Нормативний акт Податковий кодекс України

Розділ II. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 40–132)

Глава 1. Загальні положення. Стаття 40. Сфера застосування цього розділу Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення Стаття 42. Листування платників податків та контролюючих органів Стаття 42-1. Електронний кабінет Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи Стаття 44-1. Документи про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів, які ведуть господарську діяльність або отримують доходи в Україні Стаття 44-2. Фінансова звітність та документи трастів, управління якими здійснюють резиденти України Стаття 45. Податкова адреса Глава 2. Податкова звітність. Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок) Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності Стаття 48. Складення податкової декларації Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності Стаття 51. Подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску Глава 3. Податкові консультації. Стаття 52. Податкова консультація Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій Глава 4. Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів. Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів Стаття 57. Строки сплати податкового зобов’язання Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення Стаття 58-1. Податкове повідомлення особі-нерезиденту Стаття 59. Податкова вимога Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги Глава 5. Податковий контроль. Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю Глава 6. Облік платників податків. Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб Стаття 65. Облік самозайнятих осіб Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків, крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та іншими органами Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг та електронних гаманців в емітентах електронних грошей, електронними гаманцями Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг та електронних гаманців в емітентах електронних грошей, особливості подання звітності за підзвітними рахунками / електронними гаманцями Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб — платників податків Стаття 70-1. Підстави та порядок набуття і втрати статусу електронного резидента (е-резидента) Глава 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу Стаття 72. Збір податкової інформації Стаття 73. Отримання податкової інформації контролюючими органами Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації Глава 8. Перевірки. Стаття 75. Види перевірок Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю контролюючими органами Стаття 85. Надання платниками податків документів Стаття 86. Оформлення результатів перевірок Стаття 86. Оформлення результатів перевірок Глава 9. Погашення податкового боргу платників податків. Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків Стаття 88. Зміст податкової застави Стаття 89. Виникнення права податкової застави Стаття 90. Податковий пріоритет Стаття 91. Податковий керуючий Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном Стаття 93. Припинення податкової застави Стаття 94. Адміністративний арешт майна Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств Стаття 97. Погашення грошових зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків або передачі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію, або продажу єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства у процесі приватизації Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також малолітньої/неповнолітньої особи Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу Стаття 102. Строки давності та їх застосування Глава 10. Застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав. Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах Стаття 104-1. Порядок надання допомоги у стягненні податків в міжнародних правовідносинах на прохання контролюючого органу Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах Стаття 108-1. Порядок проведення процедури взаємного узгодження Глава 11. Відповідальність. Стаття 109. Загальні положення Стаття 110. Суб'єкти, які притягаються до відповідальності за вчинення податкових правопорушень Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень Стаття 111. Відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи Стаття 112-1. Обставини, що пом'якшують відповідальність особи Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) Стаття 114. Відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів Стаття 115 Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень Стаття 116. Відчуження майна, що перебуває в податковій заставі, без згоди контролюючого органу Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття рахунків / електронних гаманців, звіту про підзвітні рахунки Стаття 118-1. Порушення вимог щодо виявлення підзвітних рахунків та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб — платників податків Стаття 119-1. Порушення порядку подання інформації контролюючим органам про угоди щодо оренди об’єктів нерухомості Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності Стаття 120-1. Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної Стаття 120-2. Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою — підприємцем Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення бюджетного відшкодування або виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання Стаття 123-1. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії Стаття 124. Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання Стаття 125-1. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати Стаття 125 Стаття 126. Порушення порядку подання банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей податкової інформації контролюючим органам Стаття 126-1. Порушення правил утримання та сплати (перерахування) податків податковими агентами платників єдиного податку Стаття 127 Стаття 128. Податкові правопорушення контролюючих органів Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам Стаття 128-1. Порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах та/або місцях виробництва окремих видів продукції Глава 12. Пеня. Стаття 129. Пеня Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені Стаття 131. Порядок сплати пені Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України
Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі