Нормативний акт Податковий кодекс України

Розділ I. Загальні положення (ст. 1–39-1)

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України Стаття 3. Податкове законодавство України Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами Стаття 6. Поняття податку та збору Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів Стаття 8. Види податків та зборів Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори Стаття 10. Місцеві податки Стаття 11. Спеціальні податкові режими Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування Стаття 14. Визначення понять Стаття 15. Платники податків Стаття 16. Обов’язки платника податків Стаття 17. Права платника податків Стаття 18. Податкові агенти Стаття 19. Представники платника податків Стаття 19-1. Функції контролюючих органів Стаття 19-2. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики Стаття 19-3. Функції державних податкових інспекцій Стаття 20. Права контролюючих органів Стаття 21. Обов’язки і відповідальність посадових та службових осіб контролюючих органів Стаття 22. Об’єкт оподаткування Стаття 23. База оподаткування Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування Стаття 25. Ставка податку Стаття 26. Базова (основна) ставка податку Стаття 27. Гранична ставка податку Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку Стаття 29. Обчислення суми податку Стаття 30. Податкові пільги Стаття 31. Строк сплати податку та збору Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору Стаття 33. Податковий період Стаття 34. Види податкового періоду Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів Стаття 36. Податковий обов’язок Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку Стаття 38. Виконання податкового обов’язку Стаття 39. Трансфертне ціноутворення Стаття 39-1. Особливості застосування валютних курсів при нарахуванні митних платежів
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor