Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»

Розкриття інформації про доходи у примітках до фінансової звітності

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

25. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) така інформація:

25.1. Облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визнається за ступенем завершеності.

25.2. Розподіл доходу за кожною групою доходів згідно з пунктом 7 цього Положення (стандарту).

25.3. Сума доходу за бартерними контрактами в розподілі за групами доходів відповідно до підпункту 25.2 цього Положення (стандарту).

25.4. Частка доходу за бартерними контрактами з пов’язаними сторонами.

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку
В. Пархоменко

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor