Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

29. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

методи оцінки запасів;

балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп;

балансову (облікову) вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації;

балансову (облікову) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу;

суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів відповідно до пункту 28 цього Положення (стандарту).

Абзац сьомий пункту 29 виключено.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor