Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Будівництво на загальній системі: заповнюємо Книгу ОДВ та аналізуємо результати діяльності

Редакція ВД
Власне Діло Червень, 2013/№ 11
В обраному У обране
Друк
Стаття

Будівництво на загальній системі: заповнюємо Книгу ОДВ та аналізуємо результати діяльності

 

Ситуація. Підприємець на загальній системі займається будівництвом. За договором підряду ремонтних робіт замовник 27.03.2013 р. перерахував підприємцю передоплату. З отриманої передоплати в березні було сплачено за матеріали та оплачено витрати на відрядження робітникам (об’єкт, що ремонтувався, знаходиться в іншому місті). Строк виконання робіт — 10 травня. Остаточний розрахунок за виконані роботи замовник здійснить після підписання акта виконаних робіт (15.05.2013 р.). Як заповнюється Книга ОДВ у цьому випадку?

За період березень — травень 2013 року підприємець мав такі результати діяльності:

у березні — велика сума чистого доходу;

у квітні — значна сума витрат, а доходів немає;

у травні — після підписання акта та остаточного розрахунку знову отримано великий чистий дохід, оскільки майже всі витрати понесено у квітні.

Чи позначаться якось «перепади» доходів і витрат на сплату ПДФО та ЄСВ за підсумками року?

Вікторія ПЕТРУШИНА, консультант газети «Власне Діло»

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Порядок № 1025 — Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1025.

Інструкція про відрядження — Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну в редакції від 17.03.2011 р. № 362.

Інструкція № 215 — Інструкція про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 215.

 

Загальні принципи заповнення Книги ОДВ

Форма Книги ОДВ є єдиною для всіх видів діяльності загальносистемників. Вона більше пристосована для торгівлі. Однак «покращувати» її, тобто додавати або видаляти графи, підприємці не можуть.

Насамперед стисло нагадаємо основні принципи відображення доходів і витрат у Книзі ОДВ загальносистемників, які також є загальними та не залежать від виду діяльності підприємця (детальніше див. «ВД», 2012, № 20, с. 14). Для зручності наведемо їх у таблиці.

Як бачимо, Книга ОДВ заповнюється за фактом здійснення госпоперації. При цьому її «витратна» частина заповнюється:

— якщо витрати пов’язані з госпдіяльністю загальносистемника;

на підставі даних первинних документів, реквізити яких зазначаються у графі 4.

І ніде не зазначено, що заповнювати витратну частину потрібно лише після отримання доходу.

 

Принципи відображення доходів і витрат у Книзі ОДВ загальносистемників

Що відображаємо у Книзі ОДВ

Принцип відображення

1

2

Дохід

якщо отримані гроші (або дохід у негрошовій формі) — відображаємо дохід (у графі 3 Книги ОДВ);
— якщо ж роботи/послуги виконані (тобто акт підписано), а оплата за них ще не надійшла, то доходу в підприємця немає (у такому разі Книга ОДВ не заповнюється);
— дохід у готівковій або безготівковій формі зазначається підсумковою сумою за день (жодних розшифровок, від кого та за що отримано дохід, не потрібно)

Витрати за видами:

 

— ТМЦ

До графи 5 записується вартість придбаних сировини, палива, матеріалів і товарів, які вже отримані та оплачені. При цьому, якщо вони:

отримані, але не оплачені, покупець не може відобразити витрати, оскільки немає документа, що підтверджує факт сплати коштів;

оплачені, але не отримані, покупець знову не може відобразити витрати, оскільки діє заборона з підпункту 139.1.3 ПКУ.

Платник ПДВ повинен відображати витрати без ПДВ. Неплатник ПДВ записує до цієї графи всю суму витрат, не виділяючи окремо ПДВ.

Графа 5 може бути заповнена зі знаком «мінус», якщо сировина/паливо/матеріали/товари:

— обліковані у Книзі ОДВ, однак використані загальносистемником на особисті (власні) потреби (розділ 180.08 ЄБПЗ). При цьому їх вартість визначається за ціною не нижче ціни придбання, а зазначене списання не включається до витрат;

повернуті загальносистемником постачальнику.

Дані графи 5 не беруть участі в розрахунку чистого доходу підприємця, який визначається у графі 12. Для цих цілей використовується графа 6.

У графі 6 здійснюються записи після отримання доходу від продажу матеріалів/сировини/товарів. При цьому ніде не зазначено, що такі записи потрібно здійснювати одночасно з отриманням доходу.

При виконанні (виробництві) робіт (продукції, послуг) до графи 6 уносяться дані про купівельну вартість матеріалів, сировини, інших ТМЦ, фактично використаних у виробництві робіт/послуг/товарів (наприклад, на підставі матеріального звіту, форму якого наведено на рис. 1 на с. 23). На нашу думку, її можна заповнювати за підсумками місяця.

Ураховуючи будівельну тематику запитання нашого читача, звернемо увагу на такий момент. У графі 8 Книги ОДВ зазначається загальна (без поділу за найменуваннями) вартість товару, переданого працівникам для реалізації (за цінами придбання такого товару у постачальників). При цьому у зазначеній графі не відображаються відомості про переміщення сировини та матеріалів, зокрема, якщо загальносистемник передає своїм працівникам будматеріали (запчастини, напівфабрикати, сировину, заготовки тощо), які не є товаром і не підлягають реалізації покупцям в первісному вигляді.

Водночас якщо частина переданого/отриманого матеріалу все ж буде реалізована споживачам у первісному вигляді за готівку, то графу 8 підприємцю краще заповнити в загальному порядку, тобто на загальну вартість переданого/отриманого товару

— зарплата

У графі 9 відображається виплачена зарплата (зазначається саме нарахована сума зарплати, без утримань ЄСВ і ПДФО), а також нарахування ЄСВ «зверху» на неї. Такі витрати прямо не прив’язуються до отримання виручки, їх потрібно враховувати в тому місяці, в якому їх здійснено, тобто записати до цієї графи на дату виплати коштів (Порядок № 1025)

— роботи/послуги*

До графи 10 уносяться витрати (за фактом здійснення), безпосередньо не пов’язані з отриманим доходом, однак необхідні для провадження діяльності. Це так звані непрямі витрати, наприклад:

— вартість придбаних робіт (у будівництві, наприклад, це субпідряд), послуг;

— орендна плата за будівельні машини, обладнання, приміщення тощо.

Через заборону (підпункт 139.1.3 ПКУ) вартість робіт/послуг/оренди відображається в цій графі лише після того, як за них сплачено виконавцю та отримано іх від нього (підписано акт приймання-передачі). Отже, крім документа про оплату, потрібно мати підписаний акт приймання-передачі виконаних робіт/послуг

— витрати на відрядження (добові, проїзд*, проживання*, паливо*)

Обов’язок з видачі коштів на відрядження перед вибуттям працівників у відрядження чітко встановлено в Інструкції про відрядження. І хоча вона є необов’язковою для застосування підприємцями, необхідність авансування працівника перед відрядженням опосередковано випливає зі статті 121 КЗпП, пункту 170.9 ПКУ.

Після повернення з відрядження працівник повинен скласти звіт про відрядження, де здійснити розрахунок добових, та обов’язково додати підтвердні документи (транспортні квитки, у тому числі електронні, посадочні талони, рахунки готелів (мотелів) або від інших осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, чеки на паливо тощо).

У момент подання відрядженою особою звіту про відрядження витрати на відрядження (проїзд, проживання) записуються до графи 10 на підставі доданих підтвердних документів.

Якщо у відрядженні отримувався бензин або матеріали (тобто ТМЦ), то такі витрати необхідно відобразити у графах 4, 5 і 6 (а не у графі 10).

Також слід пам’ятати, що витрати на відрядження (добові та проживання) самого підприємця обліковувати не можна. А бензин, придбаний підприємцем (за готівку) у відрядженні для власного автомобіля, що використовується в госпдіяльності, обліковувати можна. Таке саме стосується і придбаних підприємцем у відрядженні матеріалів за готівку — їх можна врахувати у витратах і відобразити у Книзі ОДВ

* На нашу думку, такі витрати можна обліковувати один раз (наприклад, наприкінці місяця), однак лише не загальною сумою, оскільки при заповненні цієї графи одночасно потрібно заповнити графу 4 (назва, номер і дата документа, що підтверджує факт витрат).

 

Приклад заповнення Книги ОДВ

Щоб заповнити Книгу ОДВ, ґрунтуючись на ситуації нашого читача, розглянемо числовий приклад. Звичайно, він буде дещо спрощеним, однак допоможе виявити основні принципи відображення госпоперацій у Книзі ОДВ загальносистемника.

 

Приклад

Приватний підприємець на загальній системі (неплатник ПДВ) за період березень — травень 2013 року виконував будівельні роботи лише на одному об’єкті, який знаходиться в іншому місті. У березні — травні 2013 року були здійснені такі госпоперації:

Дата

Операція

Сума,
грн.

Графа Книги ОДВ

Примітки до заповнення граф Книги ОДВ

1

2

3

4

5

Березень 2013 року

07.03

Виплачено зарплату за лютий 2013 року (зарплата + ЄСВ на зарплату «зверху»)

8000,00

Графа 9

Заробітна плата повинна виплачуватися працівникам не менше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів (стаття 115 КЗпП)

22.03

Виплачено аванс за березень 2013 року (аванс + ЄСВ на аванс «зверху»)

9000,00

Графа 9

27.03

Отримано передоплату від замовника за договором підряду на поточний рахунок

150000,00

Графа 3

Оскільки гроші отримано, необхідно відобразити дохід

28.03

Сплачено за матеріали постачальнику

16250,00

Матеріали оплачені, однак не отримані, відображати витрати у Книзі ОДВ підприємець не має права (підпункт 139.1.3 ПКУ)

29.03

Виплачено витрати на відрядження робітникам, які відбувають на об’єкт в інше місто (5 робітників на 25 днів кожний)

33550,00

Немає підтвердних документів про витрати на відрядження — Книгу ОДВ не заповнюємо

29.03

Отримано матеріали від постачальника

16250,00

Графи 4, 5

Матеріали сплачені (28.03) і отримані, отже, у графі 4 відображаємо реквізити прибуткової накладної, а у графі 5 — вартість матеріалів

29.03

Подано матеріальний звіт за березень (див. рис. 1)

Оскільки витрат матеріалів у березні не було, то графу 6 Книги ОДВ не заповнюємо

Квітень 2013 року

05.04

Виплачено зарплату за березень 2013 року (зарплата + ЄСВ на зарплату «зверху»)

8000,00

Графа 9

Див. примітки до рядка від 07.03

05.04

Оплачено оренду складу

200,00

Вартість оренди відображається у графі 10 Книги ОДВ лише після того, як її оплачено та підписано акт оренди. Оскільки акт не підписаний, витрати на оренду у Книзі ОДВ не відображаємо

16.04

Оплачено оренду будівельної машини за квітень 2013 року

350,00

22.04

Виплачено аванс за квітень 2013 року (аванс + ЄСВ на аванс «зверху»)

9000,00

Графа 9

Див. примітки до рядка від 22.03

22.04

Робітники повернулися з відрядження, склали звіти про відрядження і надали їх бухгалтерові

Витрати на відрядження можна вносити один раз (наприкінці місяця), однак тільки не загальною сумою, оскільки при заповненні цієї графи одночасно потрібно заповнити графу 4 (назва, номер і дата документа, що підтверджує факт витрат).
Що стосується вартості проїзду у відрядженні, то сума, сплачена 5 робітниками, які їхали туди і назад за квитками по 50 грн. кожний, становить 500 грн. Правильно у Книзі ОДВ потрібно відобразити кожний квиток, тобто вийшло б 10 рядків. На рис. 2 (с. 24) ми через економію місця відобразили всі квитки одним рядком з № 12 по № 21, усі квитки було куплено в один день 29.03.2013 р.
Таке саме стосується добових, правильно потрібно б відобразити 5 рядків по 5735 грн. (у нас на рис. 2 усі добові відображено одним рядком через економію місця)

30.04

Відображено витрати на відрядження, з них:
добові — 28675,00 грн.;
проїзд — 500,00 грн.;
рахунок готелю — 4375,00 грн.

33550,00

Графи 4, 10

30.04

Надано чек РРО на бензин
(у звіті про відрядження)

500,00

Графи 4, 5

Якщо покупка ПММ здійснюється за готівку, то на підставі чека РРО заповнюється графа 5 Книги ОДВ з одночасним відображенням реквізитів чека у графі 4 Книги

30.04

Здано подорожній лист

500,00

Графа 6

На підставі подорожнього листа довільної форми вносяться дані до графи 6 Книги про фактичну вартість використаних ПММ, а дані подорожнього листа (дата, номер) відображаються у графі 4 Книги

30.04

Подано матеріальний звіт за квітень 2013 року

16825,00

Графа 6

На нашу думку, при виконанні будівельних робіт до графи 6 уносяться дані про купівельну вартість матеріалів, фактично використаних у виробництві робіт на підставі даних матеріального звіту
(з розділу «Витрати» матеріального звіту, див. рис. 1 на с. 23)

30.04

Підписано акт оренди складу

200,00

Графа 10

Оскільки оренду оплачено (05.04) і підписано акт оренди, ці витрати відображаємо у графі 10 Книги ОДВ

Травень 2013 року

07.05

Підписано акт оренди будівельної машини

3500,00

Графа 10

Оскільки оренду оплачено (16.04) і підписано акт оренди, ці витрати відображаємо у графі 10 Книги ОДВ

07.05

Виплачено зарплату за квітень 2013 року (зарплата + ЄСВ на зарплату «зверху»)

8000,00

Графа 9

Див. примітки до рядка від 07.03

10.05

Підписано акт виконаних робіт із замовником

200000,00

Роботи виконані, а оплата (остаточний розрахунок) за них ще не надійшла, тому доходу у підприємця немає (Книга ОДВ не заповнюється)

10.05

Надано чек на бензин (підприємець заправляв власний автомобіль, що використовується в госпдіяльності)

250,00

Графи 4, 5

Якщо власний автомобіль використовується в господарській діяльності, підприємець має право відносити до витрат паливо та інші паливно-мастильні матеріали (пункт 177.4 ПКУ)

15.05

Отримано оплату за виконані роботи (остаточний розрахунок: 200000,00 - 150000,00 = 50000,00)

50000,00

Графа 3

Оскільки гроші отримано, необхідно відобразити дохід

22.05

Виплачено аванс за травень 2013 року (аванс + ЄСВ на аванс «зверху»)

9000,00

Графа 9

Див. примітки до рядка від 22.03

31.05

Здано подорожній лист на власний автомобіль підприємця

250,00

Графа 6

На підставі подорожнього листа довільної форми вносяться дані до графи 6 Книги про фактичну вартість використаних ПММ, а дані подорожнього листа (дата, номер) відображаються у графі 4 Книги

 

За наведеними даними заповнимо Книгу ОДВ (див. рис. 2 на с. 24 — 25).

 

Затверджую

ФОП Зотов М. А.

Зотов

Матеріальний звіт за березень, квітень 2013 року

Найменування матеріалу

Залишок на початок місяця

Надходження

Витрачання

Залишок на кінець місяця

к-ть

сума, грн.

к-ть

сума, грн.

к-ть

сума, грн.

к-ть

сума, грн.

Березень

Муфта

5

125,00

20

500,00

25

625,00

Колодязь К1

3

450,00

5

750,00

8

1200,00

Кабель FTTH

5000

15000,00

5000

15000,00

Разом за березень

 

575,00

16250,00

16825,00

Квітень

Муфта

25

625,00

25

625,00

Колодязь К1

8

1200,00

8

1200,00

Кабель FTTH

5000

15000,00

5000

15000,00

Разом за квітень

 

16825,00

16825,00

Виконроб

Чурилов

І. Г. Чурилов

Рис. 1. Матеріальні звіти за березень, квітень 2013 року

 

Період обліку (день, місяць, квартал, рік)

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на початок звітного періоду (грн.)

Розмір отриманих доходів від здійснення діяльності (за день, місяць, квартал, рік)

Витрати виробництва та обігу

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на кінець звітного періоду (грн.)

Чистий дохід (грн.)
- гр. 3 -
- гр. 6 -
- гр. 9 -
- гр. 10

реквізити документа, що підтверджує понесені витрати

загальна вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей (грн.)

у тому числі товарів, що реалізовані, товарно-матеріальних цінностей, що використані у виробництві продукції (грн.)

Внутрішнє переміщення товару (відпущено/отримано)

понесені витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату (грн.)

понесені інші витрати, пов’язані з одержанням доходу, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг (грн.)

адреса місця здійснення діяльності, прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки найманого працівника або серія та номер паспорта*

вартість товару, який переміщено (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<…>

07.03

Платіжна відомість № 5

8000,00

22.03

Платіжна відомість № 6

9000,00

27.03

150000,00

29.03

Накладна № 10 від 29.03.13 р.

16250,00

Разом за березень

150000,00

16250,00

17000,00

-116750,00

05.04

Платіжна відомість № 7

8000,00

22.04

Платіжна відомість № 8

9000,00

30.04

Звіти про відрядження від 24.04.13 р. (добові)*

28675,00

30.04

Рахунок готелю від 05.04.13 р.

4375,00

30.04

Транспортні квитки
№ 12 — 21 від 29.03.13 р.**

500,00

30.04

Чек РРО № 333 від 02.04.13 р.

500,00

30.04

Подорожній лист № 77 від 30.04.13 р.

500,00

30.04

Матеріальний звіт за квітень

16825,00

30.04

Акт оренди складу від 05.04.13 р.

200,00

Разом за квітень

500,00

17325,00

17000,00

33750,00

-68075,00

07.05

Акт оренди будівельної машини від 07.05.13 р.

3500,00

07.05

Платіжна відомість № 9

8000,00

10.05

Чек РРО № 4444 від 10.05.13 р.

250,00

15.05

50000,00

22.05

Платіжна відомість № 10

9000,00

31.05

Подорожній лист № 78 від 10.05.13 р.

250,00

Разом за травень

50000,00

250,00

250,00

17000,00

3500,00

29250,00

<…>

Прим. ред. — Правильно у Книзі ОДВ слід було б відобразити:

* добові кожного відрядженого працівника, тобто за умовами прикладу вийшло б 5 рядків по 5735 грн. (на рис. 2 усі добові відображені одним рядком через економію місця);

** кожний квиток, тобто вийшло б 10 рядків. На рис. 2 через економію місця ми відобразили одним рядком усі квитки з № 12 по № 21.

Рис. 2. Книга ОДВ за березень, квітень, травень 2013 року

 

Аналіз «перепадів» доходів і витрат для ПДФО та ЄСВ за підсумками року

Що стосується впливу «перепадів» доходів і витрат протягом року на сплату ПДФО за підсумками року, тобто як у цьому прикладі — в одних місяцях (березень, травень) чистий дохід, в інших (квітень) — чисті втрати, то зазначимо таке.

Згідно з пунктом 164.1 ПКУ:

«Базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до пунктів 177.2 і 178.3 ПКУ».

Відповідно в річній декларації про «підприємницькі» доходи (у додатку 5 до неї), де розраховується ПДФО до сплати за рік, відображаються річна сума доходу та річна сума витрат, а також річний чистий дохід. Отже, в річній декларації про доходи не потрібно наводити щомісячні дані про чистий дохід/витрати — достатньо лише загальних річних даних. Тому якщо в якомусь місяці у підприємця сума витрат перевищить суму доходів (у прикладі — це квітень), а в інших — навпаки (у прикладі — це березень і травень), підприємець зможе прибутком одного місяця покрити витрати іншого. Інакше кажучи, внутрішньорічні збитки врахувати можна.

Тепер поговоримо про сплату ЄСВ, остаточний розрахунок якого здійснюється також за підсумками року. Згідно з пунктом 3.3 Інструкції № 215 загальносистемники нараховують ЄСВ на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, який підлягає обкладенню ПДФО. При цьому місячна сума ЄСВ не може бути менше мінімального страхового внеску за місяць, в якому отримано дохід (прибуток). Суму ЄСВ до сплати за підсумками року вони розраховують у формі Д5, в якій потрібно відобразити помісячно суму чистого доходу, заявленого в податковій декларації. Однак у річній декларації про «підприємницькі» доходи не передбачено помісячний розподіл чистого доходу. Є декілька варіантів, як це зробити.

Перший варіант, найбільш сміливий, — це розподіл за власним розсудом. Використовуючи цей варіант, підприємець може розподілити чистий річний дохід за всіма місяцями звітного року порівну або в довільному порядку (у цьому випадку до пенсійного стажу потраплять усі місяці звітного року) або за вибраними місяцями (місяцем). Такий підхід надає можливість оптимізувати суму ЄСВ, що підлягає сплаті за рік, за рахунок обмеження максимальною базою нарахування ЄСВ. На користь цього варіанта висловлювалися й представники ПФУ.

Другий варіант — розподіл за фактичними даними Книги ОДВ. Однак тут можуть виникнути запитання зі збитковими місяцями: щоб у результаті вийти на суму чистого доходу за рік, яка відображається в річній декларації про доходи, збитки потрібно буде розподілити за прибутковими місяцями. А як їх розподіляти, ПФУ варіантів не пропонує.

І нарешті, третій варіант, який, на нашу думку, є логічнішим: для розподілу використовувати показник середньомісячного чистого доходу. У кожному рядку прибуткового місяця зазначається середньомісячна сума чистого доходу, розрахована шляхом ділення суми чистого річного доходу (згідно з річною декларацією про доходи) на кількість місяців, в яких було отримано прибуток, а в кожному рядку збиткового місяця — прокреслення. При такому підході:

— сума річного доходу для цілей сплати ЄСВ і для цілей сплати ПДФО збігатимуться;

— ЄСВ у сумі не менше мінімального страхового внеску буде сплачено за підсумками року лише за ті місяці, в яких було отримано прибуток (див. лист ПФУ від 22.06.2011 р. № 12657/03-20).

Таким чином, за підсумками 2013 року з урахуванням умов прикладу, розглянутого вище:

1) якщо в конкретному місяці 2013 року (у нашому прикладі — це березень і травень) було отримано додатний чистий дохід (тобто виручка перевищувала витрати), то за рядком цього місяця форми № Д5 зазначаємо суму середньомісячного чистого доходу;

2) якщо за конкретний місяць 2013 року було отримано збиток (у прикладі — це квітень), то за цим місяцем у відповідному рядку форми № Д5 ставимо прокреслення, оскільки ЄСВ за збиткові місяці не сплачується.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць