Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Комп’ютер у підприємця. Путівник по світу автоматизованого обліку. Частина 2 — готові програмні продукти

Редакція ВД
Власне Діло Жовтень, 2009/№ 20
Друк
Стаття

Путівник по світу автоматизованого обліку. Частина 2 — готові програмні продукти

 

У цій статті ми продовжимо розглядати програми, які дозволяють підприємцю автоматизувати свій облік (початок у «ВД», 2009, № 19, с. 32). Найпопулярніші серед них — «1С:8.0» і «Предприниматель 4». Ітиметься переважно про ці продукти, а також деякі інші: що вони можуть, у чому їх відмінності. Розберемося та вирішимо, який варіант нам підходить.

Наталія ГРИГОР’ЄВА, Василь КАЧЕРАЙ, консультанти газети «Власне Діло»

 

«1С:Торговля» для частных предпринимателей»

Після появи восьмої версії «1С:Предпринимательство» нарешті не лише підприємства, й підприємці отримали можливість автоматизувати свій облік. Спеціально для них розробники виготовили просту та функціональну програму «1С:Торговля для частных предпринимателей». Які її особливості? Відповідаємо.

 

Хто може користуватися?

Відразу зауважимо, що вести облік за допомогою «1С:Торговля для частных предпринимателей» зможуть

лише єдиноподатники та фікспатентники . А ось підприємці на загальній системі поки що залишаються за бортом «1С».

Крім того, у конфігурації

відсутній автоматичний облік ПДВ, що, безумовно, може розчарувати деяких користувачів. Однак цей недолік легко усунути, організувавши облік ПДВ у MS Excel (детально про це див. «ВД», 2009, № 19, с. 47).

Водночас у «1С»

є можливість вести автоматичний облік заробітної плати, товарів, боргів і грошових коштів, а також готувати основні звіти на підставі даних, унесених до програми.

 

Скільки коштує?

Ціна конфігурації «1С:Торговля для частных предпринимателей» коливається в межах 600 — 650 грн.

Як організовано облік грошових коштів?

Програма дозволяє отримувати інформацію про рух грошових коштів (залишок на початок, надходження, витрачання і залишок на поточну дату) окремо за:

— касою;

— розрахунковим рахунком;

— іноземною валютою.

Причому

облік можна вести як за декількома банківськими рахунками, так за декількома «касами» (особами, відповідальними за обіг готівки).

Крім того, підприємець має можливість сформувати

звіт «Рух грошових коштів», який надасть вичерпну інформацію про структуру витрачання та надходження грошей за кожним правочином, валютою, операцією та за кожним контрагентом.

 

Як обліковуються борги (заборгованість контрагентів нам і наші борги їм)?

У програмі передбачено можливість зберігання та систематизації різної інформації щодо кожного конкретного контрагента: не лише заборгованість за договорами, а й контактна інформація, прикріплені файли і навіть нагадування.

Крім того, якщо оприбуткований (або відвантажений) товар відразу оплачено, суму оплати можна зазначити прямо в документі на оприбуткування/відвантаження. При цьому не доведеться створювати два документи (один — на оприбуткування/відвантаження, а другий — на оплату), як це зазвичай робиться в інших конфігураціях.

 

Як обліковуються товари?

За допомогою цієї програми підприємець може реєструвати надходження та реалізацію товарів,

визначати їх залишок на поточну дату за кожним:

місцем зберігання;

— серією;

характеристикою товару (кольором, моделлю, розміром тощо).

Програма дозволяє також оформляти та роздруковувати первинні документи —

витратну накладну і товарний чек.

 

Як визначити витрати на придбання товарів, проданих у звітному періоді?

Серед усіх витрат на купівлю товару наприкінці кварталу потрібно виділити саме ті, які стосуються проданого протягом кварталу товару. Зробити це допоможе будь-який з методів розрахунку вартості реалізованих запасів за:

— середньою собівартістю;

— собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (ФІФО);

— собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (ЛІФО).

На наш погляд, найлогічніше застосовувати метод ФІФО.

Як автоматизовано розрахунок зарплати?

Програма дозволяє автоматично:

нараховувати зарплату працівникам підприємця за окладом;

— вести взаєморозрахунки з працівниками аж до виплати їм зарплати;

розраховувати ПДФО та внески, що нараховуються та утримуються із зарплати;

формувати відповідні звіти, пов’язані з наявністю найманих працівників (звіт за формою № 1ДФ, звіти щодо внесків до Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування).

При виконанні розрахунків

ураховується наявність працюючих інвалідів і пенсіонерів.

 

Які звіти формуються в автоматичному режимі?

У конфігурації формуються Книга обліку доходів і витрат підприємця за формою № 10, Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку, Декларація про доходи (форма № 1), розрахунки страхових внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, форма № 1ДФ.

 

«Предприниматель 4тм»

Програму «Предприниматель 4тм» розроблено спеціально для обліку діяльності підприємців. Серед її переваг можна виділити інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і простий принцип роботи. Його освоєння потребує від користувача мінімум зусиль. Отже, про можливості цієї програми.

 

Хто може користуватися?

Будь-який підприємець незалежно від системи оподаткування (

на загальній системі, на єдиному податку, на фікспатенті) може автоматизувати свій облік за допомогою цієї програми.

Причому можна користуватися як уже створеними базами даних (для ведення обліку в роздрібній, оптовій торгівлі, при транспортних перевезеннях, і у виробництві), так і створити вручну власну базу даних.

Крім того, програма

дозволяє автоматизувати облік ПДВ (оформляти та обліковувати податкові накладні, формувати їх реєстр і складати декларацію з ПДВ), що важливо для платників цього податку.

 

Які вимоги до комп’ютера?

Програма «Предприниматель 4тм» працює на будь-якому комп’ютері, де встановлено Windows.

 

Скільки коштує?

Повна версія програми за умови:

прив’язки до одного комп’ютера коштує 770 грн.;

— перенесення з комп’ютера на комп’ютер — 1200 грн.;

— підключення до сервера терміналів — 2600 грн.

Після придбання програми користувач зможе абсолютно

безкоштовно отримувати всі планові та позапланові оновлення.

 

Як організовано облік грошових коштів?

Програма «Предприниматель 4тм» дозволяє обліковувати всі операції за поточними рахунками в банку, знати про стан розрахункового рахунка в будь-який момент. Крім того, вона автоматично формує

платіжні доручення та заяви про внесення готівки на поточний рахунок.

Дані про касу також можна отримати в автоматичному режимі. Причому є можливість не лише сформувати прибуткові та витратні касові ордери, але й

роздрукувати покупцю товарний чек при прийманні від нього готівкової оплати.

 

Як обліковуються борги?

Програма дозволяє у будь-який момент визначити, хто і скільки винен підприємцю, скільки і кому винен сам підприємець (з урахуванням товару, прийнятого на реалізацію або на комісію). Для зручності можна навіть скласти звіт щодо заборгованості.

 

Як обліковуються товари (послуги)?

З товаром програма «Предприниматель 4тм» дозволяє виконувати такі дії: виписувати прибуткові та витратні накладні, податкові накладні, рахунки, списувати у виробництво. За роботами/послугами формуються акти виконаних робіт/послуг.

У будь-який момент можна сформувати звіт і

визначити, скільки товару залишилося на складі або скільки продукції було виготовлено, а скільки було придбано та продано. Усе це реалізується за допомогою автоматичних звітів, причому вони складаються на будь-яку дату (можна аналізувати минулі періоди).

Також програма дозволяє вести облік товарів у будь-якій валюті, на кожному складі (або за кожним реалізатором), за різними групами і підгрупами. За її допомогою

можна контролювати мінімальні залишки товару та автоматично формувати замовлення товару, якого бракує, працювати із сканером штрих-кодів, а також створювати власні штрих-коди.

 

Як визначити витрати на придбання товарів, проданих у звітному періоді?

Для того щоб правильно розрахувати чистий дохід, потрібно відносити до витрат вартість лише тих товарів, які були продано у звітному періоді. Реалізувати цей принцип у програмі «Предприниматель 4тм» можливо.

Для цього необхідно при настройці податкових подій

(«Сервис» «Настройка» «Схема налогового учета») зазначити таке: доходами вважати надходження готівкових і безготівкових грошей, а для витрат обрати пункт під назвою — «Накл. расходная (себестоимость)». Тоді до таблиці Книги за формою № 10 потраплять доходи від отримання грошових коштів, а до витрат — собівартість відвантажених товарів.

Але відвантажені підприємцем товари має бути оплачено їх постачальнику. Лише у цьому випадку сума собівартості має законні підстави потрапити до витрат. Тому

на момент заповнення декларації про доходи потрібно для кожної витратної накладної, товари за якою до цього часу не оплачено постачальнику, клацнути вкладкою — «НДС доходи» і у графі «Себестоимость в расходы» установити перемикач у положення «Не считать».

Для зручності передбачено, що

таку операцію можна виконати безпосередньо у Книзі за формою № 10, де напроти кожної операції передбачено можливість за допомогою зняття або установки галочки вручну вносити коригування в облік доходів і витрат.

 

Як автоматизовано розрахунок зарплати?

довідка 1

Розрахунок заробітної плати здійснюється на підставі заповненого документа «Табель учета рабочего времени». При цьому

автоматично розраховується податок з доходів, утримання до Пенсійного фонду та інших фондів соцстраху, а також нарахування на фонд оплати праці до тих самих фондів (умови можна задати вручну). У розрахунковій відомості із зарплати визначається сума до виплати за кожним працівником.

 

Які звіти формуються в автоматичному режимі?

Крім уже зазначених звітів щодо товарів, боргів і грошових коштів, можна отримати такі звіти (

у форматі, придатному для подання звітності в електронному вигляді): Декларацію про доходи для підприємців на загальній системі; Звіт підприємця на спрощеній системі оподаткування; Декларацію з ПДВ з усіма додатками та реєстром податкових накладних; звіт за формою № 1ДФ; звіт до ПФ; звіт до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; звіт до Фонду страхування на випадок безробіття; звіт до Фонду страхування від нещасних випадків; розрахунок акцизного збору; розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища; розрахунок збору за користування водними ресурсами; звітність щодо використання РРО; аналіз діяльності, прибутковості і рентабельності; зведену відомість щодо всіх аспектів діяльності.

Програма також

містить форми та відомості, необхідні при заповненні Книги за формою № 10.

 

Яка надійність зберігання даних?

Програма дозволяє архівувати базу даних, робити резервну копію робочої бази даних, установлювати пароль для користувачів, а також здійснювати інші настройки.

 

Інші рішення

Існують і такі програмні продукти, які на машину не встановлюються, а доступні підприємцю

за наявності підключення до Інтернету . Наприклад, шаблон «Предприниматель» у сервісі «EraTech Online Service», який дозволяє оперативно відстежувати стан поточного рахунка, каси, виписувати рахунки, друкувати первинні документи та отримувати автоматично заповнену звітність. За користування цією програмою потрібно сплачувати щомісячно. Безоплатний доступ до шаблонів буде активний лише протягом 14 днів (http://www.eratech.com.ua).

Ще один варіант

, який іноді використовують підприємці, — звернутися до послуг фахівця в галузі програмного забезпечення. При цьому програмний продукт замовляється або «з нуля», або як спрощений варіант складної бухгалтерської програми. У результаті замовник отримує програму, яка дозволяє автоматизувати облік руху товару на складі, нарахування зарплати, руху грошових коштів тощо, а налагоджена конкретно під специфіку його діяльності.

 

Висновок

Для обліку результатів діяльності підприємця незручно використовувати стандартні програми з автоматизації бухгалтерського обліку, які існують сьогодні (по-перше, складно, по-друге, дорого). Тому таким актуальним є питання пошуку програми, яка відповідає потребам саме для фізичних осіб — підприємців. Сьогодні найбільшою популярністю користуються дві: «1С:8.0» і «Предприниматель 4тм».

«1С» призначено для єдиноподатників і підприємців на фікспатенті (не ведеться автоматичний облік ПДВ).

«Предприниматель 4тм» призначено для використання на будь-якій системі оподаткування (передбачено облік ПДВ і складання ПДВ-декларації).

Навчившись працювати з «1С» (у спрощеній конфігурації для підприємців), у міру зростання бізнесу підприємцю буде легко перейти до використання більш просунутих конфігурацій.

Програма «Предприниматель 4тм» є простішою у використанні, ніж «1С», крім того, дозволяє вручну настроювати правила податкового обліку, а також обліковувати або не обліковувати операції за бажанням користувача. Демо-версію програми для ознайомлення можна безоплатно скачати з сайта розробника http://www.predpr4.com/demo.htm.


Довідкова інформація (довідка)

1

Програма продається як із складовою «Зарплата», так і без неї, відповідно за різними цінами. Це дуже зручно, оскільки підприємцям, які не мають найманих працівників, не доведеться платити за непотрібні розділи програми.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі