Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Відповідальність за невиконання «інвалідного» нормативу

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Березень, 2013/№ 5
Друк
Стаття

Відповідальність за невиконання «інвалідного» нормативу

Людмила Трохименко, заст. головного редактора газети «Оплата праці»
Юлія Ляшенко, головний редактор газети «Будівельна бухгалтерія»

 

Працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць для такої категорії працівників — ці законодавчі вимоги залишаються на сьогодні актуальними для всіх без винятку роботодавців. І хоча 1 березня, граничний термін подання спеціального Звіту до Фонду соціального захисту інвалідів, уже позаду, у пропонованому матеріалі розглянемо дуже цікаві запитання, з якими звернувся до нас наш читач.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073­X.

Закон № 803 — Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803­XII.

Закон № 875 — Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875­XII.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 42 — Інструкція щодо заповнен­ня форми № 10­ПI (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Порядок реєстрації — Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Порядок подання Звіту — Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

 

Ситуація. Наше підприємство було створено торік у жовтні.

Кількість працівників на підприємстві становила: за жовтень — 18 осіб, за листопад — 30 осіб, за грудень — 41 особу.

Ми не встигли зареєструватися у Фонді соціального захисту інвалідів і відповідно не подали до 1 березня звіт до цього Фонду. Що нам за це загрожує? І який штраф існує на сьогодні за невиконання «інвалідного» нормативу?

 

Отже, забігаючи наперед, стисло відповімо, що всі новостворені підприємства, які працювали непов­ний рік, мають певні переваги перед тими підприємствами, що працювали цілорічно, щодо подання звітності до Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд). Перевага полягає в тому, що їм не завжди потрібно реєструватися у Фонді та відповідно не завжди потрібно подавати звіт. Усе це стає очевидним при розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу. Це по­перше.

А по­друге, за неподання самого Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів застосовується адмінштраф від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.). Але за невиконання «інвалідного» нормативу передбачено суворіші штрафні санкції:

половина середньорічної заробітної плати штатного працівника на підприємстві за робоче місце, не зайняте інвалідом

або одна середньорічна заробітна плата штатного працівника на підприємстві за робоче місце, не зайняте інвалідом.

Обчислення цього штрафу здійснюється роботодавцями самостійно. А в разі прострочення його сплати нараховується пеня в розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ.

А тепер про все це по черзі.

 

Загальний принцип

Статтею 19 Закону № 875 для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлено норматив робочих місць для праце­влаштування інвалідів у розмірі 4 % середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працюють від 8 до 25 осіб — одне робоче місце.

Виконання такого нормативу стосується всіх роботодавців незалежно від форми власності, галузевої приналежності та обраної системи оподаткування. Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування роботодавцем інвалідів, для яких це місце роботи є основним, тобто з веденням трудової книжки (лист Фонду від 25.05.2006 р. № 06ю­111/927305/1).

Розрахунок кількості робочих місць для праце­влаштування інвалідів здійснюється роботодавцями самостійно. За підсумками року юридичні особи та фізичні особи — роботодавці подають до відділень Фонду Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (далі — Звіт).

В основу розрахунку нормативу робочих місць для інвалідів покладено один із показників кількості працівників — середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (далі — СКШП) за звітний рік. Порядок розрахунку цього показника врегульовано Інструкцією № 286, зокрема у її розд. 3.

У цьому ключі слід звернути увагу на те, що власне механізм визначення «інвалідного» нормативу з розрахунку на рік надає певні переваги новоствореним підприємствам, які працювали неповний рік. У таких підприємств через те, що вони, як правило, працюють не всі місяці в році, підсумовуються лише показники тих місяців, в яких вони працювали, а далі отримана сума ділиться на 12. Результат і буде середньорічним показником (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Тепер повернемося до умов запитання нашого читача. Там зазначалося, що це підприємство було новоствореним (було створено у жовтні 2012 року) і СКШП за місяці 2012 року склала: за жовтень — 18 осіб, за листопад — 30 осіб, за грудень — 41 особа. СКШП за 2012 рік по всьому підприємству становить 7 осіб (18 + 30 + 41) : 12 = 7,41 » 7.

Отже, у 2012 році це підприємство не зобов’язане було працевлаштовувати інвалідів,, Звіт за ф. № 10­ПI за підсумками 2012 року воно також не повинне подавати, як і реєструватися у Фонді.

Якщо ж, наприклад, СКШП за 2012 рік склало б 8 осіб, то підприємство у 2012 році зобов’язане було б працевлаштувати одного інваліда, і в нього автоматично виникає обов’язок подати Звіт за ф. № 10­ПI за 2012 рік до відділення Фонду за місцем своєї реєстрації. І якщо підприємство його не подає, то до нього застосовується адмін­штраф.

 

Хто подає звіт?

Звіт зобов’язані подавати /font> всі підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, а також фізичні особи — підприємці, котрі використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працюють 8 і більше осіб (ст. 19 Закону № 875).

Зверніть увагу: Звіт подають і підприємства, установи, організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також неприбуткові організації.

Увага! Не подають Звіт:

відокремлені підрозділи підприємств, установ, організацій. Оскільки такі підрозділи не мають статусу юридичної особи, вони не реєструються у Фонді. У такому разі головне підприємство складає один зведений Звіт з урахуванням даних відокремлених підрозділів (лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6301/06). При цьому одночасно до Фонду слід подати Перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця, які мають відокремлені підрозділи (додаток до Інструкції № 42);

представництва іноземних компаній, що не є юридичними особами та не підпадають під суб’єктний склад згідно зі ст. 19 Закону № 875 (лист Фонду від 11.09.2007 р. № 1/6417);

— фізичні та юридичні особи, в яких кількість найманих працівників (за основним місцем роботи) менше 8 осіб.

Як уже зазначалося, Звіт подається роботодавцями, зареєстрованими у відділеннях Фонду за місцем їх держреєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців. Механізм реєстрації у відділеннях Фонду визначається Порядком реєстрації.

Новостворені підприємства й ті підприємства, на яких кількість основних працівників збільшилася до 8 та більше осіб, стають на облік у Фонді до 1 лютого року, наступного за роком створення чи збільшення кількості працюючих (абзац третій п. 3 Порядку реєстрації).

Отже, якщо за підсумками 2012 року середньо­облікова кількість штатних працівників у роботодавця вперше перевищила 8 осіб, то такий роботодавець до 01.02.2013 р. зобов’язаний зареєструватися у відділенні Фонду за місцем своєї держреєстрації як юридична особа (фізична особа — підприємець). Тільки після реєстрації у Фонді роботодавець може подавати Звіт.

Увага! Якщо роботодавець не встиг зареєструватися у Фонді до 01.02.2013 р., він може це здійс­нити перед поданням «інвалідного» Звіту (лист Фонду від 16.05.2008 р. № 1/6155/06). При цьому санкції за несвоєчасну реєстрацію у Фонді законодавством не встановлено. Але це ще не означає, що відповідальності в роботодавця немає взагалі — про це ми зараз і поговоримо.

 

Коли подавати Звіт?

Звіт подається за ф. № 10­ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42. Вимоги до заповнення такого Звіту містяться в Інструкції № 42.

Разом зі Звітом за ф. № 10­ПI для окремих категорій роботодавців передбачено подання додаткових документів. Це стосується громадських організацій інвалідів та підприємств, що мають відокремлені підрозділи, але в межах цієї публікації ми на цьому не зупинятимемося — докладно це прописано в пп. 2 і 3 Порядку подання Звіту.

Важливо зазначити, що на місцях відділення Фонду, крім цього, вимагають подавати разом зі Звітом копію статистичного звіту за ф. № 1­ПВ (термінова­місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень звітного року.

Подати Звіт за ф. № 10­ПI можна особисто або надіславши його поштовим рекомендованим листом.

Подання звітності до Фонду в електронному вигляді чинним законодавством не передбачено (лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6299/0301). На це також указує інформація, розміщена на офіційному сайті Фонду (www.ispf.gov.ua).

Строки подання. Згідно з п. 2 Порядку подання Звіту і п. 2.1 Інструкції № 42 Звіт за ф. № 10­ПI роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом до відділень Фонду, в яких вони зареєстровані), щороку до 1 березня року, наступного за звітним. Тому, на нашу думку, у 2013 році останнім днем подання Звіту було 28 лютого, хоча у своїх листах від 09.02.2010 р. № 1/620/06 і від 27.04.2010 р. № 1/669/0301 Фонд вважав саме 1 березня останнім днем подання Звіту.

 

Відповідальність
за ст. 1881 КУпАП

Адміністративну відповідальність за «інвалідно­нормативні» порушення передбачає КУпАП. Так, згідно з ч. 2 ст. 1881цього Кодексу до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.) можуть притягнути за:

1) невиконання нормативу робочих місць — посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також фізичну особу, яка використовує найману працю;

2) неподання Звіту до Фонду — посадову особу, яка зобов’язана подавати Звіт. На це вказує також і Фонд у листі від 27.04.2010 р. № 1/669/0301.

Протокол про адміністративне правопорушення за ст. 1881 КупАП мають право скласти уповноважені посадові особи Державної інспекції з питань праці (ст. 255 КУпАП).

Увага! Рішення про накладення адмінштрафу на винну особу приймається судом (ст. 221 КУпАП).

 

Адміністративно­господарські санкції
за невиконання «інвалідного» нормативу

За порушення у сфері працевлаштування інвалідів на роботодавця накладаються адміністративно­господарські санкції (далі — АГС). Так, за невиконання «інвалідного» нормативу ст. 20 Закону № 875 установлює АГС у такому розмірі:

— якщо СКШП за рік становить від 8 до 15 осіб половина середньорічної заробітної плати штатного працівника на підприємстві за робоче місце, не зайняте інвалідом;

— якщо СКШП за рік склала більше 15 осіб — одна середньорічна заробітна плата штатного працівника, який працює на цьому підприємстві, за кожне робоче місце, не зайняте інвалідомлисті від 27.04.2007 р. № 1/5384 Фонд уточнює, що мається на увазі 15 осіб включно).

Сплата санкцій є обов’язковою для всіх підприємств незалежно від галузі та сфери діяльності, за винятком:

1) підприємств, установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (ст. 20 Закону № 875, лист Фонду від 05.03.2007 р. № 1/5208);

2) неприбуткових організацій (листи Фонду від 26.04.2007 р. № 1/5375 і від 06.07.2007 р. № 1/6313);

3) представництв іноземних компаній (вони не є юридичними особами, тому не зобов’язані виконувати норматив) (лист Фонду від 17.04.2006 р. № 06ю75/667).

Обчислення конкретної суми санкцій здійснюється роботодавцями самостійно відповідно до Інструкції № 42 і ст. 20 Закону № 875. Сума АГС конкретного підприємства за рік указується в рядку 06 Звіту за ф. № 10­ПI.

Сплата санкцій здійснюється роботодавцями до відділення Фонду за місцем їх державної реєстрації до 15 квітня , наступного за роком, в якому допущено порушення нормативу.

Сплату пені роботодавцем передбачено ст. 20 Закону № 875 у разі несплати АГС у встановлений строк (прострочення сплати санкцій). Пеня нараховується в розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, за кожен календарний день прострочення.

Звернемо також увагу на розбіжність позицій Фонду та Верховного Суду України щодо обов’язковості сплати АГС та причин, що беруться до уваги в разі невиконання «інвалідного» нормативу.

 

Звіт про наявність вакансій
за ф. № 3­ПН

Відповідно до п. 4 ст. 20 Закону № 803 підприємства, установи, організації незалежно від форм власності за наявності вакансій, у тому числі й для працевлаштування інвалідів, зобов’язані подати до центру зайнятості Звіт про наявність вакансій за ф. № 3­ПН. Форму такого Звіту та Інструкцію щодо його заповнення затверджено наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420. При цьому наявність вільного робочого місця (вакантної посади) вказується у графі 15 Звіту за ф. № 3­ПН для кожної категорії громадян окремо (із зазначенням відповідного шифру). Для інвалідів це шифр «11».

Але незважаючи на відсутність санкцій за неподання Звіту за ф. № 3­ПН, ми, зі свого боку, радимо роботодавцям за наявності вакансій для працевлаш­тування інвалідів щомісяця подавати цей Звіт до центру зайнятості. Пояснюється це таким.

 

Суд та діло

Позиція ВСУ . Річ у тім, що суди на підставі аналізу норм ст. 181 Закону № 875 зазначають: роботодавець має створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, а не займатися пошуком інвалідів з метою їх працевлаштування. Пошуком відповідної роботи для інвалідів повинні займатися центри зайнятості.

АГС за не зайняті інвалідами робочі місця не є податком, збором (обов’язковим платежем), а є заходом впливу на правопорушника у сфері господарювання у зв’язку із вчиненням правопорушення. Роботодавець, який створив робочі місця для інвалідів та повідомляє центр зайнятості про наявність вакансій для інвалідів шляхом щомісячного подання Звіту за ф. № 3­ПН, на думку судів, вживав усіх залежних від нього заходів щодо забезпечення працевлаштування інвалідів і недопущення порушення. І якщо центр зайнятості не направив необхідну кількість інвалідів, то роботодавець звільняється від відповідальності за невиконання «інвалідного» нормативу у вигляді сплати АГС (див. постанови ВСУ від 26.06.2012 р., від 30.03.2010 р. у справі № 212530во09, від 02.02.2010 р. у справі № 211982во09, від 08.06.2010 р. у справі № 21554во10, від 31.01.2011 р. № 2160а10, від 20.06.2011 р. у справі № 2160а11).

Позиція Фонду. Водночас, незважаючи на усталену судову практику, Фонд продовжує наполягати на тому, що обов’язок щодо працевлаштування інвалідів покладається виключно на роботодавців. І в разі невиконання нормативу (незалежно від причин невиконання) роботодавець має сплатити суму АГС (лист Фонду від 20.08.2010 р. № 1/0267/06).

Отже, у разі виникнення конфліктної ситуації спір, найімовірніше, доведеться вирішувати в адміністративному суді. І як свідчить судова практика, факт подання Звіту за ф. № 3­ПН може значно збільшити шанси роботодавця на прийняття судового рішення на його користь, уникнувши доволі відчутних санкцій.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі