Теми статей
Обрати теми

При поданні Декларації до Держгірпромнагляду стосовно виконання робіт підвищеної небезпеки обов'язково потрібно вказувати адресу виконання таких робіт

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Травень, 2013/№ 9
Друк
Відповідь на запитання

При поданні Декларації до Держгірпромнагляду стосовно виконання робіт підвищеної небезпеки обов’язково потрібно вказувати адресу виконання таких робіт

 

Наше підприємство планує виконувати роботи підвищеної небезпеки на іншому підприємстві, а саме: будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Згідно із законодавством ми маємо подати спеціальну дозвільну Декларацію до Територіального управління Держгірпромнагляду за місцем виконання робіт підвищеної небезпеки. Проте ми ще не знаємо, на якому саме об’єкті ми будемо виконувати такі роботи, тобто нам невідомо місцезнаходження такого об’єкта.

Яку саме інформацію щодо адреси виконання робіт підвищеної небезпеки нам потрібно зазначити в Декларації при поданні її до Держгірпромнагляду?

 

Необхідність в отриманні спеціальних дозволів, які дають право виконувати роботи підвищеної небезпеки або використовувати машини (механізми) підвищеної безпеки, закріплена на законодавчому рівні, а саме: ст. 21 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII (далі — Закон про охорону праці). Порядок видачі таких дозволів зафіксовано у постанові КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (далі — Порядок № 1107).

Усі роботи, що відносяться до робіт підвищеної небезпеки, виконуються за наявності на будівельному підприємстві спеціальних дозволів. Таких дозволів потребує також і експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (п. 3 ст. 21 Закону про охорону праці).

Так, роботодавцю необхідно мати:

або дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі — дозвіл)

або декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (далі — декларація).

Декларація відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки видається

для здійснення робіт, які перелічені у додатку 6 до Порядку № 1107

та/або

для експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які перелічені у додатку 7 до Порядку № 1107.

Обидва ці переліки наведено нижче в інформаційному блоці.

 


Додаток 6 до Порядку

ПЕРЕЛІК
видів робіт підвищеної небезпеки,
 які виконуються на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази
 роботодавця вимогам законодавства
 з питань охорони праці та промислової безпеки

1. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.

2. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).

3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

4. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

5. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.

6. Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості.

7. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

8. Навчання з питань охорони праці працівників; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

 

Додаток 7 до Порядку

ПЕРЕЛІК
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
 що експлуатуються (застосовуються)
 на підставі декларації відповідності
матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства
 з питань охорони праці та промислової безпеки

1. Машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря.

2. Машини, механізми, устаткування для харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості.

3. Ковальсько-пресове устаткування.

(Порядок № 1107)


 

Декларація подається роботодавцем у двох примірниках особисто чи надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до територіального органу Держгірпромнагляду за місцем виконання таких робіт (п. 21 Порядку № 1107).

Термін подання не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку їх виконання. До того ж нагадаємо, що при подачі декларації слід також дотримуватись вимог Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою КМУ від 17.05.2006 р. № 685. Форма декларації затверджена Порядком № 1107 (див. його додаток 8).

Увага! Якщо ж декларація заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, то, перш ніж її зареєструвати, до суб’єкта господарювання звернуться працівники дозвільного органу (або Держгірпромнагляду — залежно від того, куди саме підприємство подавало таку декларацію для її реєстрації) із запитом щодо уточнення необхідної інформації. Про це вказано у п. 6 Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою КМУ від 17.05.2006 р. № 685.

Тож, як бачимо, відсутність указаної адреси в Декларації, що подається для реєстрації перед виконанням робіт підвищеної небезпеки, цілком підпадає під той випадок, коли декларація вважається «заповненою не в повному обсязі». Тому її навряд чи можна зареєструвати в такому виді в Держгір-промнагляді.

Нещодавно Держгірпромнагляд у своєму листі від 01.02.2013 р. № 1076/0/11-9.1-9/6/13 розглянув декілька цікавих питань стосовно подання такої декларації:

1. Чи можна виконувати за декларативним принципом роботи з підвищеною небезпекою (що зазначені в додатку 6 до Порядку) на об’єктах замовника?

На це питання була дана відповідь, що роботодавець на підставі Декларації може виконувати роботи підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 6 до Порядку, та експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 7 до Порядку, «на об’єктах замовника» у разі, якщо відомо місце (адреса) виконання таких робіт та експлуатації, тільки на «об’єктах замовника».

Також було наведено наступний приклад: якщо фірма «Х» виконує роботи підвищеної небезпеки на підприємстві «К» («замовник»), об’єкт якого знаходиться за адресою: м. Борислав, вул. Шкільна, 11 у Львівській області, то фірма «Х», у разі виконання нею робіт підвищеної небезпеки, має подати Декларацію до Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області.

Якщо підприємство «К» має філію у м. Донецьку, вул. Шутова, 37, то фірма «Х» має подати Декларацію до Територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області.

2. Яку саме інформацію має зазначити суб’єкт господарювання щодо місць чи адрес виконання робіт підвищеної небезпеки, якщо через об’єктивні та очевидні причини такі місця (адреси) наперед невідомі?

На це питання Держгірпромнаглядом була дана відповідь, що у разі якщо роботодавцю (фірма «Х») невідомо місце (адреса) виконання ним робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 6 до Порядку, та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 7 до Порядку, то виконання таких робіт та експлуатацію таких машин, механізмів та устаткування без Декларації законодавством не передбачено.

Під кінець розгляду цих ситуацій Держгірпромнагляд резюмує, що (далі — цитуємо): «Отже, якщо невідомо місце (адреса) «об’єкта замовника», то Декларація не буде відповідати вимогам Порядку № 1107».

 

Звертаємо також вашу увагу на те, що підприємство, яке працює без відповідного дозволу, ризикує наразитися на досить серйозні штрафи (від 20 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян — розмір штрафу встановлюється залежно від ситуації — див. ст. 164 КпАП, ст. 188-4 КпАП, ст. 188-38 КпАП), а в деяких випадках таке підприємство можуть навіть закрити (див. абз. 18 ст. 21 Закону про охорону праці).

Детально про відповідальність та про те, як убезпечити себе підприємству, котре планує в майбутньому виконувати роботи чи експлуатувати машини і механізми, що відносяться до категорії підвищеної безпеки, розглянуто у нашій статті «Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки» // «ББ», 2012, № 17, с. 34.

 

Тож повертаючись до поставленого запитання від нашого читача, робимо висновки:

1) при виконанні робіт підвищеної небезпеки обов’язково подається Декларація до Держгірпромнагляду за місцем виконання таких робіт;

2) при поданні Декларації до Держгірпромнагляду за місцем виконання таких робіт адресу виконання таких робіт потрібно вказувати обов’язково;

3) відповідальність підприємства за неодержання зазначеного дозволу досить серйозна, аж до його закриття.

 

Анастасія Романова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі