Теми статей
Обрати теми

Податковий аспект українського проектування в Китаї

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Травень, 2013/№ 9
Друк
Стаття

Податковий аспект українського проектування в Китаї

Володимир Лежнін, юрист, м. Харків
 (firm_law@ukr.net)

 

Якість виконання проектних робіт та інжинірингу українськими підприємствами дозволяє їм виходити на міжнародний ринок. Однією з таких країн, яка потребує українських проектів для будівництва, є КНР. Однак, укладаючи контракт і формуючи ціну контракту, потрібно чітко з’ясувати, які податки необхідно сплачувати не тільки в Україні, а й у країні контрагента — КНР. Про це і йтиметься у пропонованій статті.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Угода щодо податків на доходи — Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи і майно від 04.12.95 р. (набрала чинності для України з 18.10.96 р.)

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Тимчасові норми та правила КНР «Про податок на господарську діяльність» — Тимчасові норми та правила КНР «Про податок на господарську діяльність» від 10.11.2008 р.

Закон КНР про прибутковий податок з підприємств — Закон КНР «Про прибутковий податок з підприємств за участі іноземного капіталу та іноземних підприємств» (набрав чинності з 01.07.91 р.)

Тимчасові норми та правила КНР «Про податок на підтримку міського будівництва» — Тимчасові норми та правила КНР «Про податок на підтримку міського будівництва» (набрали чинності з 01.01.2009 р.)

Повідомлення від 18.10.2010 р. — повідомлення Державної ради КНР «Про уніфікацію застосування податку на підтримку міського будівництва та додаткового збору на утворення для підприємств і фізичних осіб національного та іноземного капіталу» від 18.10.2010 р.

 

Звичайне проектування складається з декількох етапів:

— збирання вихідних даних (частина технічного нагляду);

— виконання проектної документації (комплект проектних документів, уключаючи технологічну документацію, для будівництва об’єкта нерухомості, розроблених виконавцем відповідно до контракту);

— технічний (авторський) нагляд при будівництві (здійснення фахівцями виконавця технічного нагляду за монтажем та пуском обладнання в експлуатацію, уключаючи збирання вихідних даних для проектування та навчання персоналу замовника, адаптація проектної документації на будівельному майданчику);

— виконання гарантійних зобов’язань (досягнення об’єктом нерухомості гарантійних показників протягом гарантійного періоду).

Залежно від етапу змінюватиметься й оподаткування отриманого доходу. Тому важливо не змішувати етапи, а на кожен етап заповнювати окремий акт приймання-передачі виконаних робіт, рахунок, розшифровку тощо.

 

Українські податки

 

Податок на прибуток. Цей податок сплачується з усіх доходів, і його розмір залежить від системи оподаткування (загальна або спрощена — залежно від групи). Мінімізувати цей податок можна тільки збільшенням валових витрат.

 

Податок на додану вартість. При виконанні контракту для іноземного підприємства цей податок не сплачується за таких умов:

— проектування об’єкта нерухомості здійснюється за межами України;

— правильно сформульовано умови у контракті (що означає «правильно» — див. нижче).

Об’єктом обкладення ПДВ є операції з постачання послуг, місце постачання яких знаходиться на митній території України (п. 185.1 ст. 185 ПКУ). Місцем же постачання послуг є фактичне місцезнаходження нерухомого майна для послуг, пов’язаних з нерухомим майном (підготовка та здійснення будівництва, інші послуги за місцезнаходженням нерухомого майна) (п.п. 186.2.2 п. 186.2 ст. 186 ПКУ).

Отже, проектування об’єкта нерухомості для нерезидента за межами України буде постачанням послуг не на території України, і тому ця операція не є об’єктом обкладення ПДВ. (Докладно те, як обкладаються ПДВ проектні роботи у сфері будівництва, розглянуто також у статті «Проектні роботи на експорт» // «ББ», 2012, № 12, с. 21).

Тому у предметі контракту слід записати: «Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, пов’язані з будівництвом нерухомості з місцезнаходженням її поза митною територією України, — здійснити постачання до КНР Проектної документації з Технічним наглядом».

 

Податки у КНР

 

Податкова система КНР

Система оподаткування в КНР складається з центральних (державних) податків та місцевих податків. У Китаї існують дві системи податкових органів: управління з центральних податків та управління з місцевих податків. Тому в КНР необхідно подавати звітність одночасно до двох податкових органів.

У КНР відсутній єдиний законодавчий акт (закон, кодекс), який би визначав усі податки. Тому кожний податок визначається окремим законом або положенням.

Перейдемо до аналізу запитання: які податки необхідно сплачувати українському проектувальнику при отриманні доходу в КНР?

 

Податок на прибуток (центральний податок)

Між КНР та Україною існує Угода щодо податків на доходи. Цей документ регулює в Китаї порядок нарахування і сплати таких податків (ч. 3 ст. 2 Угоди щодо податків на доходи):

— прибутковий податок з фізичних осіб;

— прибутковий податок з підприємств з іноземними інвестиціями та з іноземних підприємств;

— місцевий прибутковий податок.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Угоди щодо податків на доходи податок на прибуток сплачується українським проектувальником в Україні, оскільки він є резидентом України.

Однак для того щоб скористатися цим правом, необхідно подати до управління з центральних податків:

— довідку з ДПІ за місцем реєстрації про те, що українське підприємство є резидентом Україні (довідку має бути перекладено на англійську мову, а переклад — засвідчено нотаріусом);

— прохання нерезидента згідно з правилами Угоди про уникнення подвійного оподаткування (Non-resident’s claim for treatment under Double Taxation Agreement);

— персональну інформацію про нерезидента, який звернувся на підставі Угоди про уникнення подвійного оподаткування (Personal Information of non-resident’s claiming for treatment under Double Taxation Agreement).

Однак потрібно знати, що постійні представництва нерезидентів (українських проектувальників) є платниками податку на прибуток у КНР (ч. 1 ст. 7 Угоди щодо податків на доходи).

Причому поняття «постійне представництво» розкрито в Угоді щодо податків на доходи дуже широко. Під постійним представництвом розуміється постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність підприємства. До постійних представництв у тому числі належить підприємство, що здійснює контрольну діяльність на будівельному майданчику в КНР, тривалість якої перевищує 18 місяців, за наявності нерухомого майна на території КНР, а також наявності у КНР представника, який має повноваження та зазвичай укладає контракти від імені підприємства, тощо (ст. 5 Угоди щодо податків на доходи).

Так, щоб не підпасти під визначення «постійне представництво», необхідне виконання таких умов:

— у контракті слід зазначити, що цей контракт укладено в Україні (якщо навіть його привезла до Китаю українська делегація);

— строк контракту з моменту його підписання (а не строк виконання робіт!) не повинен перевищувати 18 місяців. Якщо необхідний триваліший термін, краще в подальшому укласти новий контракт.

 

Прибутковий податок на роялті (центральний податок)

Роялті обкладається податком на прибуток у КНР (ч. 1 ст. 12 Угоди щодо податків на доходи).

Ставка прибуткового податку на роялті становить для іноземних підприємств 10 % від суми роялті. Однак цей відсоток може бути зменшено або підприємство може бути взагалі звільнене від його сплати податковим інспектором, якщо технологія, що передається, є передовою або умови її передачі підпадають під пільгові (ч. 4 ст. 19 Закону КНР про прибутковий податок з підприємств).

Причому під терміном «роялті» у ч. 3 ст. 12 Угоди щодо податків на доходи розуміються платежі будь-якого виду, що отримуються як відшкодування за користування або за надання права використання будь-яких авторських прав на літературні твори, витвори мистецтва чи науки (уключаючи кінофільми, будь-які фільми або плівки, що використовуються для радіомовлення або телебачення), будь-якого патенту, ноу-хау, торговельної марки, дизайну або моделі, схеми, таємної формули чи процесу, або за використання, або за надання права використання промислового, комерційного або наукового обладнання чи за інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Тепер стосовно деяких нюансів укладення контракту.

Якщо в контракті не виділяти «роялті» як окрему суму платежу, то, на думку податкових інспекторів КНР, як роялті вони розглядатимуть усю ціну контракту. Безумовно, цю думку буде можна оспорити, адже для цього знадобиться незалежна оцінка роялті в КНР.

Якщо права на об’єкти інтелектуальної власності або ноу-хау (секрети виробництва) не передаються, то з контракту необхідно видалити будь-які згадки про ноу-хау чи об’єкти інтелектуальної власності, а також уключити до нього таку норму:

«Виконавець не надає Замовнику в користування та не надає права використання і права власності будь-яких авторських прав на твори науки, патенту, ноу-хау, торговельної марки, дизайну або моделі, схеми, таємної формули або процесу; Виконавець не надає Замовнику у використання та не надає права використання або права власності промислового, комерційного або наукового обладнання; Виконавець не передає Замовнику інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду. Роялті в контракті не передбачено». Якщо в контракті відсутні роялті, то податок на них не може бути стягнуто, оскільки відсутня база оподаткування.

Якщо ж права на об’єкти інтелектуальної власності (права використання) або ноу-хау передаються у складі «Проектної документації» на об’єкт, то в контракті необхідно чітко прописати суму роялті для кожного етапу будівництва. Тоді саме ця сума обкладатиметься податком на роялті. Про те, що сторони контракту мають можливість визначити розмір роялті самостійно, зазначено у ч. 6 ст. 12 Угоди щодо податків на доходи.

У контракті це можна відобразити таким чином: «Ціна Проектних робіт становить 100000 доларів США, у тому числі роялті — 10000 доларів США».

Також варто зазначити, що цей податок може справлятися на етапі виконання «Проектної документації» об’єкта. На етапах збирання вихідних даних, технічного (авторського) нагляду за будівництвом, виконання гарантійних зобов’язань цей податок не справляється, оскільки відсутня передача документів (інформації).

 

Податок на господарську діяльність (місцевий податок)

Організації та приватні особи, які надають на території КНР послуги та здійснюють передачу нематеріальних активів або нерухомого майна, є платниками податку на господарську діяльність (ст. 1 Тимчасових норм та правил КНР «Про податок на господарську діяльність»).

Згідно з пп. 7, 8 Коментаря до Закону КНР про господарську діяльність «Категорії податку на господарську діяльність» до категорії «інші послуги» належить «проектування».

Послуги (проектування) обкладаються податком на господарську діяльність для послуг за ставкою 5 % від суми доходу — ціни послуг, зазначеної в актах виконаних робіт (послуг).

 

Податок на підтримку міського будівництва (місцевий податок)

Організації та приватні особи, які сплачують податок на господарську діяльність, є платниками податку на підтримку міського будівництва (ст. 2 Тимчасових норм та правил КНР «Про податок на підтримку міського будівництва»).

Ставка податку становить 7 % від суми податку на господарську діяльність.

Цей податок, як й інші місцеві податки та збори, іноземні підприємства сплачують лише з 1 грудня 2010 року на підставі Повідомлення від 18.10.2010 р.

 

Інші місцеві податки

На місцевому рівні може бути встановлено й інші податки та збори. Наприклад, у провінції Шансі встановлено такі місцеві податки:

— податок на освіту — 3 % від суми податку на господарську діяльність;

— місцевий додатковий збір на освіту — 2 % від суми податку на господарську діяльність;

— збір до Фонду регулювання ціни — 1,5 % від суми податку на господарську діяльність.

 

Для наочності інформацію про ставки податків та зборів щодо послуг проектування у КНР (станом на 01.03.2013 р.) наведемо в табличній формі.

 

Ставки податків та зборів щодо послуг проектування
у КНР (станом на 01.03.2013 р.)

Назва податку (збору)

Ставка податку, %, і база оподаткування

Місцеві податки та збори

1. Податок на господарську діяльність (Business tax)

5 % від суми доходу (ціни послуг, зазначеної в актах виконаних робіт (послуг))

2. Податок на підтримку міського будівництва (City Mainntenance and Construction tax)

7 % від суми податку на господарську діяльність

3. Податок на освіту (Educational Surtax)

3 % від суми податку на господарську діяльність

4. Місцевий додатковий збір на освіту (local Educational Surtax)

2 % від суми податку на господарську діяльність

5. Збір до фонду регулювання ціни (Price regulation fund)

1,5 % від суми податку на господарську діяльність

Усього:

5,675 % від суми доходу

Центральні податки

Податок на роялті

10 % від суми роялті

Усього:

10 % від суми роялті

 

Як сплатити податки у КНР

Отже, відразу зауважимо, що самостійно український проектувальник не може перерахувати податки в КНР. Платником податку може бути китайський контрагент або збирач податків (по суті, підприємець, який має сертифікат збирача податків та несе відповідальність за правильність нарахування і своєчасне перерахування податків та зборів).

Для того щоб податки перераховував (сплачував) китайський контрагент, необхідно прямо застерегти це в контракті.

Можливі два варіанти:

1) податки сплачуються китайським контрагентом за рахунок українського проектувальника;

2) податки сплачуються китайським контрагентом за рахунок китайського контрагента.

 

Наведемо приклад деяких норм контракту, згідно з якими сплата податків здійснюється китайським контрагентом за рахунок українського виконавця:

«1. Загальна Ціна контракту становить 100000 доларів США без ПДВ. До Ціни контракту включено податки та збори у КНР у розмірі 20000 доларів США.

2. Усі податки, мита і будь-які витрати, що застосовуються або підлягають стягненню Урядом країни Замовника з Виконавця на підставі законів оподаткування країни Замовника, у зв’язку з виконанням контракту оплачуються Замовником за рахунок Виконавця таким чином:

2.1. Замовник зобов’язується сплатити податки та збори у КНР протягом десяти календарних днів з моменту підписання кожного Акта здавання-приймання робіт/послуг, але не пізніше дати, визначеної законодавством КНР для сплати податків та зборів КНР.

2.2. Замовник зобов’язується:

1) отримати Сертифікат, виданий відповідною податковою Службою Китаю, який свідчить про те, що Виконавець сплатив усі податки та збори, та/або єдиний Сертифікат, який свідчить про те, що Виконавця звільнено від сплати податків, виданий відповідною податковою Службою Китаю і
2) протягом тридцяти календарних днів з моменту підписання Акта здавання-приймання робіт/послуг надіслати оригінал такого Сертифіката (Сертифікатів) Виконавцю кур’єрською службою.

3. Усі податки, мита і будь-які витрати, що застосовуються або підлягають стягненню за межами країни Замовника у зв’язку з виконанням контракту, сплачуються Виконавцем.

4. У разі несвоєчасної сплати Замовником податків та зборів у КНР, Замовник протягом трьох робочих днів з моменту отримання рекламації компенсує Виконавцю всі витрати та збитки (у тому числі штраф, пеню тощо), понесені Виконавцем у КНР та в Україні.

5. У разі порушення Замовником строків надсилання Сертифіката Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,5 % від вартості виконаних робіт/послуг згідно з Актом здавання-приймання робіт/послуг за кожен день прострочення».

Тепер розглянемо наступний приклад норм контракту, згідно з якими сплата податків здійс-нюється китайським контрагентом за свій рахунок:

«1. Ціна контракту становить 100 000 доларів США без урахування податків (у тому числі податку на додану вартість), зборів, мит та обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства КНР. Усі податки (у тому числі податок на додану вартість), збори, мита та обов’язкові платежі згідно з чинним законодавством КНР визначаються і сплачуються Замовником (КНР).

2. Усі податки, мита і будь-які витрати, що застосовуються або підлягають стягненню Урядом країни Замовника до Виконавця на підставі законів оподаткування країни Замовника у зв’язку з виконанням контракту, сплачуються Замовником за свій рахунок таким чином:

2.1. Замовник зобов’язується сплатити податки та збори у КНР протягом десяти календарних днів з моменту підписання кожного Акта здавання-приймання робіт/послуг, але не пізніше дати, визначеної законодавством КНР для сплати податків та зборів КНР».

Для того щоб податки сплачував збирач податків, з ним необхідно укласти контракт і перерахувати йому винагороду та суму податків.

Після сплати податків видається сертифікат (довідка) про сплату податків окремо щодо центральних податків та окремо щодо місцевих податків. У цьому сертифікаті описуються види податків та суми сплачених податків або вказується інформація про звільнення від їх сплати.

 

Висновки

Питання сплати податків у міжнародному контракті, на відміну від внутрішньодержавного договору, має бути чітко визначено.

Звичайно, ідеальним варіантом буде ситуація, коли контрагент сплачує за свій рахунок усі податки та збори у своїй країні, а українське підприємство сплачує в Україні свій податок на прибуток. Однак контрагент може не погодитися на такий варіант. І тому необхідно спочатку з’ясувати, які податки необхідно сплачувати (бажано отримати письмову відповідь податкового органу), уключити ці податки до ціни контракту і лише після цього підписувати цей контракт. Зазначені дії допоможуть мінімізувати ризики при виконанні контракту.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі