Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Річна декларація єдиноподатника: правила заповнення з прикладами

Редакція ВД
Власне Діло Січень, 2013/№ 1
Друк
Стаття

Річна декларація єдиноподатника: правила заповнення з прикладами

 

Підприємці на єдиному податку відпрацювали перший рік, 2012й, за правилами, установленими ПКУ. Незабаром їм доведеться відзвітувати про результати діяльності за цей рік, тобто заповнити та подати до податкового органу річну декларацію платника єдиного податку. Вона складається на підставі даних про дохід, тому ми наведемо спеціальні таблиці із сумами, які включаються чи ні до доходу підприємця-єдиноподатника (див. с. 43).

Про порядок заповнення та подання декларації для підприємців різних груп ми розповімо в цій статті, а також наведемо приклади її заповнення.

Оксана ПІРОЖЕНКО, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755VI.

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435IV.

Наказ № 1688 — наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» від 21.12.2011 р. № 1688.

 

Хто зобов’язаний подавати декларацію

Форму Податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (далі — декларація) затверджено наказом № 1688. Її подають усі єдиноподатники, які в IV кварталі працювали на спрощеній системі. Періодичність її подання залежить від групи, в якій працює підприємець.

Так, єдиноподатники групи 1 звітують раз на рік , тобто ті підприємці, які протягом усього року були в цій групі та не порушували умови роботи, уперше подадуть звітність за 2012 рік у вигляді річної декларації. Декларація в такому разі подається протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року — не пізніше 01.03.2013 р.

Якщо ж у IV кварталі дохід такого єдиноподатника перевищить установлену для нього граничну суму доходу у 150 тис. грн., то декларацію необхідно буде подавати у зазначений далі квартальний період. Подання квартальної декларації звільняє єдиноподатників, які працювали деякий час у групі 1, від обов’язку подавати річну декларацію (підпункт 296.5.1 ПКУ).

Єдиноподатники груп 2, 3 і 5 звітують за єдиним податком раз на квартал, причому декларація подається наростаючим підсумком. Строк її подання — протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, тобто річну декларацію їм потрібно буде подати не пізніше 09.02.2013 р., а з урахуванням того, що це вихідний день, то строк переноситься на 11.02.2013 р. (пункт 49.20 ПКУ). Нагадаємо, що відповідно до згаданої норми ПКУ, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважатиметься операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.

Якщо підприємець перейшов на єдиний податок із загальної системи протягом року, зокрема з IV кварталу 2012 року, то згідно з пунктом 294.3 ПКУ перший податковий (звітний) період для нього починається з 1го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому виписано Свідоцтво єдиноподатника, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (для групи 1 — 31 грудня).

Для підприємців, які зареєструвалися у 2012 році, перший податковий період визначається так. Якщо новозареєстрований підприємець стає єдиноподатником групи 1 або 2 і подав заяву про застосування спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця держреєстрації, то перший податковий (звітний) період починається з 1го числа місяця, наступного за місяцем, в якому виписано Свідоцтво єдиноподатника (пункт 294.4 ПКУ).

Для підприємців, які стають єдиноподатниками груп 3 і 5 та подали заяву протягом 10 днів з дня держреєстрації, перший звітний період починається з 1го числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація (абзац другий підпункту 298.1.2 ПКУ).

Це є важливим для того, щоб правильно заповнити дані в розрізі місяців кварталу чи року.

Декларація подається всіма без винятку підприємцями, у тому числі єдиноподатниками:

— груп 3 і 5, які не нараховували у звітному періоді податкове зобов’язання. Нагадаємо, що вони сплачують єдиний податок у відсотках від отриманого доходу, а не у фіксованій сумі незалежно від результатів господарської діяльності у звітному періоді, як це роблять єдиноподатники груп 1 і 2;

— усіх груп, які припинили діяльність. Якщо у звітному періоді діяльність не провадилася та доходи не отримувалися, декларацію потрібно подати з прокресленнями.

Якщо протягом 2012 року підприємець перебував на єдиному податку, але в IV кварталі став загальносистемником, то подавати річну декларацію йому не потрібно. Такий висновок випливає з положень пункту 49.2 ПКУ, а також підтверджується роз’ясненням податківців у розділі 020.02 ЄБПЗ.

Відповідно до пункту 296.4 ПКУ декларація подається єдиноподатником до органу ДПС за своєю податковою адресою, тобто за місцем свого проживання, за яким підприємець береться на облік як платник податків (пункт 45.1 ПКУ).

 

Способи подання декларації

Згідно з пунктом 49.3 ПКУ єдиноподатники можуть обрати як форму, так і спосіб подання декларації:

а) особисто або через уповноважену на це особу;

б) поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. Її потрібно надіслати не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання декларації (пункт 49.5 ПКУ). Водночас просто порушення цього строку не тягне за собою автоматичного притягнення платника податків до відповідальності за несвоєчасне подання декларації. Отже, якщо платник податків надсилає декларацію поштою пізніше встановленого 10денного строку, але при цьому орган ДПС отримує її до закінчення граничного строку подання такої декларації, то штрафні санкції до такого платника податків не застосовуються;

в) в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, установленому законодавством.

 

Основні правила складання декларації

На жаль, наказом № 1688 порядку складання та подання декларацій не затверджено. Тому при заповненні декларації потрібно керуватися підказками її форми та загальними правилами, передбаченими ПКУ.

Вона заповнюється українською мовою (лист ДПСУ від 07.03.2012 р. № 8971/К/18 4013). У декларації мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити, передбачені її формою, із числа зазначених у пунктах 48.3 і 48.4 ПКУ (у тому числі це стосується й такого реквізиту, як «Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді: номер згідно з КВЕД і назва згідно з КВЕД» для підприємців на єдиному податку).

Джерелом заповнення декларації є дані книг обліку доходів або доходів і витрат, заповнювати її потрібно акуратно і розбірливо.

Якщо будьякий рядок декларації не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то в такому рядку проставляється прокреслення.

Існують й інші вимоги, обо­в’язкові при заповненні декларації (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Положення

Роз’яснення

Одиниця виміру при заповненні декларації

Декларація підприємцяєдиноподатника складається в цілих гривнях без копійок з округленням за загальновстановленими правилами (це передбачено формою декларації)

Мова заповнення декларації

Декларація, у тому числі в електронній формі, заповнюється українською мовою

Хто підписує декларацію

Достовірність даних, наведених у декларації, в обов’язковому порядку має бути підтверджено підписом підприємця та завірено печаткою (за наявності) (пункт 48.3 ПКУ)

Відповідальність

Згідно з пунктом 120.1 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової декларації накладається штраф у розмірі:
170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;
1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, вчинене платником податків, до якого протягом року був застосований штраф за таке порушення

 

Наприкінці декларації проставляються такі обов’язкові реквізити, як:

дата подання декларації до органу ДПС. При цьому майте на увазі: бажано, щоб реквізит «Дата подання податкової декларації» збігався з фактичною датою її подання. Це пов’язано з тим, що, на думку податківців, незбіг зазначених дат (наприклад, у разі коли декларація роздрукована раніше ніж подана до органу ДПС) є підставою для відмови в прийнятті декларації (розділ 020.02 ЄБПЗ);

реєстраційний номер облікової картки підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган ДПС і мають позначку в паспорті).

 

Заповнення рядків декларації

Як уже зазначалося, чинну форму декларації єдиноподатників затверджено наказом № 1688. Водночас у зв’язку з тим, що з 12.08.2012 р. для фізичних осіб — підприємців додано ще одну групу (5), тому зазначена форма декларації єдиноподатника — фізичної особи, природно, потребує відповідних змін. На сьогодні існує лише Проект змін до наказу № 1688, який, по суті, додав один розділ (розділ V) для групи 5. Тому, розглядаючи порядок заповнення декларації, орієнтуватимемося на цей Проект.

Декларація складається з семи розділів:

— у розділі I наводяться загальні відомості про платника податків;

— розділи II, III, IV і V призначено для відображення показників господарської діяльності підприємців­єдиноподатників груп 1, 2, 3 і 5 відповідно;

— розділ VI слугує для визначення податкових зобов’язань за єдиним податком;

— розділ VII заповнюється в разі виправлення платником податків самостійно виявлених помилок (детально про це розповідалося у «ВД», 2012, № 16, с. 16, тому в цій статті ми не зупинятимемося на заповненні цього розділу).

Якщо підприємець протягом усього року пропрацював лише в одній групі єдиноподатників, то в річній декларації він запов­нить лише один із розділів: II, III, IV чи V.

Декілька з названих розділів річної декларації доведеться заповнювати тим підприємцям, які, пропрацювавши в одній групі, з наступного кварталу переходили до іншої групи. Ця міграція здійснюється єдиноподатниками обов’язково згідно з підпунктом 293.8 ПКУ або за умови дотримання платником єдиного податку вимог, установлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може добровільно перейти на сплату єдиного податку, установленого для інших груп, шляхом подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (див. «ВД», 2012, № 17, с. 7).

Порядок заповнення всіх розділів декларації єдиноподатника неведемо далі.

 

Розділ I. Загальні відомості

Цей розділ зобов’язані запов­нювати усі без винятку єдиноподатники, незалежно від того, в якій групі вони працюють. Інформацію про те, як це правильно зробити, наведемо в табл. 2.

 

Таблиця 2

Реквізит

Що зазначається

1

2

«Тип податкової декларації»

(поле 1)

У рядку службового поля відповідного типу декларації, що подається, проставляється позначка «Х».

Так, у разі подання поточної декларації за звітний період позначка «Х» проставляється в полі «звітна».

Якщо ж після подання декларації за звітний період, однак до закінчення граничного строку її подання за цей самий період, платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками (без сплати при цьому «самоштрафу», як передбачено пунктом 50.1 ПКУ), то позначка «Х» проставляється в полі «звітна нова».

У полі «уточнююча» позначка «Х» проставляється в разі, якщо платник податків самостійно виправляє помилки, допущені в раніше поданій декларації, шляхом подання декларації як уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 ПКУ.

 

У полі «довідково» позначка «Х» проставляється в разі, якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком, відповідно до пункту 296.8 ПКУ за нею єдиний податок не сплачується. Декларація з позначкою «довідково» не звільняє підприємця від подання декларації за встановлений для його групи звітний (податковий) період

«Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація»

(поле 2)

Вказується звітний період, за який подається декларація: квартал, півріччя, три квартали або рік. У річній декларації ставиться позначка «Х» у полі «рік» і записується відповідний рік — 2012. Місяць зазначається в разі подання декларації для отримання довідки про доходи

«Прізвище, ім’я, по батькові платника податку»

(поле 3)

У цьому службовому полі повністю зазначаються прізвище, ім’я та по батькові єдиноподатника

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи — підприємця»

(поле 3)

Вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи — підприємця (він же є ідентифікаційним номером). Якщо фізична особа зі своїх релігійних переконань відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний податковий орган та має позначку в паспорті, то в цьому полі вона може проставити серію та номер паспорта

«Податкова адреса (місце проживання) платника податку»

(поле 4)

У цьому службовому полі вказується податкова адреса платника податку. Згідно з пунктом 45.1 ПКУ податковою адресою фізичної особи є місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в податковому органі. Відповідно до статті 29 ЦКУ місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, пристосоване для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Тут можуть зазначатися такі дані, як телефон, мобільний телефон, електронна адреса та факс. Однак вони не належать до обов’язкових реквізитів податкової декларації і зазначаються за бажанням (крім телефона)

«Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація»

(поле 5)

Вказується повне найменування податкового органу, розташованого за місцем проживання підприємця

«Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді»

(поле 6)

У цьому службовому полі фіксуються види підприємницької діяльності, які здійснювалися фізичною особою у звітному періоді, тобто фактично здійснені (див. розділ 230.08 ЄБПЗ). Причому якщо єдиноподатники груп 1 і 2 у звітному періоді провадили види діяльності, не зазначені у Свідоцтві (як дозволені, так і заборонені), ці види також слід зазначити в цьому полі.

Кожний вид діяльності наводиться в окремому рядку із зазначенням номера та назви відповідно до КВЕД.

Зверніть увагу: у 2012 році єдиноподатникам дозволено застосовувати як КВЕД ДК 009:2005, так і КВЕД ДК 009:2010 (причому з 01.07.2012 р. при реєстрації платником єдиного податку — лише КВЕД ДК 009:2010 (підпункт 5 пункту 298.3 ПКУ)). А ось з 01.01.2013 р. потрібно буде користуватися вже КВЕД ДК 009:2010. Свої рекомендації з приводу перекодування видів діяльності з КВЕД2005 на КВЕД2010 податківці виклали в листі від 15.06.2012 р. № 10041/6/2350.0214 (детально про це ми писали у «ВД», 2012, № 14, с. 14, див. також с. 2 цього номера)

«Фактична чисельність працівників у звітному періоді»

(поле 7)

У цьому службовому полі наводиться фактична чисельність працівників у звітному періоді. Податківці хочуть бачити тут найбільшу кількість працівників за будьякий місяць звітного періоду (розділ 230.08 ЄБПЗ). Нагадаємо, що при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають в трудових відносинах з єдиноподатником, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку вагітністю та пологами, а також у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (підпункт 291.4.1 ПКУ).

З точки зору пунктів 48.3, 48.4 ПКУ цей реквізит не є обов’язковим, проте заповнити його все ж таки потрібно, оскільки виконання нормативу чисельності працівників на встановленому рівні — це одна з умов перебування особи в лавах єдиноподатників. При цьому уточнимо, що єдиноподатники, які працюють у групі 1, не повинні використовувати найману працю (див. пункт 291.4 ПКУ), тому в полі 1 вони проставляють прокреслення.
Якщо єдиноподатники груп 2, 3 або 5 також працюють без найманих осіб, то і вони в цьому полі проставляють прокреслення

 

Розділ II. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку I групи і розділ III. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку II групи

Правила заповнення розділів II і III декларації однакові, тому ми не зупинятимемося окремо на кожному з них, а опишемо загальну схему дій, звернувши увагу при цьому на деякі нюанси щодо кожного з цих розділів.

Як передбачено пунктом 295.1 ПКУ, платники єдиного податку груп 1 і 2 сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20го числа (уключно) поточного місяця. Інформація про сплату щомісячних авансових внесків наводиться у відповідних таблицях розділів II і III декларації (у спеціально передбачених для цього рядках — «1й місяць кварталу», «2й місяць кварталу», «3й місяць кварталу»).

Водночас авансовий внесок може бути сплачений за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більше ніж до кінця поточного звітного року. При цьому, виходячи з роз’яснень податківців (розділ 230.08 ЄБПЗ), у декларації єдиноподатник повинен відображати нараховані до сплати щомісячні авансові внески, незалежно від їх фактичної сплати. Наприклад, якщо в жовтні 2012 року підприємець сплатив авансові внески наперед за три місяці, то вся сплачена сума не записується однією цифрою до рядка «1й місяць кварталу» графи 4 «IV квартал» таблиці. У рядку «1й місяць кварталу» графи 4 «IV квартал» слід зазначити суму в розмірі щомісячного авансового внеску, нарахованого до сплати (див. табл. 3).

 

Таблиця 3

Код рядка

Назва рядка

Що вказується

1

2

3

01

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

Вказується сума доходу від провадження господарської діяльності, яка оподатковується за фіксованою ставкою в межах:
— для групи 1 (рядок 01 розділу II) — від 1 до 10 % мінімальної заробітної плати на 1 січня (у 2012 році: 10,73 грн. — 107,30 грн. на місяць);
— для групи 2 (рядок 06 розділу III) — від 2 до 20 % мінімальної заробітної плати на 1 січня (у 2012 році: 21,46 грн. — 214,60 грн. на місяць).

Підставою для заповнення цих рядків є показники графи 7 Книги обліку доходів за звітний (податковий) період

06

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

02

Сума доходу, що перевищує обсяги, установлені підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

Тут потрібно відобразити суму перевищення обсягу доходу над допустимим обсягом, установленим на календарний рік (рядок 02 розділу II або рядок 07 розділу III).

До суми такого перевищення застосовується ставка 15 %.

Заповнюється лише:
— платниками групи 1, які перевищили у звітному (податковому) періоді 150тисячну межу. З наступного календарного кварталу вони повинні за заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, установленої для єдиноподатників групи 2, 3 чи 5, або відмовитися від спрощеної системи (частина 1 пункту 293.8, підпункт 298.2.3 ПКУ);
— платниками групи 2, які перевищили у звітному (податковому) періоді межу в 1 млн грн., з наступного календарного кварталу повинні за заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, установленої для єдиноподатників групи 3 чи 5, або відмовитися від спрощеної системи (частина 2 пункту 293.8 ПКУ). Аналогічно єдиноподатники групи 3 можуть перейти до групи 5, а ось єдиноподатникам групи 5 в разі перевищення залишається лише відмовитися від спрощеної системи.

Заяви подаються не пізніше 20го числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення обсягу доходу (пункт 293.8 ПКУ, частина 1 підпункту 298.2.3 ПКУ).

Підставою для заповнення цих рядків є показники графи 7 Книги обліку доходів за звітний період у сумі, що перевищує 150 тис. грн. (група 1) і 1 млн грн. (група 2)

07

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

03

Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

Потрібно вказати суму доходу, отриманого у звітному (податковому) періоді від провадження діяльності, не зазначеної у Свідоцтві.

Однак у 2012 році діяла амністія на санкції при такому порушенні (пункт 2 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ і підпункт 5 пункту 298.3 ПКУ). Тому в річній декларації в цьому випадку в підприємців стоятимуть прокреслення. Уже з 2013 року такий дохід оподатковується за ставкою 15 %.

Крім того, з 2013 року платники, які провадили у звітному (податковому) періоді види діяльності, не зазначені у Свідоцтві платника єдиного податку, з наступного календарного кварталу повинні перейти на загальну систему оподаткування (частина 7 підпункту 298.2.3 ПКУ).

Підставою для заповнення цих рядків є показники графи 9 Книги обліку доходів за звітний період

08

04

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

У цьому рядку потрібно показати суму доходу, отриманого у звітному (податковому) періоді в результаті застосування інших форм розрахунків, крім розрахунків у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Такий дохід оподатковується за ставкою 15 %.

Платники, які застосовували у звітному (податковому) періоді спосіб розрахунків іншій, ніж у грошовій формі, зобов’язані з наступного календарного кварталу перейти на загальну систему оподаткування (частина 4 підпункту 298.2.3 ПКУ).

Підставою для заповнення цих рядків є показники графи 9 Книги обліку доходів за звітний період

09

05

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

Відображається сума доходу, отриманого у звітному (податковому) періоді від провадження заборонених видів діяльності, зазначених в пункті 291.5 ПКУ. Вона оподатковується за ставкою 15 %. Тут також відображаються доходи від діяльності, не дозволеної для відповідної групи (наприклад, провадження єдиноподатником групи 1 діяльності у сфері ресторанного господарства або надання єдиноподатником групи 2 послуг загальносистемнику).

Платники, які провадили у звітному (податковому) періоді заборонені види діяльності, зобов’язані з наступного календарного кварталу перейти на загальну систему оподаткування (частина 5 підпункту 298.2.3 ПКУ). Підставою для заповнення рядків 05 і 10 декларації є показники графи 9 Книги обліку доходів за звітний період

10

 

Розділ IV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку III групи і розділ V. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку групи V

Розділ IV заповнюють підприємці групи 3, а Розділ V — групи 5. Порядок заповнення цих двох розділів є ідентичним.

Наведемо нумерацію згідно з Проектом змін до наказу № 1688. Зверніть увагу: у дужках будуть номери рядків, які повинні запов­нювати єдиноподатники групи 5 (див. табл. 4).

 

Таблиця 4

Код рядка

Назва рядка

Що вказується

1

2

3

11 (16)

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відс. (7 відс.)

У цьому рядку проставляється сума доходу від провадження господарської діяльності, яка оподатковується за ставкою 3 % (7 % — для групи 5). Таким чином, цей рядок призначено для заповнення платниками єдиного податку, зареєстрованими платниками ПДВ.

Суми доходу наводяться тут без ПДВ.

Підставою для заповнення цього рядка є показники графи 7 Книги обліку доходів і витрат

12 (17)

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відс. (10 відс.)

Цей рядок призначений для заповнення суми доходу від провадження господарської діяльності, яка оподатковується за ставкою 5 % (10 %) — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Її заповнюють платники єдиного податку, які не є платниками ПДВ.

Підставою для заповнення цього рядка є показники графи 7 Книги обліку доходів за звітний період

13 (18)

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 (5) пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

Показується сума перевищення обсягу доходу над допустимим обсягом 3 млн грн. (група 3) і 20 млн грн. (група 5), установленим на календарний рік. До суми такого перевищення застосовується ставка 15 %.

Платники податку групи 3, які допустили у звітному (податковому) періоді перевищення 3 млн грн., з наступного календарного кварталу повинні за заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, установленої для єдиноподатників групи 5 (якщо не перевищили
20 млн грн.), або відмовитися від спрощеної системи оподаткування (частина 3 пункту 293.8 ПКУ).

Платники податку групи 5, які допустили у звітному (податковому) періоді перевищення 20 млн грн., з наступного календарного кварталу повинні перейти на загальну систему оподаткування (частина 5 пункту 293.8 ПКУ).

 

 

Заяви подаються не пізніше 20го числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення обсягу доходу (пункт 293.8, частини 1, 3, 4 підпункту 298.2.3 ПКУ).

Суму перевищення доходу слід обліковувати у графі 2 Книги обліку доходів (доходів і витрат) виходячи з хронологічного принципу заповнення

14 (19)

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

До цього рядка записується сума доходу, отриманого єдиноподатником при здійсненні негрошових розрахунків.

Правила заповнення такі самі, як і для рядків 04, 09 розділів II, III декларації (див. табл. 3 на с. 24).

Підставою для заповнення цього рядка є показники графи 9 Книги обліку доходів або графи 9 розділу I Книги обліку доходів і витрат

15 (20)

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

До цього рядка заноситься сума доходу, отриманого у звітному періоді від провадження заборонених видів діяльності, зазначених у пункті 291.5 ПКУ. Такий дохід оподатковується за ставкою 15 %.

Підставою для заповнення цього рядка є показники графи 9 Книги обліку доходів або графи 9 розділу I Книги обліку доходів і витрат

 

Розділ VI. Визначення податкових зобов’язань за єдиним податком

Цей розділ призначено для розрахунку суми єдиного податку, яку необхідно сплатити до бюджету після закінчення звітного періоду.

Рядок 21 цього розділу запов­нюють усі єдиноподатники. Решту рядків заповнюють у тому випадку, якщо у звітному (податковому) періоді підприємці отримували дохід, який обкладається єдиним податком за однією з передбачених ставок. Далі детальніше розглянемо заповнення цього розділу в таблиці та наведемо нумерацію згідно з Проектом змін до наказу № 1688.

Зауважимо, що немає необхідності в заповненні цього розділу, якщо декларація подавалася з позначкою «довідково» з метою отримання довідки про одержані доходи (див. табл. 5).

 

Таблиця 5

Код рядка

Назва рядка

Що вказується

1

2

3

21

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків (01 + 02 + 03 +  04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

Сума показників доходу, відображеного єдиноподатником у розділах II, III, IV і V декларації. Необхідність відображення показників господарської діяльності в різних розділах декларації виникає у підприємця, який працював протягом року в різних групах. Такі «мігранти» при заповненні всіх подальших декларацій до кінця року повинні повторювати показники, наведені у відповідних розділах декларації за попередній квартал. Арифметична сума доходів за всіма групами, в яких працював єдиноподатник протягом звітного (податкового) періоду, наростаючим підсумком записується до цього рядка

22

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 +  рядок 09 + рядок 10 +  рядок 13 + рядок 14 +  рядок 15 + рядок 18 +  рядок 19 + рядок 20) х 15 %)

Сума єдиного податку, обчислена шляхом множення суми доходів із розділів II, III, IV і V декларації, що оподатковуються за ставкою 15 % (тобто доходів, отриманих у результаті порушення «єдиноподатних» критеріїв), на цю ставку.

Це ті суми, які мають бути сплачені протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за звітний (податковий) квартал

23

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 11 х 3 %)

Сума єдиного податку, яку відображають єдиноподатники групи 3, котрі обрали схему оподаткування «3 % доходу — при сплаті ПДВ»

24

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 12 х 5 %)

Сума єдиного податку, яку відображають лише єдиноподатники групи 3, котрі обрали схему оподаткування «5 % доходу — при включенні ПДВ до складу єдиного податку»

25

Сума податку за ставкою 7 % (рядок 16 х 7 %)

Сума єдиного податку, яку відображають єдиноподатники групи 5, котрі обрали схему оподаткування «7 % доходу — при сплаті ПДВ»

26

Сума податку за ставкою 10 % (рядок 17 х 10 %)

Сума єдиного податку, яку відображають лише єдиноподатники групи 5, котрі обрали схему оподаткування «10 % доходу — при включенні ПДВ до складу єдиного податку»

27

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 +  рядок 23 + рядок 24 + рядок 25 + рядок 26)

Загальна сума нарахованого за звітний період єдиного податку, яка визначалася за ставкою як відсоток від доходу (авансові внески не враховуються).

Якщо говорити про декларацію за I квартал 2012 року, то тут фігуруватиме сума, що підлягає сплаті до бюджету. Інакше стоїть справа, якщо йдеться про декларацію за будьякий інший період. Оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком, то рядок 27 міститиме дані всіх попередніх звітних (податкових) періодів звітного року. Отже, для правильної сплати податку з цього рядка потрібно «витягти» ці дані, що відбувається за допомогою рядка 28

28

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

Цей рядок призначено для «очищення» податкового зобов’язання від даних попередніх періодів поточного року. Завдяки цьому до бюджету перераховується податок лише з того доходу, який отримано за останній квартал.

Фактично до цього рядка переноситься показник рядка 27 попередньої декларації в межах року. І хоча в назві рядка 28 не уточнюється, що в ньому наводиться сума нарахованого єдиного податку за попередній звітний (податковий) період поточного року, однак тут закладено саме такий сенс.

У декларації за I квартал у цьому рядку завжди буде прокреслення

29

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 28 рядок 27)

Сума єдиного податку, яку потрібно сплатити до бюджету (визначалася за ставкою як відсоток від доходу). Її показник визначається як різниця між значеннями рядків 28 і 27.

Звертаємо увагу: якщо єдиноподатник має переплату за єдиним податком, що утворилася за підсумками попереднього звітного періоду, окремо в декларації ця сума не зазначається. Водночас така сума враховується при сплаті податкового зобов’язання за єдиним податком, тобто сума належного платежу зменшується на суму переплати

 

Тепер розглянемо на прикладах порядок заповнення декларації.

 

Приклади заповнення декларації

За умовами прикладу 1 під­приємецьєдиноподатник протягом 2012 року працював у групі 2, у IV кварталі сума його доходу перевищила ліміт для групи 2 (1 млн грн.), а також він здійснив заборонену бартерну операцію.

 

Приклад 1 . Підприємець на єдиному податку Колісниченко Володимир Семенович (ІПН — 1111111111) займається роздрібною торгівлею спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах непродовольчих товарів (код КВЕД:2010 — 47.64). Він проживає за адресою: 61001 Харків, пр. Гагаріна,49, кв. 131, тел. 7370535. Кількість працівників — 2 особи.

За IV квартал 2012 року отримав дохід у сумі 450 тис. грн. Із них 10 тис. грн. було отримано в результаті здійснення бартерної операції.

За I квартал дохід підприємця становив 300 тис. грн., за II квартал — 200 тис. грн., за III квартал — 400 тис. грн.

Сума щомісячних авансових платежів становить 214,60 грн.

 

img 1 

 

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІ ГРУПИ

 

Щомісячні авансові внески, грн.

№ з/п

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

1й місяць кварталу

215

215

215

215

2й місяць кварталу

215

215

215

215

3й місяць кварталу

215

215

215

215

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн.)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

06

1000000 (300000 + + 200000 + 400000 + + 100000)

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 2
пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

07

340000

Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

08

 —

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

09

10000

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

10

 —

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

<…>

 

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*

 

Назва показника

Код рядка

Сума (грн.)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +  17 + 18 + 19 + 20)

21

1350000

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 +  рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 18 + рядок 19 + рядок 20) х 15 %)

22

52500
((340000 + 10000)
х 15 %)

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 11 х 3 %)

23

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 12 х 5 %)

24

 —

Сума податку за ставкою 7 % (рядок 16 х 7 %)

25

 —

Сума податку за ставкою 10 % (рядок 17 х 10 %)

26

 —

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 +  рядок 24 + рядок 25 + рядок 26)

27

52500

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

28

 —

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 рядок 28)

29

52500

* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково».

<…>

 

За умовами прикладу 2 під­приємецьєдиноподатник протягом 2012 року працював у групі 3 за ставкою 3 %, тобто був платником ПДВ. У IV кварталі 2012 року сума його доходу перевищила ліміт для групи 3 (3 млн грн.). Зауважимо, що «шапка» декларації заповнюватиметься за тим самим принципом, що й у прикладі 1, тому далі ми її не наводимо.

Приклад 2. Єдиноподатник групи 3 із ставкою 3 % протягом IV кварталу 2012 року отримав дохід у сумі 1 млн грн. (без ПДВ).

За I квартал дохід підприємця становив 800 тис. грн. (без ПДВ). Сплачений єдиний податок у сумі 24000 грн. Дохід підприємця за II квартал — 700 тис. грн. (без ПДВ). Сума сплаченого єдиного податку — 21000 грн. За III квартал дохід єдиноподатника становив 600 тис. грн. (без ПДВ), єдиний податок — 18000 грн.

<…>

 

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ
ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИ

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн.)*

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відс.

11

3000000

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відс.

12

 —

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

13

100000

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків,
ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

14

 —

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

15

 —

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

<…>

 

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*

 

Назва показника

Код рядка

Сума (грн.)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 +  14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

21

3100000

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 +  рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 18 + рядок 19 + рядок 20) х 15 %)

22

15000 (100000 х 15 %)

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 11 х 3 %)

23

90000 (3000000 х 3 %)

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 12 х 5 %)

24

 

Сума податку за ставкою 7 % (рядок 16 х 7 %)

25

 —

Сума податку за ставкою 10 % (рядок 17 х 10 %)

26

 —

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 + + рядок 24 + рядок 25 + рядок 26)

27

105000

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

28

63000
(24000 + 21000 + 18000)

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 рядок 28)

29

42000

* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково».

 

<…>

За умовами прикладу 3 підприємець протягом 2012 року переходив з однієї групи до іншої. Якщо єдиноподатник протягом року змінював групу єдиного податку, то в цьому випадку, оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком, доведеться у всіх подальших деклараціях до кінця року повторити показники, наведені у відповідних розділах минулих періодів («старої» групи).

Приклад 3. Підприємецьєдиноподатник у I — III кварталах 2012 року провадив діяльність, перебуваючи у групі 2 платників єдиного податку, з IV кварталу був вимушений перейти до групи 3 зі ставкою 5 % через перевищення допустимого обсягу доходу.

Загальний дохід за I — III квартали 2012 року становив 1 млн 100 тис. грн., за IV квартал — 400 тис. грн.

<…>

 

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ
ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІ ГРУПИ

 

Щомісячні авансові внески, грн.

№ з/п

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

1й місяць кварталу

215

215

215

 —

2й місяць кварталу

215

215

215

 —

3й місяць кварталу

215

215

215

 —

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн.)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

06

1000000

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

07

100000

Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

08

 —

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

09

 —

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

10

 —

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

<…>

 

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ
ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИ

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн.)*

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відс.

11

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відс.

12

400000

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

13

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

14

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

15

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

 

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*

 

Назва показника

Код рядка

Сума (грн.)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + + 17 + 18 + 19 + 20)

21

1500000

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + + рядок 18 + рядок 19 + рядок 20) х 15 %)

22

15000
(100000
х 15 %)

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 11 х 3 %)

23

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 12 х 5 %)

24

20000
(400000
х 5 %)

Сума податку за ставкою 7 % (рядок 16 х 7 %)

25

 

Сума податку за ставкою 10 % (рядок 17 х 10 %)

26

 

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 +  рядок 24 + рядок 25 + рядок 26)

27

35000
(15000 + 20000)

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

28

15000

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 рядок 28)

29

20000

* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково».

<…>

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі