• Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • В розробці
5/5

Додаток до Положення (стандарту) 18

Приклад відображення доходів, витрат і розрахунків за будівельним контрактом

 

Підрядник здійснює визнання доходів з урахуванням ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом, який визначається співвідношенням фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної суми загальних витрат за будівельним контрактом.

Контрактна вартість будівництва без непрямих податків становить 800 тис. грн. Очікувані загальні витрати за будівельним контрактом складають 700 тис. грн. Тривалість контракту — три періоди.

У таблиці наводиться вартісна оцінка та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій під час виконання будівельного контракту (тис. грн.).

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків) бухгалтерського обліку

1-й період

2-й період

3-й період

Разом

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

1. Фактичні витрати при виконанні будівельного контракту

230

20, 65, 66...

140

450

110

700

2. Фактичні витрати з початку виконання будівельного контракту

140

590

700

3. Визнані доходи з урахуванням непрямих податків

36

70

192

616,8

151,2

4. Визнані доходи без суми непрямих податків

238

239

160

514

126

800

5. Податок на додану вартість

70

64

32

102,8

25,2

160

6. Собівартість реалізації

90

230

140

450

110

700

7. Прибуток за звітний період   (ряд. 4 - ряд. 6)

20

64

16

100

8. Прибуток з початку виконання будівельного контракту

20

84

100

9. Проміжні рахунки

150

600

50

800

10. Коригування проміжних рахунків

36

239

способом сторно 10

86

способом сторно 76

11. Валова заборгованість замовників   [(ряд. 2 + ряд. 7) - ряд. 9]

10

0

12. Валова заборгованість замовникам   [ряд. 9 - (ряд. 2 + ряд. 7)]

76

0