Теми статей
Обрати теми

Уся статистика будівельників та ОСББ на 2013 рік

Редакція ББ
Наказ від 28.12.2012 р. № 547

Уся статистика будівельників та ОСББ на 2013 рік

 

Наказ Державної служби статистики України від 28.12.2012 р. № 547

 

Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік

 

З метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення у 2013 році державних статистичних спостережень наказую:

1. Затвердити Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік, що додається.

<...>

 

Голова О. Осауленко

 

<...>

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік

 

<...>

Статистика дозволів на будівництво

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1

Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт (20.07.2010 р. № 308)

1-буд

Квартальна

Юридичні особи — замовники

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 10-го числа після звітного періоду

2

Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт (20.07.2010 р. № 308)

2-буд

Квартальна

Юридичні особи — замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи — підприємці

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 10-го числа після звітного періоду

 

Статистика діяльності будівельних підприємств

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1

Звіт про виконання будівельних робіт (20.07.2010 р. № 308)

1-кб

Місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 5-го числа після звітного періоду

 

Статистика капітальних інвестицій

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1

Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (20.07.2010 р. № 308)

2-інвестиції

Річна

 

Юридичні особи — підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 9 лютого після звітного року

2

Капітальні інвестиції (20.07.2010 р. № 308)

2-інвестиції

Квартальна

 

Юридичні особи — підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 25 числа після звітного періоду

 

Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1

Звіт про іноземні інвестиції в Україну (13.05.2011 р. № 115)

10-зез

Квартальна

 

Юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів — нерезидентів та мають пов’язані з цим зобов’язання/вимоги перед нерезидентами, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії та постійні представництва нерезидентів в Україні

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 7 числа після звітного періоду

2

Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (13.05.2011 р. № 115)

13-зез

Квартальна

Юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії нерезидентів в Україні

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 7 числа після звітного періоду

 

Статистика інвестиційних проектів

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1

Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку (20.07.2010 р. № 308)

1-ІП

Квартальна

 

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих зонах або на територіях інвестиційні проекти (за кожним проектом)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 40 дня після звітного періоду

 

Статистика основних засобів

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подається

Строк подання

1

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (11.12.2010 р. № 514)

11-ОЗ

Річна

Юридичні особи — підприємства — зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 9 лютого після звітного року

 

<...>

Статистика фінансів підприємств

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (07.07.2010 р. № 286)

1-Б

Річна,

квартальна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Річна — не пізніше 9 лютого; квартальна — не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом

2

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (01.08.2010 р. № 320)

2-Б

Річна, квартальна

Юридичні особи (акціонерні товариства — емітенти цінних паперів)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Річна — не пізніше 9 лютого; квартальна — не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом

 

Структурні обстеження підприємств

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1

Структурне обстеження підприємства (01.08.2010 р. № 321)

1-підприємництво

Річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 9 лютого

2

Структурне обстеження підприємства (01.08.2010 р. № 321)

1-підприємництво (коротка)

Річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 9 лютого

 

<...>

Статистика нерухомості

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1

Житловий фонд (02.08.2010 р. № 328)

1-житлофонд

Річна

Юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), бюро технічної інвентаризації, органи місцевого самоврядування в сільській місцевості — про житло, що перебуває у громадян на праві приватної власності

Органу державної статистики за місцезнаходженням житла

Не пізніше 9 лютого

2

Квартирна черга та надання житлових приміщень (07.07.2009 р. № 235)

4-житлофонд

Річна

Органи місцевого самоврядування (квартвідділи) та підприємства усіх видів економічної діяльності, які здійснюють квартирний та кооперативний облік

Органу державної статистики за місцезнаходженням

До 20 січня

3

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії (05.07.2010 р. № 257)

1-заборгованість (ЖКГ)

Місячна

Юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 15 числа після звітного періоду

4

Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (31.08.2010 р. № 367)

1-субсидії (ЖКГ)

Місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 5 числа після звітного періоду

5

Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (31.08.2010 р. № 368)

1-субсидії (паливо)

Місячна

Спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 5 числа після звітного періоду

6

Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю (02.08.2010 р. № 327)

1-послуги (нерухомість)

Річна

Юридичні особи, для яких посередницькі послуги в угодах з нерухомістю є основним видом економічної діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 9 лютого

 

<...>

Статистика оплати праці та соціально-трудових відносин

№ п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1

Звіт з праці (29.06.2011 р. № 163)

1-ПВ

Місячна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

Не пізніше 7-го числа після звітного періоду

2

Звіт з праці (16.08.2012 р. № 355)

1-ПВ

Квартальна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

Не пізніше 7-го числа після звітного періоду

3

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів (05.09.2012 р. № 376)

9-ДС

Річна

Установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 8-го січня після звітного року

4

Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (16.08.2012 р. № 355)

6-ПВ

Річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

Не пізніше 9 лютого після звітного року

5

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (11.08.2011 № 207 зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 26.12.2012 р. № 543)

7-ПВ

Один раз на чотири роки

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

Не пізніше 31 березня після звітного року

 

<...>

Статистика ділової активності підприємств

№ п/п

Найменування форм

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

<...>

3.

Типова анкета для будівельного підприємства (27.12.2012 р. № 544)

2К-Б

Квартальна

Юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 5 числа другого місяця звітного кварталу

<...>

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі