими працівниками

13 — самозайняті особи

IНДАНI

Для найманих працівників

3 — фізичні особи з найманими працівниками

1 — наймані працівники
2 — працюючі інваліди
9 — члени сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності на загальних підставах

IНДАНI

 

Заповнення бланку IНДАНI для фізичних осіб — підприємців

та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно

 

Реквізит

Пояснення щодо заповнення

Умова заповнення поля

Сума страхового збору, за звітний період нараховано роботодавцем на зарплату застрахованої особи

не заповнюється

не заповнюють

Сума страхового збору, за звітний період нараховано із заробітку застрахованої особи

зазначається загальна річна сума страхового внеску із суми доходу (прибутку), обчислена відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб)

обов’язково

Сума нарахованого заробітку (доходу): Усього

зазначається сума доходу (прибутку), одержана від підприємницької, адвокатської, приватної нотаріальної творчої чи іншої діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб

обов’язково

Сума нарахованого заробітку
(доходу): Враховується для пенсії

сума доходу (прибутку), на яку нараховувались внески, з урахуванням максимальної величини, що встановлена законом про розмір страхових внесків

обов’язково

Сума лікарняних

не заповнюють

Сума внесків із нарахованого заробітку (помісячно)

Зазначається місячна сума страхового внеску із суми доходу (прибутку), обчислена відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»

обов’язково

Усього повних днів для стажу

вноситься як довідкова інформація. Ці реквізити зазначаються тільки якщо заповнено реквізити «Дата початку трудових відносин», «Дата закінчення трудових відносин»

довідково

 

Приклад заповнення форми IНДАНI додається (Додаток 2*).

*Додатки не публікуються. — Прим. ред.

Застрахована особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та бажає зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як повний місяць, подає до органів Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії заяву згідно з додатком 28 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. № 64/8663.

Працівник відділу надходження доходів на підставі даних персоніфікованого обліку про періоди, за які застрахована особа бажає здійснити доплату до мінімального страхового внеску, складає повідомлення-розрахунок згідно з додатком 29 цієї Інструкції. Застрахована особа здійснює доплату в сумі, зазначеній у повідомленні-розрахунку, протягом 10 календарних днів з дня його отримання. Про сплату коштів відділ надходження доходів повідомляє відділ персоніфікованого обліку в день їх надходження на поточний рахунок органів Пенсійного фонду.

Органи Пенсійного фонду України зобов’язані приймати звітність до системи персоніфікованого обліку від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент).

Після прийняття звіту відділ персоніфікованого обліку з відділом надходження доходів звіряють фактичну суму, яка надійшла до бюджету Пенсійного фонду України, як частина фіксованого або єдиного податку та заносять дані до системи персоніфікованого обліку.

Для призначення (перерахунку) пенсій із системи персоніфікованого обліку надаються довідки за формою ОК-2 або ОК-5. Для зазначених категорій осіб довідка за формою ОК-5 доопрацьовується. Враховуючи зазначене для призначення (перерахунку) пенсій фізичним особам, які обрали особливий спосіб оподаткування із системи персоніфікованого обліку надається довідка ОК-2, яка підтверджуються підписом спеціаліста відділу надходження доходів.

 

Заступник Голови правління В. Колбункоментар редакції

Наведені

листи Пенсійного фонду цікаві тим підприємцям, у яких на порядку денному — здавання персоніфікованої звітності до ПФ. Про те, як скласти персоніфіковану звітність, ми детально писали у «ВД», 2009, № 2, с. 20, 27. Крім того, на с. 38 цього номера спеціально розглянуто питання, пов’язані із заповненням деяких граф форми «IНДАНI».

Проте в наведених

листах ПФ є дуже важлива для підприємця інформація. На що слід звернути увагу в першу чергу?

1. Скасовано форму «IНДАНI-СПД», яку подавали «за себе»

підприємці, що працювали торік (весь рік або його частину) на єдиному податку або на фікспатенті. Тепер, як і підприємці на загальній системі, вони зобов’язані подавати «за себе» звичайну форму «IНДАНI» (за формою додатка 3 до Інструкції № 16-6), а не «IНДАНI-СПД». Зазначені форми практично не відрізняються, тому зараз (у 2009 році) у підприємців, які вже подали «за себе» «IНДАНI-СПД», заново переподавати персоніфіковану звітність ПФ не вимагатиме. Але тих, хто ще не подав персоніфіковану звітність, ПФ, імовірно, попросить скласти замість «IНДАНI-СПД» звичайну «IНДАНI» (про те, що і до якої колонки писати, детально зазначено в листі № 2358/05-10, причому наведено дві таблиці: одна — для підприємців на загальній системі оподаткування, а друга — для єдиноподатників і платників фіксподатку).

До речі, в таблицях

листа № 2358/05-10 не потрібно звертати увагу на код категорії страхувальника (це реквізит довідковий), у формі «IНДАНI» достатньо зазначити лише код типу ставки страхового збору (внеску). І ще один момент: у цьому ж листі в третій таблиці, очевидно, пропущено код типу ставки страхового збору для підприємця, що працює на загальній системі оподаткування, — «14».

2.

Підприємці, які з якихось причин не подали персоніфіковану звітність у строк, установлений графіком ПФ (такий строк для фізосіб-підприємців звичайно припадає на лютий — березень), будуть оштрафовані лише в тому разі, якщо не подадуть її до 1 квітня (при цьому 1 квітня вважається останнім днем, коли звітність ще можна подати без прострочення).

3.

Підприємці, які подають персоніфіковану звітність в електронному вигляді (на дискеті, диску, флеш-накопичувачі тощо):

якщо не використовують електронний цифровий підпис, то зобов’язані подати такий самий комплект звітів у паперовому вигляді, підписаний підприємцем;

— якщо

використовують електронний цифровий підпис, то паперові звіти можуть не подавати.

4.

У формі «IНДАНI» графа «Сума нарахованого заробітку (доходу) усього» заповнюється за таким правилом: дохід зазначається в рядку того місяця, за який він нарахований. Це правило поширюється не лише на зарплату (відпускні, лікарняні), а й на виплату винагороди за цивільно-правовими договорами (як правило, за договорами на виконання робіт, оскільки за договорами послуг внески до ПФ можна не сплачувати), за якими винагорода виплачується щомісячно.

Так, якщо зарплату, нараховану за лютий, виплатили в березні, її потрібно відобразити в рядку лютого (місяця, за який вона нарахована).

Але є

виняток: премії (місячні, квартальні, за підсумками року), суми індексації зарплати, доплати за попередні періоди, аліменти і суми, стягнуті за рішенням суду, відображаються в рядку того місяця, в якому вони були нараховані. Припустимо, річну премію за 2007 рік було нараховано і виплачено в січні 2008 року — отже, вона відображається у звітності за 2008 рік у рядку січня (місяця, в якому нарахована).

5.

У формі «IНДАНI» у графі «Усього повних днів для стажу» слід зазначати кількість календарних днів, за які нараховувалися страхові внески (детальніше про це див. с. 38 сьогоднішнього номера). Причому графа ця заповнюється в обов’язковому порядку лише на найманих працівників і підрядників (щодо підрядників зазначається кількість календарних днів, протягом яких виконувалися роботи). А ось підприємцям у звіті «за себе» це поле заповнювати, судячи з усього, необов’язково (оскільки воно довідкове), причому незалежно від системи оподаткування.

6.

У формі «IНДАНI», яку підприємці подають «за себе», графа «Сума лікарняних» не заповнюється.

7.

Якщо найманий працівник підприємця додатково отримав від нього дохід за цивільно-правовим договором, то на такого працівника так само складається одна форма «IНДАНI» (з кодом типу ставки страхового збору «1»), а зарплата і винагорода зазначаються загальною сумою у відповідних рядках.

8. За осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також матерів, які перебувають у відпустці за свій рахунок для догляду за дитиною віком до 6 років, персоніфіковані звіти не подаються.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд