Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щомісячний звіт щодо персоніфікації: вивчаємо під лупою

Редакція ВД
Власне Діло Січень, 2010/№ 2
Друк
Стаття

Щомісячний звіт щодо персоніфікації: вивчаємо під лупою

 

З 1 січня 2010 року Пенсійний фонд (ПФ) повністю змінив звітність щодо персоніфікації. Нововведення зачепили кожного підприємця (незалежно від обраної системи оподаткування), але найбільше перепало роботодавцям. Порядок № 26-1 зобов’язав їх подавати до ПФ звітність щодо персоніфікації щомісячно (уперше за січень, тобто не пізніше 22.02.2010 р.).

Таким чином, підприємці, які мають найманих працівників, повинні якомога швидше розібратися із заповненням додатка 4 до Порядку № 26-1 (це і є горезвісний щомісячний звіт щодо персоніфікації). Розповідаємо детально, як його скласти.

Віталіна МІРОШНИЧЕНКО, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

Закон про пенсійне страхування

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Порядок № 26-1

— Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 24.11.2009 р. № 26-1.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 286

— Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286.

Наказ № 42

— наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» від 10.02.2007 р. № 42.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Хто подає?

У преамбулі до статті ми вже згадували, що

додаток 4 зобов’язані подавати всі підприємці, які мають хоча б одного найманого працівника. Крім них подавати цей звіт зобов’язані й ті підприємці, які не мають найманих працівників, однак вони використовують працю громадян за цивільно-правовими договорами на виконання робіт довідка 1. При цьому обрана система оподаткування не має значення (тобто ні загальна система, ні єдиний податок або фікспатент від подання додатка 4 підприємця не звільняють).

Неподання звіту призводить до серйозних санкцій (див. розділ «Відповідальність за неподання»).

 

Строк подання

Додаток 4

подається щомісячно, починаючи зі звіту за січень 2010 року, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця. Якщо граничний строк його подання збігатиметься зі святковим або вихідним днем, подати звіт можна наступного робочого дня (пункт 2.7 Порядку № 26-1).

При поданні звітів

за січень, лютий і березень 2010 року є можливість продовжити граничний строк їх подання на 7 календарних днів . Для цього необхідно подати відповідну заяву на ім’я начальника свого відділення ПФ (пункт 3 постанови № 26-1).

 

Правила подання звіту

Якщо в підприємця

працює понад 10 осіб (уключаючи підрядників, які виконують роботи за цивільно-правовим договором), то додаток 4 подається лише в електронному вигляді (пункт 1.3 Порядку № 26-1). Що мається на увазі під електронним виглядом?

У

пункті 1.4 Порядку № 26-1 сказано: «Електронна форма звіту до органів Пенсійного фонду формується страхувальником з використанням спеціального програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються страхувальникам в органі Пенсійного фонду за місцем взяття на облік». Та все ж у Пам’ятці роботодавця (яку ПФ зараз видає всім страхувальникам) можливості формування електронної звітності дещо розширено. Отже, ПФ прийме електронний звіт, складений не лише в тій програмі, яку можна отримати у своєму відділенні ПФ, але і в програмі «Бест Звіт», або за допомогою посередника Zvitoperator.

Як подати електронний звіт? Для цього є два способи:

1)

скласти звіт на комп’ютері за допомогою однієї із зазначених програм, записати його на диск (флешку або інший носій інформації), а також роздрукувати та підписати паперову копію. Потім паперову та електронну версії звіту слід віднести до ПФ особисто;

2)

можна надіслати звіт до ПФ не виходячи з офісу за допомогою e-mail. Однак для цього не достатньо скласти його за допомогою певної програми, необхідно ще й накласти на нього електронний цифровий підпис (ЕЦП), а також повідомити ПФ про подання звіту в електронному вигляді. Придбати ЕЦП можна в акредитованому центрі сертифікації ключів довідка 2.

Подати звітність в електронному вигляді має право будь-який підприємець. Однак

ті роботодавці, в яких працює 10 або менше осіб, можуть скористатися правом подавати звітність щодо персоніфікації виключно в паперовому вигляді (без копії на електронних носіях). Слід особливо підкреслити: паперовий звіт до ПФ необхідно подавати особисто, оскільки надсилання його звичайною поштою Порядком № 26-1 не передбачено.

ПФ звертає увагу на таке: звіт слід подавати в повному обсязі,

у разі неподання хоч би однієї з необхідних таблиць звіт не приймається. Щоправда, не всі таблиці є обов’язковими для заповнення підприємцем. Необов’язкові таблиці можна не заповнювати та не подавати у складі додатка 4. Розглянемо це детальніше.

 

Де взяти бланк для подання паперового звіту?

Додаток 4

є набором бланків, на яких розміщено 10 таблиць. Підприємцю з них потрібні будуть максимум 5:

титульна сторінка (потрібна завжди);

таблиця 1 (заповнюється завжди — зазначаються суми внесків до ПФ, нараховані на зарплату/дохід та утримані із зарплати/доходу);

таблиця 5 (заповнюється лише при прийнятті/звільненні або зміні П. І. Б./ідентифікаційного номера працівника);

таблиця 6 (заповнюється завжди, щодо кожного працівника зазначається сума утриманих внесків до ПФ);

таблиця 7 (заповнюється лише при виправленні помилок, а також при виплаті лікарняних або відпускних);

таблиця 8 (заповнюється лише за наявності у працівників підприємця права на спеціальний стаж).

Решта таблиць, виходячи з норм

Порядку № 26-1, підприємець може не формувати та не подавати до ПФ, на титульній сторінці проти них зазначається прокреслення («—»).

Тепер про те, де взяти

бланки додатка 4? Їх можна роздрукувати самому, отримавши в органах Пенсійного фонду зразок в електронному вигляді, або придбати у спеціалізованому магазині.

 

Загальні правила заповнення звіту

Правила внесення записів до електронного звіту, у принципі, окремо не застерігаються, оскільки вони визначаються особливостями тієї програми, в якій підприємець складатиме звіт.

А ось якщо вирішено подавати

паперовий звіт (кількість працівників дозволяє — їх не більше 10), додаток 4 слід заповнити від руки, українською мовою, друкованими літерами, ручкою з чорними або синіми чорнилами. У принципі, працівники ПФ не заперечують, якщо паперовий звіт буде заповнено на комп’ютері (у будь-якій програмі), а потім роздруковано. Помарки та виправлення у звіті не допускаються (пункт 2.20 Порядку № 26-1).

У разі незаповнення того чи іншого рядка у звіті через відсутність необхідної операції цей рядок прокреслюється.

Символи: «.», «’», «,», «-» тощо проставляються в окремих клітинках.

Звіт заповнюється у гривнях з копійками

(пункт 2.22 Порядку № 26-1).

Усі сторінки звіту нумеруються (нумерація сторінок, найімовірніше, наскрізна за всім

додатком 4, а не в межах кожної таблиці, однак Порядок № 26-1 цей момент не уточнює).

 

Що зазначати в кожному рядку/полі?

Бланк

додатка 4 наведено в розділі «Приклад заповнення додатка 4». Він складається з 10 таблиць, однак, як ми вже згадували, з них підприємцю доведеться заповнити максимум 5.

Для зручності інформацію, яку потрібно відобразити за кожним реквізитом відповідного бланка, наведемо в таблиці (при її складанні використовувався

Порядок № 26-1 і Методрекомендації, що розповсюджуються працівниками ПФ на семінарах):

 

Покрокове заповнення

додатка 4 до Порядку № 26-1

Реквізит

Що зазначати?

1

2

Титульна сторінка

«Звіт за місяць», «Рік»

Зазначаються звітний місяць (дві цифри) і рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4

«Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер»

Підприємець зазначає десять цифр свого ідентифікаційного номера (за даними довідки з податкової).
Якщо підприємець з релігійних або інших переконань відмовився від ІПН і має в паспорті відповідну позначку, у цьому полі він зазначає серію та номер паспорта так: «Nn_xxxxxx» (дві літери — велика та мала, потім пропуск і шість цифр номера). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4

«Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді
України»

Підприємець не заповнює («—»)

«Назва страхувальника»

Зазначається прізвище, ім’я та по батькові підприємця. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4

«Вихідний № у страхувальника»

Заповнюється лише в тому разі, якщо підприємець реєструє вихідну кореспонденцію, — зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації, який потім зазначається на кожному аркуші звіту

«Дата»

Зазначається дата формування звіту підприємцем

«Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт»

Заносяться код і назва районного (міського) управління ПФ, в якому підприємець зареєстрований як платник страхових внесків (код п’ятизначний, його можна довідатися у своєму управлінні ПФ за місцем обліку — на інформаційній дошці)

«Кількість аркушів»

Зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.
Якщо таблиця заповнюється узагальнено за всіма працівниками, то в реквізиті «Кількість аркушів» зазначається, скільки аркушів займає така таблиця.
У тих таблицях, де потрібно навести дані щодо кожного працівника, одного бланка (таблиці) може не вистачити (таблиця розрахована лише на 10 — 15 осіб), тому доведеться заповнити декілька однакових таблиць, кожна з яких розміщується на окремому аркуші. У такому разі в реквізиті «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів з однаковими таблицями.
Біля тих таблиць, які підприємець не заповнює (не зобов’язаний заповнювати), проставляються прокреслення

«Кількість рядків»

Зазначається кількість заповнених рядків на сторінках документів однієї
таблиці
(заповнюється лише для таблиць 5 — 10 додатка 4).
Якщо однієї таблиці не вистачило, щоб навести дані за всіма працівниками, і довелося заповнити декілька однакових таблиць, у реквізиті «Кількість рядків» потрібно зазначити загальну кількість заповнених рядків на всіх сторінках, на яких розташовані однакові таблиці

«Усього»

Зазначаються загальна кількість аркушів кожної таблиці та загальна кількість заповнених рядків за кожною з таблиць 5 — 10 додатка 4

«Керівник»

Зазначаються ідентифікаційний номер підприємця, його підпис і П. І. Б.
(прізвище та ініціали)

«Головний бухгалтер»

Підприємець не заповнює (ставить прокреслення «—»)

«М. П. »

Якщо підприємець має печатку, він посвідчує звіт печаткою («М. П. » —
місце печатки). Якщо печатки немає, нічого не зазначається

«Реєстраційній № звіту в органі Пенсійного фонду» тощо

Заповнюється працівниками ПФ

Таблиця 1 та її вступна частина

«Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади»

Підприємець не заповнює (ставить «—»)

«Місцезнаходження
(місце проживання)»

Місце проживання підприємця та телефон

«Форма власності»

Підприємець не заповнює (ставить «—»)

«Номер реєстрації в органі Пенсійного фонду»

Уноситься реєстраційний номер підприємця у ПФ (береться з повідомлення про взяття підприємця на облік у ПФ)

«Назва банку, МФО,
№ п/рахунку»

Записується назва банку, в якому в підприємця відкрито поточний рахунок, МФО цього банку і номер поточного рахунка. Якщо підприємець не має поточного рахунка в банку, у цих рядках він зазначає «—»

«Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період»

Зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників. Цей показник розраховується так само, як це робилося для додатка 23 до Інструкції № 21-1.
Нагадаємо, що раніше в законодавстві був показник «середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період», однак тепер він відсутній. Проте ПФ в додатку 4 не оновив назву цього реквізиту, а просто дав рекомендацію зазначати замість нього показник «средньооблікова кількість штатних працівників за місяць», порядок розрахунку якого наведено в Інструкції № 286

«у тому числі: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність»

Заповнюється так само, як і у скасованому додатку 23 до Інструкції № 21-1, відповідно до наказу № 42

«Кількість застрахованих осіб у звітному періоді»

Кількість осіб, за яких подаються відомості до персоніфікованого обліку, тобто кількість найманих працівників. У цій графі не враховуються підрядники, які виконують для підприємця роботи за цивільно-правовими договорами

«Кількість осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру»

Кількість осіб, які виконували роботи (саме роботи, а не послуги) за цивільно-правовими договорами довідка 3 .
Особи, які надавали послуги (консультаційні, маркетингові, орендні тощо), узагалі не враховуються (оскільки за них внески до ПФ сплачувати не обов’язково)

«Обрана система оподаткування»

Зазначається одне з наведених: загальна система, єдиний податок, фіксований податок, фіксований сільськогосподарський податок

«1. Сума рядків 1.1 та 1.2»

Рядок 1.1 + рядок 1.2

«1.1 Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму, у т. ч.:
1.1.1 а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;
1.1.2 б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю»

Відображаються нараховані протягом звітного місяця суми:
— заробітної плати та інших виплат, які належать до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5;
— винагороди за цивільно-правовими договорами (за виконання робіт);
— оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності працівників (виплачувані за рахунок роботодавця). Окремо ця сума показується в підрядку 1.1.1;
— допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (що виплачуються за рахунок Фонду «тимчасової непрацездатності»). Окремо ці суми показуються в підрядку 1.1.2.
Суми в усіх зазначених рядках зазначаються в повному обсязі, тобто все, що було нараховано підприємцем до виплати за звітний місяць, незважаючи на граничне обмеження щодо внесків (тобто не враховуючи максимальний розмір доходу, на який нараховуються внески, — 15 прожиткових мінімумів).
Нарахування страхових внесків здійснюється на суму доходу, не зменшеного на:
— суму податку з доходів фізичних осіб;
— суми інших податків, обов’язкових платежів і внесків, які відповідно до законодавства сплачуються із зазначених сум;
— суми утримань, що здійснюються відповідно до законодавства або за договорами позички, придбання товарів і виплат тощо або на інші цілі за дорученням отримувача.
Зазначимо також, що в разі коли доходи громадянам нараховуються за період більше одного місяця (допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної відпустки), нарахування страхових внесків до ПФ здійснюється окремо за кожний місяць (із заповненням розділу III)

«1.2 Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств»

Зазначається сума доходу, отриманого такими громадянами

«2. Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 +
+ 2.2 + 2.3):
2.1 для 33,2 %;
2.2 для 4 %;
2.3 для 42 %»

Показується така сама сума, що і в рядку 1.1, але не більше за максимальну величину доходу, на який нараховуються внески (за доходом кожного працівника/громадянина).
Верхня межа щомісячного доходу кожного працівника/громадянина, на який нараховуються внески до ПФ, становить:
2010 рік:
січень — березень — 13035 грн.;
— квітень — червень — 13260 грн.;
— липень — вересень — 13320 грн.;
— жовтень — листопад — 13605 грн.;
— грудень — 13830 грн.
У рядках 2.1, 2.2 і 2.3 нарахований дохід (з урахуванням верхньої межі) розшифровується за ставками внесків:
— 33,2 % (єдина ставка, яку використовують підприємці);
— 4 % (ставка внеску для працівників-інвалідів, але підприємці її застосовувати не мають права, тому за інвалідів вони сплачують також 33,2 % — лист ПФУ від 27.04.2005 р. № 4973/04);
— 42 % (ставка внесків для членів льотних екіпажів)

«3. Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2 + 3.3):
3.1 33,2 %
3.2 4 %
3.3 42 %»

 

Зазначається вже не нарахований дохід, а сума нарахованих внесків до ПФ:
— рядок 3.1 = 33,2 % х рядок 2.1*;
— рядок 3.2 = 33,2 % х рядок 2.2;
— рядок 3.3 = 33,2 % х рядок 2.3.
Для підприємця, по суті, є лише одна ставка — 33,2 %, отже, до рядка 3 потрапить сума лише з рядка 3.1 (незаповнені рядки прокреслюються: «—»)

* Незважаючи на те що єдиноподатники та платники фіксованого податку сплачують за найманих працівників не всю суму нарахованих до ПФ внесків, а лише частину, додаток 4 вони заповнюють так само, як і підприємці на загальній системі. Інакше кажучи, при заповненні звіту не відображається той факт, що до ПФ автоматично спрямовується 42 % або 10 % від половини ставки єдиного чи фіксованого податку відповідно, що доплачується «спрощеними» підприємцями за найманих працівників (необхідний залік проведуть працівники ПФ на підставі поданих підприємцем додатка 4 і копій платіжок про сплату єдиного або фіксованого податку)

«4. Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб»

Відображається база для утримання внесків «знизу» (2 %) з урахуванням максимального обмеження.
Незважаючи на уточнення в заголовку рядка «заробітна плата», сюди входять також винагороди за цивільно-правовими договорами та допомога по тимчасовій непрацездатності, уключаючи оплату перших п’яти днів.
Як правило, цей показник дорівнює рядку 2 таблиці 1

«Утримано 2 %, 1 — 5 %»

Вписується сума внесків, утриманих із зарплати (винагороди) працівників
або громадян за ставкою 2 %:
рядок 5 = 2 % х рядок 4

«6. Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004:
6.1 32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %, 26,56 %;
6.2 0,5 — 5 %;
Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески»

Заповнюється, якщо підприємець самостійно виявив заниження сум страхових внесків у попередніх звітних періодах (до речі, у додатку 4 можна виправляти помилки, допущені раніше в додатку 23):
— рядок 6.1 — вноситься сума, на яку було занижено внески, раніше зазначені в додатку 4 у рядках з відповідними ставками (якщо виправляється заниження сум так званих нарахувань «зверху»);
— рядок 6.2 — уноситься сума, на яку було занижено внески, раніше зазначені в додатку 4 у рядках з відповідними ставками (якщо виправляється заниження сум так званих утримань «знизу»);
— рядок 6 = рядок 6.1 + рядок 6.2;
— рядок 6а (не бере участі у розрахунках, довідковий) — зазначається сума, на яку було занижено показник рядка 2 аналогічного звіту, поданого за підсумками минулих періодів (якщо таке заниження мало місце)

«7. Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004
7.1 32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %, 26,56 %;
7.2 0,5 — 5 %;
Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески»

Заповнюється аналогічно рядку 6, однак у тому випадку, якщо помилка полягала в завищенні суми пенсійних внесків:
— рядок 7.1 — вноситься сума, на яку було завищено внески, раніше зазначені в додатку 4 у рядках з відповідними ставками (якщо виправляється завищення сум так званих нарахувань «зверху»);
— рядок 7.2 — вноситься сума, на яку було завищено внески, раніше зазначені в додатку 4 у рядках з відповідними ставками (якщо виправляється завищення сум так званих утримань «знизу»);
— рядок 7 = рядок 7.1 + рядок 7.2;
— рядок 7а (не бере участі в розрахунках, довідковий) — зазначається сума, на яку було завищено показник рядка 2 аналогічного звіту (якщо завищення мало місце)

«Зміст помилки»

Зазначаються періоди, в якому помилку було виявлено та в якому її було допущено, а також вид виплати, на яку не нараховано/надміру нараховано страхові внески. За наявності декількох помилок описується кожна з них

«8. Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7):
8.1 (рядки 3 + 6.1 - 7.1);
8.2 (рядки 5 + 6.2 - 7.2)»

Зазначається сума внесків, що підлягають сплаті до ПФ за підсумками звітного місяця:
— у рядку 8.1 — сума нарахувань «зверху»;
— у рядку 8.2 — сума утримань «знизу»;
— у рядку 8 — сума рядків 8.1 і 8.2.
Зазначені платежі здійснюються на різні рахунки ПФ. Нарахування (рядок 8.1) сплачуються одночасно з виплатою зарплати (але не пізніше 20-го календарного дня наступного місяця), а утримання (рядок 8.2) — протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця

«Розділ II. Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004»

Заповнюється тими підприємцями, які мають заборгованість за зарплатою, нарахованою на 01.01.2004 р. У загальному випадку підприємці цей розділ не заповнюють

«Розділ III. Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески:
— назва місяця;
— сума за минулий період;
— сума за майбутній
період»

Відображаються суми, які нараховані у звітному місяці за минулі або майбутні місяці та на які нараховуються страхові внески (наприклад, суми оплати перших п’яти днів непрацездатності або допомоги по тимчасовій непрацездатності, які підприємець нараховує на підставі листка непрацездатності, наданого працівником за минулий місяць).
До графи «Назва місяця» записується минулий або майбутній місяць, а до відповідної графи «Сума за минулий/майбутній період» — дохід, нарахований у звітному місяці за минулий або майбутній місяць (перехідні відпускні, лікарняні тощо).
Виходячи з листа ПФУ від 06.03.2006 р. № 2584/03-02 до цього розділу слід уносити лише інформацію про перехідні лікарняні та відпускні.
Але, якщо відпускні виплачуються частинами — окремо за кожний місяць відпустки (наприклад, за відпустку з 20 січня по 4 лютого відпускні за січень виплачено в січні, а за 4 дні лютого — у лютому), такі суми в розділі III додатка 4 не зазначаються

Додаток 1 до таблиці 1 додатка 4

«Розділ I.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду
_____ грн.»

Роботодавці, які своєчасно не розрахувалися з працівниками за заробітною платою, на 1-ше число звітного місяця відображають суми простроченої заборгованості з виплати зарплати, тобто:
1) суму невиплаченої заробітної плати, строк виплати якої настав на 1-ше число звітного місяця;
2) суму заборгованості із зарплати з урахуванням невиплачених сум, строк сплати яких настав протягом звітного місяця.
Підприємці, які своєчасно виплачують зарплату, у зазначених рядках проставляють «—»

«Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду
___ грн.»

«Довідково: виплачено заробітної плати і інших виплат та винагород, пов’язаних з відносинами трудового найму, у звітному періоді:
усього ____ грн., у т. ч. у натуральній формі ______ грн.»

Зазначається сума виплаченої у звітному місяці зарплати (без застосування коефіцієнта приведення її до нарахованої), незалежно від періодів, за які цю зарплату було нараховано. Простіше кажучи, зазначається сума, видана у звітному місяці працівникам у вигляді зарплати.
До натуральної форми оплати праці належать: видача продукції (як власного виробництва, так і отриманої за бартером), розрахунки з комунальними підприємствами з метою погашення заборгованості працівників з квартплати, комунальних та іншим послуг, виплата товарами широкого вжитку через спеціальні магазини тощо

«Розділ II»

Заповнюється лише за наявності заборгованості перед ПФ на 01.01.2004 р.
У загальному випадку підприємці цей розділ не заповнюють

Решту рядків додатка 1 до таблиці 1 підприємець не заповнює, оскільки не зобов’язаний вести бухоблік
(ставить «—»).
Підписується додаток 1 до таблиці 1 самим підприємцем

Таблиця 2

Підприємці її не заповнюють (заповнюється центрами зайнятості)

Таблиця 3

Підприємці її не заповнюють (заповнюється військовими частинами)

Таблиця 4

Підприємці її не заповнюють (заповнюється підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), а також особам рядового і начальницького складу)

Таблиця 5

Таблиця 5 подається при виконанні хоча б однієї з двох умов:
— протягом звітного періоду було укладено або розірвано трудовий договір;
— протягом звітного періоду відбулася зміна прізвища, ім’я, по батькові або ідентифікаційного номера застрахованої особи (працівника).
Якщо жодна з обставин у звітному періоді не відбулася, таблиця 5 не формується та не подається до ПФ (пункт 3.4 Порядку № 26-1)

«Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер», «Назва страхувальника», «Звіт за місяць, рік»

Див. вище — «Титульна сторінка»

«Тип»

Знак «Х» вноситься до клітинки відповідного варіанта

«Початкова»

Якщо за певний звітний період форма подається вперше

«Коригуюча»

Якщо було допущено помилку в прізвищі, імені, по батькові або даних щодо початку та припинення трудових відносин і необхідно внести зміни до раніше поданих відомостей за певний звітний період. При цьому у формі заповнюються всі реквізити, уключаючи і відкориговані

«Скасовуюча»

Якщо потрібно повністю скасувати відомості раніше поданого звіту. Така ситуація виникає у тому випадку, коли було допущено помилку в номері облікової картки застрахованої особи за ДРФО ДПА. При цьому до звіту вносяться значення лише таких реквізитів:
— ідентифікаційний номер підприємця;
— П. І. Б. підприємця;
— звітний місяць і рік;
— номер облікової картки застрахованої особи (працівника) за ДРФО ДПА (помилковий);
— прізвище, ім’я, по батькові працівника.
Одночасно зі звітом типу «скасовуюча» слід подати звіт типу «початкова», заповнивши у ньому всі реквізити (у тому числі зазначивши правильний ідентифікаційний номер)

«Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА»

Зазначається ідентифікаційний номер фізичної особи (із довідки з податкової).
Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера та мають відповідну позначку в паспорті, до клітинки заносяться дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пропуск, шість цифр)

«Прізвище ім’я, по-батькові ЗО»

Переписуються з україномовної сторінки паспорта

«Трудові відносини:
дата початку та дата
припинення»

Уноситься день прийняття на роботу, якщо застрахована особа почала трудову діяльність у звітному місяці, та відповідно день звільнення, якщо застрахована особа припинила трудову діяльність у звітному місяці.
Якщо протягом звітного періоду працівника було прийнято та звільнено з посади, щодо нього робиться один запис із зазначенням проти нього дати початку та дати припинення трудової діяльності.
Ті графи, які не заповнюються (початок або закінчення трудових відносин), прокреслюються

«Дата формування у страхувальника»

Зазначається дата заповнення таблиці

«Кількість заповнених рядків на аркуші»

Зазначається кількість заповнених рядків на аркуші, тобто кількість працівників, щодо яких унесено дані про трудові стосунки

«Керівник»

Ідентифікаційний номер, підпис, прізвище та ініціали підприємця

«Головний бухгалтер»

Підприємцем не заповнюється

Таблиця 6

«Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер», «Назва страхувальника», «Звіт за місяць, рік»

Див. вище — «Титульна сторінка»

«Тип»

Знак «Х» уноситься до клітинки відповідного варіанта

«Початкова»

Якщо за певний звітний період форма подається вперше

«Скасовуюча»

Якщо було допущено помилку в ідентифікаційному номері застрахованої особи.
При цьому звіт типу «скасовуюча» повністю анулює відомості раніше поданого звіту. До нього вносяться значення лише таких реквізитів: «Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника», «Назва страхувальника», «Звітний місяць і рік щодо нарахування заробітної плати (доходу)», «Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА», «Прізвище та ініціали ЗО» і «Ознака наявності спецстажу».
При заповненні таблиці 6 типу «скасовуюча» підприємець повинен одночасно заповнити таблицю 6 типу «початкова». При цьому сума заробітку та сума внесків у таблиці з помилковим ідентифікаційним номером (тобто в тій, яка анулюється) і з правильним ІПН (тобто в новій «початковій», яка подається після «скасовуючої») мають бути однакові.
Приклад виправлення помилки див. далі, у розділі «Виправлення помилок»

«Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА»

Зазначається ідентифікаційний номер фізичної особи (із довідки з податкової).
Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера та мають відповідну позначку в паспорті, до клітинки вписуються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пропуск, шість цифр)

«Прізвище та ініціали ЗО»

Переписуються з україномовної сторінки паспорта

«Код категорії ЗО»

Зазначається код, наведений у додатку 2 до Порядку № 26-1. Вибраний з цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи. Наприклад, для застрахованої особи, яка є найманим працівником, передбачено значення коду «1»; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом, установлено код «2» тощо, однак, оскільки підприємці сплачують за інвалідів внески на загальних підставах (за ставкою 33,2 %), то для інвалідів логічно зазначати код категорії ЗО, як і для пересічних
працівників, — «1»

«Код типу ставки страхового внеску»

Зазначається код з додатка 1 до Порядку № 26-1.
Примітка: оскільки підприємці сплачують за інвалідів внески на загальних підставах (за ставкою 33,2 %), щодо інвалідів логічно зазначати код типу ставки, як і щодо пересічних працівників, — «1»

«Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)»

Зазначаються щомісячні загальні суми фактично нарахованого працівнику/громадянину доходу:
— зарплата працівника;
— винагороди фізичним особам за виконання робіт за цивільно-правовими договорами;
— сума доходу, яка визначається з урахуванням вимог для відповідного об’єкта нарахування страхових внесків.
Не відображаються тут (для них призначено таблицю 7):
сума лікарняних (виплачених як за рахунок підприємця, так і за рахунок Фонду «тимчасової непрацездатності»);

 

— сума відпускних;
— виправлення помилки, пов’язаної із заниженням у минулих періодах суми заробітку (доходу), на який нараховуються пенсійні внески;
— виправлення помилки, пов’язаної із завищенням у минулих періодах суми заробітку (доходу), на який нараховуються пенсійні внески;
— суми перерахунку зарплати, пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Нараховані суми відображаються за календарний місяць (з першого по останнє число)

«Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески»

Сума з попередньої графи порівнюється з верхньою межею для нарахування внесків. Верхня межа щомісячного доходу працівника/громадянина, на який нараховуються внески до ПФ, у 2010 році становить:
для місяців з січня по березень — 13035 грн.;
— для місяців з квітня по червень — 13260 грн.;
— для місяців з липня по вересень — 13320 грн.;
— для місяців з жовтня по листопад — 13605 грн.;
— для грудня — 13830 грн.
Якщо дохід, фактично нарахований працівнику, перевищує верхню межу, на суму перевищення внески не нараховуються. Тому в це поле потрапить:
сума з графи «Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)», якщо вона менше верхньої межі;
верхня межа, якщо сума з графи «Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)» перевищує верхню межу

«Сума страхових внесків за звітний місяць (із заробітку/доходу) 1 — 5 %»

Зазначається сума внесків, утриманих із зарплати або винагороди за виконання робіт (2 %). Утім, цей показник не можна визначити множенням попередньої графи на 2 %, оскільки тут потрібно зазначити загальну суму утриманих протягом місяця внесків, з урахуванням внесків, утриманих з лікарняних, відпускних, перерахунку відпрацьованого часу, незалежно від періодів, за які їх нараховано у звітному місяці

«Ознака наявності трудової книжки»

Цей реквізит означає таке:
якщо підприємець уніс запис до трудової книжки найманого працівника (тобто особа працює в підприємця за основним місцем роботи), у цьому реквізиті слід зазначити «;
якщо ж запису у трудовій книжці немає (тобто особа працює сумісником або виконує роботи за цивільно-правовим договором), у цьому реквізиті зазначається «.
Тому, незважаючи на те що підприємець не зберігає в себе трудові книжки своїх найманих працівників, за наявності факту внесення до них записів у цьому реквізиті зазначається «1»

«Ознака наявності
спецстажу»

У разі наявності в застрахованої особи підстав для обліку спеціального стажу або права на використання пільг щодо пенсійного забезпечення у цій графі зазначається «1», інакше — «0»

«Разом за аркушем документів»

Підраховуються підсумки окремо за такими графами:
— «Сума страхових внесків за звітний місяць (із заробітку/доходу) 1 — 5 %»;
— «Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)» (верхні клітинки кожного рядка, так званий чисельник);
— «Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» (нижні клітинки кожного рядка, так званий знаменник)

«Кількість заповнених рядків на аркуші»

Зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші

«Дата формування у страхувальника»

Зазначається дата заповнення таблиці

«Керівник»

Ідентифікаційний номер, підпис, прізвище та ініціали підприємця

«Головний бухгалтер»

Підприємцем не заповнюється

Таблиця 7

Таблиця 7 формується та подається в тому випадку, якщо протягом звітного періоду відбувалися такі події:
1) виплата лікарняних:
— за рахунок підприємця;
— за рахунок Фонду «тимчасової непрацездатності»;
2) виплата відпускних;
3) виправлення помилки, пов’язаної із заниженням чи завищенням суми пенсійних внесків у минулих періодах (виявлено підприємцем або працівниками ПФ);
4) перерахунок зарплати, пов’язаний з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (пункт 3.6 Порядку № 26-1)

«Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер», «Назва страхувальника», «Звіт за місяць, рік»

Див. вище — «Титульна сторінка»

«Тип»

Знак «Х» вноситься до клітинки відповідного варіанта

«Початкова»

Якщо за певний звітний період форма подається вперше

«Скасовуюча»

Якщо було допущено помилку в ідентифікаційному номері застрахованої особи.
При цьому звіт типу «скасовуюча» повністю анулює відомості раніше поданого звіту. До «скасовуючої» таблиці 7 вносяться значення лише таких реквізитів: «Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника», «Назва страхувальника», «Звітний місяць і рік щодо нарахування заробітної плати (доходу)», «Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА», «Прізвище та ініціали ЗО», «Місяць та рік, за який проведено нарахування», «Тип нарахувань» і «Ознака наявності спецстажу».
Одночасно з поданням таблиці 7 типу «скасовуюча» слід подати таблицю 7 типу «початкова». У ній потрібно зазначити правильний ідентифікаційний номер застрахованої особи та заповнити всі реквізити. Увага: сума нарахувань і код типу нарахувань (графа 11) повинні повністю збігатися з анульованим звітом, тобто виправляється лише ІПН

«Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА»

Зазначається ідентифікаційний номер фізичної особи (із довідки з податкової).
Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера та мають відповідну позначку в паспорті, до клітинки вписуються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пропуск, шість цифр)

«Прізвище та ініціали ЗО»

Переписуються з україномовної сторінки паспорта

«Код категорії ЗО»

Зазначається код, наведений у додатку 2 до Порядку № 26-1. Наприклад, для застрахованої особи, яка є найманим працівником, передбачено значення коду «1»; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом, установлено код «2» тощо, однак, оскільки підприємці сплачують за інвалідів внески на загальних підставах (за ставкою 33,2 %), для інвалідів логічно зазначати код категорії ЗО, як і для пересічних працівників, — «1»

«Код типу ставки страхового внеску»

Зазначається код з додатка 1 до Порядку № 26-1.
Примітка: оскільки підприємці сплачують за інвалідів внески на загальних підставах (за ставкою 33,2 %), щодо інвалідів логічно зазначати код типу ставки, як і щодо пересічних працівників, — «1»

«Місяць та рік, за який проведено нарахування»

Перші дві цифри — це місяць, за який (а не в якому) нараховано суми заробітку/доходу, інші чотири цифри — рік. Наприклад: суму лікарняних нараховано за грудень 2009 року, записуємо перші дві цифри «12», останні чотири цифри — «2009»

«Тип нарахувань»

Зазначається код типу нарахувань:
«1» — нараховано лікарняні за перші п’ять днів непрацездатності (за рахунок роботодавця);
«2» — нараховано лікарняні за рахунок Фонду «тимчасової непрацездатності»;
«3» — нараховано суму відпускних;
«4» — виявлено суму заробітку (доходу), помилково не відображену у звіті за минулі періоди, на яку нараховуються внески до ПФ;
«5» — виявлено суму заробітку (доходу), на яку помилково було нараховано пенсійні внески в минулих періодах;
«6» — сума перерахунку заробітку (доходу), пов’язана з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Примітка: незрозуміло, який код типу нарахувань зазначати, якщо потрібно виправити арифметичні помилки, тобто лише суму внеску (завищену чи занижену), при тому, що суму доходу спочатку було зазначено правильно. Очевидно, у такому разі залишається зазначити код «4» або «5» (однак роз’яснень з цього питання досі немає)

«Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць»

Зазначається сума нарахованих лікарняних, відпускних, перерахунку зарплати або виправлення помилкового доходу за відповідний місяць за кожним типом нарахувань окремо й окремо за кожним місяцем.
Якщо маємо справу з перехідними лікарняними або відпустками (кінець одного місяця — початок іншого), то доведеться заповнити декілька рядків на одного й того ж працівника:
— перший місяць — сума, нарахована за дні відпустки або хвороби в першому місяці (окремо за типом нарахувань: за рахунок роботодавця та за рахунок Фонду «тимчасової непрацездатності»);
— другий місяць — сума, нарахована за дні відпустки або хвороби у другому місяці

«Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески»

Цей показник розраховується в декілька етапів:
1) від суми максимального доходу, на який нараховуються пенсійні внески (верхня межа),

віднімається зарплата (винагорода) працівника/громадянина, зазначена у графі «Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)» таблиці 6 додатка 4* . Назвемо отриману величину «запас доходу» (ЗД);
2) якщо ЗД £ 0,00, у цьому рядку зазначається «0,00»;
3) якщо ЗД > 0,00, порівнюємо його з сумою, зазначеною у графі «Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць» таблиці 7
і:
— зазначаємо в цьому рядку значення з графи «Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць» таблиці 7, якщо воно менше, ніж ЗД.
— зазначаємо в цьому рядку ЗД, якщо значення з графи «Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць» таблиці 7 перевищує ЗД.
Примітка: сума максимального доходу, на який нараховуються внески (верхня межа), а також ставка пенсійних внесків визначаються так:
— для кодів типів нарахувань «1», «2» і «3» — за нормами законодавства, що діяло в тому місяці, за який ці суми нараховано;
— для кодів типів нарахувань «4», «5» і «6» — за нормами законодавства, що діяло в тому місяці, в якому ці суми нараховано (навіть якщо виправляються помилки минулих звітних періодів)

* Для кодів типів нарахувань «1», «2» і «3»: якщо в рядку «Місяць та рік, за який проведено нарахування» таблиці 7 зазначено не поточний місяць, а попередній, беремо значення з таблиці 6 додатка 4 за попередній місяць (та сама графа та той самий працівник); якщо ж зазначено майбутній місяць, приймаємо нарахований заробіток рівним «0,00».
Для кодів типів нарахувань «4», «5» і «6»: навіть якщо в рядку «Місяць та рік, за який проведено нарахування» таблиці 7 зазначено не поточний місяць, а попередній, усе одно беремо значення з таблиці 6 додатка 4 за поточний місяць. Це пояснюється тим, що всі суми, крім лікарняних і відпускних, належать до доходу того місяця, в якому (а не за який) їх було нараховано (лист ПФУ від 06.03.2006 р. № 2584/03-02)

«Сума страхових внесків за відповідний місяць
(із заробітку/доходу)»

Ця графа не заповнюється для типу нарахування з кодами «1», «2», «3», «6» (оскільки за ними внески зазначено в аналогічному реквізиті таблиці 6).
Для типів нарахувань з кодами «4» і «5» зазначаються суми донарахованого або надміру нарахованого внеску до ПФ, тобто виправляються помилки в сумах внесків, виявлені у звітах минулих періодів.
При підрахунку підсумків за цією графою, найімовірніше, необхідно від сум з кодами типів нарахувань «4» (донараховано) віднімати суми з кодом «5» (надміру нараховано). Хоча однозначних роз’яснень із цього приводу досі немає

«Ознака наявності трудової книжки»

Цей реквізит означає таке:
якщо підприємець уніс запис до трудової книжки найманого працівника (тобто особа працює в підприємця за основним місцем роботи), у цьому реквізиті слід зазначити «;
якщо ж запису у трудовій книжці немає (тобто особа працює сумісником або виконує роботи за цивільно-правовим договором), у цьому реквізиті зазначається «.
Тому, незважаючи на те що підприємець не зберігає в себе трудові книжки своїх найманих працівників, за наявності факту внесення до них записів у цьому реквізиті зазначається «1»

«Ознака наявності
спецстажу»

У разі наявності в застрахованої особи підстав для обліку спеціального стажу або права на використання пільг щодо пенсійного забезпечення у цій графі зазначається «1», інакше — «0»

«Разом за аркушем документів»

Підраховуються підсумки окремо за такими графами:
— «Сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку/доходу) 1 — 5 %»;
— «Сума нарахованого заробітку/доходу за відповідний місяць» (верхні клітинки кожного рядка, так званий чисельник);
— «Сума нарахованого заробітку/доходу в межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» (нижні клітинки кожного рядка, так званий знаменник)

«Кількість заповнених рядків на аркуші»

Зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші

«Дата формування у страхувальника»

Зазначається дата заповнення таблиці

«Керівник»

Ідентифікаційний номер, підпис, прізвище та ініціали підприємця

«Головний бухгалтер»

Підприємцем не заповнюється

Таблиця 8

Таблиця 8 формується та подається до ПФ лише в тому разі, якщо підприємець має робочі місця, праця на яких зараховується до спеціального стажу. За відсутності у працівників права на спецстаж таблицю 8 у складі додатка 4 подавати не потрібно (пункт 3.7 Порядку № 26-1). Професії, які надають право на спеціальний стаж, наведено в додатку 8 до Порядку № 26-1

«Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер», «Назва страхувальника», «Звіт за місяць, рік»

Див. вище — «Титульна сторінка»

«Тип»

Знак «Х» уноситься до клітинки відповідного варіанта

«Початкова»

Якщо за певний звітний період форма подається вперше

«Скасовуюча»

Якщо було допущено помилку в ідентифікаційному номері застрахованої особи.
При цьому звіт типу «скасовуюча» повністю анулює відомості раніше поданого звіту. До цього звіту вносяться значення лише таких реквізитів:
«Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника», «Назва страхувальника», «Звітний місяць і рік щодо нарахування заробітної плати (доходу)», «Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА», «Прізвище та ініціали ЗО», «Код підстави для обліку спецстажу».
Одночасно з поданням звіту типу «скасовуюча» слід подати правильний звіт типу «початкова»

«Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА»

Зазначається ідентифікаційний номер фізичної особи (із довідки з податкової).
Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера та мають відповідну позначку в паспорті, до клітинки вписуються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пропуск, шість цифр)

«Прізвище та ініціали ЗО»

Переписуються з україномовної сторінки паспорта

«Код підстави для обліку спецстажу»

Зазначається восьмирозрядний код з додатка 8 до Порядку № 26-1

«Початок періоду»

Зазначається 1-ше число місяця (01), якщо застрахована особа не приймалася на роботу протягом звітного місяця.
Інакше зазначається день початку трудових відносин (збігається з датою з таблиці 5 додатка 4 саме для цього працівника)

«Кінець періоду»

Уноситься останнє число місяця (28 — 31), якщо протягом місяця працівника не було звільнено.
Інакше зазначається день звільнення (збігається з датою з таблиці 5 додатка 4 саме для цього працівника)

«Варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спецстажу за кодом підстави», «Кількість днів», «Кількість годин-хвилин (годин/хвилин)», «Кількість нормо-змін», «Норма тривалості роботи для її нарахування за повний місяць спецстажу»

Зазначається кількість часу, фактично відпрацьована працівником протягом звітного місяця в умовах, що надають право на спецстаж. Фактичний стаж визначається в одній з можливих одиниць виміру, а саме: у вигляді кількості місяців і днів, або кількості годин і хвилин, або кількості нормо-змін залежно від того, в яких одиницях виміру підприємець веде облік праці такого працівника

«Ознака (СЕЗОН)»

У відповідному рядку зазначається один із кодів ознаки «сезон» залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві із сезонним характером праці:
код 1 — повністю в межах місяця;
код 2 — незавершення в межах місяця;
код 3 — завершення в межах місяця

«Кількість записів
на аркуші»

Зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші

«Дата формування у страхувальника»

Зазначається дата заповнення таблиці

«Керівник»

Ідентифікаційний номер, підпис, прізвище та ініціали підприємця

«Головний бухгалтер»

Підприємцем не заповнюється

Таблиця 9

Підприємці її не заповнюють (заповнюється центрами зайнятості)

Таблиця 10

Підприємці її не заповнюють (за осіб, які проходять строкову або альтернативну військову службу, сплачуються внески до ПФ і подається цей звіт відповідними бюджетами — підпункт 3 пункту 8 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування)

 

Після того як підприємець заповнить усі необхідні таблиці

додатка 4, він може самостійно перевірити правильність заповнення цього звіту. Для цього працівники ПФ рекомендують застосовувати таку методику:

 

Перевірка: відповідність показників таблиць

додатка 4

Рядок
таблиці 1

Суми з інших таблиць додатка 4, що відповідають йому

1

2

Рядок 1

Рядок 1.1 таблиці 1 + рядок 1.2 таблиці 1

Рядок 1.1

Підсумок за графою 10 таблиці 6, крім коду застрахованих осіб «4» (члени колгоспів і фермерських господарств) + підсумок за графою 12 таблиці 7, крім коду застрахованих осіб «4» (члени колгоспів і фермерських господарств) з кодом типу нарахувань «1», «2», «3» або «6»

Рядок 1.1.1

У таблиці 7 вибираємо ті рядки, код типу нарахувань за якими (графа 11) дорівнює «1», і підсумовуємо дохід, зазначений у графі 12 цих рядків. Підсумок має збігтися з рядком 1.1.1 таблиці 1

Рядок 1.1.2

У таблиці 7 вибираємо ті рядки, код типу нарахувань за якими (графа 11) дорівнює «2», і підсумовуємо дохід, зазначений у графі 12 цих рядків. Підсумок має збігтися з рядком 1.1.2 таблиці 1

Рядок 1.2

Підсумок за графою 10 таблиці 6 за кодом застрахованих осіб «4» (члени колгоспів і фермерських господарств) + підсумок за графою 12 таблиці 7 за кодом застрахованих осіб «4» (члени колгоспів і фермерських господарств) з кодом типу нарахувань «1», «2», «3» або «6»

Рядок 2

Рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 2.3 таблиці 1

Рядок 2.1

Перевіряється в декілька етапів:
1) у таблиці 6 вибираються ті рядки, в яких зазначено категорію застрахованих осіб (графа 8) «1», «4», «10», «11», «12» або «19», а потім за ними підсумовується графа 11;
2) у таблиці 7 вибираються ті рядки, в яких зазначено категорію застрахованих осіб (графа 8) «1», «4», «10», «11», «12» або «19» і код типу нарахувань (графа 11) «1», «2», «3» або «6», а потім за ними підсумовується графа 13;
3) обчислений таким чином підсумок за таблицею 6 підсумовується з підсумком за таблицею 7. Отримана сума має збігатися з рядком 2.1 таблиці 1

Рядок 2.2

Підприємець не заповнює

Рядок 2.3

Підприємець зазвичай не заповнює

Рядок 4

У загальному випадку збігається з рядком 2 таблиці 1.
Але за наявності особливих категорій працівників (код застрахованої особи — будь-який, крім «1», «4», «10», «11», «12» або «19») розраховується так:
1) у таблиці 6 підсумовується графа 11 за всіма застрахованими особами;
2) у таблиці 7 вибираються ті рядки, в яких зазначено код типу нарахувань (графа 11) «1», «2», «3» або «6», а потім за ними підсумовується графа 13 (за всіма застрахованими особами);
3) обчислений таким чином підсумок за таблицею 6 підсумовується з підсумком за таблицею 7. Отримана сума має збігатися з рядком 4 таблиці 1

Рядок 5

Перевіряємо таким чином:
1) у таблиці 6 підсумовується графа 12 за всіма застрахованими особами;
2) у таблиці 7 вибираються ті рядки, в яких зазначено код типу нарахувань (графа 11) «1», «2», «3» або «6», а потім за ними підсумовується графа 14 (за всіма застрахованими особами);
3) обчислений таким чином підсумок за таблицею 6 підсумовується з підсумком за таблицею 7. Отримана сума має збігатися з рядком 5 таблиці 1

Рядок 6

Рядок 6.1 + рядок 6.2 таблиці 1

Рядок 6.2

У таблиці 7 вибираються ті рядки, код типу нарахувань в яких (графа 11) — «4», а потім підсумовується графа 14 таких рядків. Отримане значення має збігатися з рядком 6.2 таблиці 1

Рядок 6а

У таблиці 7 вибираються ті рядки, код типу нарахувань в яких (графа 11) — «4», а потім підсумовується графа 13 таких рядків. Отримане значення має збігатися з рядком 6а таблиці 1

Рядок 7

Рядок 7.1 + рядок 7.2 таблиці 1

Рядок 7.2

У таблиці 7 вибираються ті рядки, код типу нарахувань в яких (графа 11) — «5», а потім підсумовується графа 14 таких рядків. Отримане значення має збігатися з рядком 7.2 таблиці 1

Рядок 7а

У таблиці 7 вибираються ті рядки, код типу нарахувань в яких (графа 11) — «5», а потім підсумовується графа 13 таких рядків. Отримане значення має збігатися з рядком 7а таблиці 1

Рядок 8

Рядок 3 + рядок 5 + рядок 6 - рядок 7 таблиці 1

Рядок 8.1 + рядок 8.2 таблиці 1

Рядок 8.1

Рядок 3 + рядок 6.1 - рядок 7.1 таблиці 1

Рядок 8.2

Рядок 5 + рядок 6.2 - рядок 7.2 таблиці 1

 

Приклад заповнення

додатка 4 наведено далі в однойменному розділі. А тепер розглянемо особливості заповнення та подання цього звіту в деяких ситуаціях, з якими підприємець може стикнутися протягом року.

 

Прийнято нового працівника

За підсумками того місяця, в якому підприємець і новий працівник підписали трудовий договір, необхідно скласти

таблицю 5 додатка 4. Крім звичайних реквізитів (ІПН, П. І. Б. тощо), у ній слід заповнити реквізит 9 «Дата початку», зазначивши число, яким датовано трудовий договір (зрозуміло, місяць і рік зазначати не потрібно, оскільки це і так відомо з дати складання звіту).

 

Працівника звільнено

Якщо підприємець протягом місяця звільнив працівника, у

додатку 4, який він подаватиме за такий місяць, потрібно заповнити таблицю 5. Крім звичайних реквізитів, у ній слід заповнити реквізит 10 «Дата припинення», зазначивши число розірвання трудового договору (зрозуміло, місяць і рік зазначати не потрібно, оскільки це і так відомо з дати складання звіту). При цьому реквізит «Дата початку» не заповнюється.

Якщо працівника звільнено в тому самому місяці, в якому його було прийнято, то в таблиці 5 слід заповнити і «Дату початку», і «Дату припинення», зазначивши відповідні числа звітного місяця. Цей запис уноситься до таблиці 5 одним рядком.

За такого працівника останній раз подаються відомості до ПФ за підсумками того місяця, в якому відбулося звільнення. Після цього персоніфікована звітність за нього більше не подається.

 

Працівник виходить на пенсію

Основною метою запровадження щомісячної звітності щодо персоніфікації було бажання ПФ своєчасно отримувати відомості про пенсіонерів, щоб своєчасно розрахувати їм розмір пенсії. Тому після прийняття

Порядку № 26-1 від роботодавців уже не потрібні ніякі додаткові звіти при виході їх працівників на пенсію. Таким чином, додатковий звіт щодо персоніфікації за пенсіонера подавати не потрібно.

Якщо особа, яка досягла пенсійного віку, продовжує працювати в підприємця, жодних особливостей при поданні

додатка 4 не виникне. Якщо ж вона звільняється, див. розділ «Працівника звільнено».

 

Працівник змінює П. І. Б. або ІПН

Порядок № 26-1

вимагає від роботодавця повідомляти орган ПФ щодо зміни відомостей про працівників у 10-денний строк після отримання таких відомостей. Які саме відомості маються на увазі? Судячи з підпункту 1.8 Порядку № 26-1, ті, які вносяться до системи персоніфікованого обліку, тобто:

— прізвище, ім’я, по батькові працівника;

— ідентифікаційний номер працівника.

У самому

додатку 4 ці зміни, звичайно, буде зазначено (у таблиці 5 за підсумками того місяця, в якому відбулися зміни). Однак повідомити про них ПФ, можливо, доведеться раніше, ніж настане строк подання додатка 4 (10 днів з дня отримання інформації від найманої особи). Відповідно до попередніх роз’яснень працівників ПФ для цього достатньо було подати таблицю 5 додатка 4 з позначкою «коригуюча», зазначивши в ній змінені П. І. Б. або з позначкою «скасовуюча» та одночасно «початкова», зазначивши відповідно старий і новий ідентифікаційні номери.

 

Підприємець змінює місце проживання

Якщо підприємець переїжджає в межах того самого району (адміністративно-територіальної одиниці), він залишається на обліку в колишньому органі ПФ. У такому разі жодних особливостей з персоніфікованою звітністю у нього не виникне: вона подається в тому самому порядку (до того самого органу ПФ).

Якщо ж нова адреса знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одиниці, то підприємцю доведеться знятися з обліку в одному органі ПФ і стати на облік в іншому.

Після взяття на облік у новому відділенні ПФ додаток 4 потрібно подавати саме туди. Причому заповнюється такий звіт за весь місяць (з 1-го по останнє календарне число місяця), навіть якщо якусь частину місяця підприємець перебував на обліку в органі ПФ за колишнім місцем проживання. До колишнього органу ПФ подавати додаток 4 більше не потрібно.

Єдиноподатники та підприємці на фікспатенті разом із

додатком 4 повинні подавати до нового відділення ПФ копії платіжних доручень про сплату єдиного або фіксованого податку (такий висновок випливає з листів ПФУ від 30.09.2009 р. № 17657/03-30, від 23.11.2006 р. № 15540/03-30).

 

Підприємець ліквідується

Порядок № 26-1

не передбачає особливої процедури подання додатка 4 у тому разі, коли підприємець припиняє діяльність (знімається з держреєстрації). Єдину згадку можна знайти в підпункті 2.14 Порядку № 26-1, де в разі ліквідації страхувальника дозволяється, щоб звіт подавав правонаступник (статус якого підтверджено статутними документами). Зрозуміло, що таке зауваження стосується юридичних осіб і не поширюється на фізичних осіб — підприємців.

Утім виходячи з того, що:

1) підприємець подає

додаток 4 кожного місяця;

2) ПФ повинен провести документальну перевірку підприємця

протягом 10 календарних днів після отримання відомостей від держреєстратора про рішення підприємця припинити діяльність,

звіт, імовірно, потрібно подати протягом 10 календарних днів після подання заяви про зняття з держреєстрації

. Додаток 4 логічно заповнити за період з 1-го числа поточного місяця і до того числа, яким датовано таку заяву.

 

Приклад заповнення

додатка 4

Для того щоб заповнити

додаток 4, виходитимемо з таких умов.

Приклад 1.

Припустимо, у підприємця Децюри Сергія Олексійовича (ІПН — 1111111111, загальна система оподаткування) з 2007 року працювали два найманих працівники:

1) Зуй Роман Анатолійович (ІПН — 2222222222);

2) Назаров Валерій Леонідович (ІПН — 3333333333).

У січні 2010 року Назарова В. Л. було звільнено (дата розірвання трудового договору — 20.01.2010 р.), а замість нього було прийнято на роботу Абрамова Олександра Євгенійовича (ІПН — 4444444444, дата підписання трудового договору — 25.01.2010 р.).

Крім того, у січні Децюра С. О. уклав два цивільно-правових договори з такими громадянами (непідприємцями):

— договір оренди автомобіля (договір послуг) — Гриценком Павлом Івановичем (ІПН — 5555555555), винагорода за січень — 3000 грн.;

— договір на виготовлення офісних дверей з матеріалу замовника (договір робіт) — Тараненком Артемом Сергійовичем (ІПН — 6666666666), винагорода — 1200 грн.

Діяльність підприємця не надає його працівникам права на пільговий стаж.

Заборгованості за зарплатою підприємець не має.

При цьому працівникам було нараховано таку зарплату за січень:

1) Назарову В. Л. — 1895 грн., а також лікарняні (з 24.12.2009 р. по 04.01.2010 р.):

— за період з 24.12.2009 р. по 31.12.2009 р. — 520 грн., у тому числі за рахунок підприємця — 260 грн.;

— за період з 01.01.2010 р. по 04.01.2010 р. — 105 грн.;

2) Зую Р. А. — 2500 грн., а також відпускні (з 25.01.2010 р. по 07.02.2010 р.):

— за період з 25.01.2010 р. по 31.01.2010 р. — 800 грн.;

— за період з 01.02.2010 р. по 07.02.2010 р. — 800 грн.;

3) Абрамову О. Є. — 500 грн.

Покажемо, як повинен виглядати

додаток 4 до Порядку № 26-1, що подається таким підприємцем за січень 2010 року (нагадуємо, що виплата винагороди за договором послуг (оренда) не вимагає сплати внесків до ПФ; тому, якщо підприємець добровільно не сплачував пенсійні внески за громадянина — виконавця послуг, у додатку 4 інформація про такого громадянина не відображатиметься довідка 1):

 

img 1

img 2
img 3

img 4

img 5

img 6

img 7

img 8

 

Виправлення помилок

Якщо

додаток 4 буде подано з помилками і працівники ПФ виявлять ці помилки, підприємцю загрожує штраф за подання недостовірних даних. Однак відповідно до останніх роз’яснень ПФ сума такого штрафу не може перевищувати 170 грн. за кожний звіт, що містить помилки (не має значення, скільки помилок виявлено — одну чи декілька), лист ПФУ від 25.02.2009 р. № 3165/05-10.

Розберемося з тими ситуаціями, коли підприємець самостійно виявить помилку в раніше поданому звіті. Як її виправити? Усе залежить від того, яку саме помилку виявлено:

1) операції, пов’язані з виправленням суми раніше нарахованих внесків та(або) заробітку/доходу, відображаються в табл. 7

додатка 4. Якщо внески донараховуються, у графі 11 зазначається код «4» (при цьому пеня/штраф за несплату внесків нараховуються працівниками ПФ і в додатку 4 не зазначаються); якщо ж сума внесків була нарахована помилково та підлягає зменшенню, у графі 11 зазначається код «5»;

2) операції, пов’язані з виправленням помилок у табл. 5

, а саме: П. І. Б. або дата початку/закінчення трудових відносин, виправляються шляхом подання таблиці 5 з позначкою «коригуюча». У ній потрібно заповнити всі реквізити, зазначивши їх правильні значення;

3) операції, пов’язані з виправленням ідентифікаційного номера застрахованої особи

(у тому числі в табл. 5) та інших даних (ідентифікаційного номера самого підприємця, звітного місяця, коду підстави для спецстажу), крім суми заробітку та внесків, здійснюються шляхом подання помилкової таблиці з позначкою «скасовуюча» та одночасно такої самої таблиці з правильними даними та з позначкою «початкова». При цьому:

— у таблиці з позначкою «скасовуюча» заповнюється лише шапка, і деякі реквізити (які саме, див. в таблиці «Покрокове заповнення

додатка 4 до Порядку № 26-1»; причому зазначаються вони так, як були наведені в помилковому звіті);

— у таблиці з позначкою «початкова» необхідно заповнити всі реквізити: замість помилкових зазначити правильні, а суму заробітку/доходу і пенсійних внесків у будь-якому разі залишити без змін (такі суми коригуються так, як зазначено у пункті 1).

Розглянемо виправлення помилок на прикладах.

ПРИКЛАД 1.

Підприємець Децюра С. О. у лютому 2010 року виявив, що не зазначив у додатку 4 за січень 2010 року виплачену фізичній особі Балі Віктору Олексійовичу (ІПН — 7777777777) винагороду за договором підряду в сумі 2000,00 грн. і не нарахував внески до ПФ (нарахування за ставкою 33,2 % — 664,00 грн., утримання за ставкою 2 % — 40,00 грн.). Зазначена помилка виправляється в додатку 4 за лютий так (наводимо лише фрагмент табл. 1 і табл. 7):

 

img 9

 

Розділ III табл. 1 при виправленні помилок не заповнюється, оскільки він призначений лише для відображення перехідних лікарняних і відпускних (це випливає з

листа ПФУ від 06.03.2006 р. № 2584/03-02).

 

img 10

 

ПРИКЛАД 2.

Підприємець Децюра С. О. у березні 2010 року виявив у додатку 4, поданому за лютий 2010 року, такі помилки:

— у табл. 6 було неправильно зазначено ІПН працівника Зуя Р. А. (було зазначено 2222222220 замість правильного 2222222222);

— допущено помилку у прізвищі працівника Абрамова О. Є. (зазначено Обрамов О. Є. замість правильного Абрамов О. Є.);

— неправильно було зазначено код типу ставки страхового внеску (графа 9) щодо Абрамова О. Є. («02» замість правильного «01»).

У табл. 6

додатка 4 за січень 2010 року щодо цих працівників сума зарплати/доходу становила 3000,00 і 2000,00 грн. відповідно.

Для того щоб виправити допущені помилки, потрібно подати до ПФ

додаток 4 такого вигляду:

 

img 11
img 12

img 13

 

Відповідальність за неподання

додатка 4

Виходячи з

пункту 5 частини 9 статті 106 Закону про пенсійне страхування за неподання, несвоєчасне подання пенсійної звітності або подання її не за встановленою формою (не в електронному вигляді при кількості працівників понад 10) накладається штраф в розмірі 10 % суми страхових внесків, які сплачено або підлягають сплаті за кожний повний чи неповний місяць затримання звіту, але не менше 170 грн.

Штраф, зрозуміло, значний. Ураховуючи те, що в

додатку 4 відображаються всі внески до ПФ, нараховані протягом місяця — і нарахування «зверху», і утримання «знизу», — сума внесків, з якої можуть обчислювати штраф, буде чималою. До того ж звіт подається щомісячно, тобто навіть при мінімальному розмірі штрафу (170 грн.), якщо забути про подання звіту протягом року, набіжить санкцій як мінімум на 12 х 170 = 2040 грн. — сума чимала.

Крім того, підкреслимо, що

всього один день прострочення при поданні додатка 4 розцінюється як затримання його протягом неповного місяця, що призводить до застосування загального розміру штрафу.

Що стосується адмінштрафу за неподання пенсійної звітності, то до підприємців він не застосовується, оскільки вони не є посадовими особами.

Таким чином, порівнюючи відповідальність за неподання звіту та відповідальність за подання звіту з помилками, можна порадити таке: якщо протягом місяця підприємець нарахував пенсійних внесків на суму, що перевищує 1700 грн., краще подати звіт своєчасно (нехай і з помилками, якщо обмаль часу розібратися), ніж узагалі його не подати — принаймні у такому разі можна сподіватися на мінімальний штраф.

 

Висновки

Додаток 4

до Порядку № 26-1 подається в тому випадку, якщо підприємець має хоча б одного найманого працівника або протягом місяця він укладав з фізичною особою договір на виконання робіт (при укладенні договору послуг внески до ПФ можна не сплачувати і додаток 4 не подавати).

Деякі таблиці

додатка 4 підприємці заповнювати не зобов’язані — у такому разі на титульній сторінці звіту проти відповідних таблиць ставиться прокреслення, і ці таблиці не формуються та не подаються до ПФ (тобто звіт подається без них).

До ПФ

додаток 4 подається щомісячно протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця. Строк подання таких звітів за січень — березень 2010 року можуть продовжити на сім календарних днів за заявою підприємця.

За

неподання звіту або його затримання передбачено штраф у розмірі 10 % суми внесків, які сплачено або підлягають сплаті за кожний повний чи неповний місяць затримання подання звіту, але не менше 170 грн. За подання недостовірних даних можливий штраф у розмірі 170 грн.

Довідкова інформація (довідка)

1 За громадянина, який надає підприємцю

послуги, сплачувати внески до ПФ необов’язково (лист ПФУ від 13.05.2008 р. № 8157/03-20). Якщо підприємець не здійснює їх сплату за власним бажанням, то в додатку 4 відображати нічого не треба (а отже, за відсутності інших працівників або підрядників подавати його немає необхідності).

А ось якщо громадянин

виконує роботи за цивільно-правовим договором, нараховувати внески до ПФ (33,2 %) та утримувати їх з суми винагороди (2 %) потрібно. У результаті інформація про підрядників у додатку 4 має міститися.

2 Наприклад, центр «УСЦ» надасть підприємцю ЕЦП лише за 62 грн. на рік (http://www.ukrcc.com/ua/price/). Детальніше про електронну звітність до ПФ і ЕЦП можна прочитати у «ВД», 2009, № 3, с. 11 і на сайті http://www.spov.com.ua.

3 Відмінні риси робіт і послуг наведено в

листі Мін’юсту від 01.12.2006 р. № 21-5-490: «Характерною ознакою послуг є відсутність результату майнового характеру, невіддільність від джерела або від одержувача, синхронність подання та отримання, неможливість зберегти, уживаність послуги при її наданні.

Предметом підрядних відносин можуть бути як створювана річ, так і оброблення, перероблення, ремонт уже існуючої речі»

.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць