Нормативний акт Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

II. Визнання та оцінка нематеріальних активів

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Міністерство фінансів України

2.1. Придбаний або отриманий об’єкт нематеріальних активів зараховується на баланс, якщо одночасно виконуються такі умови:

підприємство здійснює його контроль;

існує імовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням;

його вартість може бути достовірно визначена.

2.2. Об’єкт нематеріальних активів, отриманий в результаті розробки, зараховується на баланс, якщо підприємство має:

намір, технічну можливість та ресурси для доведення об’єкта нематеріальних активів до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання об’єкта нематеріальних активів;

інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою об’єкта нематеріальних активів.

Якщо об’єкт нематеріальних активів не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

2.3. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати на:

дослідження;

підготовку і перепідготовку кадрів;

рекламу та просування продукції на ринку;

створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;

підвищення ділової репутації підприємства, передплату (придбання) видань, створення торгових марок (товарних знаків).

2.4. Придбані (створені) об’єкти нематеріальних активів зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

2.5. У разі придбання об’єкта нематеріальних активів за плату (грошову компенсацію) його первісна вартість складається з ціни (вартості) придбання (окрім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому цей об’єкт придатний для використання за призначенням. Фінансові витрати включаються до первісної вартості об’єкта нематеріальних активів у порядку, визначеному Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за № 610/12484.

2.6. У разі придбання об’єкта нематеріальних активів в обмін на подібний об’єкт первісна вартість такого об’єкта дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об’єкта нематеріальних активів, отриманого в обмін на подібний актив, є його справедлива вартість із включенням різниці між залишковою та справедливою вартістю до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

2.7. У разі придбання об’єкта нематеріальних активів в обмін (або частковий обмін) на неподібний актив первісна вартість такого об’єкта дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

2.8. У разі безоплатного отримання об’єкта нематеріальних активів первісною вартістю такого об’єкта є його справедлива вартість на дату отримання з урахуванням мита, непрямих податків (якщо вони не підлягають відшкодуванню) та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його отриманням та доведенням до стану, у якому цей об’єкт придатний для використання за призначенням. Справедлива вартість об’єкта нематеріальних активів дорівнює поточній ринковій вартості, а за відсутності такої вартості — оціночній вартості, яку підприємство сплатило б за цей об’єкт у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами виходячи з наявної інформації. Такою інформацією може бути, зокрема, експертна оцінка суб’єкта оціночної діяльності.

2.9. У разі отримання об’єкта нематеріальних активів в якості внеску до статутного капіталу підприємства первісною вартістю такого об’єкта визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства його справедлива вартість з урахуванням мита, непрямих податків (якщо вони не підлягають відшкодуванню) та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням і доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

2.10. У разі отримання об’єкта нематеріальних активів в результаті об’єднання підприємств такий об’єкт оцінюється за його справедливою вартістю.

Первісна вартість окремого об’єкта нематеріальних активів, сплачених за кілька об’єктів нематеріальних активів загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об’єктів.

2.11. У разі створення об’єкта нематеріальних активів підприємством до первісної вартості такого об’єкта включаються прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього об’єкта та доведенням його до стану, придатного для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, збір за подання заявки про реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності, збір за публікацію відомостей про видачу свідоцтва, патенту, сплата державного мита за видачу свідоцтва, патенту тощо).

Первісна вартість об’єкта нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням такого об’єкта і підвищенням його можливостей та строку корисного використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта нематеріальних активів в придатному для використання стані та отримання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

2.12. Витрати на придбання, створення та удосконалення об’єктів нематеріальних активів відображаються на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». Фактичні витрати на придбання, створення та удосконалення об’єктів нематеріальних активів, використання яких на дату балансу за призначенням не відбулося (не введені в господарський оборот), відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій у нематеріальні активи.

2.13. Об’єкт нематеріальних активів, наданий правовласником (ліцензіаром) в користування (при збереженні виключних прав на результат інтелектуальної діяльності), залишається на балансі правовласника (ліцензіара) із зазначенням в аналітичному обліку інформації про передачу цього об’єкта у користування іншій особі.

2.14. Об’єкт нематеріальних активів, отриманий в користування, обліковується користувачем (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленого в договорі. При цьому платежі за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності у вигляді періодичних платежів, обчислених у порядку та строки, встановлені договором, включаються користувачем (ліцензіатом) до витрат звітного періоду.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі