Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Коди, необхідні для заповнення звітності щодо персоніфікації (наведено в додатках 1, 2 і 3 до Порядку № 26-1)

Редакція ВД
Власне Діло Січень, 2010/№ 2
Друк
Довідкова інформація

Коди, необхідні для заповнення звітності щодо персоніфікації
(наведено в додатках 1, 2 і 3 до Порядку № 26-1)

 

Наведені нижче коди категорій застрахованих осіб і коди типів ставок страхового внеску необхідні підприємцю для заповнення звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 (щомісячного звіту щодо персоніфікації). Коди, зазначені в:

— додатку 1, вносяться до табл. 6 і до табл. 7 (графа 09);

— додатку 2, вносяться до табл. 6 і до табл. 7 (графа 08).

 

Додаток 1

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України

 

Довідник кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

№ з/п

Код типу ставки страхового внеску

Повна назва коду типу ставки страхового збору

Коротка назва коду типу ставки страхового збору

Примітка

1

2

3

4

5

1

1

Громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент)) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру

Наймані працівники на загальних підставах

 

2

2

Працюючі інваліди або особи, які працюють на підприємствах, що належать до всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків від загальної чисельності працюючих

Працюючі інваліди

 

3

6

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування — фіксований податок

Для ФО — платників фіксованого податку

 

4

8

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування — єдиний податок

Для ФО — платників єдиного податку

 

5

9

Члени сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб

Член сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності на загальних підставах

 

6

10

Члени сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування

Член сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності на ОСО

 

7

11

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Особи, які страхуються добровільно по договору

 

8

12

Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску

Особи, які доплачують страхові внески

 

9

13

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно

 

10

14

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб

ФО — СПД на загальних підставах ( %)

 

11

15

Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент)

Члени КСП, кооперативів ( %)

 

12

16

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України

Особи, які проходять строкову військову
службу

 

13

17

Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною

 

14

18

Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

Особа, яка доглядає інваліда або престарілого

 

15

19

Батьки — вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

Батьки — вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки

 

16

20

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування — фіксований податок та доплачують страхові внески не менше як один мінімальний розмір страхового внеску, з урахуванням частини фіксованого податку, що перерахована до Пенсійного фонду України

Для ФО — платників фіксованого податку з підприємців, які доплачують страхові внески

Постанова КМУ
від 14 квітня 2009 року № 366,
чинна
з 1 травня 2009 року

17

21

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування — єдиний податок та доплачують страхові внески не менше як один мінімальний розмір страхового внеску, з урахуванням частини єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України

Для ФО — платників єдиного податку з підприємців, які доплачують страхові внески

Постанова КМУ
від 14 квітня 2009 року № 366,
чинна
з 1 травня 2009 року

18

22

Члени сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування — фіксований податок та за яких доплачують страхові внески не менше як один мінімальний розмір страхового внеску, з урахуванням частини фіксованого податку, що перерахована до Пенсійного фонду України

Член сім’ї фізичної особи на ОСО — фіксований податок, за якого доплачують страхові внески

Постанова КМУ
від 14 квітня 2009 року № 366, чинна з 1 травня 2009 року

19

23

Члени сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування — єдиний податок та за яких доплачують страхові внески не менше як один мінімальний розмір страхового внеску, з урахуванням частини єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України

Член сім’ї фізичної особи на ОСО — єдиний податок, за якого доплачують страхові внески

Постанова КМУ
від 14 квітня 2009 року № 366, чинна з 1 травня 2009 року

 

Додаток 2

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України

Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи
 та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків
 на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування


з/п

Перелік категорій застрахованих осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню

Об’єкт нарахування страхових внесків

Розмір страхового внеску

 

Код

Назва категорії застрахованих осіб

Код

Назва

Одиниця виміру

на зарплату

із зарплати

із доходу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування — фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.
Коротка назва: найманий працівник на загальних підставах

1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці
та лікарняні

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

2

2

Працюючі інваліди або особи, які працюють на підприємствах, що належать до всеукраїнських громадських організацій інвалідів,
де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків від загальної чисельності працюючих.
Коротка назва: працюючий інвалід

1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці
та лікарняні

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

3

3

Наймані працівники з числа осіб льотного складу цивільної авіації.
Коротка назва: особа льотного складу

1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці
та лікарняні

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

4

4

Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент).
Коротка назва: член КСП, сільськогосподарського кооперативу

3

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: дохід члена КСП, сільськогосподарського кооперативу

%

 

5

5

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: ФО — СПД на загальних підставах

2

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

6

6

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).
Коротка назва: ФО — СПД на ОСО

4

грн.

Відсоток від місячної суми відповідного податку

7

7

Члени сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: член сім’ї ФО — СПД на загальних підставах

2

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності членом сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

8

8

Члени сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування.
Коротка назва: член сім’ї ФО — СПД на ОСО

4

грн.

відсоток від місячної суми відповідного податку

9

9

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.
Коротка назва: особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльності

2

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

10

10

Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (в тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).
Коротка назва: громадянин України, працюючий за її межами

1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці
та лікарняні

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

11

11

Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).
Коротка назва: працівник іноземних організацій в Україні

1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці
та лікарняні

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

12

 

12

 

Особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді.
Коротка назва: особа на виборній посаді

 

1

 

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці»,

виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці
та лікарняні

%

 

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

 

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

 

 

13

13

Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі.
Коротка назва: працівник воєнізованих формувань

1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці
та лікарняні

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

14

14

Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
Коротка назва: особа на альтернативній службі

1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці
та лікарняні

%

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

Відповідно
до законодавства, що діяло на момент нарахування

15

15

Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства).
Коротка назва: особа, яка навчається з відривом від виробництва

16

16

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Коротка назва: особа, яка страхується добровільно

5

Дохід, що розраховується виходячи з суми внеску, сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою
З = Ф х 100 % : Т, де:
З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи; Ф — сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць; Т — розмір страхового внеску у відповідному місяці.
Коротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник

грн.

Не менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру

17

17

Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску.
Коротка назва: особа, яка доплачує страхові внески

6

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи розраховується виходячи із передбаченої частиною третьою статті 24 доплати за формулою
Зд = Д х 100 % : Т, де:
Зд — сума заробітної плати (доходу), розрахована виходячи із доплати; Д — сума доплати; Т — розмір страхового внеску у відповідному місяці.
Коротка назва: розрахований на підставі суми доплати показник

грн.

Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску

18

18

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України.
Коротка назва: особа, яка проходить строкову військову службу

7

грн.

Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску

19

19

Особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», крім осіб, які отримують виплати у зв’язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Коротка назва: особа, яка отримує страхові виплати з ФСНВ

На суми страхових виплат в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (абзац шостий частини 1 статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»)

20

20

Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною

7

грн.

 

Розрахункова величина від розміру мінімального страхового внеску

21

21

Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.
Коротка назва: особа, яка доглядає інваліда або престарілого

7

грн.

Розрахункова величина від розміру мінімального страхового внеску

22

22

Безробітні в період отримання допомоги по безробіттю.
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по безробіттю

Відповідно до статті 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» відомості про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю, надаються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для зарахування періодів отримання допомоги до стажу для таких осіб

23

23

Особи, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».
Коротка назва: військовослужбовець, який не набув права на пенсію за вислугу років

У порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (пункти 9 та 10 частини 14 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»)

24

24

Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», статті 11 та 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Коротка назва: батьки-вихователі

8

Сума грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють.
Коротка назва: сума грошового забезпечення

%

Відповідно до законодавства, що діяло на момент нарахування

 

(Постанова правління Пенсійного фонду України
 «Про порядок формування та подання страхувальниками звіту
 щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне
 пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України»
 від 05.11.2009 р. № 26-1)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць