Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Якщо працівниця єдиноподатника йде в декретну відпустку

Редакція ВД
Власне Діло Березень, 2009/№ 6
Друк
Стаття

Якщо працівниця єдиноподатника йде в декретну відпустку

 

Ситуація.

Працівниця підприємця-єдиноподатника йде в декретну відпустку. Які виплати належать їй у зв’язку з цим, як визначити їх суму і коли потрібно виплатити їх працівниці? Потрібно й далі доплачувати за неї 50 % ставки єдиного податку чи можна розірвати з нею трудовий договір?

Розглянемо детальніше.

Оксана ПІРОЖЕНКО, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Указ № 746

— Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» у редакції Указу від 28.06.99 р. № 746/99.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. № 16.

Порядок № 599

— Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затверджений наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599.

 

Відпустка та допомога по вагітності та пологах

Спочатку декілька слів про те, що звичайно ототожнюють з таким поняттям, як декретна відпустка. Фактично вона являє собою дві соціальні відпустки, в які, як правило, іде мама:

1) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

2) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Порядок надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами визначено у

статті 179 КЗпП і статтях 17 та 20 Закону про відпустки. У загальному випадку її тривалість складає 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів (70 календарних днів у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів) починаючи з дня пологів, тобто сумарно 126 (140) календарних днів.

Цей вид соціальної відпустки

надається на підставі листка непрацездатності. Оформляти таку відпустку наказом (розпорядженням) необхідності немає.

Також на підставі листка непрацездатності (або його копії, засвідченої за основним місцем роботи, якщо працівник значиться сумісником) працівниці надається

допомога по вагітності та пологах (декретний лікарняний). Сума цієї допомоги залежить від середньої заробітної плати, вона розраховується і виплачується роботодавцем, але повністю компенсується йому за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Зверніть увагу: суми допомоги, які підприємець-єдиноподатник отримає від Фонду на поточний рахунок, не вважаються його виручкою.

 

Принцип розрахунку допомоги по вагітності та пологах

Рішення про виплату допомоги по вагітності та пологах приймається комісією з соціального страхування (уповноваженою особою) довідка 1 протягом 10 днів з дня надходження листка непрацездатності. У найближчий термін, установлений роботодавцем для виплати заробітної плати, після прийняття такого рішення здійснюється виплата допомоги за всі робочі дні, що припадають на таку відпустку.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу), розрахованої згідно з

Порядком № 1266, і не залежить від страхового стажу. Зауважимо, що сам механізм розрахунку збігається з правилами визначення суми звичайного лікарняного.

У загальному випадку для розрахунку береться період, що дорівнює

шести місяцям, які передують страховому випадку. Наприклад, якщо лікарняний листок надано 03.02.2009 р., розрахунковий період буде з 01.08.2008 р. по 31.01.2009 р. Для визначення середньої заробітної плати беруться всі виплати працівнику, які обкладалися податком з доходів фізичних осіб і з яких сплачувалися внески до соціальних фондів (з урахуванням граничної величини для соцвнесків). Причому беруться суми всієї нарахованої («грязної») заробітної плати.

Водночас суми відпускних є винятком. Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці, обкладаються податком з доходів і внесками на соціальне страхування, вони не належать до виплат за фактично відпрацьований час, тому в розрахунку участі не беруть. Відповідно в розрахунку не беруть участі і робочі дні, що припадають на період відпустки працівника. Припустимо, в січні жінка відпрацювала 11 робочих днів, а 9 робочих днів припали на її відпустку. У розрахунок для визначення суми допомоги береться лише сума зарплати за 11 робочих днів, без відпускних, і лише ця кількість фактично відпрацьованих днів, а не всі 20 робочих днів місяця. Також існують і правила розподілу одноразових виплат (премій, матдопомоги тощо) в тих місяцях, коли працівник частину місяця не працював (детально про це ми писали у «ВД», 2008, № 18, с. 29).

Зауважимо, що донедавна існувало обмеження, коли працівник, який сплачував внески менше шести місяців, не міг розраховувати на допомогу в розмірі, більшому за мінімальну заробітну плату. На сьогодні це обмеження скасовано.

Отже, розмір допомоги по вагітності та пологах (Д) визначається за такою формулою:

Д = ЗПс х Др,

де ЗПс — середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід);

Др — кількість робочих днів (годин), що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з нормою робочого часу.

Незважаючи на те що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається на певну кількість календарних днів (у загальному випадку — 126 календарних днів),

оплаті підлягають лише робочі дні, що припадають на період, зазначений у листку непрацездатності. Виняток становлять особи, робочий час яких у зв’язку з особливостями умов праці неможливо точно облікувати, і особи, які розподіляють робочий час за власним розсудом (робота вдома тощо). Їм допомога по вагітності та пологах виплачується за календарні дні.

Ще один важливий момент, пов’язаний із наданням відпусток. Згідно зі

статтею 180 КЗпП роботодавець за бажанням жінки, яка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, приєднує до неї щорічну відпустку (основну та додаткову) незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. У такому разі роботодавцю доведеться на додачу розрахувати і виплатити відпускні.

 

Особливості розрахунку допомоги по вагітності та пологах сумісникам

За місцем роботи за сумісництвом середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.

У разі якщо особа в розрахунковому періоді за сумісництвом не працювала декілька днів, які припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за сумісництвом розраховується шляхом ділення нарахованої в розрахунковому періоді заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин) за сумісництвом.

Знову таки, загальна сума заробітної плати, яка береться для розрахунку, за основним місцем роботи і за сумісництвом не повинна перевищувати максимальної величини зарплати, з якої сплачуються соцвнески. Якщо сума зарплати більша, то для розрахунку беремо лише граничну суму, з якої сплачувалися внески, у 2009 році — 10035 грн.

 

Як оподатковується допомога по вагітності та пологах

Тепер що стосується оподаткування допомоги. Так, із суми допомоги по вагітності та пологах не утримується податок з доходів згідно з

підпунктом 4.3.1 статті 4 Закону про податок з доходів, вона також не обкладається внесками до Пенсійного та інших соціальних фондів, причому ні в частині нарахувань («зверху»), ні в частині утримань («знизу»).

 

Як сума виплаченої допомоги по вагітності та пологах відображається у звітності

Сума допомоги по вагітності та пологах відображається в рядку 3 розділу IV «Розрахунок за рахунок страхових внесків» Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП (далі — Звіт) у тому кварталі, в якому її було нараховано, тобто не розбивається по місяцях, на які припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. При цьому у графі 3 зазначається кількість оплачених робочих днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а в графі 4 — власне сума допомоги. Згідно з роз’ясненнями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) сума допомоги відображається однією сумою в тому місяці, в якому її було нараховано (лист

від 04.06.2008 р. № 01-43-1201).

Незважаючи на те що допомога по вагітності та пологах не обкладається податком з доходів фізичних осіб, її необхідно відобразити в

Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «22».

 

Як відшкодувати суму виплаченої допомоги

Тепер про те, як підприємцю відшкодувати суму виплаченої допомоги. Найпростіший спосіб — роботодавець здійснює виплату допомоги працівниці та зараховує ці суми в рахунок сплати внесків. Унаслідок цього «живими» грошима страхові внески до Фонду не сплачуються або сплачуються в меншому розмірі. Проте це можливо лише за наявності достатньої суми нарахованих внесків.

Як правило, у роботодавців-єдиноподатників, звільнених від сплати внесків «зверху» до Фонду, а також у роботодавців з невеликою чисельністю найманих працівників виникають проблеми, оскільки зараховувати ці суми, по суті, їм ні з чим (зобов’язання перед Фондом не перекривають суму виплат).

Не виплачувати працівниці допомогу, а спрямувати її безпосередньо до Фонду не можна. Застрахованій особі можна отримати допомогу безпосередньо з Фонду лише в тому разі, якщо допомога залишається невиплаченою понад місяць з моменту настання строку і лише унаслідок відсутності в роботодавця грошових коштів на банківському рахунку або через арешт рахунків (

пункт 4 статті 50 Закону № 2240).

Виплата допомоги в цьому разі здійснюється за списком (відомістю), наданим Фонду роботодавцем, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок застрахованих осіб — отримувачів (за їх заявою) через установи банків.

Згідно з

пунктом 6.8 Інструкції № 16 роботодавці не мають права припиняти виплату допомоги у випадках, коли сума нарахованих внесків та інших платежів до Фонду не перекриває фактичні витрати з виплати допомоги.

Водночас механізм відшкодування роботодавцю понесених ним витрат у зв’язку з виплатою допомоги описано в

пункті 6.9 Інструкції № 16. Так, якщо витрати, здійснені роботодавцем, за звітний квартал перевищують нараховану суму страхових внесків та інших платежів, то різниця зараховується в рахунок сплати внесків наступного кварталу. Ця сума відображається в рядку 1 додатка VI «Розшифровка заборгованості за Фондом» Звіту.

Якщо ж витрати не можуть бути покриті страховими внесками і в наступному кварталі, то сума перевищення, з урахуванням очікуваного результату в наступному кварталі, відшкодовується роботодавцю органом Фонду після отримання від нього Звіту за минулий квартал. Одночасно зі Звітом необхідно подати і заяву в довільній формі з проханням відшкодувати понесені витрати. Сума, що підлягає відшкодуванню, наводиться в рядку 2 додатка VI «Розшифровка заборгованості за Фондом» Звіту.

Таким чином,

Інструкція № 16 передбачає повернення грошей роботодавцю з відстроченням приблизно у два квартали. Існує і можливість отримання грошових коштів з Фонду до подання Звіту за наступний квартал. Для цього згідно з пунктом 6.9 Інструкції № 16 роботодавець в обов’язковому порядку має подати довідку-розрахунок, підписану керівником і головним бухгалтером та завірену печаткою роботодавця. Форма довідки-розрахунку не затверджена. На практиці, як правило, Фонд вимагає подавати довідку-розрахунок за формою Звіту.

Зауважимо, що відшкодування суми допомоги здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок, отже, підприємцю його треба мати або спеціально відкрити з цієї нагоди.

 

Допомога при народженні та допомога на період відпустки для догляду до трьох років

Далі. Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці за її заявою надається відпустка для догляду за дитиною до трьох років. Крім того, вона має право ще на два види допомоги:

1) допомога при народженні дитини;

2) допомога на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Ці два види допомоги, на які може розраховувати жінка, фінансуються за бюджетні кошти. Для їх призначення безпосередньо сама працівниця (або її родичі) надає до органів праці та соцзахисту (соцзабезів) певний пакет документів. Розмір і порядок виплати цих видів допомоги встановлено законодавчими актами. Зауважимо, що серед документів, необхідних для призначення допомоги «до трьох років», працівниці фізособи-підприємця потрібно отримати довідку (як підтвердження трудових відносин і виходу у відпустку). Якщо підприємець не може завірити довідку печаткою, то він має надати копію свідоцтва про держреєстрацію.

 

Сплата єдиного податку за працівницю, яка перебуває в декретній відпустці або у відпустці для догляду за дитиною до трьох років

Тепер щодо сплати єдиного податку за таку працівницю. Незважаючи на те що формально працівниця, яка перебуває в декретній відпустці, залишається в штаті підприємця, фактично в цей період у нього вона не працюватиме, і тому доплачувати 50 % єдиного податку за неї підприємець не зобов’язаний. Для цього він має подати

Довідку про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку (далі — Довідка), виписану на такого працівника, до податкового органу за місцем своєї реєстрації (листи ДПАУ від 16.08.2006 р. № 4334/А/17-0715, Держпідприємництва від 30.05.2002 р. № 1-221/2951).

На практиці податківці для визначення, з якого місяця не робити доплату єдиного податку, орієнтуватимуться не на день виходу працівниці у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а на дату повернення

Довідки. Якщо працівник протягом календарного місяця працює хоча б один день, доплатити єдиний податок за нього потрібно в повній сумі (як і за відпрацьований ним місяць, тобто 50 % ставки податку).

Отже, дата виходу працівника у відпустку всередині місяця (не пізніше 20-го або навпаки пізніше 20-го числа місяця) має принципове значення. Якщо

працівниця йде в декретну відпустку не пізніше 20-го числа місяця, то тут особливих запитань не виникає. Довідку краще здати не пізніше 20-го числа. Якщо її буде здано після 20-го числа, то підприємцю краще до 20-го числа місяця принаймні повідомити податківців про те, що в наступному місяці працівниця фактично в підприємця вже не працюватиме, і Довідку буде повернено (щоб не виникало запитань, чому за працівника не сплачено єдиний податок за наступний місяць).

Зауважимо: якщо з якоїсь причини за працівницю було сплачено 50 % ставки єдиного податку за наступний місяць, то, на думку ДПАУ, сплачена наперед (за податкові періоди, що не настали) за неї доплата 50 % єдиного податку поверненню не підлягає (

лист ДПАУ від 16.08.2006 р. № 4334/А/17-0715).

Згодом, коли працівниця вийде з декретної відпустки та відпустки для догляду за дитиною до трьох років і приступить до трудових обов’язків, на неї знову потрібно буде отримати

Довідку. При цьому спочатку підприємець повинен буде доплатити за неї єдиний податок (50 % від ставки) з розрахунку не менше ніж за повний місяць від початку її діяльності. Наприклад, працівниця вийшла з відпустки для догляду за дитиною 26 червня. У такому разі за неї потрібно заплатити єдиний податок (50 % від ставки, за якою сплачує єдиний податок підприємець) за цілий місяць (за червень) і отримати на неї Довідку.

За жінку, що стала знову до роботи, єдиний податок, на наш погляд, потрібно заплатити не пізніше дня її виходу на роботу, а також звернутися до податкового органу для отримання

Довідки (до її виходу).

Перелік документів, які необхідно подати для отримання

Довідки, у цьому разі законодавством не встановлено. На нашу думку, це мають бути заява за формою додатка 1 до Порядку № 599 і документ про сплату єдиного податку за працівницю.

Очевидно,

якщо працівниця повернулася на роботу вже після 20-го числа місяця, доплату єдиного податку за неї потрібно внести за два місяці — за місяць, у якому вона стала до роботи, і за наступний місяць (строк сплати єдиного податку за який уже настав).

Якщо працівниця повернеться замість звільненого протягом цього ж календарного місяця працівника, то за неї доплачувати єдиний податок не потрібно. Потрібно лише отримати

Довідку (лист ДПАУ від 31.03.2000 р. № 4570/7/17-0517).

 

Про звільнення «декретниць»

Звільнення за ініціативою роботодавця вагітних жінок або жінок, які мають дитину (дітей) віком до 3-х років (у певних випадках — до 6 років), заборонено

частиною 3 статті 184 КЗпП.

 

Якщо замість «декретниці» взяти іншого працівника

Тепер розглянемо питання, чи можна підприємцю-єдиноподатнику прийняти іншого працівника замість працівниці, яка пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Чи збільшить така заміна чисельність працівників?

Про те, що за працівницю, яка перебуває в декретній відпустці, єдиноподатник не повинен доплачувати 50 % ставки єдиного податку, ми вже зазначали. Що стосується приймання на роботу когось на заміну такій працівниці, то тут основне запитання — чи буде такий тимчасовий працівник вважатися ще однією одиницею чисельності, адже всі знають, що максимальна кількість працівників єдиноподатника становить 10 чоловік.

Так, роз’яснення з цього приводу дане в

листі ДПАУ від 16.08.2006 р. № 4334/А/17-0715. У ньому зазначається, що відповідно до частини 2 статті 23 КЗпП передбачено, що фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, як і кожен роботодавець, який використовує найману працю, має право на період декретних відпусток укласти строковий трудовий договір з іншим працівником на час відсутності основного працівника.

А оскільки укладено ще один трудовий договір, тобто фактично використовується праця працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, ставка єдиного податку за нього збільшується на 50 %, як і передбачено

Указом № 746. При цьому чисельність найманих працівників у штатному розкладі підприємця збільшиться на одну людину . Тобто працівник, з яким буде укладено строковий трудовий договір на час декретної відпустки іншої працівниці, обліковуватиметься в чисельності як ще одна одиниця.

Отже,

якщо в трудових відносинах з платником єдиного податку — фізичною особою перебувають 10 чоловік включно з «декретницею», то взяти ще одного працівника за строковим договором підприємець не зможе, оскільки такий «строковий» працівник, за роз’ясненням ДПАУ, збільшить підприємцю чисельність до 11 чоловік.

Якщо ж із підприємцем у трудових відносинах перебуває 9 і менше осіб

та одна з них іде в декретну відпустку, то такий платник може на період такої відпустки укласти строковий трудовий договір з іншим працівником на час відсутності основного працівника з доплатою за нього 50 % єдиного податку.

 

Висновки

У загальному випадку тривалість декретної відпустки становить 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів (70 календарних днів у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів) починаючи з дня пологів, тобто сумарно

126 (140) календарних днів.

Для розрахунку допомоги по вагітності та пологах береться період, що дорівнює

шести місяцям, які передують страховому випадку. Наприклад, якщо лікарняний листок надано 03.02.2009 р., розрахунковий період буде з 01.08.2008 р. по 31.01.2009 р.

Незважаючи на те що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається на певну кількість календарних днів (у загальному випадку — 126 календарних днів),

оплаті підлягають лише робочі дні, що припадають на період, зазначений у листку непрацездатності.

Сума допомоги по вагітності та пологах відображається в рядку 3 розділу IV «Розрахунок за рахунок страхових внесків» Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП (далі — Звіт) у тому кварталі, в якому її було нараховано, тобто не розбивається по місяцях, на які припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Незважаючи на те що допомога по вагітності та пологах не обкладається податком з доходів фізичних осіб, її необхідно відобразити в

Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «22».

Хоча формально працівниця, яка перебуває в декретній відпустці, залишається в штаті підприємця, фактично працювати у нього в цей період вона не буде, і тому доплачувати 50 % єдиного податку за неї підприємець не зобов’язаний. Для цього він має здати

Довідку про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку, виписану на такого працівника, до податкового органу за місцем своєї реєстрації.

На практиці податківці для визначення, з якого місяця не робити доплату єдиного податку, орієнтуватимуться не на день виходу працівниці у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а на дату повернення

Довідки. Якщо працівник протягом календарного місяця працює хоча б один день, доплатити єдиний податок за нього потрібно в повній сумі (як і за відпрацьований ним місяць, тобто 50 % ставки податку).

Звільнення за ініціативою роботодавця вагітних жінок або жінок, які мають дитину (дітей) віком до 3-х років (у певних випадках — до 6 років), заборонено

частиною 3 статті 184 КЗпп.

Якщо в трудових відносинах з платником єдиного податку — фізичною особою перебувають 10 осіб включно з «декретницею», то взяти ще одного працівника за строковим договором підприємець не зможе, оскільки такий «строковий» працівник, за роз’ясненням ДПАУ, збільшить підприємцю чисельність до 11 осіб.


Довідкова інформація (довідка)

1

Детальніше про комісію з соціального страхування див. «ВД», 2008, № 15, с. 4; № 4, с. 32.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі