Нормативний акт Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального

Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону

Автор : Верховна Рада України

За порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та зберігання пального, тютюнової сировини посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

До суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без наявності ліцензії — 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 20000 гривень;

абзац третій частини другої статті 17 виключено;

виробництва спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії — 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менш 85000 гривень;

виробництва алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту (крім спирту етилового, який відповідає товарній підкатегорії 2207 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД, та спиртових дистилятів, які відповідають товарній позиції 2208 згідно з УКТ ЗЕД, одержаних із сільськогосподарської продукції) — 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 15000 гривень;

виробництва пального без наявності ліцензії — 1000000 гривень;

оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без наявності ліцензій (крім випадків, передбачених цим Законом) — 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень;

(зміни до абзацу п’ятого частини другої статті 17 цього Закону (в частині наявності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі) набирають чинності з 1 січня 2004 року згідно із Законом України від 22.05.2003 р. № 849-IV)

оптової торгівлі пивом виробниками пива, які виробили понад 3000 гектолітрів пива на рік, за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 30000 гривень, — 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 500000 гривень;

оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії — 500000 гривень;

роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії — 250000 гривень;

роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи пальним через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), не зазначений у ліцензії — 200 відсотків вартості реалізованої через такий контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) продукції, але не менше 10000 гривень;

абзац дванадцятий частини другої статті 17 виключено;

сплати сум акцизного податку та податку на додану вартість шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями, в тому числі казначейськими, та в інших формах, які не передбачають сплату таких платежів коштами, — у розмірі вартості відвантаженої продукції;

порушення вимог статті 153 цього Закону — 6800 гривень;

абзац п’ятнадцятий частини другої статті 17 виключено;

зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів, або рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, — 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17000 гривень;

використання дистиляту виноградного спиртового або спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений цим Законом, — 200 відсотків вартості спирту, але не менше 17000 гривень;

оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої — 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10000 гривень;

роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на такі товари (продукцію), встановлених виробниками/імпортерами таких тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, збільшеними на суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами (продукцією), — 100 відсотків вартості наявних у суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, але не менше 10000 гривень;

виробництва та/або зберігання, та/або транспортування, та/або реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими паперовими марками акцизного податку, — 200 відсотків вартості товару (продукції), але не менше 17000 гривень;

вивезення горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника податкового органу на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску — 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 гривень;

порушення вимог частини третьої статті 15 цього Закону щодо реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробів — 50 відсотків вартості партії відвантаженого товару (продукції);

неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, — у розмірі 17000 гривень;

неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв, вироблених малими виробництвами дистилятів, до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, — у розмірі 1020 гривень;

надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, отриманої на підставі заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки відповідно до статті 15 цього Закону, — 500000 гривень;

порушення вимог частини четвертої статті 15 цього Закону щодо імпорту на митну територію України або придбання паперу цигаркового та фільтрів для виробництва сигарет без ліцензії на право виробництва тютюнових виробів та/або їх реалізації на митній території України — 100 відсотків вартості партії товару (продукції), але не менше 15000 гривень;

зберігання та/або використання на митній території України обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, — 150000 гривень;

користування та/або зберігання на митній території України обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, не зареєстрованого у Єдиному реєстрі обладнання, або за адресою чи користувачем, не зазначеними в такому реєстрі, — 150000 гривень;

відсутності обладнання за адресою його місцезнаходження, яка внесена до Єдиного реєстру обладнання, — 125000 гривень;

неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі експорту) алкогольних напоїв, вироблених без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) малими виробництвами виноробної продукції, до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, — у розмірі 1020 гривень;

реалізації спиртних напоїв малими виробництвами дистилятів в об’ємі, що перевищує 10000 декалітрів за календарний рік, — 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 17000 гривень;

несвоєчасного подання заяви про реєстрацію обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів, несвоєчасного подання та/або неподання заяви про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про виключення відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, у строки, передбачені статтею 21 цього Закону, — 100000 гривень;

подання неповних чи недостовірних відомостей у заяві про реєстрацію обладнання, про внесення змін чи про виключення відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, — 50000 гривень.

У разі виявлення фактів зберігання суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва) тютюнової сировини без внесення у передбачених цим Законом випадках місць зберігання до Єдиного реєстру податкові органи не пізніше трьох робочих днів із дня виявлення таких фактів накладають арешт на таку тютюнову сировину і звертаються до суду для винесення рішення про її конфіскацію та знищення. Процедура знищення таких конфіскованих товарів (продукції) контролюється податковим органом, що здійснив арешт таких товарів (продукції).

Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно з чинним законодавством.

Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою цієї статті, приймаються податковими органами та/або органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та пальним, зберігання пального, та іншими органами виконавчої влади у межах їх компетенції, визначеної законами України.

У разі невиконання суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) рішення органів, зазначених у частині третій цієї статті, сума штрафу стягується на підставі рішення суду.

У разі виявлення фактів незаконного імпорту та/або придбання паперу цигаркового, фільтрів, зберігання та/або використання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, податкові органи не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення таких фактів накладають арешт на такий папір цигарковий, такі фільтри, обладнання і звертаються до суду для винесення рішення про їх конфіскацію та знищення. Процедура знищення таких конфіскованих товарів контролюється податковим органом, що здійснив арешт таких товарів.

Дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм цього Закону, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.

(враховуючи зміни, внесені Законом України від 14.01.2020 р. № 440-IX, зміни до статті 17, передбачені абзацом одинадцятим підпункту 14 пункту 1 розділу І Закону України від 16.01.2020 р. № 465-IX з 27.02.2020 р., внесені не будуть)

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі