Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»

Коригування показників звіту про власний капітал

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

21. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного капіталу тощо), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 6–10 Положення (стандарту) 22.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor