Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»

Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

24. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

а) факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням Положення (стандарту) 22;

б) суму коригування амортизації основних засобів;

в) розрахунок коригування собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів;

г) індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

25. Приклад коригування фінансової звітності наводиться в додатку до Положення (стандарту) 22.

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку у виробничій сфері В. Пархоменко

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor