Теми статей
Обрати теми

Щодо реєстрації та отримання правоустановчих документів на об'єкт самочинного будівництва

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Травень, 2013/№ 9
Друк
Лист від 08.02.2013 р. № 40-16-518

Щодо реєстрації та отримання правоустановчих документів на об’єкт самочинного будівництва

 

Лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 08.02.2013 р. № 40-16-518

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» систему органів державної реєстрації прав становлять Міністерство юстиції України; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав; органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку.

Враховуючи зазначене, для отримання більш детальної інформації щодо оформлення права власності Ви можете звернутися до Міністерства юстиції України.

Також інформуємо, що відповідальність фізичних осіб за порушення вимог законодавства у сфері містобудування передбачена статтями 96, 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Самочинно збудовані об’єкти будівництва приймалися в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24.06.2011 р. № 91 (із змінами, внесеними наказом Мінрегіону України від 13.06.2012 р. № 304), до 31.12.2012 р.

Разом з тим, повідомляємо, що Верховною Радою України 20.11.2012 р. прийнято в цілому Закон України № 5496-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності» (набрав чинність 05.01.2013 р.), яким внесено зміни до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зокрема в частині продовження дії порядку прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, збудованих у період з 05.08.92 р. до 12.03.2011 р., а також громадських будинків I і II категорій складності, будинків і споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності, збудованих до 12.03.2011 р.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання зазначеного Закону України розроблено відповідний проект наказу, який після погодження із заінтересованими органами у встановленому порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Отже, прийняти в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за спрощеною процедурою можливо після набрання чинності згаданим наказом.

Звертаємо увагу, що листи Держархбудінспекції України не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до дня набрання чинності нормативно-правовими актами, що змінюють відповідні правовідносини.

 

Перший заступник Голови А. Григор

 

КОМЕНТАР

 

Листи, що коментуються (див. на с. 5 та на с. 6), стосуються об’єктів самочинного будівництва. Щоправда, в листах роз’яснення надані ще відносно попереднього Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24.06.2011 р. № 91 (далі — Порядок № 91).

Але 29.04.2013 р. набув чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 19.03.2013 р. № 95. Саме цим документом було затверджено новий Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж (далі — Порядок № 95). Слід зазначити, що Порядок № 95 залишився майже незмінним порівняно з Порядком № 91, тому листи, що коментуються, є актуальними і відносно нового документа. Отже, розглянемо листи, пристосувавши роз’яснення, наведені в них, до Порядку № 95.

Так, зокрема, в п. 3.1 Порядку № 95 зазначається, що прийняття в експлуатацію об’єктів здійснюється безоплатно територіальними органами Держархбудінспекції України (далі — Інспекція) протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об’єкти, за результатами технічного обстеження цих об’єктів шляхом реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації (далі — декларація), яка складається за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 95 (до речі, вона залишилася незмінною). Нагадаємо, що звіт — це той документ, який засвідчує відповідність об’єкта вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил. Без цього документа прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва (крім певних випадків) неможливе (щоправда, за деякими винятками).

Зверніть увагу: термін для прийняття в експлуатацію самобудів скоротився з 30 до 10 календарних днів.

Нагадаємо, що згідно з Порядком № 95 технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів — це комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів з метою визначення можливості або неможливості їх безпечної експлуатації.

А от для будинків, збудованих до 05.08.92 р. залишено встановлену ще Порядком № 91 пільгу. Потреби в здійсненні технічного обстеження для таких об’єктів немає. Для них передбачений спрощений порядок — зокрема, той же п. 3.1 Порядку № 95 визначив, що документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 05.08.92 р. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.

Крім того, дещо по-іншому приймаються в експлуатацію індивідуальні (садибні) житлові будинки, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно. Щодо цієї категорії об’єктів п. 2.7 Порядку № 95 (п. 2.7 Порядку № 91) передбачено, що технічне обстеження проводитися під час їх технічної інвентаризації з подальшою видачею технічного паспорта. Тобто у цьому разі необхідності в складанні звіту про проведення технічного обстеження немає — оформляється лише технічний паспорт.

Нагадаємо, що виконання технічної інвентаризації та оформлення технічного паспорта здійснюються у порядку та відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 р. № 127.

Крім іншого, ДАБІ нагадала, що відповідальність фізичних осіб за порушення вимог законодавства у сфері містобудування передбачена ст. 96, 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП). Слід також зазначити, що відносно самобудів діє спеціальна норма, яка передбачає відповідальність саме за самовільне будівництво будинків або споруд. Вчинення таких правопорушень тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від 10 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Увага! Ці норми стосуються лише фізичних осіб — у тому разі, якщо вони вчинили правопорушення, передбачені ст. 97 КпАП.

У випадку ж зведення самобудів юридичними особами, до них будуть застосовуватися норми Закону України від 14.10.1994 р. № 208/94-ВР «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» (далі — Закон № 208). Так, зокрема, п. 2 ч. 2 ст. 2 Закону № 208 передбачено, що суб’єкти містобудування, які є замовниками будівництва об’єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або ті, що виконують функції замовника і підрядника одночасно, несуть відповідальність у вигляді штрафу за виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання або будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, закінчене у період із 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року (дата набуття чинності Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI) без дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні. Штраф у разі вчинення такого правопорушення становить 10 мінімальних заробітних плат.

Зверніть також увагу, що в Порядку № 95 віднайшов своє місце новий п. 3.8. Згідно з новою нормою Інспекція приймає рішення:

— про накладання адміністративного стягнення на фізичних осіб відповідно до ст. 97 КпАП на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку № 95, шляхом винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення за формою, наведеною у додатку 5 до Порядку № 95;

— про накладання штрафної санкції на юридичних осіб відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 2 Закону № 208 на підставі протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, шляхом винесення постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за формами, затвердженими наказом Мінрегіону «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» від 15.05.12 р. № 240.

 

Яна Брусенцова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі